Back To Top
2019 TYT'de en çok hangi alan ve sorular zordu? TYT'ye yeni nesil sorular damga vurdu

2019 TYT'de en çok hangi alan ve sorular zordu? TYT'ye yeni nesil sorular damga vurdu

2019 TYT\'de en çok hangi alan ve sorular zordu? TYT\'ye yeni nesil sorular damga vurdu
- A +

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı. Peki, 2019 TYT'de öğrencileri en çok hangi sorular zorladı? Eğitim Bilimleri Okulları'nda görevli uzmanlar, 2019 Temel Yeterlilik Testi'ndeki soruları yorumladı. Beklenen soru ve tarzların geldiğini belirten uzmanlar, öğrencilerin özellikle matematik ile sözel alandaki paragraf sorularında zorlandıklarını aktardı. Öğrencileri; Türkçe testinde dil bilgisi soruları, matematik testinde ise 'yeni nesil' olarak adlandırılan sorular uğraştırdı.

KARAR.COM

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı.

Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü. Peki, 2019 TYT'de öğrencileri en çok hangi sorular zorladı? Eğitim Bilimleri Okulları'nda görevli uzmanlar, 2019 Temel Yeterlilik Testi'ndeki soruları yorumladı. Beklenen soru ve tarzların geldiğini belirten uzmanlar, öğrencilerin özellikle matematik ile sözel alandaki paragraf sorularında zorlandıklarını aktardı. Öğrencileri; Türkçe testinde dil bilgisi soruları, matematik testinde ise 'yeni nesil' olarak adlandırılan sorular uğraştırdı.

TÜRKÇE: DİL BİLGİSİ ZORLADI

Sınavda Türkçe soruları beklenen tarzdaydı. Her zaman olduğu gibi anlam soruları yine ağırlıktaydı. Soru kalıpları standarttı. Soruların zorluk derecesi genel olarak orta düzeyde olmakla birlikte çeldirici seçeneklerin yoğunlukta olduğu birkaç sorunun da yönetildiğini gördük. Dil bilgisi soruları kısmen de olsa zorlaştırılmıştı. Sorular, ÖSYM'nin konu dağılım kriterlerine ve müfredata uygun bir şekilde hazırlanmıştı. TANER SÜMER/ Türkçe Bölüm Başkanı

MATEMATİK: ZAMAN ALICI ÇOK SORU VARDI

Soruların neredeyse tamamı hikâyeleştirilmiş, yeni nesil sorulardan oluşmaktaydı. Soruların yorumlanması ve çözümü öğrenci acısından çok zaman alıcı olduğundan öğrencilerin zorlandığı ve süre sıkıntısı çektiği bir test olduğunu düşünüyoruz. Sorular 65-70 dakikada cevaplandırılabilecek nitelikteydi. Zaman alıcı sorulardı. Her şeye rağmen zayıf öğrencilerin yapabileceği 5-6 soru bulunmaktaydı. Bu yıl TYT de yine Matematik testinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bir soruda da sıkıntı olabileceğini düşünüyoruz. Sorular MEB müfredatına ve kazanımlara uygundu. METİN DARIDERELİ/ Matematik Bölüm Başkanı

FİZİK: OPTİK SORULARI SEÇİCİYDİ

Bu yılki fizik soruları genel olarak geçen yıllara benzer nitelikteydi. Sorular genel itibariyle kolaydı. Optik konusunda seçici bir soru bulunuyordu. Sorular son 4-5 yıldan beri yöneltilen yeni nesil soru tarzındaydı. MEB kazanımlarına uygundu, bilgi ve muhakeme ağırlıktaydı. Sorular beklendiği gibi 9 ve 10.sınıf müfredatını kapsıyordu. MUSTAFA ÇAVUŞ/Fizik Bölüm Başkanı

KİMYA: BİLGİ VE YORUMA DAYALIYDI

Kimya soruları müfredat ve kazanımlara uygun olup, soru stili önceki yıllarda sorulan sorular gibiydi. Sorular bilgi ve yoruma dayalıydı. Düzenli çalışan bir öğrencinin rahatlıkla cevaplayabileceği gibiydi. Son yılların en kolay sorulan kimya sorularının olduğu bir sınav yaşadık. ÖZLEM ERGÜN/Kimya Bölüm Başkanı

BİYOLOJİ: TARTIŞMAYA AÇIK SORU YOKTU

Sınavda soru sayıları itibariyle bir farklılık olmamış, 6 soru sorulmuş. Sorular müfredat ve kazanım dağılımına uygun olarak hazırlanmıştı. Geçmiş yıllardaki sınav sorularına benzeyenler (konu kazanımı veya tarz bakımından) olabildiği gibi farklı olanlar da vardı. Sorular kolay ve orta seviyede olmasına rağmen seçeneklerdeki çeldiriciler güçlüydü. Hatalı veya tartışmaya açık bir soru görmedik. HÜLYA KUDDE ÇAVUŞ/Biyoloji Bölüm Başkanı

TARİH: SORULAR NET VE AÇIKTI

Tarih soruları aday beklentilerine uygundu. Sorular genelde kolay, anlaşılır ve orta seviyedeydi. Müfredata uygundu. ÖSYM’nin önceki yıllardaki soruları ile uyumluydu. Sorular net ve açık bir şekilde sorulmuştu. Düzenli hazırlık yapan adayların zorlanmayacağı bir testti. ÖZLEM ERDOĞAN/ Tarih Bölüm Başkanı

COĞRAFYA: BİLGİYE DAYALI AMA BASİT

Coğrafya sorularının genel olarak basit, anlaşılır ve beklentilerimiz doğrultusunda adaylara yöneltildiğini ve adayı zorlayabilecek herhangi bir soruyla karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Nüfus ve doğal afetlerle ilgili soruların çıktığını gözlemledik. Coğrafyanın alt bilim dallarıyla ilgili kavram haritasına yer verilmişti. Dünya haritası üzerinde iklim-bitki örtüsünü sorgulayan sorunun bilgiye dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Soruların müfredata uygun ve geçmiş yıllardaki ÖSYM sorularına benzer sorular olduğunu gözlemledik. Tartışmaya açık ve belirsizlik içeren sorulara rastlamadık. MEHMET ŞİRİN BULUT/Coğrafya Bölüm Başkanı

FELSEFE: YORUM AĞIRLIKLIYDI

Felsefi yoğunluğu olan paragraf sorularının; iki filozofu sentezleyen bir yorum ve kavramsal düzeyde bir felsefe sorusunun, ayrıca bir filozofun felsefi öğretisiyle ilgili bir sorunun yer aldığını, din kültüründen muaf olan öğrencilere ise kavramsal düzeyde sorular yöneltildiğini gördük. Müfredat dışı bir soruya rastlamadık.  Geçmiş yıllara göre felsefe sorularının yorum ağırlıklı, orta düzeyde zorluk derecesine sahip sorular olduğunu gördük. Tartışmaya açık bilimsel açıdan hatalı bir sorunun yer almadığını gözlemledik. MESUT ERDEMİR/Felsefe Bölüm Başkanı.

Mektebim Okulları bölüm başkanları da TYT soruları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKÇE: PARAGRAF SORULARI UĞRAŞTIRDI

TYT sınavında Türkçe soruları konusunda öğrencilerden gelen dönütler, sınavın geçen yıla göre zor ve vakit alıcı nitelikte olduğu yönündedir. Türkçe soruları önceki yıllardaki gibi okuduğunu anlama ve yorumlama ağırlıklıdır. Soru dağılımında da geçen yılki anlam ve dilbilgisi dağılımının aynı olduğu gözlemlenmiştir. Temel bilgileri kullanmaya dayalı dil bilgisi, ses, yazım ve noktalama soruları da geçen yıllardaki oranda çıkmıştır. Öğrenciler paragraf sorularının uzun, çeldiricilerinin güçlü nitelikte olduğunu belirtmiştir. Sınav MEB kazanımlarına uygun bir sınav olmuştur. Okulumuzdaki müfredat, ders içerik ve hazırlanan sınavlarla örtüşen bir sınav olmuştur. Paragraf sorularının öğrencileri zorlaması, düzenli kitap okumanın önemini bir kez daha göz önüne sermektedir.

TARİH: YORUM GÜCÜ ES GEÇİLMİŞ

TYT Sınavı Tarih branşına ait soruların müfredata uygun olarak hazırlandığını görmekteyiz. İyi bir hazırlık süreci geçiren öğrencilerin zorlanmayacağını, düzenli çalışan her öğrencinin yapabileceği orta düzeyde zorluğu olan bilgi içerikli sorular olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerden aldığımız bilgiler doğrultusunda konu bazında soruları incelediğimizde; Kavimler Göçü'nün sonuçları, Gazneli Devleti Hükümdarı Mahmut’un Sultan unvanı almasının İslam dünyasındaki etkisi, Divan-ı Hümâyun'un özellikleri, I. TBMM’nin özellikleri ve Atatürk ilkelerinden Milliyetçilik ile ilgili birer soru gelmiştir. Soru içerisinde birden çok konu hakkında bilgi ölçülmeye çalışılarak kazanım yelpazesinin geniş tutulmadığı, temel kavram bilgisine ve yorumlama gücüne pek yer verilmediği gözlenmiştir. Sürpriz bir soruyla karşılaşılmamıştır. Akademik açıdan tartışmasız sorulardır.

COĞRAFYA: MÜFRADATA UYGUNDU

Müfredata uygun, orta ve kolay düzeyde yapılabilir sorular oluşan bir sınav. Geçmiş yıllardaki sınavlara paralel sorular sorulmuş.

FELFEFE: BİR ÖNCEKİ SINAVA BENZERDİ

Müfredata uygun, orta ve kolay düzeyde Bir önceki sınava benzer. Geçmiş yıllardaki sınavlara paralel sorular sorulmuş. Öğrenciler rahatlıkla cevaplamışlardır.

DİN KÜLTÜRÜ: KAZANIM LİSTESİNE UYGUNDU

ÖSYM’nin uyguladığı sınavların en kapsamlı ve en yüksek katılıma sahip olan 2019 TYT sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatı ve bu sene ilk kez yayınlanan kazanım listesine uygundur, konu dağılımı homojendir. Mektebim Yayınları deneme sınavlarında sorulan sorular ile uyumludur. 2019 TYT sınavındaki sorular orta düzeyde ve bilgi+yorum şeklinde sorulardır. Ahlak, Hz. Muhammed’in tevazuu konularından yorum yapabilme gücüne dayalı sorular bulunmaktadır. Allah’ın sıfatları, peygamberlerin özellikleri ve zekât ile ilgili sorular bilgiyi ölçme düzeyinde sorulmuştur. TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde dikkat çeken, MEB’in kazanım listesine göre 2017-2018 müfredatından 10. Sınıf öğrenme alanı olan zekât konusundan sorulan sorudur. Genel olarak sorular temel bilgileri kapsamaktadır.

MATEMATİK: BİR SORU YANLIŞ OLABİLİR

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Matematik Testinde yer alan sorular ile ilgili sınava giren öğrencilerimizden aldığımız değerlendirmelere göre, MEB müfredatına uygun olduğu, bilgi ölçmekten ziyade bilgiyi kullanarak yorum ve analiz becerilerini ölçen, uzun paragraflı, okuma becerisi, problem çözme becerisine yönelik sorulara ve 9. ve 10.sınıf konularına ağırlıklı olarak yer verildiği ifade edilmektedir. Testte yer alan tek-çift sayılar ile ilgili bir sorunun yanlış olduğu düşüncesinde olan öğrencilerin bulunduğu öğrenilmiştir. Sorular yayınlandıktan sonra bu durum netleşmiş olacaktır.

Önceki yıllara göre, Temel Matematik Testinde yer alan soruların daha fazla zaman alıcı olduğu, orta-zor düzeyde ağırlıklı olduğu belirtilmektedir. Geometri sorularının genel olarak verilen şekiller ve cisimler üzerinden konu kazanımları kullanarak kesme, katlama, döndürmeye yönelik ve günlük hayatta karşılaşılabilecek durumlara yer verildiği ifade edilmektedir. Okulumuzdaki ders içerikleri, uygulanan deneme sınavları, Secret Minds Matematik Yarışması ve Mathletic 2019 Matematik Yarışması ile örtüşen bir sınav olmuştur.

FİZİK: UZUN YAPIDAKİ SORULAR VAKİT ALDI

2019 TYT sınavına giren öğrencilerimizden aldığımız yorumlara göre, fizik soruları son yıllarda yapılan sınavlara benzer tarzda, lise müfredatına uygun, günlük hayatımızda fiziğin yerini ve önemini vurgulayan ayrıca, fizik dersindeki temel kavramları sorgulayan düzeydedir. Sürpriz soru olmayan TYT sınavında işlemi az, basit yorum içeren fakat uzun yapıdaki sorular oldukça zaman almıştır. Konu hâkimiyeti olan öğrencilerin rahat yapabileceği düzeydedir. Fen kısmında fiziğin seçici ve belirleyici etkisi de yadsınamaz.

KİMYA: GENEL OLARAK SORULAR KOLAYDI

Sınavdan çıkan öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre sınavın kolay sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. TYT sınavı bu yılda alışılagelmiş bir biçimde temel kimya konularından oluşturulmuş, yani 9 ve 10. Sınıf konularından sorular sorulmuştur. Madde bilgisi, atom ve periyodik tablo, element ve bileşik kavramı, polimerler… gibi konuların sorularından sınav oluşturulmuş. Genel olarak soruların kolay olduğunu ve müfredat dışı soru bulunmadığını söyleyebiliriz. Sınavlara doğru bir biçimde çalışan her öğrencinin kolaylıkla cevaplayacağı türden sorular sorulmuştur. Okulumuzda uygulanan müfredat planı, ders içerikleri ve hazırlanan deneme sınavlarının TYT sınavı ile uyumlu olduğu görülmüştür.

BİYOLOJİ: 9. VE 10. SINIF KONULARI SORULDU

TYT Biyoloji sınav soruları konusunda öğrencilerden gelen bilgiler, sınavın kolay olduğu, düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluştuğu yönündedir. Net bilgiye dayalı olan sorular, 9. ve 10. sınıf konularından oluşmaktadır. MEB kazanımlarına eşdeğer sorulardan oluşan sınavda, öğrenciler zorlanmadıklarını belirtiler.

 Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YSK'nin ilk oturumu TYT tamamlandı. Peki, 2019 TYT'de öğrencileri en çok hangi sorular zorladı? Eğitim Bilimleri Okulları'nda görevli uzmanlar, 2019 Temel Yeterlilik Testi'ndeki soruları yorumladı. Beklenen soru ve tarzların geldiğini belirten uzmanlar, öğrencilerin özellikle matematik ile sözel alandaki paragraf soruların da zorlandıklarını aktardı. Öğrencileri; Türkçe testinde dil bilgisi soruları, matematik testinde ise 'yeni nesil' olarak adlandırılan sorular uğraştırdı.

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN