Back To Top
Adalet Bakanlığı icra katibi alımı ne zaman? (2019) İcra Katibi ne iş yapar?

Adalet Bakanlığı icra katibi alımı ne zaman? (2019) İcra Katibi ne iş yapar?

 - Son Güncelleme: 10.07.2019 Çarşamba 12:45
Adalet Bakanlığı icra katibi alımı ne zaman? (2019) İcra Katibi ne iş yapar?
- A +

Adalet Bakanlığı icra katibi alımı ne zaman? (2019) İcra Katibi ne iş yapar? sorularının yanıtları, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar... İcra Katibi başvuruları 1 Temmuz'da başladı ve 16 Temmuz 2019'da sona erecek. Bu süreçte KPSS'den en az 70 puan almış olan ve 35 yaşını tamamlamamış olanlar başvuruda bulunabilecek...

"Adalet Bakanlığı icra katibi alımı ne zaman?" ve "İcra Katibi ne iş yapar?" soruları Resmi Gazete'de yayınlanan Adalet Bakanlığı'nın personel alım ilanından sonra gündeme geldi.

 İCRA KATİBİ BAŞVURULARI 1 TEMMUZ'DA BAŞLADI

İcra katibi alımı başvuruları 1 Temmuz'da başladı. 16 Temmuz'da sona erecek olan ilana başvuru şartları nelerdir? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

İCRA KATİPLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

İcra Katipliği için başvurmak isteyenlerin KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor. Diğer şartlar ise şu şekilde:

İcra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

e) Merkezi sınavda (KPSS-2018’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP- 94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarındım mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru talihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar 01 Temmuz 2019 - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında;

  1.  İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,
  2.  Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,
  3.  KPSS-2018 sınav sonuç belgesi,
  4.  Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografı dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğilim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet öıılisans programı, adalet nıestek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınavı yapacak adalet komisyonuna gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

BAŞVURULAR

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; başvuru komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek, sınav kayıt formu ve başvuru evrakı masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) yoluyla başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilmek suretiyle tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları için sınavı yapacak adalet komisyonlarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

İCRA KATİBİ NEDİR? NE İŞ YAPAR?

İcra katipleri, Adalet Bakanlığı bünyesinde İcra Müdürlüklerinde görev yapan personeldir. Zaman zaman icra işlemlerini uygulamak için İcra Müdürlüğü dışında göreve çıkarlar, icra işlemlerine ilişkin belgelerin tutulmasından, icralara ilişkin paraların tutulmasından icra katipleri sorumludur.

İcra katiplerinin zabıt katiplerinde olduğu gibi klavye kullanımında çok hızlı olmalarına gerek yoktur. Zabıt katipleri, mahkemelerde hakimlerin söylediklerini yazma göreviyle mükellef oldukları için hızlı klavye kullanmak zorundadırlar.

İcra daireleri yoğun olduğu için icra katiplerinin rahat bir çalışma ortamları yoktur. Büyükşehirlerde görev yapan icra katiplerinin çalışma temposu daha yoğundur.

İCRA KATİBİ NE KADAR MAAŞ ALIR?

İcra katibi maaşları devlet memuru olması halinde 4 bin TL civarı olacaktır. Aile yardımı gibi kalemlerin eklenmesi ile miktar artacaktır.

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN