Back To Top
İl dışı tayin 2019: İl dışı atama kontenjan ve ihtiyaç listesi yayınlandı mı?

İl dışı tayin 2019: İl dışı atama kontenjan ve ihtiyaç listesi yayınlandı mı?

İl dışı tayin 2019: İl dışı atama kontenjan ve ihtiyaç listesi yayınlandı mı?
- A +

İl dışı tayin 2019’da en çok merak edilenler arasına girdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından ilk dışı tayin atamalarını yapacak olan öğretmenler, kontenjan ve ihtiyaç listesinin yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. 14-20 Haziran tarihleri arasında 23 il için yapılacak olan il dışı atamalarda kontenjan ve ihtiyaç listesi, MEB’in yayınladığı takvime göre bugün itibarıyla yayınlandı. İl dışı tayin başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler ya da il dışı tayin kontenjan ve ihtiyaç listesini görmek isteyenler haberimize bakabilir. İşte detaylar…

İl dışı tayin listesi için başvurular 14-20 Haziran arası yapılacak. Bulundukları ilden farklı illere gitmek isteyen öğretmenler, il dışı tayin işlemlerini gerçekleştiriyor. İl dışı tayin başvurusunun nereye ve nasıl yapılacağını araştıranlar, il dışı atama kontenjan ve ihtiyaç listesine erişmeye çalışıyor. 14 Haziran Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından öğretmenleri de il dışı atama yani tayin heyecanı kapladı. İl dışına tayin olmak isteyenler, bunun için yayınlanacak kontenjan ve ihtiyaç listesini araştırıyor. İşte il dışı tayin ile ilgili aradıklarınız…

İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelindeki boşluklara göre hazırlanan il dışı ihtiyaç listesi 14-20 Haziran tarihleri arasında erişime açılıyor. Liste yayımlanır yayımlanmaz karar.com'da yer alacaktır.

İL İÇİ BAŞVURUSUNDAN FAYDALANANLAR İL DIŞI TAYİNDEN FAYDALANAMAYACAK

İl içi yer değiştirme başvurusu gerçekleştiren öğretmenler, o zamanın içinde oldukları için iller arası başvurudan faydalanamayacak. İller arası yer değiştirme başvurusunda öğretmenlerin, bulundukları kentte en az 3 sene görev yapmış olmaları ve zorunlu çalışma yükümlüğü olmaması gerekiyor.

İL DIŞI TAYİN İÇİN GEREKENLER

Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer
değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere il içerisinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına yer değiştirmek üzere başvuruda bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır. 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletmek için mazeret bildirememeleri veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek için bildirdikleri mazeretlerinin ortadan kalkması halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır. Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaklardır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

19-06/14/l-disi-tayin-2019-il-disi-atama-kontenjan-ve-ihtiyac-listesi-yayinlandi-mii.jpg

Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmayanlar istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden; Adaylığın kaldırılmış olması kaydıyla sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar, Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edeceklerdir. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2019 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bunlardan en geç 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Duyuruya ekli “ Ek- 1 23 İl Listesi”nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları, bu duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı “A” Bölümünün 1 ilâ 10. maddeleri kapsamında yapılan yer değiştirme başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra bu atama işleminden münhal kalan yerler için değerlendirmeye alınacaktır. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere il içerisinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Ocak 2019 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 İl dışı tayin 2019’da en çok merak edilenler arasına girdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından ilk dışı tayin atamalarını yapacak olan öğretmenler, kontenjan ve ihtiyaç listesinin yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. 14-20 Haziran tarihleri arasında 23 il için yapılacak olan il dışı atamalarda kontenjan ve ihtiyaç listesi, MEB’in yayınladığı takvime göre bugün itibarıyla yayınlandı. İl dışı tayin başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler ya da il dışı tayin kontenjan ve ihtiyaç listesini görmek isteyenler haberimize bakabilir. İşte detaylar…

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN