Back To Top
KPSS açıklandı mı? 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS açıklandı mı? 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS açıklandı mı? 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- A +

KPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yılının son KPSS oturumu 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. Binlerce kişi KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. KPSS sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS son oturumu 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. Binlerce memur adayı sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ve tüm detaylar...

 KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS SONUÇLARI 2019

KPSS sonuç tarihi ÖSYM'nin açıklamasına göre 29 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS 2019/4 TERCİHLERİ BAŞLADI MI? KPSS TERCİH KILAVUZU VE BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/4 Tercih Kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sağlık Bakanlığı 7 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında toplamda 12 bin personel alımı yapacak. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS 2019/4 tercihlerinin başladığına yer verildi.

12 bin personelden 7 bin 165 lisans mezunu, 2 bin 592 önlisans mezunu ve 2 bin 243 ortaöğretim mezunu adaylar alınacak.

TERCİHLER NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR? 

Tercih işlemleri 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların 20 TL tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerekli.

Adaylar illere göre kadro dağılımını KPSS 2019/4 Tercih kılavuzundan görebilir.

LİSANS MEZUNU OLARAK ALINACAK PERSONELLERİN BRANŞ DAĞILIMI

30 Biyolog

32 Çocuk gelişimcisi

18 Dil ve konuşma terapisti

160 Diyetisyen

1000 Ebe

400 Fizyoterapist

5000 Hemşire

21 İş ve uğraşı terapisti ergoterapist

82 Odyolog

40 Perfüzyonist

170 Psikolog

22 Sağlık fizikçisi

190 Sosyal Çalışmacı olmak üzere 7 bin 165 lisans mezunu adaylardan personel alımı yapılacaktır.

ÖNLİSANS MEZUNU OLARAK ALINACAK PERSONELLERİN BRANŞ  DAĞILIMI

20 Adli , 109 ağız diş sağlığı,

73 ameliyat,

192 anestezi,

68 Çevre Sağlığı,

74 diş protez,

85 diyaliz,

95 eczane,

23 Elektronörofizyoloji,

82 evde bakım,

70 fizik tedavi,

807 İlk ve Acil Yardım,

12 iş ve uğraşı terapisi,

181 laboratuvar,

71 odyometri,

66 ortopedi,

33 patolojik anatomi,

25 Radyoterapi,

237 röntgen,

264 tıbbi sekreter,

5 yaşlı bakım sağlık teknikeri olmak üzere 2 bin 592 önlisans mezunu adaylardan personel alımı yapılacaktır.

EN AZ ORTAÖĞRETİM MEZUNU PERSONELLERDEN ALINACAK BRANŞ DAĞILIMI

1,835 hemşire

4 Anestezi,

15 Çevre Sağlığı,

12 diş protez,

183 İlk ve Acil Yardım,

32 laboratuvar,

37 röntgen,

65 tıbbi sekreter teknisyeni olmak üzere ortaöğretim mezunlarından 2 bin 243 personel alımı yapılacaktır.

TERCİH KILAVUZU - ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE ÖZEL ŞARTLAR

SON ATAMALARDAKİ TABAN PUANLAR

ÖSYM Başkanlığı tarafından son atamaların ardından yayımlanan sayısal verilerde lisans, ön lisans ve lise mezunu taban puanlar şu şekilde verildi:

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar tercihlerini, 7 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir. 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır.

Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

BAŞVURU ESASLARI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

 

 

 

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN