Back To Top
Teşrik tekbiri nedir, kaç kere okunur ve nasıl söylenir? Teşrik Tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet

Teşrik tekbiri nedir, kaç kere okunur ve nasıl söylenir? Teşrik Tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet

 - Son Güncelleme: 20.08.2018 Pazartesi 11:27
Teşrik tekbiri nedir, kaç kere okunur ve nasıl söylenir? Teşrik Tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet
- A +

Teşrik tekbiri nedir, kaç kere okunur ve nasıl söylenir? Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet İşleri'nden alınan bilgiler doğrultusunda haberimizde bu soruların yanıtını görebilirsiniz. Kurban Bayramı Arefesinde olduğumuz bugünde Teşrik tekbiri'nin kaç kere okunduğu, nasıl söylendiği ve ne zaman getirildiği Müslümanlarca merak ediliyor. İşte detaylı açıklamalar.

Teşrik tekbiri nedir, kaç kere ve nasıl okunur? Teşrik tekbiri kaç kere söylenir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Müslüman alemi için en değerli olan bayramlardan Kurban Bayramı Arefe günü bugün idrak ediliyor. Milyonlarca Müslüman ibadetlerini yaparak dualar edecek. Peki Teşrik tekbiri nedir, kaç kere okunur ve söylenir? Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet İşleri'nin bu sorular hakkındaki açıklamalarını ve detaylı bilgileri karar.com'dan sizlere aktarıyoruz.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, KAÇ KERE OKUNUR VE NE ZAMAN GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri fakîhlerin çoğuna göre, namaz kılmakla mükellef herkes için vâcibtir.

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında yetişememe endişesi ile Cebrail (a.s); "Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur.

Arefe günü sabah namazı'nın farzının ardından söylenmeye başlanan Teşrik Tekbiri şu şekildedir: 'Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi'l-Hamd'.

Anlamı şöyledir: 'Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur'.

Buhari'den rivayetle ; Abdullah ibni Ömer ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhum) Teşrik günlerinde (yani) Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13'cü günleri pazar yerlerine gider, tekbir getirirlerdi. İnsanlar da onların tekbirlerine iştirak ederek tekbir getirirlerdi.' buyrulmuştur.

Teşrik tekbirleri günlerinde namazı kazaya kalan bir kimse, bu namazları yine teşrik günlerinde kılarsa tekbirlerini de kaza etmelidir. Akabinde teşrik tekbiri getirilecek olan bir namaz cemaatle kılınırken, imam tekbiri unutursa, cemaatin vücûben tekbiri alması gerekir. Çünkü bunda imama tabi değillerdir.

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa “Allāhüekber” denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).
 

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

 
2018 yılında teşrik tekbiri, 20 Ağustos Pazartesi sabahı ile başlıyor, 24 Ağustos Cuma günü ikindi namazı ile sona eriyor.
 

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI

 
Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazına müteakip birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd" diyerek teşrik tekbiri getirilir.

Teşrik tekbirinin anlamı:

"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II, 81). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1994, II, 501). Kadınlar teşrik tekbirlerini gizli olarak getirirler.

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN