Back To Top
Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylarda yapılacak ibadetler ve dualar neler?

Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylarda yapılacak ibadetler ve dualar neler?

Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylarda yapılacak ibadetler ve dualar neler?
- A +

Müslümanların büyük önem verdiği üç aylara çok az bir zaman kaldı? Peki üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün idrak edilmeye başlanacak. Üç aylarda hangi ibadetler ve dualar yapılmalı? Recep, Şaban ve Ramazan olarak bilinen kutsal aylarda tavsiye edilen ibadetler ve dualar ile diğer detayları derledik.

Recep, Şaban ve Ramazan ile Regaip, Berat, Miraç ve Kadir gecelerini bulunduran üç aylar ne zaman başlıyor? Müslümanlar 2020 üç ayların hangi tarihte başladığı, yapılacak ibadet ve dualarla ilgili bilgi edinmek için çeşitli kaynaklara başvuruyor. Diyanet'in takvimine göre üç ayların başlangıç zamanı ve bu mubarek günlerde yapılacak ibadetleri, edilecek duaları, konuyla ilgili hadis ve ayetleri sizler için derledik.

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılı için yayınladığı takvime göre üç ayların başlangıcına bakalım. Buna göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayına 25 Şubat 2020'de girilecek. Bu ay içinde Regaip Kandili var tarihi de 27 Şubat. Bu geceyi ibadet ve dualarla geçirmek gerekiyor. 

21 Mart'ta ise Miraç Kandili idrak edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı ise 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da bitecek. 24 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı birinci günü idrak edilecek. Ramazan ayında bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen gecesi idrak edilecek. Son 10 günü Kadir gecesi gibi ibadet ve dualarla geçirmek Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiş, bunu yapayanlar içinse son 3 gün işaret edilmişti. Hadislere göre, Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesi için en muhtemel gece olarak zikredilmektedir.  

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Peki üç aylarda hangi ibadetler yapılmalı? Üç aylar orucu nedir? Kadir gecesi gibi önemli günlerde hangi dualar okunmalı, hangi ibadetler yapılmalı?

19-03/04/uc-aylarda-okunacak-dualar.jpg

REGAİB KANDİLİ ORUCU

Bir ihtiyar ayağa kalkıp: “- Yâ Resûlallâh! Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem.” deyince Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz:

“- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevâblar on misli yazılır. Fakat sen, ilk cuma gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir.

O gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe’ nin etrafında toplanırlar. Allâhü Te‘âlâ onlara hitâb eder:

‘Ey meleklerim, Benden dilediğinizi isteyiniz!’ der. Onlar da:

‘- Dileğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir’ derler. Allâhü Te‘âlâ da:

‘- Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim’ buyurur” diye buyurdular.

“Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” (H.Şerîf)

19-03/04/regaip-kandili-ve-uc-aylar.jpg

ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?

Üç aylarda nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah’ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir ve hayatımızın geri kalan bölümünde bu hususlara dikkat edecek şekilde yaşamamız gerektiği ön plana çıkmalıdır. Peki üç aylarda neler yapmamız doğru olur? Neler yapılmalıdır?

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

19-03/04/2019-uc-aylar.jpg

RECEP AYININ HANGİ GÜNLERİ ORUÇ TUTULUR?

Bir ihtiyar ayağa kalkıp: “- Yâ Resûlallâh! Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem.” deyince Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz:

“- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevâblar on misli yazılır. Fakat sen, ilk cuma gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir.

O gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe’ nin etrafında toplanırlar. Allâhü Te‘âlâ onlara hitâb eder:

‘Ey meleklerim, Benden dilediğinizi isteyiniz!’ der. Onlar da:

‘- Dileğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir’ derler. Allâhü Te‘âlâ da:

‘- Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim’ buyurur” diye buyurdular.

“Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” (Hadis-i Şerîf)

Peygamber Efendimiz oruç ayı olan Ramazan'ın dışında en çok Recep ve Şaban aylarında oruç tutmuştur. Recep ayına girildiğinde ise bu duayı dilinden düşürmemiştir. "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan" (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.)

19-03/04/8-mart-2019-uc-aylar.jpg

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Receb'i "Allah'ın ayı" olarak nitelendiren Peygamberimiz s.a.v.'e bunun hikmeti sorulduğunda, "Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda Allah Tealâ peygamberlerinin tevbelerini kabul buyurmuştur. Bu ayda peygamberlerini düşmanlarından korumuştur." buyurur.

“Receb ayı Allah’ın ayı, Şâban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.”

Bu hadis-i şerif hakkında yapılan yorumlardan biri şöyledir: Receb ayında yüce Rabbimizin güzel isim ve sıfatlarını öğrenip düşünerek Tevhid’in hakikatini kavramak, Şâban ayında Allah Rasûlü’nü (sas) sîreti ve sünneti ile birlikte tanıyarak ona bol bol salât u selam etmek, Ramazan ayında ise Kur’ân-ı Kerim’i daha çok okuyup tefekkür ederek, anlayarak yaşamak işaret buyrulmuştur.

ÜÇ AYLARI ORUÇLA KARŞILAMAK

Recep ayının 1.günü ile başlayan üç ayları karşılamak isteyen müslümanlar bu günü oruç ile geçirirler.  Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

Herhangi bir zorunluğu olmayan üç ayları karşılama orucu kişinin hürriyetine kalmıştır. Tutulduğu vakit bir sevaba vesile olan üç ayların ilk günü tutulan oruç, eğer Cuma gününe denk geliyorsa Perşembe yahut Cumartesi eklenerek tutulmalıdır. Hz.Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur;

"Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.

Müslümanların büyük önem verdiği üç aylara çok az bir zaman kaldı? Peki üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün idrak edilmeye başlanacak. Üç aylarda hangi ibadetler ve dualar yapılmalı? Recep, Şaban ve Ramazan olarak bilinen kutsal aylarda tavsiye edilen ibadetler ve dualar ile diğer detayları derledik.

BU HABERLERE DE GÖZATABİLİRSİNİZ

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN