Back To Top
Krizin henüz başında işsizlik rekoru

Krizin henüz başında işsizlik rekoru

 - Son Güncelleme: 16.04.2019 Salı 08:56
- A +

19-04/15/simitt.jpg

Ekonomik kriz daha ilk aşamasında olmasına rağmen işsizlik rekor kırdı. 2019 Ocak itibari ile 4 milyon 668 bin kişiye ulaşan işsiz sayısı ile yüzde 14.7’ye çıkan işsizlik oranı rekor seviyeye ulaştı. 2001 krizinde dahi yüzde 13’ün altında kalan ve 2008-09 döneminde sadece bir kez yüzde 14.8’i gören işsizlik oranı bu sefer krizin henüz başında yakalanmış oldu.

2018 yılını yüzde 2,6 büyüme oranı ile kapatmamıza rağmen yılın son çeyreğinde yüzde 3,0 ekonomik küçülme yaşadık. Hatta 2018 yılının 3. çeyreğinde de yüzde 1,8 büyüme oranına rağmen bu büyüme oranı işsizliğin azalmasına yetmemiş ve işsizlik oranları yükselmeye başlamıştı.

Nitekim mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Mart 2018’de yüzde 9,9 ile tek haneden başladığı yükselişini nerede ise her ay hızla artırmış ve Ağustos 2018’de yüzde 11,3’e yükselmişti.

Eylül ayında yüzde 11,5’e ulaşan arındırılmış işsizlik oranı, aralık sonunda yüzde 12,7’ye kadar çıktı. Ve ocak ayı ile bu oran yüzde 13,3 ile adeta 2008-09 küresel kriz seviyelerine yükselmiş oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Ocak 2018’de ise yüzde 9,8 düzeyindeydi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış, tarım ve turizm gibi mevsimsel etkilerle işsiz kalanlarında hesaba katıldığı işsizlik oranı ise 2019 ocak ayında yüzde 14,7 seviyesine yükselmiş oldu. Aynı oran, yani yine aynı mevsimsel etkiler içeren işsizlik oranı Ocak 2018’de ise yüzde 10,8 düzeyindeydi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış işsizlik oranı rekoru ise 2008-09 krizinde Şubat 2009 itibari ile yüzde 14,8 ile rekor kırmıştı. Oysa ülkemiz bu krizin henüz başında ve işsizlik oranı nerede ise 2009 rekor seviyesini çoktan yakalamış durumda.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik rekoru ise Nisan 2009 tarihinde ulaşılan yüzde 13,9 seviyesidir.

O tarihlerde oluşan işsiz sayısı ise bugüne göre çok daha düşüktür. Nüfus artışı haricinde, işgücüne katılımın düşük olmasının da etkisi ile o tarihlerde işsiz sayısı daha az olmasına rağmen, işsizlik oranı daha yüksektir.

Mesela 2009 şubat ayında normal işsiz sayısı 3 milyon 331 bin kişidir. Oysa bu işsiz sayısı Ocak 2019 itibari ile 4 milyon 668 bin kişiye çıkmıştır.

Yine mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı Nisan 2009’da 3 milyon 254 bin kişidir. Ama artık bu işsiz sayısı da Ocak 2019 itibari ile 4 milyon 295 bin kişiye yükselmiştir.

NÜFUSA GÖRE İŞSİZLİK REKORDA

19-04/15/rap.png

İşsizlik rakamlarına 15+ yaş üstü kurumsal olmayan nüfus açısından baktığımızda karşımıza çok daha ilginç sonuçlar çıkmaktadır. Örneğin 2009 yılında 3 milyon 095 bin ortalama işsiz sayısı 15+ yaş üstü nüfusun yüzde 5,97’sine karşılık gelmektedir.

Kısaca 2009 yılında her 100 yetişkinden 5,97 kişi işsizdi. Bugün (ocak 2019) itibari ile her 100 yetişkin nüfusun 7,65 kişisi işsiz dolaşmaktadır. Yani yetişkin nüfusta işsizlik oranı 2009 krizinin bile yüzde 28 daha fazlası noktaya gelmiş bulunmaktadır.

Son bir yılda tam 872 bin kişi işini kaybetmiş oldu. İşini kaybedenlerin eğitim durumuna bakınca karşımıza şu tablo çıkıyor:

Toplam işini kaybeden sayısı: -872 bin kişi -%03,1

Okuma yazma bilmeyenler: -110 bin kişi -%11,6

Lise altı eğitimliler: -1.000 milyon kişi -%6,8

Lise mezunları: -6 bin kişi -%0,2

Meslek lisesiler: -44 bin kişi -%1,5

Üniversite mezunları: +288 bin kişi +%4,4

Buradan da görüleceği gibi kriz en eğitim seviyesi daha düşük mavi yakalı kesimi vurmuş durumda. Hatta üniversite mezunlarının toplam istihdamı aynı dönemde 288 bin kişi (%04,4) artış göstermiştir.

İŞSİZLİKTE BEKLEYEN TEHLİKE

Türkiye 1994 krizinde yüzde 9,1 işsizlik yaşamış ve 90’lı yıllar nerede ise tamamen tek hane işsizlik oranı ile geçmiştir.

Yine kendi krizimiz olan 2001’de ise yüzde 8,9 işsizlik oranı gelmiş ama asıl işsizlik sonraki yıl olan 2002’de yüzde 10,8 ile yaşanmıştır. Çünkü işsizlik oranları krizlerin sonraki aşamalarında giderek daha çok artmaktadır. Hem işini kaybedenler hem de yeni işgücü piyasasına gelenler işsizlik oranının artmasına yol açmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında son krizde mevcut istihdam azalışının kasım ayı itibari ile başladığını görmekteyiz. Ekim ayında mevsim etkileri hariç çalışan sayısı 28 milyon 775 bin kişi iken, kasım ayında bu sayı 28 milyon 538 bine düşüyor.

Son bir yılda mevsim etkileri haricinde 921 bin kişi işini kaybederken, bu sayının 761 bin kişisi işini son 3 ayda kaybetmiştir.

İşte bu açıdan hesaplandığında asıl işsizlik tehlikesinin önümüzdeki aylarda bizi beklediğini görebiliriz.

Nitekim İş-Kur kayıtları bile son bir yılda sadece kayıtlı olan işsiz sayısının bile 1,5 milyon kişiden daha çok arttığını göstermektedir. Bu veriler henüz TÜİK kayıtlarında tam olarak karşılık bulmamıştır. O nedenle önümüzdeki dönemde hem işsiz sayısının hem de işsizlik oranının çok hızlı artması beklenmektedir.

Burada tek bir alternatif görülmektedir: O da İşsizlik fonu üzerinden işverenlere bedava sayılabilecek ek istihdam kolaylığının sağlayacağı geçici iyileşmelerdir.

GENÇLER REKORA KOŞUYOR

Son açıklanan işsizlik verilerine göre genç işsizlik oranı yüzde 26,7 seviyesine ulaşmıştır. Genç işsizlik oranı 2008-09 küresel krizinde en fazla Şubat 2009’da yüzde 25,4’e çıkmıştı. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde genç işsizlik oranı Ocak 2019’da şimdiden rekor kırmış oldu.

Yeni hayata başlayacaklar açısından gençlerde oluşan yüzde 26,7 işsizlik oranı ayrıca analiz edilmesi gereken meseledir.

GENİŞ TANIMLI RAKAM  8.3 MİLYON

CHP’li Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak 2019 iş gücü istatistiklerine göre resmi işsiz sayısının 4 milyon 668 bin olduğunu belirtti. Erdoğdu, işsizlerin de bu belirsiz ortamından en çok etkilenen kesim olduğunun altını çizdi. İşsizliğin yüzde 14.7’ye ulaşmanın, Türkiye ile ilgili en yakıcı gerçek olduğunu vurgulayan Erdoğdu, şunları ifade etti: “İş dünyası beklemeye girdi. Bu belirsizliğin ekonomideki en olumsuz sonuçlarından biri de işsizlik. Çünkü hukuk ve demokrasinin olmadığı yerde yatırım olmaz, yatırımın olmadığı yerde de istihdam olmaz. İktidar en kısa zamanda, ekonomiye odaklanmalıdır.” İktidarın seçimlerden önce 2.5 milyon kişiye istihdam sözü verdiğini hatırlatan Erdoğdu “Açıklanan işsiz sayısı 4 milyon 668 bin. İş bulma ümidi olmayanlar, çalışmaya hazır ama iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayanlar ve mevsimlik çalışanlar göz önünde bulundurulduğunda işsiz sayısı 7 milyon 144 bin. Zamana bağlı eksik istihdam edilenler de eklendiğinde bu sayı 7 milyon 552 bin ediyor. Yetersiz istihdam edilenlerin de dahil edilirse en geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 344 bin” değerlendirmesinde bulundu.     

TÜM SEKTÖRLERDE KAYIP SÜRÜYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) raporuna göre, tarım dişi işsizlik oranındaki artışın 2018 yılının Kasım ayından bu yana 1.9 yüzde puan olduğu ve 15 Temmuz 2016 dönemindeki yüzde 1.5 puanlık artışın da üzerine çıkmasıyla endişelendirici bir boyuta geldiği belirtildi. “Ocak 2019 döneminde tüm sektörlerde istihdam kayıpları gözlenmektedir” denilen notta şu değerlendirmeler yapıldı: “Kasım 2018’den Ocak 2019’a, son üç dönemdeki istihdam kayıpları sanayide 300 bine hizmetlerde 150 bine ulaştı. İnşaat sektöründe kayıplar Şubat 2018’den bu yana 520 bin oldu. Tarım dışında işsiz sayısı 4 milyon 193 bine yükseldi.”

İNŞAATTA İSTİHDAM DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ile direktör yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Uysal Ulaşın ve Araştırma Görevlisi Furkan Kavuncu’nun değerlendirmesine göre “Arka arkaya üç dönemdeki işsizlik artışları rekor diyebileceğimiz bir seviye olan 1.9 yüzde puana ulaştı. Tarım dışı işsizlikteki bu hızlı artış 15 Temmuz 2016’yı kapsayan üç dönemdeki (Haziran, Temmuz ve Ağustos 2016) toplam 1.5 yüzde puanlık artışın da üzerinde oldu. Sanayide son üç dönemde (Kasım 2018’den Ocak 2019’a) toplam istihdam kayıpları 300 bini geçti. İnşaattaki istihdam kayıpları neredeyse bir yıldır (Şubat 2018’den beri) aralıksız devam ediyor. Toplam istihdam kaybı 520 bine ulaştı.”

1 MİLYON KİŞİ BİR YILDIR İŞ ARIYOR

Aykut Erdoğdu, yaklaşık 1 milyon kişinin bir yıl ve daha uzun süredir iş aradığına işaret ederek, ekonomik daralmanın olduğu süreçte Türkiye ekonomisinin başka dönemlerdeki gibi iş yaratamadığını, kriz yönetimini beceremeyen iktidarın, krizin süresini uzatarak halkın ekmeğiyle oynadığını savundu. Genç işsizliğe de değinen Erdoğdu, 15-29 yaş arasındaki gençlerin 5 milyon 175 bininin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını kaydetti. Erdoğdu, sadece aralık ayından ocak ayına kadar inşaatta 137 bin, imalatta 139 bin, hizmet sektöründen ise 99 bin kişinin işini kaybettiğine dikkati çekti. Erdoğdu, 24 Haziran’dan bu yana işini kaybedenlerin sayısının ise inşaatta 632 bin, imalatta 285 bin, hizmet sektöründe ise 164 bine ulaştığını belirterek “Tarım dışı sektörlerde de hem kayıt dışı çalışan sayısı hem de kayıt dışı çalışma oranları arttı. Geçtiğimiz yılı ocak ayında kayıt dışı çalışma oranı yüzde 21,8 iken bu oran yüzde 22,5’e yükseldi.  Son 5 yıllık kayıt dışılık oranlarına bakıldığında Türkiye ekonomisinde ortalama her 5 kişiden 1’inin kayıt dışı, güvencesiz çalışıyor olması bir süreklilik kazandı.” ifadelerini kullandı. Türkiye’de sadece işsizlerin değil, çalışanların büyük bir çoğunluğunun da yoksulluk sınırında ücretle çalışmaktan mutsuz olduğunu ifade eden Erdoğdu, şunları kaydetti: “Çalışanların önemli bir kesimi asgari ücretle çalışıyor. Resmi rakamlara göre 2017’de çalışanların yüzde 35’i asgari ücret üzerinden prim ödüyor. Asgari ücret ile asgari ücretin ancak iki katına kadar maaş alanların sigortalılara oranı yüzde 81’e ulaşıyor. Açlık sınırının Türk-İş’in rakamlarına göre 2 bin 14 lira olduğu göz önüne alınırsa çalışanların büyük bir kısmının da mutsuz olduğu ortadadır. İktidar, işsizliğin altında inleyen kitleler ile asgari ücret civarında yaşayan geniş bir kesime mutsuzluktan başka bir şey vermemiştir.”

 

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
karşıyakalı 16 Nisan 2019 22:30
fetö ve elemanlarınca yapılan mit,17/25 aralık kılıçdaroğlunun ülkeye gelmeyin güvenlik yok ekonomi kötü ve hepsinden daha önemli 15 temmuzun ekonomiye olumsuz hiçmi etkisi yok.bir kere dürüst olun ve bunların ekonomiye olumlu-olumsuz etkisini'de açıklayınçat gözlüğünüzü çıkarın.yoksa bir güruhun kalemşörü olarak kalırsınız ve onunla anılırsınız.altından kalkamazsınız.vicadanınız rahat birakmaz.
Mensur Bin Ubeyde 16 Nisan 2019 22:04
İşsizlik yok iş beğenmeme var.Bizim gençlerin havasından geçilmiyor. İş ve maaş beğenmiyorlar. O işi yapmam, bu iş bana göre değil, günde 12 saat çalışamam, haftada 2 gün izin isterim, şu kadar sigorta primi isterim derken iş çığrından çıkıyor. Bizim firmaya 1 yıldır eleman bulamıyoruz. Gelen burnundan kıl aldırmıyor. Demekki tuzları kuru ve paraya ihtiyaçları yok. Neyseki Suriyeli ve Afgan kardeşlerimiz iş seçmeden makine gibi çalışıyorlar evelallah. Bu müslüman kardeşlerimiz hatırına bu ülke ayakta duruyor. Bizim tembellere kalsak yandık. S
ramazan gün... 16 Nisan 2019 19:34
bozdoğan belediye başkanı devraldığı belediye borçlarını açıklamış: 78 milyon (trilyon).. baktım, bu belediyenin nüfusu 36 bin kişi.. hesapladım, kişi başı 2156 bin tl borç; EŞİKTEKİNİ BEŞİKTEKİNİ es geçmeden rakam bu.. böyle 'tel maşa' bir belediyenin vaziyeti bu, varın diğerlerini hesap edin.. taylandda devlet 'taşı diksen filiz verir' münbit coğrafyada erkekleri leydiboy yapıp, kızları doğrudan, TURİZME KAZANDIRAN deha-buluş sahibidir.. bir haber: 'alacaklısı, ya karını kızını ya paranı dedi'.. haydi hayırlı demokratik traşlar!..
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 18:51
Üniversite mezununun ortalama iş bulma süresini bilen var mı? 4 yılı ne kadar geçti?
alper 16 Nisan 2019 17:55
Bir çok insan,kuruma kayıt bile olmuyor.Bir de Kamudaki,üretmeyen,doğru dürüst hiç bir iş yapmayanları eklersen,gerçek ortaya çıkar.
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 17:41
Ibrahim bey. Turkiye zengin ulke.Bir Ingiltere Parlemantosuna bak...Ne kadar sade...ne kadar gosterissiz...Birde Turkiye Parlemantosuna bak...Gosterisli...Havali...luks..Sanki Ingiltere Afrika Ortadogu ulkesi gibi...Bu herseyi anlatiyor.NOKTA
mali 16 Nisan 2019 17:23
"Siz ne halde iseniz başınıza o şekilde idareciler gelir. Bir topluluk kendini duzeltmedikce Allah onlardaki hali duzeltecek değildir." Hadisi Şerif
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 16:41
Ibrahim bey iyisini hassın da bizi rakamlara boğup moralimizi bozuyorsun neden bu hale geldik ne yapmak lazım kısa ve öz yazarsan sevinirim. Çünkü devamlı okuyorum seni ama artık gına geldi
Vatandaş 17 Nisan 2019 03:03
0
:)
karar okuru 16 Nisan 2019 16:30
bu bilgileri nereden aldınız bilmiyorum doğru değil işsiz çok fazla üniversite mezunu işsiz daha fazla beyaz yakalı işsiz daha çok toplumda mühendis işsiz asgari ücrete bile işe razı iş yok gerçek bu
Bu donemde en kiyak is sozlesmeli bilisim uzmanligi.Sozlesme tavan ucretinin 2-4 katini aliyorsun,baslayinca 1 sene kuruma isinma ve oryantasyon sureci ile geciyor.Sonrasinda oracle, microsoft egitimleri.Bu sebeple bazi burokratlar ve siyasetciler yakinlarini kamuya is yapan taseron firmada 3 sene gibi calistiriyorlar ki ilan sartlarina uysunlar.Bundan daha iyi is bu sertifikalari vermek icin 3-5 bilgisayar ve cihazla egitim merkezi acmak ve adaylarin onbiner lirasini kapmak.
Bu donemde en kiyak is sozlesmeli bilisim uzmanligi.Sozlesme tavan ucretinin 2-4 katini aliyorsun,baslayinca 1 sene kuruma isinma ve oryantasyon sureci ile geciyor.Sonrasinda oracle, microsoft egitimleri.Bu sebeple bazi burokratlar ve siyasetciler yakinlarini kamuya is yapan taseron firmada 3 sene gibi calistiriyorlar ki ilan sartlarina uysunlar.Bundan daha iyi is bu sertifikalari vermek icin 3-5 bilgisayar ve cihazla egitim merkezi acmak ve adaylarin onbiner lirasini kapmak.
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 14:14
Millet servet dusmani oldu. Kriz var diyoruz bu mercedeslere kim biniyor o zaman diyor adam. Senden 10 gonlek ustun adam biniyor kim binecek. Vasifsiz yiginlar yarattik. Gelecegi olmayan calisma sartlari olusturduk. Yonetim okuma uretme , Tarlayi sat tokiye faiziyle yasa diyor bize. Biz de oyle yaptik. Madem boyle koydum ben de 900 bin lirami faize 5 bine is var gel diyolar gelmem diyorum. Bu parayi olene kadar eriticem. Hic bisey birakmadam da olucem. Bize cizilen gelecek bu. Izindeyiz reis. Rantsa rant
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 00:06
0
900 bin TL, kısa zamanda eski 900 bin TL gibi olursa, bir çay bir simit = 900 bin oluverir. İnşallah olmaz diyelim ama, inşallah
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 14:02
Cahiller ulkeyi , aclik sinirinda gormek istiyorlar. Sonra birileri yaziyor is varmista elelman bulunmuyormus diye. Milleti getir kambocyali yasam sartlarina cektiler. sonra da calismiyolar bunlar atolyeler de diyorlar. Insanlar calistiklari aldinlari paralarla borc icinde yasiyorlar. Bbugun istanbulda 2500 tlnin altinda bir ise gidip gelecegine evde bos oturmak daha az masrafli hale geldi nerdeyse. Anadolu gibi toprakta ac birakti bunlar bizi. Ekmek su icin millet calisirmi bu cografya da bura kambocya mi?
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 13:56
Troller yine ortaya cikmislar,demekki Istanbuldaki secim tekrarlanacak.Trollugunuzun hakkini verin,kirmiziya boyayin ortaligi,belki böyle yaparak 2.5 milyon issize is bulursunuz.
Ahmet Faruk 16 Nisan 2019 11:38
Tesekkurler. Ancak bizim insanimiz rahat is ve cok para istiyor. Organize sanayi bolgelerinde vasifli ve vasifsiz is ilanlari var. Herkes universite bitirmek istiyor. Universite mezunuda dogal olarak fabrikalarda isci olarak calismak istemiyor. Bizim ara eleman sikintimiz var. Herkesin universite mezunu olmasina gerek yok. Cunku bitirince is bulamiyor.
borego 16 Nisan 2019 11:24
Bu sadece iş kurumlarına müracaat edipte iş bulamayanların sayısı.. İş kurumuna müracaat etmeyen milyonlarca işsiz bu rakama dahil değil.
Takipçi 16 Nisan 2019 11:04
Aç fakir görmedim, tok zengin görmedim.
Vatandaş 17 Nisan 2019 03:09
0
Gözüne bu baktır
memur 16 Nisan 2019 10:52
SAYIN İBRAHİM BEY İŞSİZLİK BU KADAR DEĞİL SADECE TÜRKİYEDE ADİL BİR GELİR DAĞILIMI YOK İŞ BEĞENMEME BEN BUGÜN TÜRKİYEDE MALİE VE HAZİNE BAKANI OLSAM BÜTÜN ŞEKER FABİRKALARINI GERİ ALIR KAPASİTELERİNİ ARTIRIR EN AZ 300 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLARDIM BİR YIL İÇİNDE BİR MİLYON ÜNİVERSİTE MEZUNUNU DEVLET KAPISINA ALIRDIM YURT DİŞİNA EZ BİR MİLYON İŞÇİ GÖNDERİRDİM GİDENLERE HER TÜRLÜ YARDIMI YAPARDIM AMA MAALESEF BİZDE HALKIN İÇİNDEN GELEN BAKANLAR DEĞİL DRVLRTİN SOĞUN YÜZÜNÜ TEMSİL EDEN BÜROKRATLARDAN BAKAN SEÇERSEN OLAC
evin 16 Nisan 2019 10:44
yüzbinlerce eytli işsiz ve sağlık yardımından bile mahrum şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. suriyelilere gösterdiği ilgiyi kendi vatandaşlarından esirgeyen bir hükümet var maalesef...
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 13:45
20
troller kırmızı yağdırmış yine ..
karar okuru 16 Nisan 2019 10:13
Halbuki biz Kafkaslarda at koşturacak, Orta doğuyu dizayn edecektik. TRT'nin kanallarını azaltacak, gariban vatandaşın faturalarındaki TRT payını kaldıracaktık. Bir Allah'ın kulunu iki dönemden fazla seçtirmeyecek, lider sultasına son verecektik. İnsanlara hor bakmayacak, ötekileştirmeyecek, dışlamayacak, yaratılanı Yaradandan ötürü sevecektik. Bir kadro hareketiydik, liyakati esas alacaktık. Böyle kalabilseydik beka sorunu yine de olur muydu acaba? İstanbul'u vermemek için 2000 takla atar mıydık? Tanzim satış kavramını çocuklarımız duyarlar mıydı?
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 09:35
16 Nisan 2017'deki Başkanlık referandumu mitinglerinde Erdoğan ve Yıldırım Başkanlık geçerse Türkiye şaha kalkacak, işsizlik tamamen bitecek, şöyle muhteşem olacak, böyle harika olacak diyordu. Başkanlık sistemi geçti ama ülke en ağır ekonomik krizinin başında. Ne oldu o verilen sözlere, vaadlere? Muhaliflere PKK'lı deniyordu falan.
EMEKLİ BİR VATANDAŞ 16 Nisan 2019 12:03
33
SEÇİM MEYDANLARINDA SÖYLENENLER MEYDANLARDA KALIR DEMEDİ Mİ BİNALİ BEY?
osman yılmaz 16 Nisan 2019 09:25
Şirketlerin çoğu mültecileri çalıştırıyor. sgk,prim vs. yüklerden kurtuluyor. Peki mülteciler düşük ücretle nasıl geçiniyor? Tabi ki kızılay yardımı kaymakamlık yardımı ihh vakıflar vs. ile o açığı kapatıyor.Olan bizim vatandaşa oluyor.
Vatandaş 17 Nisan 2019 03:10
0
Maalesef doğru,
M.Baral 16 Nisan 2019 08:37
Arkadaş yıllardır bu iktidara oy atmış bir vatandaş olarak üzgünüm ve ciddi olarak hayal kırıklığı yaşıyorum.En iyi yaptıkları şey propaganda malesef.Yasayip gorduklerimden sonra once iktidara,üzgünüm ama baana simdide devlete olan inancimi kaybettirdiler.
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 09:36
45
Şans oyunları bile şaibeli hale geldi sayelerinde.Ötesi var mı birader?
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 08:30
Bakkal hesabında rakkam bol olur. İşin bol olduğu zamanlarda aylak gezen çok gördük.
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 12:44
8
cahil vatandaşı bedava TÜKETİM kredisi kullanmaya teşvik ettiğinizden olmasın o. "bedava" para dağıtırsan millet niye çalışsın?
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 06:43
Bu daha iyi günlerimiz. İşte ülkenin bekası sorunu, genç nesillerin vasıfsızlık ve işsizlikle beraber iç ve dış düşmanların tuzağına rahatlıkla düşürülmesidir. Düşmanın en büyüğü ise cehalettir. Fikir hürriyetinin olmadığı yerde cehalet hüküm sürer.
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 06:30
Ağustos böceği karınca hikayesinin sonbahar dönemi daha kış gelecek... Liyakat, akıl, nitelikli eğitim, fikir hürriyeti ve en önemlisi adalet olmadıkça düzelmesi mümkün olmayan durum. Şimdi üretime, tarıma, fikire yatırım yapmamanın ve uyarıları dinlememenin sonuçları görünmeye başladı.
Vatandaş 16 Nisan 2019 04:27
Sayın Kahveci, Su anki cizdiginiz tablonun doğru olduğunu kabul etmekle beraber orta ve uzun vadede Türkiye'nin geleceğini parlak görüyorum nasıl 2001 krizinden sonra AK parti gelip bir 10 yıllık refah yaşandıysa ülke bu krizden sonrada Vatan sevdalıları yeni bir parti kurup meydanı boş bırakmayacaklardir. AKPnin sosyal politikalarını takdir ediyorum ama ekonomiyi Kapalı çarşı esnafından dah kötü yönettiğini herkes görüyor. Onlar yabancilara mal satıyor en azından. Hayatta boşluğa yer yoktur o boşluk dolacaktır, Binali beyide yeni oluşumda görmeyi isteriz
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 01:06
vasifli genclere tavsiyem ortadoguda omur curutmemeleri, vasifsizlar icin yapacak bir sey yok, elinize saglik kahveci!
Karar okuru 16 Nisan 2019 05:45
31
Maalesef vasfin deger gormedigi bir toplumda yer edinmek ve meslegini icra edip ilerletmek mumkun degil... Bu gencler coktan Avrupa Birligine girdiler bile… Son zamanlardaki vasifli is gucu gocu herseyi COK guzel acikliyor...
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 08:29
12
Tabi, kaçıp bir mülteci olarak Avrupa'da yada Amerika'da aşağılanarak yaşasınlar daha iyi, öyle mi?
KARAR OKURU 16 Nisan 2019 11:30
43
vasifli kimse asagilanmaz, kendi ulkesinde zaten araliksiz asagilaniyor hem de en ust makamlar tarafindan acikca halkin yarisina terorist dendi daha ne asagilanabilirler?
musto 16 Nisan 2019 00:22
Bunlar sadece eldeki veriler birde bu iktidardan umudunu kesmiş kurumlara baş vurmadan kendi çabaları ile iş arayan milyonlar var.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN