Back To Top
CHP’nin din sınavı

CHP’nin din sınavı

 - Son Güncelleme: 08.10.2019 Salı 08:09
- A +

Türkiye’nin bir türlü bitmeyen laiklik tartışması çerçevesinde CHP’nin politik pozisyonu da daima tartışma konusudur. Daha doğrusu bu meselenin temsil zeminidir. Bugünkü parti yönetiminin geçmişten devralınmış olan “jakoben siyaset” mirasını terk etme niyeti veya eğilimi de Türk toplumunun gelişme ve değişme süreçlerinden bağımsız ele alınamaz.

Aslına bakarsanız, cumhuriyet devrinin laiklik siyasetinin iki yüzü var. İlki daha II. Mahmut devrinde devlet politikası olmuş olan modernleşme/sekülarizasyon çabalarının devamı olması. İkincisi bu siyasetin toplumsal katılımı/rızayı dışlayarak sürdürülme anlayışı, yani jakoben karakteri. Haddizatında II. Mahmut’un ıslahat siyaseti de jakoben karakterdeydi. Tanzimat oligarşisinin ve II. Abdülhamit rejiminin yenileşme siyasetleri de öyle. Ancak bu devirlerde devlet, tabiri caizse, “dinin sahibi” rolünü de üstlenmiş olduğu için toplumsal tepki ve çatışma sınırlı kalabildi.

Türk tarihinin en batıcı ve en jakoben figürü olan II. Mahmut, buna rağmen, “gavur padişah” imajını değiştirmek için de elinden geleni yaptı. Mesela, İstanbul’da bugün mevcut olan sahabe kabirlerinin biri dışında tamamı II. Mahmut döneminde ortaya çıkarılmıştı!

***

Osmanlı döneminde batılılaşma/modernleşme hareketleri hep bu hassas çizgi üzerinde yürütüldü. İslam’ın terakkiye mâni olmadığı, batının ahlakını değil bilim ve teknolojisini alacağımız anlatıldı. Ancak aydınlar arasında bu konu usul açısından da tartışılageldi.

Bahsedilen hedefe ulaşmak için, Marksist sosyolojinin terimlerini biraz esneterek kullanacak olursak, toplumda altyapının mı yoksa üstyapının mı batılılaştırılması gerektiği konusunda iki farklı yaklaşım ortaya çıktı.

İkinci meşrutiyet devrine kadar şekilci ve taklitçi yaklaşıma sahip “tepeden inme modernleşmecilik” hâkim durumda oldu hep. Bu devirde ise toplumsal katılıma dayalı ve yerli değerler üzerinde bina edilecek bir yenileşme anlayışı daha fazla revaç buldu.

Öyle ki “batıcı” diye tanınan Celal Nuri, “muhafazakâr” diye tanınan Ahmet Cevdet Paşa’nın Mecelle’sini taklitçi bir anlayışın ürünü diye eleştiriyor, “Kanun yaparken Cevdet Paşa ruhu rol oynamamalıdır. Bize İmam-ı Azam gibi müçtehitler lazım” diyordu.

İşte bu nokta II. Meşrutiyet devrinin bütün aydınlarının ortak yaklaşımıdır. İslamcı, Türkçü, Osmanlıcı, Batıcı… Hepsinin birleştiği yer… Kendi kimliğimizi ve varlığımızı koruyabilmemiz için bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri kendi değer dünyamızdaki kaynaklardan çıkarma düşüncesi…

İkinci aşamada ise, toplumun büyük kesimi üzerinde egemen olan -ve toplumsal kurumların modernizasyonu önünde engel teşkil eden- geleneksel din anlayışının zamanın icaplarına uygun hale getirilmesi gerektiği fikri...

***

İkinci meşrutiyet devri aydınlarının bu yaklaşımı paralelinde İttihatçı idare “dinî modernleşme” konusunda evrimciydi, Kemalistler ise devrimci yaklaşımı yeniden benimsediler. II. Mahmut veya Tanzimat paşalarının anlayışına geri döndüler… Dinin toplumsal rolü konusunu, Şerif Mardin’in kullandığı tabirle, “üstyapısal bir mesele” olarak görme eğilimindeydi cumhuriyetin kurucu kadrosu. Toplumdaki dinî zihniyetin başta ekonomi olmak üzere sosyal kurumlardaki değişimden bağımsız olarak dönüştürülebileceğini zannediyorlardı. Pozitivizmin kaba bir yorumunu benimsemiş olmaları yüzünden muhtemelen…

Kişiliği itibarıyla çabuk sonuç almaya ve jakoben anlayışa eğilimli bir devlet adamı olan Atatürk’ün elinde toplanan siyasi güç daha önce tek merkezde bu yoğunlukta hiçbir zaman bir araya gelmemişti. (Gerçi bugün Erdoğan’ın elindeki güç daha büyük ama bu başka bir konu…) Dolayısıyla cumhuriyet devrinin laiklik politikasının karakterini belirleyen bir faktör de bu olabilir.

Şerif Mardin’e göre, “Laiklik önderleri (…) dini bir vicdan meselesi olarak değerlendirmenin meseleyi halledeceğini sanıyorlardı. Ziya Gökalp’i okumuşlar fakat belki de gereken önemi vermemişlerdi.” (Türkiye’de Din ve Siyaset, 1992, sh. 242)

CHP’nin toplumun geniş kesimleriyle çatışmayı göze alarak bugüne kadar sürdüregelidği laiklik ve din siyasetinin üzerinde durduğu zemini anlayabilmek için bu nokta, yani Kemalizmin İttihatçı perspektiften ayrıştığı yer önemli… Bilhassa Gökalp’in toplum felsefesi ve siyasi düzen önerileri üzerinden bu konuyu tartışmakta bugünü anlamak bakımından da fayda var.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Muhtefi. . 13 Ekim 2019 21:59
CHP Rasyonalist Siyaset yapıyor Baskıcı bir mantalitesi var,şimdi Rasyonelligi Psikolojik boyutta tutuyor.! Muhafazakarlar ise Duygu ve Söylemler ile ve Rasyonelligi hep bir arada goturmeye çalışıyor. Yalpalayabiliyor giderken aynı Digeri gibi.:))..Arkadaşlar. Dini, İdeolojileri Arka Plana alalım. Gunluk Hayatta,Pratikte işlevsel olan nedir.mesela ne kullanırız. Ahlaksız,Hırsız,Tembel,Rüşvetçi, Kalitesiz, Merhametsiz vb , veya Kaliteli, Ahlaklı,Dürüst, Çalışkan, işinin Ehli,Merhametli vb bunlar onemli.!.Gerisi kolay. İnşallah.
ilhami 12 Ekim 2019 12:47
dincilerin, dintacirliği sınavı hakkında ne düşünüyorsunuz?
semiramis 08 Ekim 2019 20:10
Politikayı sevmem. Partici değilim. Derin kaynaklardan edindiğim izlenimleri yazıyorum. İşte biri daha: CHP’nin ruhu Kemalizmdir. Kemalizm ise bir dindir, beşeri, pagan bir din. İslam da bir dindir, semavi, ilahi bir din. Doksan yıldır mücadele iki dinin müntesipleri arasında. Politika, parti araç. Müslim kişi ayetten iktibas ederek şunu der: “Leküm diniküm ve liye din.” Yani “Senin dinin sana, benim dinim bana.”
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 19:44
Ha bi yazınızda din olmasın.Ruhban yok islamda ama küçcüğünüz büyüğünüz konu başlıklarınız ne olursa olsun insanlara din üzerinden bilgiçlik (ruhban) yapıyorsunuz.Saygılarımla.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 18:33
Demokratik din, devlet laik olmadığı sürece, bir oksimoron.
Köroğlu 08 Ekim 2019 19:21
5
İyi de kemalistler laiklik derken devlet ile din işlerinin ayrılmasından bahsetmiyorlar. Laik yaşam tarzından bahsediyorlar. Yaşam tarzına yönelik jakoben baskıları da çağdaşlaşmak için şart diye sunuyorlar. Fena yanılıyorlar.
KARAR OKURUMürsel 08 Ekim 2019 17:38
Chp iktidara adaysa Kemalist/ despotik tortulardan sıyrılıp günah çıkarmalı! İslam'ın ikincil bir yorumunu savunmalı.İnsan hakları sosyal haklar çevre ilerleme vb yorumu.Tek şart samimiyet.Toplum bunu anlar.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 16:41
Hiç utanmadan bu milletin en zayıf noktası olan din ile milleti avutmaya çalışıyorsunuz bırakın dini siyasete alet etmeyi bu millet dinini rahatca yaşıyor acaba yazar denen kişi sen günde beş vakit namazını kılıyormusun yalandan dini kullanarak yazarlık yapmayın
Köroğlu 08 Ekim 2019 12:28
Buraya yorum yazan CHPliler eğer CHP seçmeninin ve parti yönetiminin ortalamasını temsil ediyorsa gerçekten CHP ile yol alınamaz. Alternatif olma olasılığı yok. Türkiye tıkanır kalır. Başka bir şey düşünmek elzem.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 12:23
Modernleşme tabandan gelebilseydi eğer zaten Tanzimat fermanına lüzum kalmazdı. İslam kültürü aykırılığa izin vermediği için, en baştan halifeliği getirdiği için toplumun kendi içinde evrimleşmesi pek mümkün olmamıştır. Kendi haline bırakıldığında hocaların şeyhlerin toplum dinamiklerinin üstüne çöktüğü malumdur. En sıcak örneği AKP’dir. Reis’in izin verdiği kadar modernleşebilirsin. Nereye bina, köprü, cami yapılacak o karar verir. Hangi tarz mimari olacak o karar verir. Bu modernleşme değildir. Modernleşme çoğulculuğu gerektirir. Anlayana.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 18:18
1
Dinciler Atatürk’e kızar şapka kanunu getirdi diye. 2. Mahmut’un sarık yerine fes takmasını unuturlar.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 20:14
0
18:18, yazar da onu diyor ya ! Al birini vur ötekine ?
KARAR OKURU 11 Ekim 2019 22:41
0
18.18, Şapkaya itirazın sebebini bilmiyorsun. Araştır.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 11:19
Bazi dinciler Ortacagda kaldi !! Kadinlarin erkeklerle esit... sayilmadigi dinlerden, ne olumlu dusunceler beklenebilir ?? Kadinlar 90 kilometreden fazla otomobille tek basina seyahat edince gunahkar mi oluyor ?? Cehenemme mi gidecekler ?? 89 klm yolculuk (tek basina) cennet 91 klm cehennem mi oluyor ?? 2019 yilinda nelerle din tuccarlari ugrasiyor ?? Cahil - cuhela takimi da dusunmeden aciz olarak, bu mantik disi dini taasubu uygulamaya calisiyor !! CHP de tiyatro oynuyor .... Inanmadigi seylerden daha fazla oy kaybetmemek icin AKP gibi takkiye pesinde ....
Takipci 08 Ekim 2019 11:03
Sorun 'Geri Kalmislik' sorunudur. Din ve Dindarlarin bu soruna karsi bir cozum onerileri var mi?
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 12:21
5
Senin çözüm önerin ne? Başörtüsünü çıkarmak dışında?
Köroğlu 08 Ekim 2019 13:32
1
Ben cevap vereyim: hukuk, demokrasi ve kurumsallaşma. Geri kalmışlığın sebebinin dinle/dinsizlikle alakası yok. O sonuç. Daha çok köylülükle ve şehirlilikle ilgili. Şehirlileşmeden laikleşemezsin. Kalkınmadan şehirlileşemezsin. Hukuk, demokrasi ve kurumsallaşma olmadan kalkınamazsın. Mesala bu üçüne de sahip olmayan Rusya Peter'den beri çabalıyor ama ne yapsa kalkınamıyor. Çin hep follower. Singapur var bir tek ters örnek. O da tek şehir. Sadece demokrasi yok. Hukuk ve kurumsallaşma var.
Köroğlu 08 Ekim 2019 13:39
3
Benim CHP'ye eleştirimin sebebi de bu. Arkadaş geri kalmışlığın sebebi din değil. Dönüp dolaşıp işi dine bağlıyorsunuz. Ana muhalefet olmasanız umurumda olmaz. Ama ülkeyi kilitliyorsunuz. HUKUK, DEMOKRASİ ve KURUMSALLAŞMAdır meselemiz. DİN DEĞİL. İslamcılardan farkınız yok. Bu da Türkiye'yi ümitsiz vaka haline getiriyor.
karar okuru 08 Ekim 2019 10:57
Hangi gezegende yaşıyorsun birader ? İki satır da Trump ve sadece son iki günlük fırıldaklar için yazamaz mısın ?
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 10:46
AKP'nin dinle sınavını yazarsanız sonuç: Her yer cami, Kur'an kursu, imam hatip okulu, ilahiyat fakültesi dolmuş ama din göğe çekilmiş.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 20:22
0
10:46, evet ama bu tavrın 80 yıllık ezilmişliğe anlaşılır bir tepki olduğunu niye ıskalıyorsun ? Birine yıllarca nefes aldırma, içtiği suyu burnundan getir, sonra sen kendin elden ayaktan düşünce, -“ Yahu o geçmişte kaldı, bana anlayışla davransan ne olur ki ?” - diyorsun !
Vatandaş 08 Ekim 2019 10:28
200 yıldır batılılaşmayı savunanlar müslümanları dünyada söz sahibi olmaktan geri bırakanın şeyin İslam dini olduğunu zannediyorlar ve İslamın diğer dinler gibi olmadığını hayatın hem kişisel hem toplum hem de devlet düzeyinde her mevzu ile ilgili kendi kuralını getirdiğini bir türlü kabullenmek istemiyorlar.Bu kurallar günümüz yaşantısına uymaz kabul ediyorlar.Halbuki islam insanlara uymaya çalışmaz insanları kendine tabi ettirir.Dinde zorlama yokun manası din seçmede zorluk yoktur.Seçtikten sonra o dinin kuralını beğenmemek olmaz, o zaman o dini seçmeyeceksin.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 12:18
0
Yani seçtikten sonra kurallarına zorla uydurulursun diyorsun. Bunun çıkacağı yol riyadır. Riya da şirktir. Bu düşüncen çok sakat. Kişi istediği dini seçer istediği kuralına uyar istediğine uymaz. Uymazsa cezasını Allah verecek. Beyim sen Allah'ın yetkisine mi talipsin? Senin bu inancın bildiğin Vahhabi'lik.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 12:38
1
Dedi
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 10:06
Sosyal meselelerde analiz yaparken “dönemin şartlarını” dışlayarak hiç bir yere varılamaz, en temel veridir. Modernleşme ihtiyacını doğuran koşulları ve model olarak neden seküler batı sisteminin adaptasyonu cihetine gidilldiğini anlamadan ideolojik zeminde debelenmenin anlamı yoktur. Jakobenizm eleştirisi de aynı minvalde ele alınmalıdır.
KARAR OKURU 13 Ekim 2019 20:59
0
Bu analizi yapan siyasi parti var mı Türkiye'de
Okur ve sorar 08 Ekim 2019 09:19
Yazar tarihten bahsederek içinde CHP rumuzu geçen bir-iki cümle kurmuş. Aynı şekilde; yazarın başka bir yazısında da "AKP'nin din sınavı"nı yazması şart oldu. Yazar mı? Bu onun bilgisine ve cesaretine kalmış. Ama "AKP'nin din sınavı"nı yazarsa (teşbihte hata olmasın) Ebu Hanife'nin maruz kaldığı eleştirilere benzer eleştirilerle yüzyüze kalmaz inşallah. Bence yazar "AKP'nin din sınavı"nı yazamaz diyorum. Siz ne dersiniz?
Köroğlu 08 Ekim 2019 10:38
3
Yani? CHP hakkında yazdıkları yanlış mı?
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 08:57
CHP’nin dinle bir sınavı yok. CHP zamanında da camiler yapıldı, İmam hatipler açıldı. CHP’nin sınavı ülkeyi dinle yönetmeye kalkan yobazlarla oldu. Asıl sorun dincilerin demokrasi ile sınavıdır. Görünen o ki sınıfta kaldılar.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 10:31
10
Chpnin zamaninda camilerde yapildigi dogrudur ama o zamanin icerisindeydi ve chpliler yada o zihniyetin yaptigi camiler degildi onlar onlarin cami eserleri yok Turkiyede
Köroğlu 08 Ekim 2019 12:29
1
İslamcıların, en azından Erdoğan'ın peşinden gidenlerin demokrasi sınavından kaldığı doğru da CHP demokrasiye daha henüz yaklaşamadı bile. 367 kararını savunanlardan demokrat olur mu? Komik.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 18:44
2
Köroğlu, İslam'a itibar ediyorsanız, İslamcılık hakkındaki olumsuz görüşlerinizi gözden geçirin. Beğenmediğiniz Müslüman tipini İslamcı genellemesiyle tarif etmeyin.
Köroğlu 08 Ekim 2019 19:28
1
Amacım kırıcı olmak değil. Özür dilerim.
Karar okulu 08 Ekim 2019 08:45
Her şey kendi doğasıda bırakılmalıdır.Çalışma yapılacaksa'da donanımlı kurullar gönüllülük esasına göre çalışmalı,maaş alanlar böyle bir çalışma yapmamalı,maaş alan emir alır derler.Yaşantılara kurallar içinde saygı gösterilmeli,zaman her şeyin ilacıdır.Dünya artık küçük bir mahalle olmuş,çıt desen herkes duyuyor.Saygı,şeffaflık,hoşgörü,empati yeter.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 08:41
Bu ülkede hangi yenilik isteği tabandan gelmiş. Gerçi dünyada da aristokrat sınıf değişimin öncüsü olmuş. Muhafazakarlar aynı mı kaldı peki? Düne kadar şeriat isteyen bazı gruplar, bugün elit Kemalistler gibi yaşıyor.
Yazıya yapılan yorumlardan anladığım şu ki kimse okuduğunu anlamak için okumuyor Kafasındaki kalıba uyup uymadığına bakıyor Hani kalıp da kalıp olsa gam yemeyeceğim
Allah Kulu 08 Ekim 2019 10:18
2
İşte Ülkem insanının hal-i pür melalinin özeti. Hiç kimse karşısındakinin ne söylemek istediği ile ilgilenmiyor. Herkesin derdi, muhatabının kendi istediği gibi düşünüp konuşması.
Bedri 08 Ekim 2019 10:59
2
Haklısınız. Yorum yazanlar içinde yazıyı okuyup anlamış bir Allah’ın kulu yok. Burada yorum yapma fikir açıklama imkanı var diye amigolar doluşmuş. Kiras’ın ne yazdığına bakmadan bağırıp çağırıp deşarj oluyorlar. Editör müdahale etmeli.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 08:05
Dinde iyi para var değilmi...
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 06:43
Şimdi hoca senin bir din anlayis ve algın var ve bunu kriter yapıp CHP yi din sınavına tabi tutmaya calisiyon. Belki senin bu anlayış ve kriterlerin yanlıştır. Belki CHP nin doğrudur. CHP ye din acisindan kendi bildiklerinizi doğru kriter gibi görüp sınavlara tabi tutmanız çok jakoben yaklaşımdır. Din konusunda tüm siyasal İslamcılar eskiden beri zaten jakobendir. Bu hastalık illet derecesindedir. İflah olmaz. Kendilerini dinin sahibi herşeyi gibi gösterir, malı götürürler . Aslında dinle sınavda olan onlar değil de sizsiniz.
Köroğlu 08 Ekim 2019 10:37
1
Ortada bir sınav falan yok. Olanı açıklamaya çalışıyor Kahveci. Bunu bile göremiyorsunuz. Kabileci CHPliler de şunu kavrayamıyor. Devlet sizin değil artık. Önünüzde iki seçenek var: 1) Kendini her bakımdan haklı gören, toplumsal desteği erimeye mahkum bir ideoloji partisi olmak 2) Toplumun çoğunluğuna seslenebilen bir merkez muhalefet partisi olmak. Benim tercihim 1. seçenek. CHP doğal ömrünü ve misyonunu tamamlamış bir parti. CHP'yi dönüştürmektense, gücünü devletten değil sivil sosyal sınıflardan alan yeni bir partiyi büyütmek hem daha sağlıklı hem daha mümkün.
Köroğlu 08 Ekim 2019 12:22
0
Kahveci değil Kiras olacaktı.
evin 08 Ekim 2019 06:16
kusura bakmayın ama akpnin son 15 yıldaki korkunç performansı olaylara objektif bakabilen herkese gösterdi ki meğerse "kemalistler" haklıymış...evet adamların islamcılar ile ilgili söylediği herşey doğru çıktı, eksiği var fazlası yok...
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 10:37
9
15 yilda korkunc performans???!!! megerse KEMALISTLER HAKLIYMIS!!! Birader sen ne iciyorsun yiyorsun dahada onemlisi nerde yasiyorsun allah islah etsin 15 yildir ulkemize yapilanlari gormucek kadar orumcek kafalasmissin hastalikli zihniyet Bu mubarek Karar gazeteside chplilerin istetmesi oldu yazik..
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 03:10
Taşa tapan adamin dini için de endişe duyuluyor mu? yoksa bizim müslüman olmamiz bi işe yarasin, devlet kapısından uzaklaşmayalım kavgasi mi bu ? laiklik olmasin, dini, irksal semboller dursun. o zaman, bir ögretmen 7 - 14 yaş arasi cocuklara rahibe kıyafetleri ve boynundaki hac ile ders verebilsin mi? onun da din özgürlüğü anayasayla baglansin mi? ne yapsak bu din isini bilemiyoruz 1400 yildir, hala hayatimizda bir takiye unsuru olarak duruyor. kim dinli? kim dinsiz? magazinindeyiz inancin.
semiramis 08 Ekim 2019 03:04
CHP değişmez. Öyle görünür ama özünü korumayı bilir. Kuruluş nedeninden asla geri atmaz. Batı hegemonyasının politik yüzüdür bu parti. Özellikle İngiliz planlarının bir parçası. Hari şu 1915 Çanakkale Harbi'inde yüz binin üzerinde ölü bırakan, sonra İstanbul'u işgal eden, sonra da 1918'de bir çay partisi düzenleyerek çekip giden İngilizin. Neden gitti acaba? Neden? Çünkü Osmanlı sonrası için planlarını yaptı, adamlarını ayarladı. Nitekim sonuç da aldı. 1924'te dehşetli manevi işgal başladı! CHP kadrolarıyla!
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 08:18
1
03:04 Dağıtma işte buna denir.
ATAÜRK DEHADIR.. 08 Ekim 2019 02:49
din iman deyip yetim malı yiyecegimi akp liler gibi laik olur chp li olurum daha iyi..
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 08:56
6
Leküm diniküm veliye din... Sen Ak partililer gibi 'yetim malı 'yeme ;CHP 'liler gibi ye..
harun S. 08 Ekim 2019 02:40
laiklik din ve devlet işlerini birbirinden ayırır hani şu sıralar camilerde bol bop akp propagandası yapılıyorya hani rte durmadan dini siyasete alet ediyorya işte laiklik böyle sömürüleri engellemek ve insanları yöneticiler molllalar eliyle tektipleştirmemek için çok önemli bizler için akp ve rte sayesinde laikligin ne kadar degerli oldugunu anlamış olduk..
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 10:45
2
ORUMCEK KAFALAR!!!! INSALLAH, MASALLAH ,ALLAH NASIP EDERSE , RABBIM YARDIM EYLESIN NASIPSEK yada bir acilisi yaparken BISMILLAH DEMEK Cuma namazlarina ve bayram namazlarina gitmek dini siyasete bulastirmakmidir be gafil!! Yeter artik sizden bu milletin cektigi dinsizsen dinsiz ol istedigin gibi yasa densiz ! 5 vakit namazini kilan orucunu tutan biri gordunuzmu siyasal dinci diye yaftaliyorsunuz allahtan korkmaz ecnebi sevicileri izmir istanbul dovmeli kupeli genclerle dolu ozlediginiz manzara bu degilmi biraz delikanli olun!!!!!!
internet filozofu 08 Ekim 2019 02:30
akp ve erdogan bi 5 yıl daha ikdidarda kalsınlar türkiyede ateist ve deist sayısı yüzde 20 leri geçer etki tepki meselesi cuma namazında imam edoganın üstünlügünden dem vurup duruyor akp li vekil erdogan bize allah gibi görünüyor diyor yolsuzluk yapıp kul hakkı yedikten sonra hamd olsun diyor bu kitle tabiki bunları gören bunların dininden sogur...
semiramis 08 Ekim 2019 09:44
2
Bir sonucu bir tek sebebe bağlamak sığ düşünmenin ününüdür. Biraz daha derin düşünmeye çalışın, belki sebepleri biraz daha görürsünüz.
furkan 08 Ekim 2019 02:19
sayın yazar sen chp nin din sınavını bırakta akp ve rte toplumu nasıl deist ve ateist yaptı sen ona kafa yor dini sömüre sömüre milleti gençleri dinden soguttu akp ve yandaş islamcıları
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 10:45
1
02.19 sen gevsek ve zayif oldugun icin dinsizsin galiba!! beni niye deist ve ateist yapamadi LAN Akp??? Bos konusma merakliysan din dersi al
Karar Okuru 08 Ekim 2019 01:11
Ne CHP nin ne de butun Turkiye'nin dinle ve samimi inancla bir derdi olmadi. Simdiye kadar oruc tutuyor diye dovulmus bir tek ornek yoktur. Bilakis oruc tutmuyor diye dovulenler vardir. Baska ornege de gerek yok sanirim.
veysel 08 Ekim 2019 08:12
3
CHP'nin iktdar olduğu 1950 öncesine gitmeden örnek verelim CHP'nin din ile sorununu . 28 Subat size birşeyler hatırlatır mı ? O dönem yaşananlar , Namza Kıldıkları için Ordudan ihraç edilenler , Baş örtüsü ile okumak ,isteyen kızlar hariç değil mi , Uğur Dündar'ın Okulda namaz kılan ögrenci haberlerini ne çabuk unuttunuz ? Yahu daha yeni Kemal Kılıçtaroğlu “Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsünü Türkiye’nin en temel meselesi haline getirdik. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, imkânını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorg
KA 08 Ekim 2019 09:14
3
Niyet okumaya devam. Erdoğan bunca olumsuzluğa rağmen % 50'ye yakın oyu neden alıyor, Müslümanlar yolsuzluk ve vurgunlara rağmen neden ona oy vermeye devam ediyor, hiç düşünmeyin. Onu alt etmek için solcu, sağcı ve Kürt milliyetçisi 3 partiyi bir araya getirebilmek için taklalar atın.
Enes AlperTunga 08 Ekim 2019 09:22
3
Oruç tutmayanları dövenlerin yarısıyla CHP ittifak kuruyor. Suçu müslümanların üzerine atma çabasına girmeyin. Onlar da sizin laiklik masallarınızı anlatıyor lakin o zamanlar konjoktür o şekilde davranmalarını gerektiriyordu, şimdi CHP'nin yanında olmalarını. Müslümanların üzerinden niyet okuyuculuğu yapmayın. Samimiyet sınavında mihenk taşınız mı var?
veysel 08 Ekim 2019 10:11
2
Yıl 2019 ve CHP Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından başlatılan 6-13 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleştirilecek “Haydi Çocuklar Camiye” etkinliği CHP'li vekil Bekir Başevirgen'i çok rahatsız etti. Bu projenin anayasaya aykırı olduğunu savunan Başevirgen, çocuklara nasıl bir fayda sağlayacağını anlayamadığını da ifade etti. Daha da ileri giden CHP'li vekil, çocukların camiye götürülmesini 'etkinlik adı altında iedeoloji empoze edilmesi' olarak değerlendirdi.
musto 08 Ekim 2019 01:07
Alışılmış çaba sarfetmeden yaşamak bunları değiştirmek isteyen ilerici kafalar gerici kafalar tarafından daima engellenmiştir.Bana göre en acınası genç Osman olmuştur. Adamı hem katlet sonrada intikamını iste işte yobaz, kafa en sonunda Atatürk ve arkadaşları iki ayyaş dini katletti camiler, ahır yapıldı. Her başarısızlıklarında illaki başarılı insanları,günah keçisi, yapacaklar.Eğitimle,rütbeyle mevkiyle bağnazlık yobazlık yok olmuyor.İbni Arabiye Atatürk'e ve diğer değerli insanların katline ferman verenler en az onlar kadar eğitimli insanlardı.
Enes AlperTunga 08 Ekim 2019 09:30
2
Her zaman yeni olan şey iyi midir? Sanayi devrimini milyonlarca köle, sömürülen iş gücü, kadın ve çocuk işçilerin karın tokluğuna çalıştırılması üzerine bina eden Batı'nın ilericiliğini alın başınıza çalın. Bu hak ihlallerinin ah'larını, çığlıklarını duymayan ilericiliğiniz de yerin dibine batsın. Taklitçiliğimiz artık yeter!
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 09:57
0
Alper Tunga Bey, yani diyorsunuz ki sanayi devrimi öncesi, yarim toplumu zamanında kimse köle değildi (ki bana göre yarim toplumunda insanlar kelime anlamında köleyder), kimsenin emeği somürülmüyordu, feodal beylik ağalık düzeni yoktu, herkes mutlu mesut yaşıyordu. Herşey sanayi devrimi ile alt üst oldu, öyle mi?
musto 08 Ekim 2019 10:49
2
Sözde kul hakkı yemeyen dindar insanlar tarafından yönetiliyoruz.İlk icraatları mahrumiyet bölgelerine devlet tarafından kurulan fabrikaları zarar ediyor bahanesi ile kapat,sat insanları, inşaatlarında ameleliğe mahkum et.İlerici dediğin dinimiz neden köleliği yasaklamadı örnek olmak için azat ettim sen kimsinde allahın yarattığı kulu azat ediyorsun KİMDEN KORKUYORSUN TOPTAN YASAKLAYAMIYORSUN.Beğenmediğin batı köleliği yasakladı gizli saklı İstanbula saraya köle taşınıyordu.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN