Back To Top
Türk milliyetçiliğini güncellemek

Türk milliyetçiliğini güncellemek

 - Son Güncelleme: 21.01.2020 Salı 07:06
- A +

Milliyetçilik bir fikir hareketi veya bir siyasi tutum olmanın ötesinde bu ülkenin hâkim toplumsal zihniyetinin en önemli bileşenidir. Her siyasi partinin ve her toplumsal kesimin bünyesinde çoğu zaman adı konulmadan temsil edilen bir anlayıştan söz ediyoruz. Milliyetçi olmadığını altını çizerek söyleyenlerimizin bile yeri geldiğinde milliyetçi refleksler verdiği sıkça görülebilen bir ülke burası.

Türkiye’nin özgün tarihi tecrübesinin ve özgün kültürel yapısının ürünü olması bakımından Türk milliyetçiliğinin tek bir ekseni vardır: “ülkenin/milletin bütünlüğü.” Bunun dışındaki konuların tamamı ikincil derecede önem taşır. Ancak bu bütünlüğü korumak için ortak kültür değerlerinin geliştirilmesinden ekonomik kalkınmaya ve eğitime kadar birçok alanda “yardımcı politikalar” gereklidir tabii.

En başta da toplumdaki millet bilincinin korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde Türk milletinin son “Kızılelma”sı diyebileceğimiz “modernleşme hedefi”nin aynı zamanda milletleşme sürecinin olmazsa olmazı olduğu unutulmamalı. Zira -her ne kadar uluslararası literatürde kullanıldığı anlamlarda millet ve milliyetçilik terimlerinin bizim toplumun zihin dünyasındaki karşılığı yoksa da- modern anlamda millet ve bir siyasi ideoloji olarak milliyetçilik sosyolojik modernleşmenin bir aşamasında ortaya çıkıyor. Şehirlileşme aşamasında eğitimin, meslekleşmenin ve vatandaşlık bilincinin gelişmesi mümkün oluyor. İşte bu süreçler sağlıklı işlemediğinde milliyetçilik batı toplumlarında olduğu gibi “çocukluk hastalığı” şeklinde tezahür edebiliyor.

***

Türkiye’de milliyetçiliğin en önemli handikabı siyasi partilerden birinin temsil ettiği bir siyasi görüşe indirgenmiş olmasıdır. Başka bir partinin İslam kimliğini temsil etmesi, bir diğerinin “Atatürk’ün partisi” olması gibi…

Milliyetçiliği siyasi bir öğreti olarak savunan aydınların ise kendi görüşlerini tek parti devrinin -milli kimlik inşa siyaseti başarısız olmuş olan- resmî ideolojisinden ayrıştırmakta ve batıdaki ırkçı hareketlerle karıştırılmasına engel olmakta yetersiz kalmaları diğer problem kaynakları.

Sözgelimi bugünlerde mülteci karşıtlığının milliyetçilik diye adlandırılması ve zaten milliyetçi kimlikli siyasetçilerin de -savundukları görüşün haklılığı veya haksızlığı bir tarafa- bundan başka dertleri yokmuş gibi görünmeleri sağlıklı bir durum değil.

Burada “siyasi parti tekeli”nin yol açtığı iki büyük travma var: Türk milliyetçiliğinin Soğuk Savaş şartlarında ülkemizin karşısına çıkan komünist yayılma tehdidine karşı antikomünizme indirgenmesi, bir. Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Sovyetlerin dağılmasıyla Türkî cumhuriyetlerin ortaya çıktığı 90’lı yıllardan itibaren ise MHP’nin PKK karşıtlığı dışında bir siyaset üretememesi ve hem bu yüzden hem de Türk milli kimliğini etnik kimliğe indirgeyen dili aşamaması yüzünden “Kürt düşmanlığı” etiketinin üstüne yapışması, iki.

Gerçi, hakkını teslim edelim, MHP bu ikinci süreçte kendi tabanının paramiliter güç gibi kullanılmasına izin vermedi ama Kürt meselesinde “sivil bir çözüm” üretmeye de hevesli olmadı. Çünkü milliyetçilik toplumsal zihniyetimizin temel bileşenlerinden biri olmasına rağmen işlenmemiş, ham haliyle siyasete aktarılmıştı. Yukarıda söylediğim şehirlileşme ve vatandaşlık bilincini geliştiren sosyolojik şartlar ne kadarına izin veriyorsa o kadar.

***

Neticede “milliyetçi siyaset” Türk milli kimliğinin etnisiteler üstü bir siyasî/kültürel kimlik olarak konsolide edilmesi yolunda çaba içinde olmadı. Milli kimlikle etnik kimliği birbirinden ayırma gereği duymadan “Türkler ve Kürtler” diye konuşan bir kadrodan bunu beklemek zaten yanlış olurdu. “Türkler ve Kürtler” diye konuşan siyasetçiye milliyetçi aydınlar da “Millet kimliğiyle etnik kimliği eşdeğer görüyorsanız PKK’nın veya HDP’nin neyine karşısınız” diye sormadı.

Bugün MHP’nin temel konulara yaklaşımında AK Parti’den ne farkı olduğu belirsiz bir husus. (Keza AK Parti’nin de MHP’den farkı…) Ne var ki MHP’den ayrılan siyasetçilerin kurduğu İYİ Parti’nin de MHP’den farkı pek belirgin sayılmaz. Nispeten daha eğitimli şehirli bir tabana sahip görünen bu partinin Türk toplumunun beklentilerine cevap verebilmesi için Türk milliyetçiliğini fabrika ayarlarına güncellemesi gerekir.

Türkiye’nin bütünlüğünü korumanın ve dünyada itibarını temin etmenin, milletin maddi ve manevi değerlerini geliştirmenin yolunun hamaset ve slogan olmadığını, etnik kimlik milliyetçiliği de olmadığını deklare edecek bir siyaset bu alandaki boşluğu doldurabilir çünkü.

Sözgelimi, milliyetçiliğin amacının milletin geleceği için eğitimde, sanatta, ekonomide somut ve dünya standartlarında hedefler ortaya koymak olduğu ifade edilemezse yarının Türkiye’sinde “milliyetçi siyaset”in geleceği olamaz.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Mustafa ALSANCAK 01 Şubat 2020 18:52
Halk, daha kayıtsız şartsız devletine bağlı olma görevli olmalıdır şeklinde bir terbiye sistemimiz olduğu için devletin toplanan vergileri nasıl kullandığı hususunda düşünme ihtiyacı duymadığıni Devletin mali temiz yemeyen .omuz düsturunu kabul etmiştir. Yarın devlet ekranına paraları kendi yandaşlarıniza mı yidiriyorsunuz diye sormuş olsa terörist damgası yemekten korkar. Bir de CALİYORLAR AMA ÇALIŞIYORLAR diye bir inanış da yaygın vaziyette.Az çalani ayiplama olup fakat yüklü yolsuzluklara ise alkış tutar bir yaklaşım da duyulur gibi. Amerikalı her zaman hesap sorma durumununu muhafaza eder
Okuduğum yorumlar Karar okurlarının ciddi bir kimlik sorunu hatta bunalımı yaşadıklarını gösteriyor. Durum vahim. Türkiye'de bugün itibarı ile tek bir ırkçı, etnisiteye dayanan hareket vardır, oda Kürtçülüktür. Milliyetçilik ya da ulusalcılık doğal bir hissediş, aidiyet duygusu ve kendini tanımaya dayanan kültürel bir bakıştır. Maalesef bugünkü MHP kalite sorunu dolayısı ile bu kavramın uzağında kişisel ve partisel ikbal peşinde yok olmaktadır. İyi partiye zaman tanımamız gerekir. AKP milliyetçiliği ise konjunktüreldir. Bugün var, yarın yok.
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 11:53
2
Hayır kardeşim karar okurları tartışıyor düşünüyor araştırıyor. Sen de haklısın böyle bir şeye şahit olmadığın için fikri faaliyeti kafa karışıklığı zannediyorsun.
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 01:05
TR deki milliyetçilik faşizandir. Başka kültürleri yok sayma, kendi kültürünu diğerlerine göre üstün görmeye dayalı. Ayrıca, Türk kimliğini etnisiti üstü diye satmaya kalkmayın. Birbirimizi kandirmaya gerek yok.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 23:35
Maalesef bugün Kürtlerin varlığı olmazsa, MHP nin varlık sebebi ortadan kalkar. O nedenle MHP, kendi geleceğini düşünüyorsa Kürtlere düşmanlık değil, dostluk elini uzatmalı. Yoksa, dediğiniz gibi geleceklerini tüketirler.
Türk ve Frenk... 21 Ocak 2020 19:24
Bütün Batı kendisiyle savaşan Müslümanların hepsine "Türk" derdi. Osmanlı da savaştığı bütün Batılılara ister İngiliz, ister Fransız, ister Alman olsun top yekun hepsine "Frenk" derdi. Hristiyan Batının Türk dediği bir Arap, bir Kürt; bundan rahatsız olmazdı. Osmanlının da Frenk dediği bir İngiliz, bir Alman da Osmanlının kendisine Frenk demesinden rahatsız olmazdı. Toplumda din zayıflayınca milli bağlar zayıfladı herkes havadan nem kapar oldu.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 21:59
4
Bütün Batı kendisiyle savaşan Müslümanların hepsine "Türk" derdi... Bu cümle külliyen ırkçı hamaset.. böyle bir şey yoktur. Batı sadece Türke Türk derdi. Hala da öyle der.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 23:38
1
Dostum, bahsettiğin Osmanlı, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti değil. Yoksa Osmanlı zamanında millet, Müslim ve Gayrımüslim sıfatlar üzerinden tanımlanırdı. Bugün böylemi?
Muhtefî. 21 Ocak 2020 23:39
1
21:59.Cok basit ispati...Ac yutubu seyret Bosna savaşını ve yorumlarıni oku.! Boşnaklara Satılmış Turklesmis pisler vb der..**Turk=Muslaman demektir**..Sirp IRKÇI fasistleri *Avrupanın en.geri kalmislari ustelik*..Elan tehdit ve hakaretleri duruyor.! Bati Osmanlı der butun Osmanli Coğrafyasını Islam-Turk bilir. Hala oyle okutulur...Kabul et ,etme bu böyledir..!..Hacli Ruhu dipdiri duruyor. Hepsi yalandır demokrasi falan filan Batidaki bize bakış boyledir..
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 00:22
2
Haçlı seferleri müslüman arap çoğrafyasınadır. İnadı bırakın. Irkçılık çıkmaz sokak.
Nasıl ki, Frenk dediğimiz Avrupalıların tamamı Fransız değildir, Türkiye'de Türk denilen Müslümanların tamamı da Türk değildir. Fransız olmayan Avrupalılar kendilerine "Avrupalı Hıristiyan" manasında "Frenk" denilmesinden rahatsız olmaz. Ama Türk olmayan Anadolu insanına "Türkiyeli Müslüman" manasında "Türk" denmesinden rahatsız olan kafatasçılar türedi...
Türk kelimesi tarih sürecinde bir kaç kez mana evrimi geçirmiştir. Çin Setti yapıldığı zaman Çinlilere göre "Duvarın arkasında kendileri savaşan her kesin" adı idi. Göçler esnasında aynı dili konuşan ve çeşitli egemenlikleri olan bir etnisitenin adı oldu. İslam'dan sonra Anadolu'da "Gavurla savaşmayı göze alan" bütün Müslümanlara verilen ortak ad oldu. 1000 yıl bu manada kullanıldı. Bir etnisiteyi tarif etmedi. 19. Yüz yılda sonra ve bilhassa Cumhuriyetle birlikte etnisiteye dayalı bir ulus devletin vatandaşlık adı oldu. İslami hassasiyetleri zayıflayanlar için ısrarla etnisite vurgusu yapılıy
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 21:42
4
Türk hiçbir zaman “Gavurla savaşmayı göze alan" bütün Müslümanlara verilen ortak ad falan olmamıştır. Bu ırkçı bir palavradır. Bu kadar ileri gitmemek lazımdır.
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 03:28
1
21.42, Daha yakın bir zamanda Avrupa'nın ortasında Sırplar Slav ırkından olan Müslüman Boşnakları Türk diyerek katlettiler. Biz bütün Avrupalı Hristiyanlara top yekun Frenk derdik, onlar da Bütün Osmanlı tebaasına ırk ayırmadan Türk derlerdi. Bilmiyorsan aç tarihi bak, palavra, malavra diyerek başını kuma gömme.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 17:51
Anayasa'ya "Türk" ibaresi vatandașlık tanımı olarak girmiștir ve bunun müzakereleri sırasında tanimlanan șeyin bir kavim tanımlaması değil, vatandașlık tanımlaması oldugu açık olarak ifade edilmistir. Henüz 1924 yılınin bașında ne anayasada ne resmi bir belgede "milliyeçilik" ilkesi geçmemektedir. Bu tanımlam cumhuriyetle yașıttır. Herkes kafasına göre bir șey degistirirse, sizin degistirdiginizi de on yıl geçmedem biri gelir degistirir. Önemli olan bu tanımın içini doğru ve hakça doldurmaktır. Gerisi laf-u güzaf.
Muhtefî. 21 Ocak 2020 17:43
insanın Amelini soylemi bastırıyorsa o insan komiktir..:))..Bir Millet içinde geçerlidir aynı formül.! Eger o Toplumda insanı değerleri Irkı yapı bastırıyorsa bal gibi IRKCILIKTIR..Fakir insanı ve Islami değerler ıle degerlendiririm Milletimizin eksiği çoook .bu.bir gerçek. Fakat Istisna hariç IRKÇI Olmadık, olamayız.Islami inancımız olduğu sürece.!..fakat çok çalışmalıyız Maddi ve Manevi..Bazılarımız (malum etnik irkcilari) ağzımızla kuş tutsak aynı tencereye gelmezler.! .Kalpleri bozuk çünkü.!
İbrahim Erdoğan 21 Ocak 2020 17:22
⭐⭐⭐⭐⭐ Ekleyecek bir şey yok. Son paragraf zaten durumu özetliyor.
turgut ertav 21 Ocak 2020 16:04
Milliyetçilik zihniyeti yanlış zaten .Neyini güncelleyeceksiniz?Vatan,bayrak,istiklal,istikbal ,beka gibi unsurlar milliyetçiliğe bağlanamaz;miliyetçiliğin arka bahçesi olamaz.Zaten bu söylem unsurlarını çıkarın milliyetçilikten geriye sıfır kalır.Milliyetçiler,söylem unsuru haline getirdikleri slagonlar ile oy toplamak ve birilerin başına bela olmaktan başka birşey bilmiyorlar.Milliyetçilik dediğiniz kan,vahşet,zorbalıktan ibarettir.Milliyetçilik yüzünden nice kanlar aktı,nice ocaklar söndü.Tarih buna şahittir.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 20:22
3
Bu yorumun altina imzami atarim.
Ferdi 21 Ocak 2020 14:54
İnsanın yerini yurdunu sevmesi tabii refleksidir. Ama milliyetçilik daha fazlasıdır. Gururdur, kibirdir. Daima kibir ve bencilliğini yansıtacağı bir öteki olmalıdır. Barış rahatsız eder. Ötekini ve haklarını yok sayar. Adalet ve demokrasi, türünün son ferdinde biter. Gerçekte kendi türü içinde de piramit vardır. Yukarda başbuğlar encümenler konseyler vardır. Bizdeki şekli dönemin Almanya ve İtalya faşist rejimlerinden mülhemdir.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 19:30
3
Türkçedeki millilik, milliyetçilik gibi kavramları Batıdan tercüme edilen manaları ile konuşmak yanlıştır.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 13:17
... dünya standartlarında e ama bu kendini en ilerici parti ideoloji sayan chp de bile Yok. Garibim milliyetçisi dincisinde ne arasın
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 12:02
Çöpünu yere atan, havaya ateş eden, ona buna yan gozle bakan, kendi insanına ayar vermeye çalışan, yandaşı kayıran, cakma milliyetçilik. Milletin tamimiyla konusamayan bir kan milliyetçiliği. Bu ülkede vatandaşlık bağı olan yahudi, ermeni, kurt, rus, suriyeli herkes turk tur deyip sonra Hun tarihi anlatan garip bir anlayış. Kardeşim ermeni demez mi siz hun ken biz anadolu da yaşıyorduk diye. Hani hepimiz Turktuk diye sormaz mi?
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 19:04
4
12.02, Lozan, bu ülkenin kuruluş manifestosudur. İşimize geldiğinde Lozan gelmediğinde başak bir şey olmaz. Bu ülkede azınlıkların tanımı ırki değil dinidir ve Müslüman olan herkes Türk kabul edilir. Gayrimüslümlere azınlık denir ve azınlıklar da kendi etnik kimliği ile kabul edilmek zorundadırlar. Yani bir Hristiyan bir Ermeni'nin Türk üst kimliğini kabul etmesi gerekmez.
Umut Emiroğlu 21 Ocak 2020 12:00
Türkiye'nin geleceği için en önemli bir kaç konudan biri bence. Umarım, konu STK-kanaat önderi-aydınlar eliyle tartışmaya açılır. Kanımca; cumhuriyetin ilk yıllarında, "Ne mutlu Türküm diyene" ifadesinde özetini bulan anlayış, altı iyi doldurulabilseydi sonuç üretebilirdi. Ama bu tren artık kaçtı. Gelinen noktada en büyük açmaz, milliyetçiliğin etnisite temelli olarak algılanması. Ve etnik unsurlardan birinin adının diğer etnisitelere üst kimlik olarak sunulması. Bence artık vatandaşlık ve millet tanımı konusunda bu yoldan çıkılmalı. Daha kuşatıcı bir isim bulunmalı.
Habele-Hubele 21 Ocak 2020 12:19
2
Umut Bey, sonuç alabilirdik düşüncenizden hareketle iyi niyetli olduğunuza hükmediyorum. Nacizane kendi düşüncemi ifade edeyim. Mesele isim koyma meselesi değil, isim isterse İslam, ister insanlık gibi kuşatıcı bir anlamı olsun. O anlam gündelik hayattan devlet katına kadar çok karmaşık ilişkiler ağı içinde o değeri tüketirse hiç anlamı kalmaz. Sanılanın aksine isim değil, devlet-vatandaşlık ilişkilerini yeni bir soluk kazandırma Türk isminin ardına sığınarak yapılan fenalıkları, aymazlıkları zihniyet dönüşümü ile bertaraf etmek isimden önemlidir. İsim değiştirmek ile mesele çözülmüyor. Saygı
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 13:02
5
Masal anlatma. Almanya'da herkes Alman vatandaşıdır. İngiltete'de herkes İngiliz vatandaşıdır. Fransa'da herkes Fransız vatandaşıdır. İspanyol bir coğrafyanın değil bir ırkın adıdır. Akif etnik olarak Arnavuttur ama Arnavut vatandaşı değil Türk vatandaşıdır. Özal bir Kürttür ama Türk vatandaşıdır. Şah İsmail Türktü ama bir Fars devleti şahı idi.
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 01:14
1
13.02 karar okuru: Ingiltere dediğin yerde herkes ingiliz degildir. Orasi Birleşik krallıktır (ust kimlik British, dir) ve 4 halkdan olusur: ingiliz, iskoc, galleri ve kuzey irlandalilar. Iranda herkes farisi değildir, azeri, kürt ve arap vardir
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 12:06
1
01.14, Boşa lafı uzatma. İngilterede herkes "İngiliz" vatantaşıdır. Bu zenciler için bile geçerlidir.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 10:52
Kürtçe anadilde eğitim bir insan hakkıdır.
Anatolyan 21 Ocak 2020 10:45
İspanya'nın milli kimliği İspanyol'dur. Yani İspanyalı. Kastilyalı da, Aragonlu da, Katalan da, Basklı da kendine İspanyol, yani İspanyalı der. İspanyollar, İspanya tarihi okur. Kartaca'yı da, Roma'yı da, Vizigotları da sahiplenir. Bir Alman boyu olan Vizigotlar, İspanya'yı fethettiği için "Almanız" demezler. Fransızlara, Franklara gönderme yaparak Fransa Almanı demezler. Anglosaksonlara, İngiltere Almanı demezler. Milli kimlik coğrafya ve kültüre yaslanarak oluşur. Soya, dile, dine değil.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 13:44
2
Milli kelinesi ırkı anlatmaz. Batı dillerinde karşılığı yoktur. Yani nasyonalin karşılığı değildir. Batılı gibi düşünüp milliyeti anlayamazsın. Osmanlu bütün Batılılara Frenk derdi.
Anatolyan 21 Ocak 2020 10:33
Türk bir millet ismi değildir, bir etnisite ismidir. T.C. vatandaşı bir Ermeni, Süryani, Rum, Levanten kendine Türk demez. Dedirtemezsin. Kürt, Çerkez, Laz, Arap kendine Türk demez. T.C. vatandaşı Arnavut, Boşnak kendi aralarında Boşnaktır, Arnavuttur. Oysa Anadolu Türkleri, Uygur Türkü der, Kazak Türkü der, Kıbrıs Türkü der. Ortaasyalı atalarımız der (pöh!) Suriyeli Kürtleri kendinden saymaz. Bunlar etnisiteye göndermedir. 'Uygur Türkü' olursa, 'Türkler ve Kürtler' de kaçınılmazdır. Eğer tek bir millet olacaksak (ki şart değil) bu milletin adı Türk olamaz.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 12:36
8
Bu ülkede Kürt'ü "Emeni, Süryani, Rum, Levanten" ile bir tutamazsın. Hadsizlik yapma.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 12:54
1
Anayasada yazan neye uyuluyor ki ad değiştirilince her şey düzelsin. Orada ‘Demokratik hukuk devleti’ yazıyor yıllardır. Mantalite düzelmeden hiç bir şey değişmez. Bir de bu yüzden kavga gürültü çıkar, beş sene mi olur on sene mi sürer yoksa bu yüzyılın yarısını da geçer mi. Sadece yeni kavga ve gürültülere neden olur. Muhtemelen daha da kötü sonuçları olur.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 12:56
5
İsimsiz millet olmaz. Milliyetçiden de ırkçı olmaz. Çerkezler kültürlerine sahip çıkarak şahsiyetli duruş sergilerken, Türk milletine aidiyet devlete sadakatle en iyi milliyetçilik örneğini gösteriyorlar.
Muhtefî. 21 Ocak 2020 17:57
2
Ne Alaka..Rahmetli Istiklal Marşı şairimiz Arnavut ki.Arnavutlar son derece INATCIDIR..Beyaza siyah derse.ona Beyaz dedirdemezsin Mübarekler..:))..Balkan kökenliyim mesela oralarda konuşurken Turkler deriz .bu.kaleyi yaptı, Camiyi vd..Beraberdik/iz Viyanada,Mohacta,Gazzede vd Mezarlarimiz .bila istisna AY YILDIZ'dir. Anadilimizde var.!...Turk Milleti demektende çekinmeyiz *istisna vardir* Gayemiz Islamdir,Ebediyettir geçicidir soy,[email protected] bu da biline.!
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 10:22
Öncelikle Anayasada milliyetçilik tanımı birleştirici değil tam aksine ayrıştırıcıdır.Ne mutlu Türk’üm denilmiş. Türkiye’yi kuran halklara Türk denilir .. gibi tanımlamalar mevcut... Türk ayrı Türkiye halkı ayrı Türkiye cumhuriyeti vatandaşları ayrı kavramlar ...Türk vatandaşı değil de Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olursa daha kapsayıcı kocaklayıcı olur hem de diğer etnik milletler yok sayılmamış olur(Kürt’ler Zazalar lazlar Araplar Süryaniler....)
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 08:09
İrfan Sönmez’i yazarlarınız arasında görmekten memnun olurum. Bu arada Türk milliyetçiliği esas alan Türk Ocakları gibi yarı-sivil oluşumlar var, bunların problem alanları üzerine söz söylemek yerine tembihli, temkinli olmasını neye bağlıyorsunuz? Bu konuya yönelik yazılarınızı bekliyoruz.
RAMAZAN YURTSEV 21 Ocak 2020 07:02
TÜR-ÜK'TEN GELEN TÜRKLÜK VE TÜRKÇEDEN GELEN KÜRT ADLARININ, SİYASET ADINA MEYDANLARDA, TÜRKLER VE KÜRTLER DİYE AVAZ AVAZ KONUŞANLAR OLDUKÇA, ÖNCELİKLE TÜRKLÜKTEN HİÇ BİR ŞEY ANLAŞILAMAMIŞ DEMEKTİR! TÜRK DEVLETİ TÜRK TARİFİNİ YAPMAK ZORUNDADIR. AKADEMYAMIZ DA, 'ÖKÜK TÜRÜK'TEN BU YANA, TÜRKLÜĞÜN NE DEMEK OLDUĞUNU ÇALIŞARAK KAVRAMALI. TÜRKÇE ADIYLA KÜRT BOYUNDAN OLANLAR, SELAHATDİN KOMUTANI KAHRAMANLIKLARINI ELİNDEKİ HİLALİ VE EYYÜBİLERİN, İLK TÜRKİYYE ADINDA DEVLET KURULURKEN, ÇERKESLERİN KIPÇAKLARIN YANINDA NASIL YER ALDIĞINI ANLAMALI. TÜRKLÜK KÜLTÜRÜMÜZÜN ADI, KÜRT, BOYLARIMIZDAN BİR BOY!
Sercan 21 Ocak 2020 14:36
1
Hemşerim, büyük harfle yazınca bağıra çağıra konuşan biri gibi oluyorsun. Sen şimdi bizi kulağımızdan tutup taa Güneş Dil Teorisi masalına götürmeye çalışıyorsun. Bu memlekette kendine Türkten gayrı diyen birileri varsa öyle olduklarını kabul edeceksin. Herkese Türük mürük dersen Kürüt kütürt diyenlerde olur elbet..
saltanata hayır 21 Ocak 2020 03:51
yaşı 100 e yaklaşmış bahçeli bile bu ülkenin içine ediyor bir yüzükle siyasete girip dolar milyarderi olan tayyip bile ülkenin başında eski maocu perinçek bile ülkenin kaderiyle oynuyor bunların başta oldugu bir ülkeden hayır gelmez
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 03:16
Milliyetçilik din ve etnik köken ayrımı yapılmadan kalbi bu ülke için atan insanları kapsayacak şekilde güncellenmelidir.Bu ülkeyi ekonomik,siyasal,sosyal,ekonomi alanında uluslararası rekabete güçlü şekilde hazırlamak için çalışan bu ülke insanları milliyetçi ve vatanseverdir .Nokta
Karar Okuru 21 Ocak 2020 02:57
Soğuk savaş döneminin anti komünist ABD politikası hem milliyetçi hem de dinci hareketlerin ana besleyici damarı olmuştur. Bugün ne derlese desinler o politikaların eseridirler.
02.57, Evet bu bir dönem için kısmen doğrudur. Ama o dönem komünist olanlar da bu gün aşırı Amerikancı olmuşlardır. Onu gören bunu da görebilmeli.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 01:51
Bu ulkede milliyetciligin temeli Turkculuktur; yani Irkcilik. Halkin buyuk cogunlugu milliyetcilikle yurtseverligi ayni sey saniyor. Egitim sistemimiz Irkci nesiller yetistirmek icin kurgulanmisti Cumhuriyet kuruldugundan beri. Devletin de Irkci bir ic poltikasi vardi. Bunun sonucunda gayrimuslum vatandas orani binde bire dustu bu ulkede. Kurt Sorununun da bir turlu halledilmemesinin ve giderek kroniklesmesinin en onemli sebebi de Turk milliyetciligidir.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 13:45
5
TÜR-ÜK = TÜRK DEMEK, TANRIYA İNANAN DEMEK, YANİ İNANÇ TOPLULUĞU. İNANÇ TOPLULUĞUNDA MÜSLÜMANLIĞIN YÜKSEK OLMASINDAN DAHA DOĞAL NE OLABİLİR?
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 20:37
1
13:45..."Turk" kelimesi eski Cince "Turku" kelimesinden gelir. Tanriya inanan, vs demek degildir. 2 bin yil once Cin'in kuzeyinde yasayan gocebe kabilelere Turku demisler. O devirde o cografyada tek tanrili dinler yoktu.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 21:12
2
13:45 e tü rük değil, te' rek diye anla, yani terk eden, Türkmen, terkeden, evrak.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 22:26
0
20.37, Bu rivayetlerden bir tanesidir ve mutlak doğru olanı değildir. Kaşgarlı Mahmut, Türk adının Türklere Allah tarafından verildiğini ve bu kelimenin “gençlik, olgunluk ve kuvvet, kudret çağı” anlamına geldiğini söyler. Bu da rivayettir.
Bir de bu rivayet var 21 Ocak 2020 22:49
0
Türk kelimesi Çince Tu Jue kelimesinden türemiştir diyen bir 7. yy Çin yazısı var. Tu Jue 'miğfer dağlı' demek. Altay dağlarına Çinliler eskiden miğfer dağı derdi, çünkü dağlar Çin miğferlerine benzer.
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 03:36
1
21.12, Tereke Arapça kökenli bir kelimedir ve miras manasındadır. Törek veya Türk İslamdan önceye aittir.
internet filozofu 21 Ocak 2020 01:20
akp ve rte sayesinde dinciliginde milliyetçiliginde ne halt oldugunu görmüş olduk
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 12:12
0
AKP den önce dinci aşığı mıydın da AKP ile dinciden ikrah ettin. Bırak bu bayat numaraları.
Türk Milliyetçisiyim, demokratım, çağdaşım, cumhuriyet değerlerine bağlıyım, müslümanım ibadetimi yapıyorum, inancım benimle yüce Allah arasındadır, Cumhuriyette benim Osmanlıda benim ve İYİ partiyi can-ı gönülden destekliyorum. Türk Milliyetçileri olarak bahçelinin nefret, kin, ötekileştirici ve kirli dilini lanetliyoruz
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 03:02
1
Hikaye bu ya.Baki'nin sarayda sevdiği vardır.Uzun zamandır sevgiliyi görememektedir.Sonuç ne olursa olsun,saraya girmeyi başarır. En kuytu yerlere ulaşır, sevgiliyi bulamaz.Yorulur. Sarayın bir yerinde sızar kalır. Nice vakit geçmiştir.Büyük bir kapı açılır.Bir gurup Baki'ye doğru yaklaşır.Baki'nin gözünde gelenlerden öndeki sultandır. Korkudan irticalen gazel okur.Gazel sultanı övgüyle başlar,övgüyle biter.Sultan gazeli beğenir çok.Şairin arzusu yerine getirilir. Hediyenin içinde sevgili yoktur. BAKİ DERKİ: DERDİMİ SARAYDA DA ANLAYAN ÇIKMADI. Sultana irticalen okunan gazel BAKİ'nin
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 09:44
8
İP milliyetçi değil.
Öncelikle İP değil İYİ parti. İkincisi İYİ parti Türk Milliyetçilerinin yüz akıdır, demokrat, çağdaş, medeni, inançlarımıza saygılı, cumhuriyete bağlı, Türk Milliyetçilerinin gülen yüzüdür. Türk Milliyetçiliğini saldırgan, kırıcı, höt zöt itici tavırlardan kurtardı. Bugün kendisini milliyetçi tanımlayan eski partimiz varoş kültürünün hakim olduğu siyasal kültür haline geldi. En önemlisi de iktidar bizim arkamızda diye İYİ partiye saldırıyorlar. hele bahçeli bir kavga çıksın, milliyetçiler birbirine saldırsın diye tahriklerde bulunuyor. bir kan çıksa, bir ölüm olsa zevkten dört köşe olacak. biz
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 18:24
4
14.20, Türkçede kısaltmaların bir kuralı vardır. Bu kuralı kurumlar belirlemez. İP veya AKP, isimlerini başka kısaltmalar ile anabilir. Bu doğal bir şeydir. Ama herkes buna uymak zorunda değildir. İP milliyetçi bir parti değildir. Çünkü milliyetçi bir parti HDP ile açık ya da gizli seçim ittifakı yapamaz. Başka partiler yapsa da kendine milliyetçiyim diyen bir parti yapamaz. Her şeyin bir çizgisi var.
İYİ parti milliyetçi değilmiş, laf ola beri gele. güya HDP ile ittifak halindeymiş. tam göbels taktiği, yalanı ne kadar büyük söylersen o kadar inandırıcı olur. HDPPKK ile Oslo da masa kuranlar ittifak yapmıştır. Seçim öncesi bebek katilinin mesajını okutan HDPPKK ile ittifak yapmıştır. Osman öcalanla röportaj yaptıranlar HDPPKK ile ittifak yapmıştır. Bütün bunları yapan AKP ve MHP dir. Bu çamurlar İYİ partiye yapışmaz.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 00:46
MHP milliyetçi değil Irkçı bir partidir. Türk ırkı hariç diğer milletleri aşağılar. Kendini üstün görür. MHP çalışmaz, bağırır çığırır çok ses çıkarır, üstenci olur, ama asla fikir, düşünce üretmez, tembeldir. Varlığı tabutla gelen şehit sayısına bağlıdır. Şehitler yoksa varlığı tehlikeye girer. Pkk'nin bitmesi oyların bitmesi demektir onlar için. Derin devlet ve mafya içicedir burada. Eskiden gerçek ülkücüler vardı hepsi gitti, geriye posasi kaldı.Artik sadece koltuk değneği. Sahibi yıkılırsa meftanin altında ezilir gider.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 21:30
2
Hiç birimiz Türk değiliz, yapay bir isimlendirmedir. Temelsizlik kompleksidir. Aidat hissiyatıdır. Ya Pomak, ya Sırp, ya Rum, ya Aynen, ya Küre, ya Tatar, ya Arap, ya Gürcü!..liste uzaaaar. Ama sen olamayız. Yaşattığın, yaşadığın hayal kırıklıklarını, acılarını, yaptığın zülümleri neslin sırtlayacak. Herşey "insan" a dair derler, etme bulma dünyası da derler. Farklılığı ezeriz günlerinin geride kalması dileği ile. Çünkü herkese lazım.
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 12:15
2
21.30, Hiç birimiz Türk değiliz ama uzaylı Türkler bize zorla Türklüğü dayatıyor...
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN