Back To Top
Batılılaşma neden ihanet olsun ki...

Batılılaşma neden ihanet olsun ki...

 - Son Güncelleme: 15.11.2019 Cuma 09:47
- A +

Türkiye’nin Batılılaşma hikayesi konusunda başta dindar kesimler olmak üzere değişik çevrelerde yıllarca farklı tartışmalar yapılmış, kitaplar yazılmış ama Batı ile olan fikri ve ekonomik ilişkiler hep ihanet ve hatta ‘melanet’ olarak nitelendirilmiştir.

Şimdi geriye dönüp baktığımızda özellikle İslamcı kesimlerin yıllar önce ortaya koydukları travmatik Batı karşıtlığı konusunda, hiçbir fikri ve felsefi arka plan derinliği kazanmadan bugün de hala aynı yerde durduklarını görmek çok ibret verici bir durum. Bir eleştiri anlamında değil ama, mesela D. Mehmet Doğan’ın 1970’li yıllarda yazdığı “Batılılaşma İhaneti” kitabında yer alan şu ifadeler dönemin özelliğini yansıtması açısından son derce önemli: “Bu devlet, kuruluşundan itibaren bütün imkanları ile Batı bağlısı, sonuna kadar onun menfaatlerinin aracı bir siyasi otorite olarak teşkilatlandırıldı.”

Eğer Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını eleştirmek gibi bir niyetiniz varsa, bu ancak Türkiye’nin demokratikleşmesini geciktirdiği yönünde bir eleştiri olabilir. Maalesef Tanzimat’la başlayan fikri plandaki Batılılaşma, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeterince derinleştirilememiş ve otoriter damar Türkiye’ye zaman kaybettirmiştir. Unutmayalım ki Osmanlı’nın son yıllarında Namık Kemal’in temsil ettiği çizgi, daha o yıllarda “kuvvetler ayrılığı” prensibini savunmuştu. Eğer bu çizgi Cumhuriyet döneminde devam ettirilebilseydi, belki bugün farklı bir Türkiye’de yaşıyor olacaktık.

Açıkça belirtmek gerekirse gerek Tanzimat, gerekse Cumhuriyet döneminde Batı ile olan ilişkilerin ‘ihanet’ olarak değerlendirilmesinin aslında hiç de ciddi argümanlara dayanmadığını görmek gerekiyor. Bu konuda Latin alfabesine geçiş, en sloganik eleştirilerden birisidir. Esas itibariyle okuma-yazma oranının yüzde on civarında seyrettiği bir ülkede, değişime karşı çıkmak abesle iştigaldir. Biliyoruz ki toplumdaki yaygın cehalet meselesine çözüm için Abdülhamit Latin alfabesine geçişi planlamış ama son adımı atamamıştır. “Siyasi Hatıralarım” kitabında Abdülhamit bu konuda şöyle diyor: “Halkımızın büyük cehaletine sebep, okuma yazma öğrenimindeki güçlüktür. Belki bu işi kolaylaştırmak için Latin harflerini kabul etmek yerinde olur.”

***

Gerçekten “Batılılaşma ihaneti” dediğimiz şey nedir? Kabul edelim ki şu ana kadar dillerden düşmeyen “Değerlerimizi yok eden, ahlakımızı bozan, emperyalist-sömürgeci Batı” sloganları dışında elimizde hiçbir somut argüman bulunmamaktadır.

Mesela, ileri demokrasilerde var olan insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir sistemi talep etmek, ‘Batılılaşma ihaneti’ midir?

Mesela, Batı’nın bilimsel ve teknolojik devrimler sonucunda ürettiği ve bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sıradan teknolojik ürünlerden gelişmiş teknolojilere kadar pek çok ürünü kendimiz üretemediğimiz için Batı’dan almak ‘Batılılaşma ihaneti’ midir?

Mesela, Avrupa’da yüzyıllar içinde tıp alanında önemli gelişmeler kaydedildi, sağlıktaki standartlar yükseldi ve bu vesileyle Türkiye’de de önemli mesafeler alındı. Şimdi Avrupa’daki medikal teknolojiyi ve yeni gelişmeleri ülkemize getirdiğimizde ‘Batılılaşma ihaneti’ içinde mi oluyoruz?

Mesela, Avrupa Birliği gıda alanında yeni standartlar tespit etti. AK Parti iktidarı da AB uyum yasaları kapsamında bu standartları Türkiye’ye kazandırdı, bu da ‘Batılılaşma ihaneti’nin bir parçası mıdır?

Mesela, Batı standartlarında modern ve eleştirel düşüncenin hakim olduğu kaliteli bir eğitim sistemi kuramadık, bu gidişle de nal toplamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Eğitimdeki geriliğimiz yüzünden ‘Batılılaşma ihaneti’nden kurtulmuş olur muyuz?

Mesela, ileri demokratik toplumlarda var olan ve bizde de özellikle AK Parti iktidarının ilk yıllarında kayda değer bir kalite yükselmesi yaşayan ‘özgür basın’ı son yıllarda elbirliği ile yok ettik. Basın özgürlüğünü yok edip Batılılara benzemeyerek gazetecileri hapse attığımız için acaba ‘vatanseverlik’ ödülünü hak etmiş oluyor muyuz?

Bu soruları daha da çoğaltmak mümkün, ama eğer “Batılılaşma ihaneti” masallarıyla kendimizi avutmaya devam edersek, korkarım bu soruların sonu hiç gelmeyecek.

 

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 20 Kasım 2019 19:01
Zati Galata Kulesi de bostan kuyusudur değil mi...
Denizci Alperen 18 Kasım 2019 15:57
Batının bugün savunduğu çoğu değer esasen İslam'ın altın çağlarının yansımasıdır. Peygamber efendimizin veda hutbesinde bahsettiği konulara insanlık asırlar sonra varabilmiştir.. imam ı azamla başlayan geniş vizyon , tartışma ve beyin fırtınası ekolü batıyı aydınlatmaya başlarken muhteris idareciler ve alimler bizi karanlığa götürmüştür.Rabbimiz Kur'anda sürekli semalar ve yerler derken biz lafzıyla oyalanmış fakat işin künhüne vakıf olan batı uydu teknolojisini geliştirmiş ve savaş endüstrisi başta olmak üzere çok büyük bir aşama kaydetmiştir.İlim müminin yitiği nerede olsa alınmalı
KARAR OKURU 16 Kasım 2019 17:34
30 senedir içlerinde yaşadığım, gelirken de önyargısız geldiğim, anadilim Türkçe gibi dillerini öğrendiğim ve analitik bir bakışla, bir mühendis titizliği ile toplumu, olanı biteni incelemeye çalıştığım, kılcal damarlarına kadar tanıdığımı düşündüğüm Batı hakkında yazdığınız yazıyı okuyunca hayret ettim. Beyefendi, toptancı zihniyetle güzel bir Batı güzellemesi yapmışsınız... Yazı mi yazıyorsunuz, yoksa sipariş üzerine reklam mi yapıyorsunuz ?...
Davut 16 Kasım 2019 23:34
3
Kardeş, belki mühendis olarak gidip; samimi iyi niyetli bir şekilde dillerini de ogrenmissin.Ama bence Tr.de lise duzeyinde aldığın sosyal bilimler eğitimin yetersiz.Ve 30 yıldır batıda yaşamana rağmen hâlâ yetersiz.
Muhtefi. . 18 Kasım 2019 00:40
0
17:34 katılıyorum.Batinin Zihniyeti onların olsun.!.İlim ve Fenni vb öğrenmeliyiz.Batinin Konforu,TENCERESİ kaynatigi sürece ve Onun Kilerinden (ekonomisnden) arta kalanlar.3.Dunya dedikleri yani bizlere oradan dağıldığı sürece Sıkıntı olmaz. Aksi takdirde TARIH DAHA YAZMAMİŞTİR. Ellerindeki Silah Sanayi ile yapacaklarini. !..Herşeyi şartı,şurtu, adaleti, hakkı,hukuku,zamanı, zemini, Insanligi Ayaklar altina alacaklarindan ZERRE ŞÜPHEM yoktur. Uyanık ve Zeki olmak gerekir! .Asla ve As-la güvenilmezler.
Ülkü 16 Kasım 2019 16:32
Batılılaşma kendini inkardan başlayıp taklitçiliğe değin en hafifinden ahmaklıktır. Modernleşme zaruri görülebilir fakat o da masum değildir.
KARAR OKURU 16 Kasım 2019 00:02
Caz dinlemenin insanı getirdiği nokta...
Batı, Batılılar ve Batılılaşma konusunda lehte / aleyhte çok şey söylenebilir.Ama adamların bir konudaki başarısı inkar edilemez:Kendileri dışındaki toplumları, özellikle de müslümanların inanç altyapısı zayıf olanlarını kendi değerlerinden şüphe / yer yer nefret ettirmeyi başardılar. "Hafız"ın bile pusulası şaştı.Yüzeysel bilgi sahibi olanların şaşmış çok mu.Onlar,"derinlemesine bilmiyorduk" diyerek belki mazeret gösterebilirler. Ama "Hafız"ın işi zor !.Vebali de büyük.
KARAR OKURU 16 Kasım 2019 09:59
3
sen batının ne olduğunu ve olmadığını bilmiyorsun. islamı da bildiğinden şüpheliyim.
Okuyabilir 15 Kasım 2019 22:45
Abdülhamit demeyeydiniz iyiydi o kitabın bir efsane olduğunu söylüyor tarihçiler. Avrupadaki her bir şeyi buraya taşımak ihanet değil ama cehalet olduğu yerler var özellikle tıpta.
Halil 15 Kasım 2019 22:43
Ocaktan'ın fikirleri kendini dini hükümlerle fazla bağımlı hissetmeyen, şahsen laik, ama müslümanlara yönelik eleştirilerden fazlasıyla hoşlanan okuyuculara çok çekici ve hoş geliyor...
KARAR OKURU 16 Kasım 2019 10:02
1
müslüman dediğin batı, yani medeniyet düşmanı olur diyorsun yani
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 21:11
Mehmet bey. Batililasmaktan anladığin nedir. Batililasmak zihinsel sürecin evrilmesinden önce yaşanan tarihsel perspektifin bir sonucudur. Buyur sen yasa kardeş. Olmadıysa sende zoraki bir batılılaşmayı dayatirsin artık.
İbrahim Hanif 15 Kasım 2019 20:30
Aynen katılıyorum... Bir milyarlık nüfusuyla dünyanın en ahlaksız, kaypak ve sefalet içerisi de yaşamını sürdüren bir topluluğu ancak bu şekilde avutabilirdik... yaşadığı din desen zaten şirk bataklığı, eğitimi, siyasetçisi, ekonomisi dibe vurmuş bu insanlara "sakın ha! batılılara benzemeyelim" demek şeytani kurnazlığın daniskasıdır... Elinde Kur'an gibi muhteşem bir kitabı varken, onun bunun uydurması sahte din argümanlarıyla ancak bu kadar başarılı olabilirdik... Üstelik, bu ortam içerisinde debelenirken bile, kendimizi cennetvari bir ortamda hissedebiliyoruz. (Bkz. Yunus/100 ayeti)
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 20:16
Batıcıların körü körüne Batıya aşık olmaktan başka hiç bir gerekçeleri yok. İslamcılar olup bitenin çok daha farkında...
KARAR OKURU 16 Kasım 2019 10:01
2
körü körüne ne yahu? batının hali ortada. senin halin ortada. seninkisi kompleks
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 18:59
20 adet en üst düzey Anadolu ve Fen lisesine 1.000.000’er tl yardım yapılmalı. Din işleri eğitiminden kesilebilir bu para.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 20:27
2
seçkinciliğe hayır! PISA skorlarına odaklanmalı ve topyekün iyileşme sağlanmalı
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 23:43
1
20:27, seçkincilik sayesinde daha iyi olanları seçersin, ilerlemeyi onlar sağlar. Cahit Arf, bu sayede seçildi ve matematik literatürüne girdi. Herkesi odtü'de okutmaya kalkamazsın.
KARAR OKURU 16 Kasım 2019 10:05
0
demagoji. Herkes ODTÜ'de okumak zorunda değil ama herkesin ODTÜ'de okuyabilmek için eşit fırsata sahip olması zorunlu. Neden bu ayrıcalığı 3-5 liseye verelim. daha önce zaten böyle idi. bir sonuç alabildin mi?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 18:52
Demokrasi ihanet değildir. Bilimsel düşünce ihanet değildir. Dersim katliamı ihanettir. Zilan katliamı ihanettir. Harf devrimi ihanettir. Zorla kıyafet devrimi ihanettir. Dayatmanın her türlüsü ihanettir. Tek tipleştirme ihanettir. Irkçılık ihanettir. Bir de böyle bakalım vesselam...
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 20:07
5
18.52, Evet, bir sürü müptezelliği demokrasinin şartıymış gibi dayatanlar milleti demokrasiden soğuttu.
Muhtefi. . 15 Kasım 2019 18:15
Mübarektir. Batı. Doğu ,Kuzey,Güney. Yeryüzü temizdir. Yeter ki Sen, Sende ol.Nereye dönersek,donelim Hak orda. Fırıldak olmak TEHLİKE. .!...:)))..
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 17:41
Eğer Avrupa ismini kullanacak olursak, o zaman Avrupa İncil'dir ve kadim medeniyettir. Avrupa Homer'dir, Euripides, Fidias, Virgil, Horace'tır. Dante, Shakespeare, Racine,..., Rembrandt, Velazques,.. Bach'tır. Aziz Augustie, Kant, Hegel, Cicero'dur. Avrupa, saraylardadır, Küdus'tur, Atina'dır, Roma'dır, Atina demokrasisidir... Kısaltarak yazdım Jaspers'in Avrupa tanıtımını... Ocaktan ve aşağıdaki gardrop batıcılarına sorarım kaçını, ne ölçüde tanıyorsunuz? Küfretmeden dürüst bir şekilde yanıtlayın. Avrupa sizin neyinize:)
KARAR OKURU İbrahim DİRİ 15 Kasım 2019 19:22
1
Bir islamcı sührüverdiyi,farabiyi,rüşt'ü,kindiyi,maturidiyi hatta ebu hanifeyi,carruhu nekadar tanıyorsa okadar tanıyoruz
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 16:43
Rotşild, illimünati, ku kuluks kılan, hospitaller, malta şövalyeleri, rakofeller, ingiliz derin devleti, sion protokolleri, bu böyle uzar gider. Bahaneleri hiç bitmez Mehmet bey. Kendilerine müslüman bunlar....
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 16:06
Bu konuda M. Akif'i de okumalısınız.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 20:29
1
çok eski. köprünün altından çok su aktı
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 16:00
Mehmet Dogan gibi insanlari elestirmeye gerek yok. Gorusleri o kadar mantiksiz ki neresinden tutsaniz elinizde kalir.
Okuyan 15 Kasım 2019 15:44
Geleneksel islam anlayışıyla ne siyaset yapılır ne de ülke yönetilir.İslami dava bilinci deyip ülkede siyaset yapılırsa gelceğimiz nokta bugün böyle adaletsizlikler ve cehalettir.İnsanlığın çizgisine ulaşmak lazım. O da demokrasi,insan hakları,eşitlik,saygıdır.Artık günümüzde itaat değil saygı geçerlidir.Evrensel değerler neyse ona göre hareket etmek gerekir.Felsefe ve bilime azami önem verilmediği sürece ülke olarak ortaçağda kalmaya mahkumuz.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 15:37
Mehmet bey, dindarların yüz akısınız. Bizimkiler daha yoğun bakımda ve asansörde erkek ve bayanın yan yana kalıp kalmayacağını tartışıyor. Bu kafayla bu ülke ileri gider mi?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 17:48
8
15.37, Biri senin gibi düşünmesi şart. Dindar da olsa senin gibi düşünecek. Bu biraz faşistlik değil mi?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 23:50
1
15.37 elbette düşünmesin dindar; ben veya bir başkası gibi, ama evrensel normlar var, müslüman ülkelerin pürmeali ortada, hangi birini sayalım?elbette tekdüze bir faşizm-düşünce olmamalı, ama bunun sonuda yok, yani iş en sonunda islamiyette kadının yeri ve konumuna gelip dayanıyor!!
Tarih Öğretmeni 15 Kasım 2019 15:33
Sayın hocam; Batılılaşma İhaneti isimli kitabı lise-2 de iken şimdi fetöden dolayı cezaevine düşen bir öğretmenimin tavsiyesi üzerine okumuştum. Bilgi birikimim şimdi ki kadar yüksek olmadığından kitabın etkisi ile cumhuriyeti kuranlara adeta lanet etmiştim. Şimdi görüyorum ki yanılmışım. Hem de çok. Sonradan öğrendim ki batının gerisinde kaldığını gören Osmanlı 1700 lerden itibaren batılı kurumları örnek almaya başlamış. biz de 1923 te cumhuriyeti kurduğumuzda batıyı örnek alıyoruz. çünkü o tarihte batılı olmayan ve bağımsız iki devlet var; İran ve Afganistan. hangisinin kurumlarını örnek ala
KARAR OKURU ümit 15 Kasım 2019 14:59
Batılılaşma nın ne olduğunu muhafazakar kesim anladı.Para kazanabilenleri çocuklarını fen liselerine özel okullara göndermekten geri kalmıyorlar.Cehaletten nemalanan bir kaç cemaat örgütlenmesinin dışında batının zihin yapısını anlamayan kalmadı.Ancak iradesine sahip çıkamayan çok geniş bir kesimin varlığı da bilinmekte..Dünyayı tanıdıkca bu kesim de iradesinin farkına varacaktır..Şimdilik oylarını zapt u rapt altında tutabilmek için batı düşmanlığı şart.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 14:37
Insan ve müslüman olmayı deneyin isterseriniz.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 14:33
Sana anlatsak da anlamazsın. Vaktimizi harcama.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 15:39
1
o anlamasa başkası anlar. anlat bakalım neymiş?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 21:02
1
Anlatayım. Batililasmak için dinde bir bozulma ardından bir reformasyon ardından bir sekülerleşme ardından bir kapitelsme süreci yaşaman gerekiyor. Yasamak ister misin? Batililasmak değil Allahın yarattığı bu alemin sırrına matemetik ile fizik ile kimya ile ulaşırsın, çünkü matematiksel aheng, fizik kanunları ve maddenin kimyası Allahın kanunları doğrultusundadır.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 14:28
sürekli batı düşmanlığı yapanlar iki türlü: 1) türkiyeyi araplaştırmak isteyen, trilyon dolarlara hükmeden arap emirlerinin emir kulu olanlar 2) türkiyeyi rusyaya peşkeş çekmek isteyenler. bunlar koalisyon halinde.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 14:25
Batılılaşmayı bahane ederek gazetecilerin içeri atıldığını ileri sürüp sizde ülkeye ihanet etmiyormusunuz acaba
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 14:16
Askeri ve teknik alanda geri kaldığımızı anlayınca batının bilimini, tekniğini öğrensinler diye öğrenciler gönderdik Batı'ya. Bunlardan bir grup, batıdan mühendis, asker, doktor vs. olarak döndü ama kendi halkının her türlü değerini aşağılayıp, gardrop taklitçileri olarak, Avrupai değerleri despotça yaydılar. İkinci grupta ise batının tekniğini alıp, kendi sosyal, kültürel değerlerini muhafaza edenler vardı ama azınlıktaydılar. Ocaktan'ın git gide yukarıdaki birinci türe evrilmesini ibretle izliyorum.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 15:56
6
Soyut tartismanin anlami yok. Sosyal ve kulturel degerler hicbir ulkede sabit degildir, degisirler uzun donemde, ama insanlar isteseler bile kendi kulturel degerlerini kolay degistiremezler (korumak isterler).Bir toplumun/ulkenin kendi sosyal ve kulturel degerlerine elestirel bakmasi saglik bir durumdur, elestirel bakmamak sagliksizdir. Soyleyin bakalim su muhafaza edilmesi gereken sosyal, kulturel degerler nelermis, ve batici dedikleriniz bunlari nasil asagilamis?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 16:35
7
15:56 Bu ülkede 90'lı yıllara kadar kamusal alanda başörtüsü tartışmaları yapılmadı mı asalaklar? (yaptınız da başörtülülerin sayısı mı azaldı) Namaz kılanları irticacı diye ordudan atmadınız mı vicdansızlar? (attınız da FETÖ'cüleri mi engelleyebildiniz) Medeni kanun'da İsviçre'yi örnek almadınız mı? (Aldınız da kadın cinayetlerini mi engelleyebildiniz, yoksa mühendisleriniz daha iyi Fourier Transform yapabilmeye mi başladı). Sabaha kadar sayarım da yer yok. Git başka yeri trolle...
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 21:30
0
16.35. Bu saydiklarinizin tartisilan Batililasma kavrami ve sosyal kulturel degerleri asagilama ile nedensel bir iliskisi yok. Bunlar dar kafali yoneticilik uygulamalari, bugunde baska alanlarda ornekleri gorulen.dil seviyenizi dusurmezseniz medeni bir tartisma mumkun our.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 14:06
Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çık ki kendini "muasır medeniyetlere" ezdirme. Çünkü tehdit muasır medeniyetlerden yani emperyalist batıdan gelmektedir. Yapamıyorsan, yapılmışı alacaksın. Osmanlının eriyişine şahitlik eden devlet jenerasyonu bunu gördü, adımlar attı. Ülkeyi yok oluşun kıyısından alan Atatürk ve arkadaşları ise gayet anlaşılabilir şekilde devrimci çizgide hızlandırarak devam ettirdi. Muhafazakarlığı cehaleti muhafaza etmekten ibaret cahil cühela tayfası bu işleri hala batı hayranlığı zannediyor halbuki bu 200 yıllık kadroların icraatları milliliğin zirvesidir
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 15:36
3
bu tamamen bir askerin bakış açısı. ortalama sivil bir vatandaşın bakış açısı değil. batı 2. dsdan beri emperyalist değil. rusya emperyalist. çin emperyalist. türkiye özenti emperyalist. batı son 200 yıldır tehdit değil, destek. balkanların elden çıkmasının sebebi osmanlının eksiklikleri ve insanlığın doğal gelişimi. imparatorlukların hiç biri kalmadı. katalizör de batı değil rusya. batı desteği olmasa idi bugün türkiye diye bir ülke olmazdı. yazdıkların türkiyeyi batıdan koparıp rusyaya yamamak isteyen, hukuk ve demokrasiden korkan kemalist oligarşinin görüşleri.
Botan 15 Kasım 2019 16:57
3
KARAR OKURU 1:16 Cevap yazacaktım ama Avrupa'ya emperyalist değil diyen bir adamı bir adamın nesini ciddiye alırsınız? Cahil cesareti bu olsa gerek!
KARAR OKURU 16 Kasım 2019 10:08
0
botan benim için yazmasa idin. başkaları için yazsaydın. insanlar derin bilginden yararlanırdı. hakaret için yazamaya üşenmiyorsun, fikir için yazmaya mı üşeniyorsun?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 13:51
Bazı insanlar, ihaneti bir zaman sonra meşru görmeye başlar...... Çağa ayak uydurmak böyle bir şey olsa gerek...
Sorgulayan 15 Kasım 2019 17:26
0
İhanet, hain gibi kavramlar sadece yaşadığımız dönemde değil, kanaatimce tüm yaşanılan dönemlerde dile getirildi. Fazlaca geriye gitmeden; Osmanlı İmparatorluğu'nda da, Türkiye Cumhuriyeti'nde de hainlerden geçilmedi. Hainin anlamı nedir ve hain kimdir sorusunun cevabını bilmemiz ve bu bilmeyi ortak müşterek haline getirmeliyiz ki, gerçek haini bulabilelim. Şimdi soruyorum: Hainlik nedir? Bu sorunun cevabını bulabilmek için referanslarımız, yani dayanacağımız temel taşlar neler olmalıdır? Bir soru daha. Cemel Vakası'nda hain var mıydı? Sahabiler niçin birbirlerini öldürdüler?
Sorgulayan 15 Kasım 2019 22:01
0
Başka bir kavram daha var. "Vatan haini". Vatan hainini Türk Dil Kurumu şöyle anlamlandırmış: "Vatanın yüksek çıkarlarını hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse" Burada açıklanması gereken yeni kavramlar ortaya çıktı. Vatan, yüksek çıkar, hiçe saymak, aleyhinde iş görmek. Neyse! Bir soru daha: Atatürk veya Sultan Vahdettin vatan hainimidir? Kişilerin düşüncelerine göre değişmektedir. Mesela bana göre Atatürk bir vatan kurtarıcıdır, Sultan Vahdettin bir vatanseverdir. Ama bazılarına göre Vahdettin vatan hainidir. Neye göre vatan haini veya vatansever? Kriter nedir?
musto 15 Kasım 2019 13:15
Batının tıp mühendislik iktisadi alanındaki ilerlemelerinden faydalanmak için Cumhuriyeti kuranlar,batıya ilim tahsil etmek için gönderdiği öğrenciler ve Hitler gibi diktatörlerlerden kaçan Bilim adamlarının katkılarıyla büyük adımlar attılar.Maalesef bu günde olduğu gibi iktidar olmanın ve iktidarda kalmanın bedelini ülkeye ödettiler.18 yıl iktidarda kalan liderin Kabrini ziyaret eden sesiz kalabalığa 18 yılık liderimiz taraftarlarının alkışları konfetiler eşliğinde işte geri kalmamızın sebebi burda yatan zattır diyor.% 60 okur yazar oranımız alfabeyi değiştirmekle bir gecede cahil kaldı.
Teolojik gözlüğü ile bakıyorlar Toptan reddiyeci anlayış Sanki batı değerlerini alınca dinden çıkılacak.. Zaten girmemişinki
Davut 15 Kasım 2019 12:39
Evet Sn.Ocaktan bizde i.ü tarih öğrencisi olarak 1990 lı yıllarda "Batılılaşma ihaneti" vb.sacma sapan kitapları okuduk ve gerçekleri, zamanı ıskaladık.Ama dediginiz gibi bugün de muhafazakar camianın durumu çok farklı değil.Bir taraftan batıyı yerden yere vur ama bir ayağında paris, Londra da olsun...Böyle kompleksli, iki yüzlü, çıkarcı bir zihniyet yok dünyada...Bir tarafta birilerine sömürgeci de; diger tarafta iscine asgari ücret bile verme, kendin lüks evlerde yaşa. ..Bunun sonu gelmez ve manzara hiç iyi değil Mehmet bey...
zeki 15 Kasım 2019 12:31
toplum cinnet halinde,insanlar siyanur icerek intahar ediyor.idlip gazze bombardıman altında, bebekler bombalarla parcalanıyor.dunya trump, putin,selman gibi emperyalist diktatorlerin ve yerli işbirlikcilerinin zulmü,somürüsü altında. tek ve kesin cözüm; şeriat yasalarına gore islami yönetim şekli.insanlık , ya sahte demokrasi dini yerine Kuran-i kerim ilkelerini referans alan yonetimi tercih edecek veya bu şekilde cinnet halinde azaba dogru sürüklenmeye devam edecek,gerisi boş laf. "Ey insanlar ve cinler, yakında sizinle hesaplaşmak için özel vakit ayıracağız"rahman 31.
TolgaBey 15 Kasım 2019 13:58
0
Sen Kuran'ı satır satır, ayet ayet anladın da sanki... Şeriat gelecek bütün sorunlar otomatik olarak çözülecek. Vaktiyle devrimci geçinenlerin devrim gelecek her sorun bitecek demesi kadar aptalca ve beyhude hayaller. Sen kendi dinini yaşa kim karışır? Fakat başkalarına niye dayatıyorsun ki? Kemalistler bize kendi hayat tarzlarını dayatıyorlar diye zırlıyordunuz ama.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 12:26
Yav senelerce Atatürk’e batıyı örnek gösteriyor diye demediğinizi bırakmadınız.
KARAR OKURU Mürsel 15 Kasım 2019 12:25
İki batı var. 1-Aslı İsevilik ve insani değerlere dayanan; iyi güzel faydalı değerler üreten batı. 2-Aslı Yunan/Roma putperestliği, nefis ve heveslere dayanan; savaş nefsi tatmini önceleyen 2.batı. Bu ikisi içiçe ama zeytinyağ ve su gibi ayırt edilebilir. Bu ayrıma ve iradeli tercihe ulaşmadan bir anlaşmaya varamayız. En basit örnek insan hakları bağlamında müslüman haklarını savunan insanlar. Yine İslam korku ve düşmanlığını inat şekilde sürdürenler.
ÖTÜKENLİKURT 15 Kasım 2019 11:49
Sayın yazar bu yazılarınızın devamında büyük yarar var. Batıyı sürekli aşağılayan, eleştiren, uzak durulmasını tavsiye eden islam alemi, vatandaşlarının ölümü göze alarak o küffar ülkelerine iltica etmeye çalışmasını engelleyemiyor! Fakat İslam aleminin en büyük sorunu beyin organını yeterince kullanmamasıdır. Bu sebeple 1400 yıl sonra sefaletin kucağında, cehaletin zirvesinde! Singapurlu büyük alim Kishore Mahbubani diyor ki, "biz batının bilgisini, tekniğini aldık, kendi bünyemize uygun metodlarla onu geliştirdik ve bugün onları geçmiş durumdayız" Asya kaplanları da batıdan aldı bilimi!
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 11:32
Sayın Yazar:Samimi müslüman olduğunu düşünerek söylüyorum. Yazılarınızı alkışlayanların zihniyetine dikkat ediyormusunuz. Onların yorumlarını beğeniyorsanız, azıcık sola kaymışsınız demektir.
not 15 Kasım 2019 13:40
2
Bır ınsan hem solcu hemde samımı bır musluman olabılır. Islam solculara kapalı mı? Sn yazarın solcu veya sagcı olması sahsen benı hıc ılgılendırmıyor. Yazdıkları ılgılendırıyor. Sagcı veya solcu gıbı demode ve sabloncu gozluklerle olaylara bakmak bızı her zaman dogruya goturmeye bılır...!
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 14:06
0
dindarlık sağ, laiklik sol değildir. türkiyenin laiklerinin ezici çoğunluğu aşırı sağ devletçi+milliyetçidir.
Rasim 15 Kasım 2019 14:08
0
Sağın da, solun da sahiplenilebilecek değerleri varsa (Demokrasi,özgürlük,adalet,bilim,üretim ekonomisi,israfa karşı çıkma, liyakat gibi) bunlar desteklenir.Yazarın yaptığı da bu. Örnek,Sol görüş, tarımda yine kendimize yeten ülke olalım.Dışa bağımlı olmayalım, derse sağ bunun neyine itiraz edecek. Ya da bunu sağ derse sol bu politka yanlış olur mu diyecek.Doğmalardan kurtulsak. Doğru neyse onu savunmak gerekir. Bir örnek daha vereyim. Bir zamanlar sol Amerika'ya karşı çıkarken sağ sahipleniyordu. Şimdi ne oldu hem sağ,hem sol görüş Amerikayı eleştiriyor.
Murat124 15 Kasım 2019 21:10
0
Sağı solu bırakın, doğruya bakın. Hem sağdan hem soldan öğrenilebilecek doğru şeyler var.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 11:24
Latin alfabesine atıp tutarlar ama Cumhuriyetimizin 1926 yılındaki kanunla geçtiği miladi takvime ses çıkarmazlar. Yılı 354 gün olarak yanlış ölçen, her yıl 11 gün kaydığı için hiç bir işe yaramayan hicri takvimle ne tarım ne ticaret yapılır. Hicri takvimi geri getirelim demezler, miladi takvimi kullanırlar, ama miladi takvimin yılbaşını kutlamayın derler.
Doğa doktoru 15 Kasım 2019 21:24
2
Buğdayı her Muharrem ayının ilk günü eksek, kaç yılda bir tarladan ürün alırız acaba?)))))
Okuyabilir 15 Kasım 2019 22:56
1
Hicri takvim yani ay takvimi sadece ibadetler için kullanılan bir takvimdi. Osmanlı hep miladi rumi takvimi kullanmıştır. Kamuoyunu yaniltmayalim:) Yanlış ölçmek ifadesi de ilginç yani ay takvimi nihayeti..
KARAR OKURU 16 Kasım 2019 07:03
0
22:56, Yılı dünyanın güneş çevresindeki turuna göre tanımlayan miladi takvim bilimsel olarak doğru takvimdir,çünkü 100 yıl önce 10 Ağustos günü dünya güneşe göre hangi konumda ise, 100 yıl sonra 10 Ağustosta aynı konumda olacaktır. Ay'ın konumuna göre yapılan takvim, doğada periyodik tekrarlanan (mevsimler, dünyanın kendi çevresinde dönüşünün 24 saat olması gibi) olaylarla bağlantı kuramadığı için yanlıştır,yeri tarihin çöplüğüdür. Osmanlı 1740'a kadar yalnızca hicri ay takvimi kullandı. Sonra Rumi güneş takvimine geçti. Araplar'ın tarımla işi olmadığı için Ay'a bakıp tuhaf takvimler yaptılar.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 11:19
Mehmet doğan hocam sizbilirsiniz ister cevap verin isterseniz vermeyin bunlar için artık yapacak bişey yok canları ne isterse yesinler doktorların dediği gibi
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 11:12
Turkiyede ınsanlar şapka giyecek diye kanun çıkarıldı, ne adına bilen var mı? Bu kanun hâlâ yürürlükte midir ? Yürürlükte ise gereği yapılıyor mu ? Başka da sorum yok.
FaRuK 15 Kasım 2019 22:56
0
1925 , 625 sayılı kanun: Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder. T.B.M.M. üyeleri ve çalışanları şapka giymek zorundadır.Halk şapka giymek zorundadır demiyor, şapka dışında (sarık, fes gibi) başka bir şey giymeyin diyor. Çünkü Osmanlı'da fesli (şehirli) ve sarıklı (taşralı) diye ayrımcılık vardı, şapka herkesi eşitlemek içindi.
FaRuK 15 Kasım 2019 23:02
0
Şapka kanununu bırakın. 1828'de Osmanlı'ya fesin kanunla (nizamname) ile geldiğini biliyor musunuz? Üstelik tüm devlet memurlarına fes zorunluluğu getirildiğini ve "fes bakanlığı" kurulduğunu biliyor musunuz (Fes bakanı Mustafa Efendi'dir)? Bence bilmiyorsunuz. Çok şey bilmediğinizi düşünüyorum.
e.k 15 Kasım 2019 10:58
Sn Ocaktan'dan yıne ufuk acıcı bır yazı. Tesekur ederız. Nasıl bılımsel ve teknolojık devrımler sonucu hayatımızın vazgecılmezı olan urunlerın kaynagına bakmaksızın kullanmakta beıs gormuryorsak, guzel, ıyı, faydalı dusunce, fıkır ve uygulamalarıda kullanabılmelıyız. Batıyı elıstırelım ama kendımızede bakmak zorundayız. Kalıtelı bır egıtım sıstemı kurduk da Batı mı engelledı? Bız kalıtelı cevre dostu kentler kurdukta Batı mı beton yıgınlarına cevırdı? Baskalarını suclamak kolaycılık, ıkı yuzluluk, sorumluluklardan kacmaktır.
Okur 15 Kasım 2019 10:57
Aynı zamanda Batı demek, somurgeciliktir. Batı demek, hedefe varmak için her yol mübah demektir. Yukarıda Batının zaten bizim kültürel ve dini altyapimizdan kaynaklı olumlu özelliklerden bahsederek, bunların Batının bir özelliği ve alınması gerekli işlemler gibi sunmanizi yadırgadığımı belirtmek isterim. Sıkıntı, daha kolayı secmemizdir.
TahaBey 15 Kasım 2019 12:38
2
Batılı olmak daha mı kolay? Eğer kolaysa teknolojide, bilimde, sanayide yaptıklarının, ürettiklerinin kaçta kaçı sende var acaba? Gerçi sizlere göre hasbelkader sahip oldular bunlara değil mi? Esas kolay olan dindar geçinip, ihaleler hüpletip, torpillerle, yağcılıkla bir şeyler elde etmek olmasın?
Serhat 15 Kasım 2019 13:16
1
hep olumsuzlukları göreceksek o zaman: Doğu demek despotizm demektir, doğu demek hurafe demektir, doğu demek kadını aşağılama demektir, doğu demek başka dinlere mensup olanları ikinci sınıf insan görmek demektir. Nasıl böyle de oluyor değil mi? En doğrusu doğrusu, mantıklısı neredeyse ona sahip çıkmak, doğu-batı-kuzey-güney demeden
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 23:26
0
Güçlü olan, yayılır ve sömürür. Ağlayacağına, güçlü olanı suçlayacağına, akıllı ol, sömürtme kendini, teknoloji ve bilime yatırım yap. Doğanın kanunu bu. Osmanlı İmparatorluğu yayılmadı mı? Başka milletleri vergiye bağlamadı mı? İyi de yaptı.
Candaroglu 15 Kasım 2019 10:45
Batililasma demek sadece ve sadece onlarin ahlaki degerlerini almak, onlar gibi yasamak anlamina gelmemeli. Böyle anlasilirsa buna kültürel yozlasma denir. Batililasma bizim icin onlarin bilim ve teknigini almak, kendi milli ve islami degerlerimizle yogurmak manasinda olmali. Demokrasi, adalet, hak ve hürriyetler oralardaki gibi olmali, fakat onlarin tatbik ettigi gibi sadece kendilerine mahsus olmamali. Onlar mesela Islam ülkelerinde gercek manada demokrasi olsun istemezler. Iste bizim demokrasi anlayisimiz öyle olmamali.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 11:04
2
batılılaşmak kentlileşmektir. hem köylü kalayım hem de kentlinin hayatına sahip olayım diye bir şey olmaz. çıkın ordan.
Hasan 15 Kasım 2019 10:44
Batılılaşmayı sanayi eğitim üretim özgürlük anlamında kimse karşı çıkmıyor Itiraz batılılaşmayı milletin kılık kıyafeti oturup kalkması olarak algılayan Tüm milli manevi değerlerimizi adeta düşman belleyen tüm kurtuluş mücadelemizi üç beş kişiye bağlayan anlayışa karşıyız Yoksa batılılaşmayı modernleşme sanayi eğitim üretim özgürlük anlamında alırsak kimse karşı deyil. Fark burada
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 11:06
2
milli manevi değerler diye bir şey yok. buyur tanımını yap. köylülüğünüzü değerlerimiz diye yutturmayın. hem köylü kalıp hem kentli hayata sahip olamazsınız.
ERKAN DOĞAN 15 Kasım 2019 11:22
3
hayu yeter sokakta papyonla mı geziyorsun.bilmeden konuşuyorsun.müslümanın yediği yemekten giydiği elbiseye kadar her şeyi kutsallaştırma hastalığı var bir de bunu herkese dayatma. Şimdi diyanetin her şeyi belirlemeye çalışması gibi. neyi isteyip yapamıyorsunuz.
ismail duman 15 Kasım 2019 11:32
2
Ne yapalım şalvar potur fesle mi dolaşalım Hasan bey...
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 17:53
2
11.06, Senin gibi düşünmeyen köylü, senin gibi düşünen şehirli. Senin bir belaya ihtiyacın yok. Bela olarak kendine yetersin...
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 21:09
0
11.06 ! Bizden biri olsun da köylü olmuş kentli olmuş farketmez. Yeterki batılı bahanesiyle lümpenlik yapmasın.
Takipci 15 Kasım 2019 10:39
Tesekkurler sn yazar. Kendisi eski bir Kur'an Kursu hocasi olan rahmetli O.L.Mete bir kitabinda ozetle der ki: Cumhuriyetin kurulus yillarinda Bati disinda ornek alinabilecek hic bir alternatif yoktu(...Allahsiz Muslumanlik, S.148). Maalesef, 100 yil sonra bu durum degismemistir, medeniyet baglaminda Bati disinda herhangi bir alternatif yoktur. Siyaset olarak Batinin Turkiyeye karsi onyargili, zaman zaman dusmanca tavrini gozardi etmiyorum, fakat Islam dunyasinin perisanligi da goz cikartiyor.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 11:09
7
batı, kentlilik, hukuk ve demokrasidir. zorba laik devletçilik değildir. olsaydı rusya, çin en batılı ülkeler olurdu. hukuk ve demokrasiye çok uzak alaturka kemalistler şarklıdır.
Baybars 15 Kasım 2019 12:53
0
KARA OKURU 1:26 Osmanlı çok mu demokrattı, halk çok mu kentliydi? Tıkır tıkır işleyen bir hukuk sistemi var mıydı? Ya da günümüzde hukuk ne hallerde? Demokrasi ne hallerde? Kentli olmak sadece büyük şehir merkezinde ikamet etmek midir? Nedir kentli olmak? Yani herşeyimiz çok iyiydi de Cumhuriyetle birlikte mi sorunlar başladı? Ya da şimdi çok mu iyi durumdayız? Takmışsınız laikliğe. Nedir laik olmak yahu? Sen ne anlıyorsun bundan?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 10:31
Biz batıyı cokbbegeniyoruz da batı bizi beğenmiyor olay o. Yoksa batının herşeyini istiyoruz. Hiç bir eksiğimiz olmasın, herşeylerini daha çıkmadan alıyoruz. Ama ışte batı bizi almıyor. O yüzden tu kaka yoksa bisey yok batının.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 11:10
0
köylü mahalle baskısı altındadır. sürekli elalem benim için ne diyor diye endişelenir. kentli kendi hayatına bakar. mahalle baskısı hissetmez.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 13:55
1
11.10, Allah'tan korkmayan kuldan utanmaz, diyorsun...
ERKAN DOĞAN 15 Kasım 2019 10:31
Sayın Ocaktan Yakında dünya uzaylılaşacak nasıl olsa AKP her yeri fetih ile ele geçirebilir o zaman. Dünya değişeme ayak uyduramayan canlıların fosilleri ile dolu. Onlara sorsan tanrısal felakate uğramışlar.
biz bize benzeriz. 15 Kasım 2019 10:26
artık dünya globaldir, bir tuşuna bas klavyenin dünya önünde, bir çok kanaldan haber izle, fin okul sistemine ,Norveç sağlık sektörüne bak veya japon tünelini nasıl açıyor? sabah 6 da evden çık, 11 de almanyadasın. teknoloji takibinde ciddi yol aldık. artık kendimizi içe kapatarak Batılılaşma/ Doğululaşma gibi kalıplarda gezemeyiz, mümkün değil. fakat bizi biz yapan kendi benliğimizi kaybetmeden olmalı. cazda dinle, musikide. piyanoda çalalım, ney de üfleyelim. dansta edilsin, semah ta dönülsün. tek tip toplum tehlikedir...
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 11:13
4
kültürün sınırları keyfidir, o da sürekli değişir. biz bize benzeriz diye laf olmaz. hepimiz aynı homo sapiensiz. hayatın için iyi olan ne ise onu alırsın. her yerde, her zaman böyle oldu.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 12:06
2
Bizi biz yapan benliğimizi(kültürümüzü) kaybetmeden evet. ... Değilse haritada yokuz. Kökten batıcılar bunu geç olmadan anlamalı.
Alp 15 Kasım 2019 12:56
3
biz bize benzeris rumuzlu arkadaş; bizi biz yapan değerler çok göreceli bir kavram. Neye göre, kime göre?
ATHE 15 Kasım 2019 10:23
ÇOK TEŞEKKÜRLER ARTIK KENDİMİZİ YENİLEMENİN DEĞİŞİMİN ANAHTARINI MÜSLÜMANLARIN EKSİKLİĞİNİ ÇOK İYİ DİLE GETİRMİŞSİNİZ.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 10:08
Muhteşem bir yazı. Batılılaşmayı ihanet görenler batının yarattığı imkankarı da sonuna kadar kullanıyor. Alfabe konusunda da Atatürk'e iftira edenler Allah'ından bulsun. Abdülhamit'in bile düşündüğü ama yapamadığı ve zorunlu olan bir şey için yıllarca iftira attılar, kin kustular. Vicdanlarını rahatlatmak için de okuma oranı %60'dı gibi bir yalana bile sarılmaktan imtina etmediler.
H. ABDULLAH ŞENTÜRK 15 Kasım 2019 09:45
"Değerlerimizi yok eden, ahlakımızı bozan, emperyalist-sömürgeci Batı" sizin yazınız. islami kesimin feryadı bu yönde. Bilim ve teknoloji nerede varsa onu almak Peygamberimizin emri. Latin harflerini almakla okuma yazma oranını artırdınız diyelim. Nerde kaldı bilim, teknoloji. JAPON VE ÇİN harfleri ile okuma yazma daha mı kolay öğreniliyor? Sisteminizi iyi kuracasınız, ilme açık ahlaksızlığa kapalı olacaksınız. 1923 te getirilen sistem elinde sopa DAVAR GÜTME SİSTEMİDİR. Okulda dayak, şahitlik için gittiğin karakolda dayak, askerde dayak, gel eve evde dayak. Sonuç kişilik bozukluğu.
Metin 15 Kasım 2019 09:42
Batıdan,degerlerinden,yöntemlerinden kopuş büyük hata olur.İstikametAtatürk tarafından dogru konulmustur.Kendimiz olarak batının degerleriyle yol almak en güzelidir.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 14:25
9
istikamet m kemal tarafından konmadı. taa 3. ahmete gider batılılaşmanın başlangıcı. köktendinci kemalistler kabak tadı veriyorsunuz.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 17:54
1
14.25, Ne konuştuğunu sen anlasan bari...
Karar okuru 15 Kasım 2019 09:19
“Oku” emri ile baslayan, “ilim Fizandada olsa gidip bulun “ diyen bir inanc dan gel sonra bunlarin pesinden kosan insanlara Profmus de, Monser deyip asagilamaya calis, Akademisyenleri yerin dibine sok, hapse tik, egitim butcesini Diyanetin butcesinin ucte biri yap, halka bilim adamlari yerine mafya babalarini ornek goster, ustune birde git onlari ziyaret et… Ne diyeyim ki… Bilim batida ise oraya gideceksin yoksa en buyuk gunahi islersin, dinin farzlarini yerine getiriyorum diye oturursan bu dine en buyuk kotulugu yapmis olursun, su anda genel musluman aleminin yaptigi gibi…
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 08:56
Ocaktan şunu sormayı unutmuşsun: insanlar neden batıya göçüyor? Neden Almanya ya Fransaya.... gidiyorda Mısıra Pakistana .... gitmiyor. Aslında herkes cevabı biliyor. Eline sağlık Ocaktan. Sende yürek varmış.
Karar Okuru 15 Kasım 2019 07:40
Yıllarca şu klişe tekrarlandı durdu: Batının kültürü yerine teknolojisini almalıydık. Buna da inanıyorduk. Artık anlıyorum ki farklı bir kültür, iklim olmadan aynı kısır döngüler içinde yuvarlanıp duracağız. Batı üretim kapasitesini ve zenginliğini daha çok bizimkinden farklı bir kültür geliştirebildiği için sürdürebiliyor. Keşke bizim de öyle bir kültürümüz olsaymış. 40 yılda 80 kere değiştirdiğimiz eğitim sistemiyle yoz bir kültür gelişiyor ancak. Toplum yerine de daha çok sürüye benzeyen, farklılığa tahammül edemeyen topluluklar.
Bravo sayın Ocaktan tebrik ediyorum son derece doğru tespitler bunlar. Kamu gücünün"kamu duzeni"ve"devletin bekasi"yutturmacalari altinda nasil suistimal edildiğini ve batılılaşma ve modernleşmenin bu arada nasil İslama düşman gibi gösterildiğini örnekleriyle anlatmissiniz.Batinin niyetleriyle batılılaşmanın ayni sey olmadigini goremeyecek kadar bağnaz veya kasıtlı olan bu kesim maalesef hakikaten "gerici" ve hain yaftasini sonuna kadar hak ediyor. Bu kendini ve avanesini aldatmacanin günümüzde de halen devam ettiğini örnekler vererek gösterdiğiniz için teşekkürler agziniza kaleminize saglik
evin 15 Kasım 2019 05:41
eğer sorun emperyalizm ise çin ve rusyada en az batı kadar emperyalist...islamcılarda son 500 yılda dünyayı domine eden avrupaya karşı bitmez tükenmez bir aşağılık kompleksi var maalesef.
İslamcılar; olay, olgular ile sebep, sonuçları ilişkilendirmeleri arızalıdır. Misal harf değişimi meselesi.Geri,cahil kalmakla harf değişikliğini neden gösterirler.Osmanlıcayı bilmenin Arapçayı bilmek olduğunu zannederler. Çocuk gibidir,akılları!Sosyal, siyasal, ekonomik alanda, olumsuz gördğü işi ve başa gelmiş kötü sonuçları hep ilgisiz kişi ve sebebe bağlarlar. Basit sebep sonuç ilişkisini kolay,kolay sebep sonuç ilişkili konuları izahları komik, saçmadır.Ama ciddi olarak yazar inanırla.Dünyanın düz, sabit olduğuna inanan birinin, inanmayan tekfiri gibidir tavırları Herşeyi izah basitti
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 03:56
Abdülhamid ne ara Batıcı oldu. Hani istibdatçı, kızıl sultan değil miydi? Amdülhaimid'i tahttan indiren Jöntürkler, ityihatçılar yalancı sahtekar mıydıı?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 10:09
1
Abdülhamit en fazla reform yapan ve Cumhuriyet yönetimine ortam hazırlayan kişidir.
EDEP YA HU 15 Kasım 2019 03:32
batıya alternatif hiç ama hiç bir şeyin hiç mi ama hiç bir alanda olmayacak ve batıya ait ne varsa yöneticilerin sana sunduğu zaman büyük hizmet diye sunacaksın ve bunlara muhtaç olacaksın ki bunları bir batılı gibi kullanmayı da çoğunu asla beceremiyeceksin sonra da kahrolsun batı diyeceksin.komik.BATININ SANA ÖZENDİĞİ BİR AMA BİR ŞEY GÖSTEREMEYECEKSİN.edep yahu
Abdülhamid'in Hatıratı diye basılan iki kitabın da düzmece olduğunu gayet iyi bilirsiniz... Buna rağmen böyle bir kitabı niçin kaynak gösteriyorsunuz... Bilerek mi yapıyorsunuz?
Yurdumun İnsanı 15 Kasım 2019 12:12
0
Nerden anladınız
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 02:50
Sayın yazar Osmanlıda okuma yazma oranına yüzde on dersen bir takım çevreleri kızdırırsın. Matbaayı 200 sene sonra ülkeye sok ama okuma yazma oranında Fransa, İngiltere ile yarış? Buda işsizliği, enflasyonu bir çırpıda düşürmelerine benziyor.
Abdülhamid tarafından yazılmış "Siyasi Hatıralarım" diye bir hatırat yoktur... Yayınlanan kitap tamamen düzmecedir. Fransızca böyle bir kitap basan Ali Vehbi Bey, kitabın aslını kaybettiğini söylüyor. Ama siz böyle bir kitabı kaynak göstererek Abdülhamid'in Latin alfabesi hakkında görüşü budur diyebiliyorsunuz... Ocaktan ciddi seviye kaybediyorsunuz. Eskiden böyle aslı astarı olmayan kitapları kaynak göstermezdiniz. Bak Batılılaşma sizi ne hale getirmiş..
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 10:20
0
Yorum beğenilerine bakınca tersine seviye kaybetmiyor arttığı görülüyor.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 17:56
1
10.20, Düzmece hatıratı kaynak gösterince mi seviye artıyor.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 02:33
Yazınızın sonun da AKP düşüşünü yazmışsın .AKP MHP vatan gibi partiler hangi saikle aynı çizgideler veya bunları bu çizgiye getiren güç ile ilgili fikrin vardır mutlaka .Bugün 28 şubata bin kere rahmet okuyacak uygulamaları kim neden yapıyor. AKP kuruluş felsefesi kadrolarında görev yapan isimler nerede. Şehir üniversitesi hadisesi nedir. Yüzbinlerce mağdur ,15 temmuz ile ilgili araştırma ya neden AKP ve MHP karşı çıkıyor sn yazar...Bu ülkeye demokrasi veya şurukrasiyi her halde gelecek mi?....
seküler ihl li 15 Kasım 2019 02:21
Reisin bizi getirdiği çıkmazı göz önüne alarak, Batı’ya karşı olan arkadaşlar acaba 57 Müslüman ülkesi arasından hangisini örnek almamızı önerecekler?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 02:16
Din elden gider diye, Kuran’da hepsi var diye Müslüman ülkeler bin yıldır içine kapanmış olarak yaşıyor. Sonuç; bin yıldır insanlığa bir şey verememişler ve de her taraf kan gölü. 30-40 yıl önce esamesi okunmayan Çin, Tayvan, Singapur, Güney Kore gibi ülkelerde aksine Batı’ya açılmış ve bu günkü geldikleri düzeyi herkes görüyor.
seküler ihl li 15 Kasım 2019 02:15
Batılılaşmayı ihanet olarak göreceğiz gosterecegiz ki kafalar ortadogulastirilacak.. böylelikle türkün çocukları ihanetin tavanı ile barışık olarak yasayacak.. ve bunu yapanlar da büyük mücahid olarak alkışlanacak sonrasında ise bir şekilde mühür bende ve salomon benim diyecek...iş daha da ileri gidecek....size bir şey söyleyim mi ocaktan... batılaşma ihanettir diyenlerinde yanlış batılılaşanların da yatacak yerleri yok.. hele kıble olarak ortadoguyu alanların da hic yok...selamlar..
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 02:14
eğitimde,teknolojide,sağlıkta,trafikte,adalette v.s v.s batıdan geridesin ve batı adına ne varsa tepe tepe kullanıyorsun ÜSTÜN OLDUĞUN TEK BİR ALAN YOK buna çaban da yok ÇOLUK ÇOCUĞUN HERŞEYİYLE BATILI KÜLTÜRÜ TAKLİD EDİYOR. daha ne konuşuyorsun ya.KÖYLÜSÜN KÖYLÜ HERŞEYİNLE.
Abbas Bilgili 15 Kasım 2019 01:58
Abdulhamit'in hatıratından kasıt, İsmet Bozdağ'ın yayınladığı ise, bu hatırat sahtedir, ancak Mehmet Ocaktan'ın tespitleri de doğrudur. Batılılaşma İhaneti bence de bir masaldır.
külyutmaz 15 Kasım 2019 01:57
Türkiye'de şu anda palavra satarak ayak takımına oynayan üç grubun; milliyetçilerin, cumhuriyetçilerin (kemalistlerin) ve ruhban sınıfının iyi organize ettiği İslamcıların'ın üçünün de tek amaçlarının hazineyi yağmalamak olduğu ve bunun için hiç bir ahlaksızlıktan geri durmadıkları geçmişte ve günümüzde ortadadır.İslamcılar Osmanlı'ya ayak bağıydı,demokrasiye de üçü birden...Ne çilemiz varmış ?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 01:39
Ağzına, kalemine sağlık. Mehmet Doğan’ın yüz kere okusun bu yazdıklarını. Adam o kadar art niyetliki gıcık olduğu kavramları imla kuralı gerektirdiği halde küçük harfle yazıyor. Nefret dolu bir şahsiyet. İsim vererek tepki vermeniz çok doğru olmuş.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 10:55
3
Ver gazı ver
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 01:33
Umarım senin gibi düşünenler bu ülkede çoğalır. eline sağlık ne yazıkki cahil seçmen çoğunlukta hani fatma giriğin vurun kahpeye filmi vardı işte tamda günümüzü cahillikleri gericileri anlatmaya çalışmıştır. Ama ne film ne sanat ne eğitim cahillere yobazlara tesir etmiyor.
EMG 15 Kasım 2019 01:19
Yazık! Mehmet Doğanı Karar'da istemeyenler safına katıldınız. Yarışmacı diğer arkadaşlara başarılar dileriz.
külyutmaz 15 Kasım 2019 12:37
0
Sayın Ocaktan'ın Sayın Doğan hakkında olumsuz bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum.Eleştirilen şey bir "düşünce". Gerçi bu ikisini savcı ,hakim ayırt edemiyor da vatandaş ne yapsın ?
Rahmetli Yılmaz ÖZTUNA nın " Türk,İslam medeniyeti dünyanın en üstün medeniyetidir" zannının hem yanlış hemde zararlı bir düşünce sözünüde not etmek isterim. Kaybedilmiş imparatorluk mu?Büyüklük kompleksi mi? artık neyse bundan tamamen sıyrılmamız lazım,Hocam cesaretiniz için tebrikler bir muhafazakardan gelmesi ayrıca değerli.
seküler ihl li 15 Kasım 2019 08:40
0
Yilmaz oztunadan Bu sözü alintilaman çok hoş..
Candaroglu 15 Kasım 2019 00:56
sayn Mehmet bey, batiya muhalif olan kesimler arasinda dini siyasetlerine alet edip, istismar eden dindarlarin önde gelmesinin sebebi onlarin bunu acikca dile getirmeleridir. Esasen batiya en güclü bir tarzda muhalif olanlar Kemalist zihniyetten gelirler, ki buna irkci yapilar da dahildir. Ikinci sirada bahsettiginiz din istismarcisi olan kesimler gelir. Siyasi tarihimiz bunu böyle gösteriyor. O tarihi dikkatli okursak bunu görürüz.
Metin 15 Kasım 2019 07:27
1
Artık bir karar verin birader. Kemalistler İngiliz ajanı mı? Osmanlı'yı yıkmak için görevlendirilmiş dış mihrakların adamı mı, vatan hainleri mi? FETÖCÜ mü? Moda tabir ile CHPKKlı mı? Yoksa Batı düşmanı ırkçılar mı? Ya da benim siyasi, iktisadi-mamasal çıkarım o gün hangi lügata uygunsa onu kullanırım mı diyorsunuz? Anlamadım ki... Türkiye ahlaken hiç bu kadar yozlaşmamıştı.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 11:37
2
türkiyede batı düşmanlığının bayraktarı kemalistlerdir. kemalistler hukuk ve demokrasiden korkar. oligarşilerine tehdittit. türkiyeyi batıdan koparıp rusyaya yamama planı da kemalistlerin planıdır. erdoğan sonradan bindi o trene.
SühanYiğit 15 Kasım 2019 14:38
1
KARAR OKURU 2:46 At gözlüğüyle bakmışsın olaylara. Anti-emperyalizm ile düşmanlığı kısacası akı b.ku birbirine karıştırmışsın.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 15:56
1
batıda emperyalist ülke kalmadı çünkü ihtiyaç kalmadı. bugünün emperyalist ülkeleri rusya ve çin. bir de türkiye ve iran gibi wannabeler var.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 18:02
0
11.37, Sahi, Müslümanların zekatını toplayıp ABD'li yahudi senatörlerin seçim kampanyalarında kullanmak kimin planıydı. Böylesi şeytanın aklına bile gelmez...
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 18:04
0
Ey Allah'ım şu 15.56'da yazan kulun da aklı olduğunu sanıyor değilmi?
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 00:50
Abdülhamit’in Latin harfleriyle ilgili bir hatıratı bulunmadığını yazan yorumcu arkadaşın sıkıntıya girmesine gerek yok, farzedelim ki böyle bir hatıratı yok. Biliyoruz ki Abdülhamit Osmanlı’nın en batıcı padişahlarından birisidir. Verdi operasını Türkiye’ye getiren ilk padişahtır. Kısacası Abdülhamit ideolojik islamcıların pek işine yaramaz, kendinizi yormayın.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 07:46
4
Abdülmecid’le karıştırıyorsun
Ali 15 Kasım 2019 00:38
Yakışmadı Mehmet Ocaktan Bey.Abdülhamid'in böyle bir hatıratı yok.İsmet Bozdağ'ın sağdan soldan topladığı ve bir sürü şeyleri de katarak yayınladığı bir hatıratla başladı her şey.Bildiğim kadarıyla özel dokrorunun bir takım notları vardı.Bunun dışında her şey düzmece.Hiç değilse siz düşmeseydiniz bu tuzağa.Az buçuk internetten tarasaydınız veya TTK eski başkanı Ali Birinci Bey'e sorsaydınız o size söylerdi...Yan komşun Mehmet Doğan Bey'de söylerdi size.Tezinizi doğrulatmak için bu tür sahte kitaplara hacet yoktu.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 01:08
0
Gaspıralı başta olmak üzere pek çok Türk aydınının latin harfleri üzerine zaten çalışması o dönemde mevcut ve düşünce olarak var.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 04:39
10
Kem alet ile kemalat olmaz.Araştırma teknikleri konusunda sınıfta kaldınız Mehmet bey.
Marcel 15 Kasım 2019 07:32
1
İnternetten bilgi tarayarak var ya da yok gibi kesin hüküm vermekte moda oldu. Ne güzel tara iki üç bilgi ahkam kes. Nasıl işime gelirse...
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 10:37
2
7.32, Abdülhamidin Hatıraları diye yayınlanan kitapların düzmece olduğunu bilemeyen yok.
KARAR OKURU 15 Kasım 2019 00:28
İyi yoldasın (!)
KARAR OKURU 16 Kasım 2019 12:24
0
Bunların ilimle bir ilgisi yok. Yıllardır gördüğüm bir şey var hatta tek şey var ; para için Tarihi bile yeniden yazanlara tanık oldum. Öyle iğrenç bir hal aldıki bu Tarih yazarlığı bence bazılarına yasaklanmalı. Bunun en büyük delili ise yine Prof. Dr. Ali BİRİNCİ'nin Tarihin Kara Kitabı. Ne dümenler dönüyor öğrenmek isteyen okumalı bence. Buna TTK'da dahil.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN