Back To Top
Çoğulculuk rahmet tektipçilik felaket getirir

Çoğulculuk rahmet tektipçilik felaket getirir

- A +

İnsanı akıl ve irade ile donatan Allah, insan için bu dünyada gerekli olan temel değerleri belirlemiş, dünyayı imar etme ve yönetme işini aklın rehberliğine bırakmıştır. Hangi çağda yaşıyor olursak olalım, bireyin genel kabul görmüş kuralların ve normların dışına çıkan değerlendirmeleri, itirazları her zaman önemlidir.

Zira çoğulculuğun, ihtilafların, eleştirel düşüncenin olmadığı toplumlarda bilim ve teknolojinin gelişmesi mümkün değildir, fikri inkişafın önü kapalıdır. Hz Peygamberin “Ümmetimin ihtilafı rahmettir” mealindeki hadisi dikkate alındığında yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasında farklı kanaatlerin, eleştirel bakış açılarının ne kadar önemli olduğu sanırım daha da iyi anlaşılacaktır.

Unutmayalım ki Kur’an açıkça bireye vurgu yaparak tekilliğine, yalnızlığına işaret etmektedir. “...O bizim huzurumuza yapayalnız gelecek.” (Meryem/80) “Sizi ilk yarattığımızda dünyaya yalnız gelişiniz gibi bugün de huzurumuza (malsız, mülksüz, evlatsız olarak) yapayalnız geldiniz.” (En’am/94) Kur’ani yaklaşım içtihadi aklın önünün açılmasını elzem kılmaktadır. Dolayısıyla modern dünyanın getirdiği sorunlara, problemlere çözüm üretebilmesi bireyin aklını ve iradesini kullanmasıyla mümkün olabilir.

***

Maalesef Müslüman dünyada eleştiriye olan tahammülsüzlük, yeni ve  farklı düşüncelerin üretilmesinin önünü kapattığı için İslam’ın evrensel mesajının çağdaş dünyanın diliyle yeniden yorumlanarak sunulmasını imkansız hale getirmiştir.

Oysa yaratıcı bilim insanlarının, mütefekkirlerin, ulemanın yetişebilmesi ancak eleştiriye, muhalif seslere, farklı düşüncelere tahammülle mümkün olabilir. Biliyoruz ki Kur’an “Aklını ancak alimler doğru dürüst kullanabilir” (Ankebut/43) diyerek alimleri yüceltmektedir.

Unutmayalım ki bireye ve çoğulcu anlayışa itibar etmeyen bir sistem merkeziyetçi, tektipçi ve dayatmacı olmak zorundadır, tektipçiliğin sonu ise felakettir. Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün bireyin değer üretmesine imkan tanımayan bir sistemin ancak tebaa kültüne dayalı bir güruh oluşturabileceğine dikkat çekiyor: “Bir sistem ne kadar çok bireye sahipse o kadar çok değer üretme imkanına/potansiyeline sahiptir. O bütünü değerli ve kalıcı kılan bu özelliğidir. Bireylerin o bütüne ruh verme ve değer verme inisiyatifleri kabul edilmezse bu niceliksel çoğunluk, tebaa kültüyle hareket eden ve gönüllü kulluğu en temel tanımlayıcı özellikleri olarak üzerinde taşıyan bir güruh olmanın ötesine geçemezler. Fransız teolog Etienne De La Boetie’nin şu muhteşem tespitine kulak verilecek olursa: Halk bir kere kul’laşmaya görsün, özgürlüğü öyle unutur ki artık uyanıp yeniden özgürlüğünü ele geçirmesi imkansızlaşır. Üstelik halk, çok içten bir biçimde kulluk eder. Bu durumu gören, onun özgürlüğünü değil de köleliğini kaybettiğini sanır.” (1)

Açıkça ifade etmek gerekirse Kur’an tektipçiliğe ve dayatmacılığa onay vermemekte, insanların sadece maddi görünürlük anlamında değil, dil, kültür, düşünce dünyaları estetik algıları açısından da farklı olabileceklerine işaret etmekte ve bütün bunların ilahi hikmet kapsamında olduğuna dikkat çekmektedir.

Eğer farlılıkların toplumlar için bir çatışma ve düşmanlık vesilesi değil, tam aksine zenginlik olduğu düşüncesini içselleştirebilirsek birey olmanın ve özgür iradenin ne kadar değerli bir meziyet olduğunu daha iyi anlarız.

İlahi iradenin tüm insanları tek bir din üzere toplamayı murat etmemiş olmasına dikkat çeken Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Hoca bu konuda şu tespiti yapıyor: “Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi. Yoksa sen inanmaları için insanlara zor mu kullanacaksın?” (Yunus 10/99) mealindeki ayet ve benzeri diğer ayetler, bir taraftan dini çoğulculuğun kaçınılmaz bir durum oluşuna işaret ederken diğer taraftan insanın din gibi hayati bir tercih konusunda bile özgür bırakıldığını ve özgür iradenin ne denli önemli olduğunu anlatır. /2)

1-Kimliksiz Hakikatler, s.129

2-İslam’ın ışığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, s.33

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Zafer Kıran 23 Ekim 2019 23:12
Sayın yazar yazılarınızı Karar da okuyor ve beğeniyorum.İslam aleminin derin uykuda olduğunu onun için de uyanması gerektiğini savunuyorsunuz.Ama şeyhler,Gazaliler aklı bırakın demiş.o da yetmiş.800-1200 YILLARI ARASI HARİÇ İLK ÇAĞ HIRİSTİYANLARINA BENZEMEYE ÇALIŞMIŞIZ.onlar İSE MÜSMET İLİMLERE DÖNMÜŞ.
KARAR OKURUMürsel 23 Ekim 2019 13:58
"Allah'a kul olmak başkalara kul olmamayı gerektirir.İnsanlar hürdür ama yine de abdullahtır".B.Said Nursi.
Muhtefi. . 23 Ekim 2019 13:44
Elbette,Esas olarak Çoğulculuk Rahmettir.Şüphesiz. fakat Usul önemli usul.! USUL BOZUK OLURSA ESAS'ta.Bozuk olur. Alım derken Anlayan, Gören, Duyan kişidir. Bilen, Bakan, isiten değil.//. .Araf Suresi. .179 Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler; kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.//...ciddi UYARI var. !.Acizane.
ÖTÜKENLİKURT 23 Ekim 2019 11:30
Sayın yazar samimi çabalara madalya verilse, sizin sandıklar dolusu madalyanız olurdu! Müslümanların aydınlanması, İslam ülkelerinin gelişerek emperyalistlerin kölesi olmaması için okumaları, düşünmeleri, araştırmaları gerektiğini sürekli yazıyorsunuz! Fakat ne yazık ki, toplumun en az okuyan kesimine hitap ediyorsunuz! Bir de o kesim FETÖ'de gördük, insanları ortaokul çağında zehirleyen bir kesim! O çağda beyinlere zerk edilen hurafeler, batıl itikatlar ve doğmalar kişi profesör olsa bile artık silinmiyor! Sümüklü Fetonun emrinde general vardı unutmayınız! Sizi kutluyorum.
iyildiz 23 Ekim 2019 10:28
"İlahi iradenin tüm insanları tek bir din üzere toplamayı murat etmemiş olması"... cümlesi sakat bir cümle ve sanki ALLAH c.c. insanları İSLAM'a çağırmıyormuş gibi anlaşılabilir.
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 10:12
Mașallah adam Kelam alimi mübarek. Hadislerle ilgilide malumat sahibi. Ayet ve hadis hangi manaya geliyor bunu bizler bilemeyiz. Onu ancak bu konularda ilmi tahsil edenler bilebilir. Kur'an ve hadislerde çelișki varmıș. Bu kiși islam dairesinden çıktığının farkındamı acaba? Sayın yazar, özgür düșünce ve demokrasi konularında ifrat ederek kimlerin dalâlete sürüklenmelerine sebep olduğunuzun farkındamısınız acaba?Sizin tayin ettiğiniz hedef sadece dünya maalesef. Dünyamız ne olursa olsun fani ve geçici. Israrla dünyayı vurgulayıp, ahiret yurdunu unutturduğunuzun farkındamısınız?
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 16:01
0
İslam’da aracı ruhbana yer yoktur. Kitap herkese bireysel olarak gelmiştir. Herkese hitap eder. İslam dairesinden kimin çıkıp çıkmadığına karar verecek olan da sen değilsin.
Karar Okuru 23 Ekim 2019 09:17
Basra'nin harap olmasina onca katki verdikten sonra 'cogulculuk' deyip durun artik. Kime soyluyorsunuz? Sizi kim dinleyecek? Bu vakitten sonra her sey olacagina varir ancak. Hic bir konuda sizlere kulak verecek bir merci kalmadi.
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 09:10
Afferin maymun bizi modernite poztivizm de donmuş batı aklının ürünü ruhsuz maddiyyun dalaletalud hedon batıl felsefesinin yaveleriyle kavramlarıyla uyuz etme ne olursun...Etmee...Ayrıca şuda pek möhim birey olmayı batının egoizmiyle karıştırmamak lazım sakın çok dikkat birey olma bugün batıda tecelli ettiği gibi bencillik manasında anlaşılmamalıdır..yoksa uyuz olur gideriz bizde ...
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 09:08
Siyasi İslamdan çoğulculuk, demokrasi çıkmayacağını ne zaman idrak edeceğiz?
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 08:56
Sizinde mensubu olduğunuz bir ümmeti ve milleti bu kadar așağılamanın ve hor görmenin karșılığı, Psikoloji bilimine göre küçüklük hezeyanı olsa gerek. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisalatü Vesselam diyemedinizmi sayın yazar? Mütedeyyin müslümanların hoșlanmadığı yaratma kelimesini ısrarla kullanmanız, aklınızın özgür olmadığı, birilerine kiraladığınız intibaını veriyor insana. Yanılıyormuyum? Korkarım ki ileride Demokrasi insanlara beșeri bir din olarak sunulursa șașmam. Sizlerde bu değirmene su tașıyorsunuz. Kabirde demokrasi sorulmayacak. Unutmayın.
Sorgulayan 23 Ekim 2019 18:06
0
99 ismi olan Allah'(Ki; bu ifadeye karşıyım. Allah'ın 99 ismi değil O'nun sonsuz ismi olduğuna inanıyorum. 100.farklı özellikte bir kavram ortaya çıktığında, bu Allah'ın ismi değildir mi diyeceğiz? Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle belirtilmekteyse, o başka. Bu durumda bu ayetin tefsirini öğrenmek isterim)a ortak koşarcasına, dünya liderimizin Allah'ın tüm vasıflarına sahip olduğu düşüncesine ne dersiniz? Allah sonsuz büyüklükte, yani külli irade ise kul sonsuz küçüklükte, yani cüzi iradedir. Kul sonsuz küçüklükte bir şeyi Allah'ın izniyle yaratamaz mı?
KARAR OKURU 24 Ekim 2019 00:06
1
Tebrikler. Katılıyorum
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 07:29
Hz. Peygamber "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" demiştir. Haşa kafir ile Müslümanın ihtilafı rahmettir dememiştir.. Çoğulculuk için böyle bir sınırlandırma yapmıyorsanız Hz. Peygamberin sözünü maksadınıza alet etmeyin.
KARAR OKURU 24 Ekim 2019 06:00
0
Mükemmel
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 06:36
Rahmetli Nuri Pakdil Ağabeyimiz, "Batıya baka baka boynumuz tutuldu" demişti. Kendi medeniyet köklerimize dikkatli bakarsak bir eleştiri kültürünün olduğunu görürüz . Ebu Zer gibi bir eleştiri geleneğimiz var.Mucadele eden bir Kadın dan mülhem, ismi "Mucadele"olan Kur'anda bir sure var .Diktatör Sisinin esir aldığı, Batinin kuklası olmuş, Mutlak Monarşi ile yönetilen, Emperyal güçler tarafindan enkaza çevrilen"halki müslüman olan" ama yönetimleri gayrı islami olan devletleri özgür Islam toplumu diye görmek haksızlık olmaz mı?
Köroğlu 23 Ekim 2019 10:26
2
Batı'ya bakmanın bir sebebi var: sen geri kaldın, onlar gelişti. Sadece madden değil, manen de senden ileri bir aşamadalar. Demek ki bir şeyleri yanlış yapmışsın. Demek ki onlar bir şeyleri doğru yapmış. Bilenden ve doğru yapandan öğrenmek fazilettir. 'Gerçek İslam bu değil' palavrasını da bırakın. Ne yaşandı ise ve ne yaşanıyor ise gerçek İslam o. "Emperyal güçler tarafindan enkaza çevrilen" bir halksan yine bir şeyleri yanlış yapmışsın demek. Emperyal güçler İspanya'yı enkaza çevirebiliyor mu?
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 11:43
1
doğuyu istisnalar üzerinden yüceltip batıyı istisnalar üzerinden kötülüyoruz. genel itibarıyla, batı son bir kaç yüzyıldır doğudan daha çoğulcu, daha özgür, daha adaletli.
Muhtefi. . 23 Ekim 2019 13:59
0
06;36..Dogru fakat .Müslim Kardesler vb Toplum Iman.Şuuru (İnşaa edilmeden) olmadan..Oyları aldik Hooop iktidar olduk.İslam yonetimi geldi demek KOMEDIDIR..:)) Birde Batı taklidcisi .Aykü (zeka) Seviyesi ayakkabı numarasından daha küçük İnsanlar var. :).Devasa İSLAM MEDENİYETİNİ anlamak yerine.Maymun Karakterli Batıyı takip eder. Tam bir Komedi :).. İSLAM fakire Düşünce, Fikir etme, Özgürlüğümü vermese Aptalmiyim niye Boşuna dolanayim. Giderim başka Motivasyonlara. :))..Coook Tefekkür lazım Coook. Saygılar.
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 07:42
4
Eşcinsellerin topllumsal alan isteğine saygılı, Müslümanların toplumsal alan talebini reddeten anlayıştan bir şey olmaz.
İlk yorumu ben yapmıştım Neden ? sansür uyguladınız Hani ifade özgürlüğü!..!..?
Sorgulayan 23 Ekim 2019 11:15
0
"Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir." Gazetenin bildirimi böyle. Eğer Mehmet Atay doğru söylüyorsa ; sansürcü Mehmet Ocaktan olamaz, aksi takdirde kendi varlığını yok saymış olur. Sansürcü gazeteden başka birisi olup yoruma tahammül edemeyen bir sansürcüdür. O gazetecidir demiyorum o sansürcüdür, düşünceleri yasaklayandır. Şayet Mehmet Atay yalan söylüyorsa buradaki yorumları yayımlamaktan sorumlu olan kişi doğrusunu söylemelidir. Doğrusunu öğrenmek istiyorum. İşte meydan!
Sorgulayan 23 Ekim 2019 11:33
0
Mehmet Atay'a : 1-"İlk yorumu ben yapmıştım" demektesiniz. İlk yorumcu olduğunuzu söylemek için ilk yorumu sizin yaptığınızı bilmeniz gerekir! Sizden önce yorum yapılmadığını neye dayanarak söylemektesiniz? 2-Hiç tahmin edemeyeceğiniz nedenlerden dolayı yorumunuz kazaen yayımlanmamış olabilir. Tekrar yazıp gönderiniz. 3-Mehmet Ocaktan ifade özgürlüğünden bahsetmekte. Bu durumda, şayet yorumunuz sansürlendiyse başka birisinin dahli olma ihtimali var. 4-Her ne olduysa oldu. Buna rağmen, yazmaya, yorumlamaya, düşüncelerinizi açıklamaya devam etmenizi dilerim.
Has Parti 23 Ekim 2019 02:23
Sayın yazar dört halifenin sadece kayınpeder ve damatlardan seçilmesi, geleneksel olarak müslüman ülkelerde bir türlü önü alınamayan akrabacılığın mantığa büründürülme gerekçesi olabilir mi ?En azından bilinçaltında.
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 07:31
5
02.23, Senin bilincin bozuk...
Herodot 23 Ekim 2019 10:35
0
Olayın müslümanlıkla ilgisi yok. Tarım dönemi siyasi yapılarında güç makamlarına her zaman akrabalar gelir. Roma'da da öyleydi. Pers'te de. Hint'de de. Çin'de de. Tarımsal artığa el koyarak ayakta duran devletlerde liyakat değil sadakat önemlidir.
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 01:20
Kuran'da "Hristiyanlarla ve Yahudilerle dost olmayin" diye bir ayet var Sayin yazar. Konya'da bilbordlara astilar bunu.Cogulculugun kotu, tektipciligin iyi oldugunu soyleyen baska ayetler de var.Hadis'te de var. Buna karsilik musluman olmayanlara hosgorulu davranin diyen ayetler de var. Ben bu yuzden dindar olmadim. Sadece Kuran degil, incil de yaman celiskilerle dolu kitaplar. Hosunuza giden bir cumleyi cimbizla cekebilirsiniz ama sizinle karsit fikirde olanlar da hosunuza gitmeyen cumleleri cimbizla cekiyor ve ortaya karmakarisik birsey cikiyor. Sorunun kaynagi din kitaplarindaki celiskiler.
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 07:14
1
Dini, cımbızla kaş alır gib anlamaya çalışırsak anlayamayız.
Düşünce 23 Ekim 2019 09:51
3
Sorunun kaynağı din kitabında ki çelişkiler değil, yorumlama biçimleridir. Siz ayetleri sadece metin olarak okursanız bu çelişkiler ortaya çıkar zaten. Ayeti cımbızla değil, öncesi sonrası, iniş sebebi ve getirdiği bakış açısı ile birlikte değerlendirirseniz Kuran'da belirttiğiniz çelişkileri göremezsiniz. Her fikir değerlidir. Dindar olmak ile dine inanıp uygulamak farklı şeylerdir.
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 10:00
1
O ayetin bir bağlamı vardı. Bir savaş durumuna binaen inmiş bir uyarı. Bu hükmü genel olarak almak ciddi sıkıntı olur kanaatindeyim. Konyadaki işgüzarlık. Hiç yakışmamış.
Selim 23 Ekim 2019 10:35
1
Ayette gecen veli kelimesi maalesef turkcede tek bir kelimelik karsiligi olmadigi icin eksik ve yanlis bir tercumeyle, dost diye cevriliyor ancak ayetin kasti baska. orada kastedilen arkadaslik yada iyi komsuluk gibi iliskilerin kesilmesi degil. Veli kelimesi aslinda bizde de ogrenci velisi derken orijinaline yakin bir anlam tasiyor , arapca'da ise mesela bir köleyi azat eden eski sahibi, yada mesela yönetici gibi baglamlarda kullanildigini dusunursek, dostluk kelimesi ile tercumesi yetersiz oldugunu goruruz. Burada yasaklanan şeye somut bir örnek: bir musluman gruba karsilik, bir yahudi ya
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 10:39
0
Geniş bir çoğunluğa seslenebilmek için her nabza göre şerbet veren laflar olması gerekir din kitaplarında. Yoksa dar bir çevrede takılı kalır. O yüzden İslam'a dayalı bir düzen kurulamaz. 'Gerçek İslam'ın ne olduğu konusunda kimse hemfikir değildir. Herkes kendi güncel çıkarına, zaaflarına, beklentilerine, çocukluğunda edindiği değerlere göre yorumlar. Her dini kitap da her yoruma uygundur.
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 10:40
0
Budistlerle dost olabiliyor muyuz?
Muhtefi. . 23 Ekim 2019 14:07
0
01:20...Doktor dedi ki Tatlı, Et yemeyin Ben Doktor tanımam kardeşim mi diyeceğiz. Boyle binlerce Örnek bulabiliriz Pratik hayatta. :))..+ Yobazlar var Ne yapmalı adam ezberlemiş ne okuyorsan o. :))..Hadis ı Şerifi alıyor. Yapıştırır. .Dusunmez Softa. :)) Ne zamana söylenmiş, 1 kişiye mi, Hangi yerde, Köylüye mi ?,Şehirliye mi, Kadına mi, Erkeğe mi? .Savaşta mi, Barışta.mi.? .ve daha coook sebebleri var. Bir Hadis i Serifi gunumuzde Konunun uzmanlari Toplanmadan Yeterli ACIKLANAMAZ..!..Bahane lazımsa Anlamamak/Inanmamak için Deme keyfime o zaman. !.:))..o da bambaşka konu. !.
musto 23 Ekim 2019 00:59
Hitler de bir dönem kendi gücüne o kadar kapılmıştı'ki Dünyayı Tanrıya ARİ ırk olarak teslim edeceğim.Bizim hafızlar Ayetleri ezberden okudukları için anlamını bilmiyor.Halkımızın da o tarafta bezi yok. Ayetlerin anlamını varsa yoksa fetih ve ganimet olarak anlıyor .Okuyan ve anlayanlar da mahalle baskısından, iftiradan seslerini çıkaramıyor.
KARAR OKURU 23 Ekim 2019 00:41
Temiz, iyi ahlak sahibi insan olmanin degerli olmadigi bir toplum yapimiz var maalesef. Ornegin; iyi giyimli Bir beyefendi mahallede bize gelse duzgun bir turkceyle ve kibar bi sekilde yolu sorsa, kim bu keko deriz arkasindan en iyi ihtimalle. Diger tarafta orasiyla burasiyla iynayan yere tukuren bir adam gelip suraya nasil giderim bilader dese, yolu gosterir, hicte kim bu hirbo falan diye dusunmeyiz. Maalesef vizyonumuz cok sorunlu. Bas edilemeyen cahilligin, ovulmesi sorunu var.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN