Back To Top
Evrensel hakikat değişime kapalı olamaz

Evrensel hakikat değişime kapalı olamaz

 - Son Güncelleme: 10.07.2019 Çarşamba 08:55
- A +

Günümüzde Müslüman dünyanın sorunlarını konuşmaya başlarken, hemen herkes Müslümanların gerek düşünsel, gerekse bilimsel alanda kendilerini yenileyip yeni bir fikri inşa sürecini başlatamadıklarının altını çizmektedir. Ancak bu konudaki bütün değerlendirmeler, “Ne yapıp edip yüzyıllara dayanan geleneğimizi dağılıp yok olmaktan kurtarmalıyız” cümlesiyle sonuçlanmaktadır.

Oysa İslam toplumlarının temel sorunu, geleneği ‘bilimsel zihniyetle’ ele alıp değerlendirememesidir. Maalesef mevcut kültürel ve toplumsal yapının korunmasını savunan güçler, özgür düşünceye çok da fırsat tanımamaktadırlar. Nasr Hamid Ebu Zeyd’in “İlahi Hitabın Tabiatı” kitabında belirttiği gibi, “Bilimsel zihniyet, gelenekle ilgili olan ve çürümeye yüz tutmuş sosyal yapıyı koruyup destekleyen ideolojilerin altındaki zemini kaydıracaktır.”

***

Bilmek gerekiyor ki, bilimsel zihniyeti gerçekleştirebilmenin teminatı, kültür ve düşünce dünyamıza hakim olan ideolojik zihniyeti aşmakla mümkündür. Yoksa geçmişte söylenenleri aynen tekrar ederek değişim ve yenileşmeyi sağlamanın da, yeni bir dil inşa etmenin de imkanı yoktur. Çünkü günümüz İslam toplumlarının karşı karşıya olduğu kültürel ve sosyal tehdit geçmişle mukayese imkanını aşan bir farklılık arzetmektedir. Dolayısıyla bugün geleneği reddetmeden, ama gelenekçi eğilimi aşan yeni şeyler söyleme zarureti bulunmaktadır.

Artık çağdaş dünyanın şartlarıyla yüzleşmeden, aklın ve kültürel bilincin değerini hafife alarak günümüz Müslüman toplumlarının halen yaşamakta olduğu sosyal çöküntüye ve kültürel geriliğe çözüm üretmek mümkün değildir.

Kuşkusuz bu yaklaşım, esas itibariyle dini günümüz dünyasının şartlarında yeniden yorumlamayı ve anlamayı da zorunlu kılmaktadır. Zira tarihsel süreçte, daha çok geleneksel Arap-İslam kültür havzası içindeki gerici eğilimlerin şekillendirdiği dini anlayış biçiminin günümüzün insanıyla buluşması mümkün değildir.

Maalesef, zihin dünyaları hala geçmişin klasik İslam kültüründe yaşayan İslam uleması, dinin evrensel mesajını modern zamanlara taşıma kabiliyetinden mahrumdur. Bu yüzden de Nasr Hamid Ebu Zeyd’in altını çizdiği gibi, bazıları gerçek kurtuluşumuzun, fert ve toplum hayatındaki en ince ayrıntıya varıncaya kadar, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımızın tamamına İslami hükümleri tatbik etme ve hakim kılmada ifadesini bulan bir İslam’a dönüşle mümkün olacağı kanaatini taşımaktadır.

Oysa her çağın kendine özgü kültürel ve sosyal şartları sosyolojik yapısı bulunmaktadır. Dolayısıyla her çağın şartlarına göre değişen reel gerçekliği dikkate almayan bir anlayış, bize ekonomik, sosyal ve siyasal bir tasavvur sunamaz. İşte bu yüzden eskiyi aynen taklit eden gelenekçi anlayışın, dinin evrensel mesajı bağlamında bugünün insanına söyleyeceği bir söz bulunmamaktadır. Geçmiş çağların şartları içinde işlevsel olan dini söylemi hiçbir yoruma tabi tutmadan bugün aynen tekrar edenler bilmeliler ki o günün insanları “Kendi dönemlerini yaşamışlar, ictihadda bulunmuşlar, bir kültür meydana getirmişler, bir felsefe oluşturmuşlar ve bir düşünce inşa etmişlerdir. İşte bütün bunların toplamı, onlardan devraldığımız kültürel mirastır (gelenek). Bu gelenek, hala bilincimizi şekillendirmeye devam etmekte ve farkında olarak veya olmayarak davranışlarımızı etkilemektedir. Bu geleneği nasıl görmezden gelemez ve bir çırpıda silip atamazsak, aynı ölçüde onu olduğu gibi de kabullenemeyiz. Dahası, bize düşen onu yeniden biçimlendirmek, çağdaş verili durumla uyuşmayan yanlarını ayıklamak, olumlu yönlerini desteklemek ve bu yönleri yeniden elden geçirerek çağımıza uygun bir dille yeniden şekillendirmektir.” (İlahi Hitabın Tabiatı, s, 42)

***

Şu bir gerçek ki gelenek, her çağın kendine özgü anlayışından, tarihin gelişim evresinden bağımsız bir olgu değildir. Bir bakıma her kuşağın kendi ihtiyaçları doğrultusunda ortaya koymuş olduğu yorumlar toplamıdır gelenek... Kısacası gelenek durağan, değişime kapalı evrensel hakikatler bütünü değil, tam aksine farklı nazariyelerin tarihin belli dönemlerinde kendi kültürel, sosyal ve siyasal düşüncesini belli bir toplumda tahakkuk ettiren bir olgudur. Eğer evrensel hakikat bizim için bir değer ifade ediyorsa, bu hakikati değişimle ve dünya gerçekliği ile birlikte okumak zorundayız.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 11 Temmuz 2019 21:37
Bu millet şu İslam'dan bir vazgeçemedi gitti... Halbuki 200 senedir, Batı dışarıdan, Batıcılar içeriden bu işe gayret ediyor...
H.K. 11 Temmuz 2019 18:19
Yazar haklı. İslam’ın/Kuran’ın ruhuna,ana konularına sadık kalarak değişim neden mümkün olmasın? Kuran,belli tenbihlerle her zamana hitap ediyor. Temel 1el kitabı. Hadisler konusu karışık ancak, bunun ölçüsü de yine Kuran’ın ruhu. Zaman bağımsız.Onu değiştiren herşeyden münezzeh olan Allah. Bizler, ancak mekanı değiştirmekle meşgulüz, ve biz de bu değişimin 1parçasıyız & bunu Kuran’ın ruhuna göre yapmamız gerekiyor. Geçmişte yapılan hataları kabul edip (tövbe ile) daha az hatayla, mekanı-kendimizi daha iyiye doğru geliştirmeye devam! Bunu anlayabilmek niye zor ki?
KARAR OKURU SİVAS 11 Temmuz 2019 11:14
Bilimsel zihniyetten uzaklaşma "DİN"den kaynaklı bir sorun değildir.İslam dünyasının içinde bulunduğu durum DİN'in çağları aşan dinamizmini yorumlamayı beceremeyen bilim adamları ve entelektüel kesimin içinde bulunduğu acziyetin ve bilgisizliğin sonucudur.
Karar Okuru TÜRKİYE 11 Temmuz 2019 18:06
0
Doğru, bu biraz da bilimsel zihniyetin CHP cenahının tekeline alınmış olması nedeniyledir. Millet de zihniyet olarak onlardan uzak durmayı yeğlemiş olmakla bilimsel zihniyete oldukça geç entegre oldu. TC kurulalı beri CHP bu konuda örnek olamadı. Kaş yapayım derken göz çıkardı. Halkın tabanı bilimsel zihniyet & eğitim için çok daha erken motive edilebilirdi. Hem ülkeye, hem de kendilerine yazık ettiler. Prof. Yaşar Nurinin dahi kıymetini bilemediler. AKPyi doğuran CHPnin tarihi hataları & zihniyetidir. İmamoğlu CHP’den ayrılıp yeni parti kursa daha başarılı olabilir.
KARAR OKURU 11 Temmuz 2019 09:32
Yazar değişimden bahsetti. Her kes İslamdan vazgeçmek lazım diye anladı. Neden acep? Yazar mı derdini anlatamıyor. Okur mu yanlış anlıyor. Yoksa yazarın anlatmak istediği okurun anladığı mıdır?
Okur ve sorar 10 Temmuz 2019 20:52
Fatiha Suresi'nin ilk iki ayeti olan “Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim.” ayetlerinin anlamlarını 81 milyonun kaçı bilmektedir ? Yakın ve uzak çevremde en az 20 kişiye sordum. Anlamlarını biliyorum diyerek cevap verebilen 5-6 kişi çıktı. Bu 20 kişinin çoğunluğu ise namaz kılanlardandı. Değişmek nedir ? Değişmek Fatiha Suresi’nin anlamını bilmekten mi başlar acaba ? Bence evet. Bilmek istemeyip değişmeyenler (çoğunluk namaz kılanlar) ise gerçeğin yaşayan sevdiklerinin söyledikleri olduğunu mu sanmaktadırlar acaba ?
H.K. 11 Temmuz 2019 18:39
0
Şöyle demiş olayım: O 20 kişide çoğu otomatik vitese takmış ezbere müslüman!Diğer 5-6 kişi standard el vitesiyle gidiyor. Her iki halde araba gidiyor. Ancak, otomatik vitesle gidenler çetin kış şartlarında daha fazla kaza yapar. Asıl sorun bu 20 kişi değil. Lüks arabalarla 90 km/saatte gitmek varken 130 km/saatte gidip feci kaza yapanlar. Bunlar ne namaz kılar ne de Fatiha'nın anlamını bilir. O 20kişi iyi 1iletişimle koalisyon kurmalı diğerlerine arkadaşça yaklaşıp o hayat tarzından vazgeçirmeli. Bunun adı oto kontroldür (“Akıl*İman Sentezi”: asıl dava olan da budur!)
Hasan 10 Temmuz 2019 18:05
Gelenekle özdeşleştiğimiz için ne içerden ne de dışardan, ne bir adım geriden ne de bir adım ileriden geleneğe bakamıyoruz, onun için de doğru okuyacak, sistematik anlayacak, sabiteleri değişkenlerden, usulu furuudan ve amaçları araçlardan ayıracak, miadını doldurmuş yönlerinin kendiliğinden dökülmesini sağlayacak ve en son bilimsel sonuçlarla buluşturarak yeniden dinamik ve üretici hale getirecek gücü kendimizde göremiyoruz. Görenlere de tahammülümüz yok, çünkü gelenek eleştiri/eleme masasına yatırıldı mı edate kendimizi yatırmışlar gibi hissediyoruz...
Hasan 10 Temmuz 2019 20:00
0
...adeta kendimizi hedef almışlar gibi hissediyoruz çünkü kendimizi onunla özdeşleştirmişiz. Esasen, kendilerini sahip oldukları şeylerle özdeşleştirenlerin -hangi düşüncenden ve gelenekten gelirlerse gelsinler-kafa yapıları benzerdir ve bu benzeşmenin temelinde ise zihnin kendi içindekilerine yapışması ve özdeşleşmesi vardır. Zihnin bu yapışma ve özdeşleşme özelliği görme, anlama, eleştirel ve rasyonel düşüncenin gelişmesine engeldir. Kısacası iyi çalışan kaliteli bir kafanın elinde toprakta olsa altın olur aksi halde altın olsa bile toprak olur...
Okur ve sorar 10 Temmuz 2019 17:31
Tefsir halk tarafından anlaşılamayan ayetlerin anlamını açıklamaktır. Kendini bilen bazı tefsirciler “Ben şöyle yorumluyorum ama doğrusunu Allah bilir.” demektedir. Öte yanda, hayatımızın her anına ışık tutacak, yol gösterecek Kur’an’ı hiç bilmeyen, anlamayan çoğunluk halk ise bambaşka bir konu. Sadece Kur’ancasını okuyarak ayetlerin ne anlama geldiğini bilmek istemeyen milyonlar var. İşte bunlar değişmezi savunmaktadırlar. Değişmek ise Kur’an’ı anlamaktır. Kur’an’ı 81 milyonun kaçı anlamaktadır ? Mesela ben Kur’ancayı bilmediğim için onu anlayamamaktayım. Ya siz ?
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 19:05
2
Ingilizce Kuran okuyorum, çok daha anlaşılır. Dümen yapmadan, kendi karakterlerini, fikirlerini katmadan çevirmişler. Teyit etmek için Google translate kullandım, aynen doğru çeviri. Türkçe'ye kendi kalbindeki kötülüğü yansıtıp çarpıtarak çevirmek, Allah'ın kelamını değiştirmek günah değil mi?
Fatih Ben 10 Temmuz 2019 19:24
4
Kuranda namaz geçmez örneğin, salavat (dua aslında) der. İnsanlar bunu yorumlamış, namaz demiş, namazı kurallara bağlamışlar, 5 vakit demişler, tamamen kitapta olmayan şeyler. Örneğin ben namaz kılmam, ama yardıma ihtiyacı olan birini gördüğümde hemen yardım ederim, ve Rabbime onun için dua ederim. Belki günde 5 değil, daha çok dua ederim.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 20:50
1
19.24, Namazın nasıl ve ne zaman kılınacağın insanlar değil Peygamber tarif etti. Kur'an da peygambere itiatı imanın şartı olarak emrediyor. Tamam İmanın varsa kendine yazık etme Kur'an'ı anlamaya çalış. İmanın yoksa yalandan Kurancılık kolpası yapma.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 23:24
1
19.05, Din bilgini misin yoksa işkemden mi atıyorsun...
H.K. 11 Temmuz 2019 19:13
0
Sn 19:24 (Fatih Ben): Namazı gözünde büyütme. Kılmadığının reklamını yapma, bu acziyetini/hatanı kendine sakla. NAMAZ sembolik te olsa çok ÖNEMLİ. Hepsini toplasan, uyuşuk davranmadığın takdirde günde 1-1.5 saat eder. İRADEni kullan, o miskin NEFSine bu namazla "BALANS AYARI" çek. Geri kalan zamanda çalış, kendin & toplum için yararlı işlere odaklan; meşru olarak hayatını yaşa. “AKIL*İMAN SENTEZİ” bunu gerektirir! Hayatın böylesinin daha güzel olduğunun farkına varacaksın, zamanla ve Allah'a şükredenlerden olacaksın! (Bütün bunları darken bir DiN adamı değilim).
KARARLI 10 Temmuz 2019 14:25
Egitm sart AZIZIM Sorun Diyanet Kurumunun Özgürlestirilememesidir.Cuma vaazlarina bakin lütfen;Bir ilmihaden rahatlikla okuyabileceginiz bilgiler tekrar tekrar anlatiliyor.Birakin bir hafta boyunca hazirlansin imamefendi koysun marifetini anlatsin. Bizde ilgiyle dinleyelim islamin güzelliklerini. En Kücük köye Doktorasi olan imam gönderemeyiz belki ama Doktorasi olan Vaizi dinlemek icin uzak mesafeler yakin olabilir. Bakalim tv lerden ahkam kesenlere ilgi.
HACI MURAT 10 Temmuz 2019 13:39
"Değişim" nötr bir kelimedir.Tek başına bir değer ifade etmez.Çürüme, yozlaşma bir değişimdir, tekamül ve gelişme de bir değişimdir.Değişti diye çürüyen bir şey değer mi kazanır? Değişim kavramını olumlu anlamda kullanmak moda oldu gibi geliyor bana. Modaya uyarak "değişmeyen tek şey değişimdir"gibi değişime olumlu anlam yükleyen sözler de üretiliyor.Boş iş bunlar.Önemli olan değişmek değil, gelişmektir,tekamül etmektir.Yozlaşarak değişmek geriye gitmektir.
Muhtefi. . 10 Temmuz 2019 13:34
Gelenegi Anokranizm felsefesiyle degerlendirisek komik olur. Tekerlege Jet motoru takmak gibi :)).ve tekerlek ile gitmeye çalışmak .! Fakat .Amaç aynıdır Araçlar Değişkendir. Bu Toplumlara göre değişir. Bizler Hak namina çalıştık ve çalışmalıyız. İman, ilim,İrfan ile Can ı Gönülden Tarihe Altın harflerle yerimizi altık. Sıkıntı bugün farkı fark edememek. Zihniyet meselesi .Navigasyon var biz hala adres soruyoruz.:)). Amaç Adrese gitmektir Günün Bilimiyle. Araçlar değişkendir .mesela yarin ışınlanma olabilir.
HACI MURAT 10 Temmuz 2019 13:24
Çağdaş dünyanın geldiği aşama,çağdaş dünyanın insanlarını hiç de mutlu etmiyor.Zenginliğin,şöhretin zirvesinde olan bir çok çağdaş dünya insanı intihar ediyor.Huzuru İslam'ı seçmekte bulanların sayısı da az değil.Çağdaş dünyanın hali pek de iç açıcı görünmüyor.Öte yandan dinin sabiteleri var,değişkenleri var.Tarihi süreç içerisinde değişkenler,asırdan asıra,ya da ülkeden ülkeye her zaman farklılık arz eder.14.yüzyılda yazılan bir seyahatnamede bile(İbni Battuta)bu farklılığı ve çeşitliliği görüyoruz.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 14:51
4
Gemicikleri alanlar, ihale alanlar, huzur İslam'da diyor, doğru söylüyorsunuz. Tenceresi kaynamayan yine huzursuz, hangi dinden olursa olsun.
Dusunen 10 Temmuz 2019 11:43
Cübbeli Ahmet Hoca’ adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Kertenkeleyi bir vuruşta öldürene 100 sevap var” şeklindeki fetvasi !! dinin bir geregi mi ? Tartisilmaz allahin bir emri mi ? 98 kertenkele oldurene sevap yok mu ? Kole, cariye, munafik, kutsal savas, kilic hakki, musrikleri kesmek, esir kadinlari pazarda satmak, gavur, diye kavramlarin cok kere ve detayli gectigi, guncellenmesi buyuk gunah ...olan bir dinin,sanatla, estetikle, bilimle, mantikla, demokrasiyle, humanizmle, toleransla, farkli fikirlere saygiyla, sevgiyle, kultur degerleriyle ne alakasi olabilir diye dusunmekteyim..
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 14:02
1
Cübbeli zır cahil. Buhari'de Müslim'de geçiyor deyip çıkıyor. Bu konuda bir makale var. Bahsedilen, iri boy ve zehirli bir çöl kertenkelesi. Ebubekir Sifil de konuyu internette açıklıyor. Bizim kertenkelelerin kimseye zararı yok, böcek yediği için faydası var. Kim fetvasına uyup kertenkele öldürürse o hayvanın günahı Cübbeli’ye yazılır.
Muhtefi... 10 Temmuz 2019 18:26
0
Niye o insanı örnek veryoruz belli onun..İlmi seviyesi..Opr Dr MUNİR DERMAN Rahmetliyi biraz dinleyelim internet ortamında hemde beleş..!.üç unuversite mezunu ve yabancı dilleri artı Akademisyen...Örnek İSLAM BİLGELERİNDEN Yakın Tarıhımızın Böyle insanlara ihtiyaç var,,,,,,,,lkokul bebelerine hitap edecek o malum ve benzeri kişileri ciddiye almayaiım...lütfen.. Ayrıca kişinin seviyesini gösterir REFERANSI..:))
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 11:38
Yapma mehmet ocaktan bu kadarda yuklenme.Bak katil prens ulke kadinlarina araba kullanabilirsiniz ve hatta maca bile gidebilirsiniz dedi.Ve hatta katil prens katil siyonistlerle cagdas filistini yoketme planinada ortak oldu.Sen islam dunyasinin durumunu biraz abartiyorsun gibime geliyor.Filistinde,Yemende Suriyede Libyada İrakta cocuklar olmuyorki neden abartiyorsun. Bence durum iyi ve hatta bunu Arap ulkeleri toplantilarindada goruyoruz.Konusuyorlar ama nece konusuyorlar cok net anliyoruz.Selamlar
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 10:47
Değişimi hep İslam çıpasına bağlıyorsunuz. O çıpanın size verdiği bir mesafe vardır. Onun ötesine geçemezsiniz. Batı değişimini hrıstiyanlık çıpasıyla yapmadı. Değişirken dini dışlamamış ama din ne der diye de düşünmemiştir.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 14:28
5
10.47, Değişim ile gelişimi aynı şey sanıyorsun. Batı gelişimini dini dışlayarak değil, sanayi devrimine ile yaptı. Batı sanayi devrimini prensipli çalışmaya borçludur. Sekülerizme borçlu değildir. Batı sekülerizmle emperyalist gücünü artırdı. Oysa din bizi geri bırakıyor diye gelişimi her defasında İslamla irtibatlandıranlar, kendini çağdaş sanan Batıcı marabalarıdır...
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 14:31
8
10.47, İslam çıpası dediğin başçavuşun yatakhane talimatı değildir. Ezelin ve ebedin yaratıcısı Tanrının son mesajıdır. Bu mesajı algılayacak çapa ulaşmayan boşuna konuşur.
Muhtefi. . 10 Temmuz 2019 17:11
0
Allah, Allah. .:)))..Herkes kafasına göre takılırsa Kahvane Kurallari yapilamaz. .:)))..biz Motivasyon spritualzimden ve rituellerinden bahsetmiyoruz. .YÜCE İSLAM dini bu örnek:ben sürünüyorsam eğer ve Böyle iyiyim; ))..desem bana gulmezler mi. ?..kim takar senin Lakirdilarini. .Kendisine faydası olmayanın Manevi ve Maddi sana,bana ne faydası olacak. İSLAM =Güzel Ahlak,İrfan ve İlimdir gerisi boş lakirdilar. ..kısaca Adam,Toplumlar sürünüyorsa düşüncesi Batildır ..Dinimiz Değil .! Vesselam. .
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 20:54
0
10:47’ye yorum yazan güzel ahlaklı dostlar. O son mesajın altından çok sular aktı. Artık siz gelişirde mi yoksa değişirde mi öğrenirsiniz bilemem ama İslam toplumlarının durumu malum.
hamza akyol 10 Temmuz 2019 22:49
0
14:18! Öncelikle doğru; değişim ile gelişim aynı şey değil. Ancak bahsedilen değişim, gelişimi içeriyor. Yani kelime oyunu yapmışın sadece. İkinci olarak ise, batı sanayi devrimini, din çıpasını aşarak yaptı. Yani, batı, gelişimini sanayi devrimi sayesinde yapmadı. gelişimin başlangıcı din çıpasının aşılmasıdır. Rönesans ve reform olmasaydı sanayi devrimi olmazdı. en azından, sanayi devrimi rönesans ve reform ile ortaya çıktı.
Bu makalenin Tanrı algısında bir problem var. Evrensel değerler deistçe yorumlanmış... Kur'an'ın Tanrının son mesajı olduğuna inanan kimse için evrensellik ölçüsü, Kur'an'a uygunluktur. Hakikat değişmez. Müslümanların silahlanmada zamanın gerisinde kalması bütün evrenselinizi yerinden oynatmış. Dipçiğin dayattığı her şeyin evrensel sayıldığı dünyada, Amerikanın kargası ötse evrensel kabul ediliyor.
Takipci 10 Temmuz 2019 10:26
Din ve Degisim, zor bir konu. Din ozunde degismemek demek, fakat Doga'nin genetiginde degisim var, bu nedenle Din'in kendisi degisiyor. Ruhban sinifi (profesyonel dindarlar) bu degisime karsi direniyor gorunuyorlar, fakat kendileri de degisiyor, Rahmetli Ozal'dan once TV gunahtır diyenler bugun TVlere cikip bol sifirli ucretlerle program yapıyorlar.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 12:52
2
10.26, Değişmek zamanın mecbur ettiği bir kavramdır. Tanrı ise zamandan bağımsız bir güçtür. İsa'yı Tanrı yapan Batı kültürü, daha sonra Tanrıyı da insan gibi düşünmeye başladı ve insana ait her zaafın Tanrıda da olduğunu varsaydı. Önce Tanrı gibi bir Tanrının varlığını anlamak lazım... Sonra her şey yerli yerine oturur...
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 10:10
İnsani hükümleri, İslami hüküm diye yutturmaya çalışıyor herkes. Kuran-ı Kerim'de bir çok husus, kula özgürlük tanır, tam sınırlar çizilmez. Arap milletinden bile yüzlerce yorum (hüküm çıkmış). Kuran'ı Alman milletine verin, oradan bambaşka yorum çıkacaktır.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 09:22
Sayın Ocaktan, ibadetini yerine getiren bir Müslüman olarak İslam dünyası, Müslümanlar, İslami hükümler vs. kavramlardan bıkkınlık geldi. İş dönüp dolaşıyor İslam devletine varıyor. Ben din devleti filan istemiyorum kardeşim. Ülkede ve dünyada İslamcıların icraatları ortada. Dinle ilgisi olmayan kimselerin bile Müslümanlardan daha dürüst güvenilir olduğunu görünce bu din ne için var sorusunu soruyorsunuz. İslamcılar öncelikle ahlak, kültür, medeniyet konularına yönelip devlete talip olmaktan vaz geçsinler. sonu iyi bitmiyor.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 08:17
Bu toplum cemaat tarikat şeyh hacı hocalardan çok çekti çekmeye dewam edecek.bınlar insanların en hassas duygularından biri olan dini kullanarak sömürerek amaçlarına ulaşırlar...
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 08:18
Şu acı bir gerçek dün hükümet temsilcileri kamuda çalışan işçilere yaptığı zam teklifi yüzde 5+4=9 eder bir yılda.Halbuki sadece elektriğe bir yılda gelen zam önce 29.5 sonra 15.99 yani yüzd elli zam yapıldı...YİK üyelerine yüzde 40 zam yapıldı. Millet gerçekten zor geçiniyor iktidar bu duruma gözünü kapatmaya dewam ediyor...
? 10 Temmuz 2019 06:28
Mehmet bey,Evrensel hakikat diyorsun. Hakikatın değişimi olur mu?Cazlı yazıların bile daha ciddi duruyor.Hakikat halkasını genişletelim diyebilirsin değiştirelim diyemezsin.Değiştirmenin içinde farklılaştırmak var.Bu ise tehlikeli,İncilin, tevratın değiştirilmesi gibi olur?Hakikat farklılaştığı zaman hakikat kalmaz.Belki kastında bu değildir.Ama bu başlık sorunlu!
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 10:03
1
Başlık bence de sorunlu. Tüm semavi dinlerin bir sabitesi vardır, bir de değişime açık alanı. Sabit alan yani "evrensel hakikat" başlangıçtan kıyamete hiç değişmeyecek olandır : TEVHİT. Değişime açık alan (Hukuk) için, Kuran'ın vazettiği İLKELER vardır, bunlar da evrensel sayılır. Ocaktan’ın, tevhidi ve adalet, emanet, ehliyet, şura, maslahat, servetin belirli ellerde toplanmaması gibi, İslam’ın diğer evrensel ilkelerinin değişime açık olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Ondan hiç abdestli kapitalistlerle ilgili eleştiri duymasak da …
KARAR OKURU Demkr hukukçu 10 Temmuz 2019 10:46
1
İslamın evrensel hakikatleri olan adalet, şura, ehliyet, liyakat vs değişime açık değil sabittir diyorsunuz. Peki bunlar kalıplaşmış birer şablon ve somut ölçü birimi olarak terazi gibi elinizin altinda duruyor mu ki adalet isteyene hemen tartip vereceksin ya da layık olanı kalıba sokup hemen çıkaracaksın. Böyle bir makine veya alet mi var da bizim haberimiz yok. Bunlari yine ölçüp tartacak olan o an karar verme makamında olanlardır. Onlar da kendi akil ve islami anlayışlarına göre karar verecekler. Bu ne demek? Yorum demek, ictihat demek. Demek ki hakikat insana ve devre göre degişiyormus efe
Abuzer 10 Temmuz 2019 06:17
Nasr Hamid Ebu Zeyd’in yazdıkları için Mısır yobazları eşini boşadı, İslam dışına attılar. M. Muhammed TAHA'yı mürtd deyip idam eden Sudan yobazları. İhvan bu zulümler işlenir iken seyretti.Ya Mustafa ÖZTÜRK hoca hakkında katli vacip fetvasını verme cesaretini nerden aldı Türkiye yobazları? Atatürk'ün laiklik ile fikir düşünce ve can teminatı (hatalı uygulamarı eleştrmek ile birlikte) olduğunu görmezden geldik. Öztürk hoca en sonunda iyiki laiklik varmış dedi. Yani önce fikir depilişimi, söylenebilme teminatı olan hukuk, şartlar gerek.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 05:19
Edebiyat,müzik,hat,minyatür vb.sanat ve estetik zevki olmayan bir toplum bilgi üretemez. Bizde oluşan dindar burjuva maalesef bu konuda çok yetersiz. Aynı durum müslüman toplumlar için geçerli. Sanat sabır ister. Sabır terbiye eder. Terbiye olan akıl sabırla üretir. "ASR"sûresini bir de böyle okuyun. Sayın Mehmet Bey saygılarımla...
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 01:18
Hocam, geleneği biz böyle anlamayız. Bize göre gelenek slogan atmaktır, meşruiyet ve tatmin kaynağımızdır, ezilmişliğimizin ve çağın dışında kalmışlığımızın üzerini örttüğümüz sığınağımızdır.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 12:57
0
01.18, Gelenek slogan atmak değildir. Hatta bizim geleneğimizde slogan atmak bile yoktur. Batılı kendi geleneğine saygılı, İslam geleneğine düşmandır. Bizdeki Batıcılar da kendi geleneğine düşman Batının geleneğine saygılıdır... Savunma gücümüzü kaybedince, Batının Türkiye'ye dayattığı kültür emperyalizmi insanımızı bu hale getirdi. Bu millet eninde sonunda bunu fark edecek.
Oktay öcal 10 Temmuz 2019 01:07
Mehmet bey siz vekillik yapmış bir büyüğümüzsünüz, ilişkiniz, sohbetiniz, görüşmeniz oluyordur muhakkak başımızdakiler gidecek İNŞALLAH ( bir oyunbazlık bir senaryo yazılmaz ise) Sizden ricam kim gelecek ise Babacan, imamoğlu, Davutoğlu söyleyin gelene kendi Adaletini, kendi Eğitimini, kendi şahsi devletini kendine özgü kurallarını koyacak ise üretimi değil tüketimi özendirecek ise hiç gelmesin baksın keyfine emekliliğini yaşasın zira bizlerin bir hayal kırıklığı na daha tahammülümüz KALMADI...
Ben 10 Temmuz 2019 00:58
Değişmeyen tek şey değişim. Tarihimizden ve medeniyet havzamızdan esinlenebiliriz ve kültürümüzü buna uygun geliştirebiliriz ama geçmiştekini aynen günümüzde uygulamalıyız demek hiçbir zaman çözüm olmaz. Modernleşme hepimizi etkiliyor ve bundan kaçış mümkün değil ve zaten iyi de değil. Bütün toplumlar ilerlemek zorunda. İlerlemeyenler zaten önemsiz olacaklar. O yüzden isterseniz gelişmeye direnin ama o zaman önemsizleşmeyi ve dışlanmayı göze almalısınız.
Bir düşünceyi evrensel yapan nedir? Evrensel hakikati tayin etme hakkını kim, kime, nasıl veriyor?... Bu gün evrenseli kim temsil ediyor, neden? Tanrının son sözü Kur'an, kıyamete kadar bir daha değişmeyecek. Ve bu makalenin başlığına göre Kur'an, evrensel hakikat değildir...
Denge 10 Temmuz 2019 01:02
0
Mutlak doğrular size rahatlık ve dünyayı basitçe açıklama kolaylığı verir ama bu bir yanılsamadır. Gerçekte mutlak doğru varsa dahi insanlar tarafından ulaşılamazdır. Kutsal kitaplar da yoruma tabidir ve her devirde yeniden yorumlanır. Hatta yorumlanmak zorunda kalınır ve bu normaldir. Buradan da görüldüğü gibi dinin mutlak doğru olması gerekmemektedir. Bugünün dindarının 100 yıl öncesinin dindarı ile alakası yoktur. Bugünün dindarı yani siz, 1000 yıl öncesinin dindarı ile başka gezegenden gelmiş kadar farklısınız.
KARAR OKURU Demkr hukukçu 10 Temmuz 2019 01:14
0
Öyle bir şey söylemiyor kardeşim yanlış anlamissiniz. Tam da Islam dünyasının geri kalış sebebini söylüyor. Islami hakikatler degismez ama her devirde farkli elbiselere bürünür. Içindeki insan aynıdır ama elbisesi değişmiştir. Gelenekci müslümanlar insanlari her devirde aynı giyinmeye zorluyor. Bu da geri kalmasina neden oluyor.
İbrahim DİRİ 10 Temmuz 2019 02:37
1
Çünkü 630 yılının arabistanındaki toplumsal sorunlara çözüm sunar ve bütünüyle evrensel değildir,çünkü bu özelliğiyle bitmez tükenmez içtihat tartışmalarına neden olur ve enerjimizi tüketir ve tabaki Mutlak doğru değildir ve yine Akıl katalizörüne ihtiyaç vardır.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 05:30
7
Sizin başlığınız edepsizce... Bu dille Kur'an'ı savunmayın lütfen! Yazıda değişim yani mevcut durumun gelişiminde söz ediliyor. Kur'an buna engel mi?Haşa!Kur'an Hz.Süleyman kıssasında Beklıs'ın tahtının getirilişinde ışınlamaya işaret eder. Ne olur okuyun mealiyle...
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 05:34
0
Yazınızın başlığı ne çarşafa dolanır ayıp! Sonra dini olmayan boş bilgi. Kur'an'ı değiştir diyen yok. Kafalar değişsin diyor hoca. Bu kafayı acilen değiştir.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 12:29
1
Üslubu beğenmeyen beyler, esas üslupsuzluk evrensellik mevzusunda Tanrıyı hesaba katmamaktır... TDK deyimler sözlüğünde "çarşafa dolanmak" bahsi: Bir işin içinden çıkamamak, kötü ve başarısız duruma düşmek, zor durumda kalmak, çarşaflamak.
KARAR OKURU 10 Temmuz 2019 00:25
Hocam, Malesef bu yazdığınızı bu ülkeyi yönetenlerde toplumun çoğuda idrak etmekten uzak.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN