Back To Top
Sakallı ve sakalsız yobazlık

Sakallı ve sakalsız yobazlık

 - Son Güncelleme: 11.09.2019 Çarşamba 09:32
- A +

Başlığın biraz kışkırtıcı olduğunun farkındayım, ama meramımı anlatabilmek açısından böyle bir giriş yapmaya ihtiyacım olduğu kanaatindeyim.

Yazının genelinde bir anlam kaymasına yol açmamak için hemen belirtelim; Kemalist paradigmanın Ortodoks yobazlarıyla dini bir takım hurafelere indirgeyen ve Allah’ın insanlara bahşettiği akıl ve iradeyi dışlayan sakallı yobazlar arasında görüntü dışında aslında çok büyük farklar yoktur.

“Yobazlık” kavramını doğru anlayabilmek için öncelikle modernleşme kavramına tarihsel perspektiften bakmakta yarar var. Türkiye’nin modernleşme macerasının devlet merkezli bir modernleşme olduğunun altını çizmek gerekiyor. Kuşkusuz bunun tarihsel, toplumsal ve kültürel nedenleri var. Çünkü bizim siyasal geleneğimizde ‘devlet’ ‘birey’den önce gelir, cemaatçi toplum yapımızın kodları devletin bekasına odaklanmıştır. Ve doğal olarak bu geleneksel anlayışta ‘birey’e yer yoktur.

Batı modernleşmesinde ise bireyin ve toplumun öne çıkarılması esastır, doğal olarak demokratikleşme de bireyin tercihlerini ön plana çıkarmaktadır. Türkiye özelinden baktığımızda, özellikle Cumhuriyet döneminde modernleşme uygulamalarının otoriter, buyurgan ve bireye şüpheyle bakan, yasakçı ve müdahaleci bir seyir izlediğini görürüz.

İşte tam da bu yüzden Cumhuriyet’in ilk yıllarında bireyin dini tercihlerine iyi gözle bakılmamış ve dindarlara karşı hep mesafeli bir duruş sergilenmiştir. Kuşkusuz, “Devletin yeniden kuruluş sürecinde modernleşmeci bir yaklaşıma ihtiyaç vardı” diyenler olacaktır. Evet bir noktaya kadar bunu toleransla karşılamak mümkün, ancak esas tehlike bu zihniyet yapısının oluşturduğu ve yeterli oksijene sahip olmayan ağır iklimdir. Zira zamanla bu müdahaleci anlayış kalıcı hale gelmiş ve dini kendi tercihlerine göre yaşamak isteyen dindarlara karşı Ortodoks yobazlıklar gelişmiştir.

***

Türkiye’nin bunca değişim yaşamasına rağmen, bugün bile zihinleri Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki dayatmacı zihniyet kalıplarına ayarlı bazı kesimlerin dindarlara bakışı hala aynı “yobazlık” paradigmasına göre işlemeye devam etmektedir. Bu konuda geçtiğimiz günlerde vefat eden Şule Yüksel Şenler’in haberini veren sol bir gazetenin “Sıkmabaş”ın yaratıcısı Şule Yüksel Şenler öldü” şeklindeki aşağılayıcı başlığı tam da böyle bir yobazlığın göstergesidir. Bu örnek de göstermektedir ki, dünyadaki değişim ve demokratikleşme bizdeki bazı Ortodoks solculara hala uğramamıştır.

Kuşkusuz madalyonun bir de başka yüzü var; her vesileyle demokratik değerlere “Haçlı” kültürü muamelesi yapan, şeffaflığa ve liyakate itibar etmeyen bazı dindar kesimler nedense dinin siyasal ve kişisel çıkar ilişkilerinde bir promosyon malzemesi gibi kullanılmasından hiç rahatsız olmamaktadırlar.

Mesela geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kur’an kursunda yaşanan taciz olayı, kelimenin tam anlamıyla utanç verici bir tablodur. Ama esas vahim olan, dini değerlere önem verdiğine inandığımız, ahlaki ilkeleri önemsediklerini sandığımız anlı şanlı vakıfların, dindar sivil toplum kuruluşlarının bu konuda söyleyecek bir tek sözlerinin bile olmamasıdır. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen, bu vakıf ve derneklerden vicdanlı bir Allah’ın kulu çıkıp bir kelime olsun bir şey söylememesi, ne yazık ki daha da yürek yaralayıcı bir durumdur.

Maalesef dindarlar olarak çok kötü bir sınav veriyoruz. Gerek siyasal alanda, gerekse makam-mevki tedarikinde dinin araçsallaştırılmasından rahatsız olmuyoruz, dini değerleri kendilerine kalkan yaparak her türlü melaneti işleyen din tüccarlarına ve yobazlıklara karşı bir kez olsun sesimizi yükseltmiyoruz ama dindarlık adına caka satmayı da kimseye bırakmıyoruz.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
ÖTÜKENLİKURT 12 Eylül 2019 16:20
Sayın yazar, lütfen Kenan Evrenleşmeyiniz efendim! "Bir sağdan astık, bir soldan, dengeyi sağladık" demekle adalet sağlanmaz! Günümüzdeki dinci oluşumların hızla devleti ele geçirip, dini unutarak ülke yönetmeye kalkmasını, en yakın FETÖ'nün yaptıklarını unutmayalım! Ülke yöneticileri dinci kesimi rahat bıraktığı zaman ne olduğunu yaşadık! Şimdi yine Menzili, İskendercisi devlete yuvalanıyor! Yakında yeni darbeler, yeni çalkantılar yaşarız! Bence iktidar yönetim işini yapmalı, dinci de ibadetini!Vesselam.
Slm 11 Eylül 2019 20:02
Kimisi füzeleriyle saldırıyor, kimisi tanklarıyla saldırıyor, Kimisi silahlarıyla saldırıyor, Kimisi ambargo yaparak saldırıyor, Kimisi buldozerlerle evlerine saldırıyor, Kimisi terör örgütleriyle, sahte örgütleriyle saldırıyor, Kimisi googluyla, twitterla vs saldırıyor, Kimisi partilerle, derneklerle saldırıyor, Kimisi artistleriyle, fahişeleriyle, dönmeleriyle saldırıyor, Kimisi sitesiyle, medyasıyla kalemiyle saldırıyor,, Kimisi İslam adına müslümanlara saldırıyor. BİR GÜNDE ONLARCA YÜZLERCE HATTA HABERİMİZ OLMADAN BELKİ DE BİNLERCE MÜSLÜMAN KATLEDİLİYOR. AMA SUÇLU MÜSLÜMANLAR
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 17:27
BİR İSLAM CI ZEDE. Dürüst, adil, vicdanlı ve aklıselim ile konuşursak.Hala sap ile saman karıştırılıyor. Bizim bazı örfi, gelenek ve kültüre dayalı davranış, giyim, biçim tercihlerinin neden, niçin, nerede, hangi şartlar bağlamında tercih edildiğini bilmeden, anlamdan dini tercih diye kodlanan şeyleri gerçekten dini mi, dünyevi mi olduğunu sorgulamamız şart. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşam, giyim biçimine müdahaleler dini olana müdahale diye anlayan, içselleştiren bizler nedeniyledir. Asıl Recep bey herkese ya sakal ya bıyık bırakın diye fiili, kavli sünnetini dayatıyor. Bu konuşulsun
Ahmet 11 Eylül 2019 17:13
Atatürk ü lider olarak biz seçmedik kurtuluş savaşında namaz kılan kılmayan bütün paşalar Atatürk e lider sensin demişler buna itirazın var mı .Varsa açık açık söyle.. Siz bu ülkeyi kurmuş kurtarmış bir insanın yani Atatürk ün ismini ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Size göre sizin fikirlerinizi kabul etmeyenlerin hepsi namussuz ahlaksız insanlar Kardeşim buna bizim bildiğimiz kadar Allah karar verecek.. Egemen Bağış bakara makara diye kutsal kitabımızla alay etti Metin Külünk Peygamberlerinde diploması yoktu dedi siz bunlara bir şey dedinizmi ?
Mustafa 11 Eylül 2019 16:17
Kardeşim benim dinimin yakasını lütfen bırak sen dini savununca ben din sizin zannediyorum üzülüyorum kendine başka sermaye bul başka partiler dini kullanmayı bilmiyorlar mı . Hani nereye gitti Deniz Feneri,Kimse Yokmu,Kombassan,Endüstri Holding,İhlaszedeler haram lokmayla islamiyete hizmet olmaz..
akrebin gözleri... 11 Eylül 2019 20:18
1
haram lokmayı löp löp götüren, beytülmal hakkına uzaktan nanik yapan , kartvizitlerinde dinci yazan din tüccarlarının, tevhid dini islam üzere olduğunu hiç sanmam .. onlar, ALLAH(c.c.) ile aldatarak şeytanla pişpirik oynuyorlar. işin ilginç tarafı, şeytanı bile yeniyorlardır...
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 15:05
Medeniyet, modernite, kültür kavramlarını biribirinden ayırd etmekte çok sıkıntılıyız.
faik 11 Eylül 2019 14:14
Islama gore anayasa olusturulurken mutlaka Kuran-i kerim ayetleri referans alınmalıdır,bu bir zorunluluktur.bir musluman için aksini kabul etmek asla mumkun degildir. demokratik ve laik bireylerden olusan bir toplumun demokrasi dini ile yonetilmesi gayet tabidir.dogaldır. burda tuhaf ve anlasılmaz olan musluman oldugunu iddia edenlerin demokrasiyi savunmasıdır. ör. demokraside faiz,zina,eşcinsellik serbest ama islamda kesinlikle yasaktır.islamin hakim oldugu bir beldede genelevler,meyhaneler,faiz vb.serbest olamaz.yani sorun olan;islamın ilke ve emirlerine uymayan bireyler ve yonetimlerdir.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 14:56
0
Hangi İslam? Seninki mi, benimki mi, ötekninki mi. Bunca mezhep, tarikat niye var hiç düşündün mü. Bu mezhepleri kuran, bütün hayatını İslam ilmine adamış bu imamlar İslamı senin kadar bilmiyor muydu, neden fikir ayrılığına düştüler? Peygamber efendimiz vefat eder etmez sahabe neden birbirine düştü, yetmedi birbirini kesti acaba. Yav sahabe anlaşamamış, 1400 sene sonra sen kalkmış kendi İslam anlayışını dayatmaktan söz ediyorsun. Sen kimsin? Önünden ye de dökme.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 16:18
0
14:14 Demokrasi bir din değildir. Demokrasinin seninki gibi kutsal bir kitabı yok. Kutsal günleri, dini ritüelleri, ibadethaneleri yok. Cennete gidecem diye demokrasi adına kendini havaya uçuranlar bile yok.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 17:08
3
14.56, Kur'an meali oku hangi İslam'ın ne olduğunu anlarsın. Elli tane demokrasi uygulaması var. Bu demokrasinin ne olduğu bilinmemesinden midir?
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 12:34
Bu yobazlığın sakalla çok alakası yok gibi. Mesela Taşgetiren'in sakalları var ama sizin yok. Oysa bir çok konuda aynı düşünüyorsunuz.
İbrahim Terzioğlu 11 Eylül 2019 11:08
İstanbul Ümraniye'deki bir Kuran kursunda yaşanan çocuk istismarı skandalıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER ve KADEM bildiri yayımlayarak olaya sert tepki gösterdi..
karar okuru 11 Eylül 2019 12:43
1
ama adları Mülayim yani sert olsalar ne yazar.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 16:59
0
Sonra o KADEM'in başına neler geldi, dindarlar KADEM'e etmedik hakareti bırakmadı.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:43
Ak Parti dindar bir parti değildir. Sadece dindar olmayanlarla dindarların haklarını kısmen eşitlemeye çalıştı, o kadar. Yani içki serbest ama başörtüsü de serbest...
karar okuru 11 Eylül 2019 12:43
1
akp ne olduğu belli olmayan bir parti olup o eşitlemeyle de ilgisi olmayan bir yapılanmadır.ve nette hala duran yayınlarda belirtildiği gibi bugün kurulacak partileri proje olarak suçladıkları tarzdadır.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:39
"bireyin dini tercihlerine iyi gözle bakılmamış" tespitine şiddetle itiraz ederim. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz beyefendi, yaşımızı başımızı da almışız, yapmayınız Allah aşkına. Her birey dini "tercihlerinin" gereklerini dibine kadar yaşamıştır, ben ömrüm boyunca bunun şahidiyim. Yozlaşma, siyasal İslam denen garabetle başladı. Kimin neyi nasıl tercih ettiği-edemediği de ayrıca tartışılır. Dini tercihten kastınız din eksenli yapılanmaların kamu düzenine hükmetmesi ise evet buna hiç de iyi gözle bakılmamış, doğru. Adına da laiklik diyoruz zaten, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinden hani.
Erzincanli 11 Eylül 2019 12:27
1
Tebrik ediyorum.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:32
Kötü sınav veriyor dediğin dindarlar kim? Bir toplumun geleceğini yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı ne durumda? Bakan Bey dindar mı?
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:26
Dinin ticarete dönüşmesi ıslahı ve iflahı zor bir hastalıktır. (Virüstür)
Ali Yürekli 11 Eylül 2019 10:26
CHP milletvekili Kamer Genç TBMM de barım barım bağırdı Fetullah Gülen için gelin arkadaşlar burada bir tehlike var Bunu TBMM açalım kimdir bu arkadaşımız dedi Kamer Genç i dövmeye kalktınız..
Nurettin 11 Eylül 2019 14:54
1
Bugünün en güzel yorumu. Ali bey tebrik ederim. Kamer bey meclisin en tecrübeli milletvekillerinden. Eğer dedikleri dikkate alınsaydı 15 temmuz yaşanmaz onca şehit vermezdik.
Mehmet 11 Eylül 2019 10:17
Sn Ocaktan; değişim 1791 tarihinde 3. Selim ile başladı ama yaklaşık 140 yılda Osmanlı tamamlayamadı. Değişimi gerçekleştirmek isteyenler hep gavur olmakla yaftalandı. Cemaate önderlik yapan cami imamından tarikat şeyhine kadar insanımız üzerinde etkisi olan bu şahısların çoğu bu değişimleri aleyhinde gavurlaşma olarak anlattılar. İnsanımız da fiziki olarak kendi yakınında ve sürekli teması olan bu insanlara inandı.
ZOKUR 11 Eylül 2019 10:06
dindar kim dinsiz kim ...yahu binlerce yıldır tartışılan şeye bak ....bir irade var oda Allah....sinen dindarlığın dinsizliğinin ZERRE ama ZERRE kadar önemi yok ey ŞAŞKIN....önce İNSAN OLMANIN ERDEMİNİ KAVRAYIN..sonra hamaset nutukları atın....görüyoruz işte dinci geçinen arzısı tecivüzcüyü soysuzu veya ateist geçinen şarlatanları............Bİ BİTMEDİNİZ HARBİDEN.....SON SÖZ:KIYAMETİ İLLA DOĞAL AFETLERDE ARAMAYACAKSINIZ...GÜNÜMÜZ DÜNYASINA BAKIN YETER....KIYAMET GÜNÜ GELMİŞTİR....VE YAŞANMAKTADIR. NOKTA......
Hasan 11 Eylül 2019 09:51
Bu yazının mahiyeti özeti Mehmet Ocaktan ali babacan ın kurduğu partiye göz kırpmış..
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:41
1
Öbür gözünü de Davutoğlunun kuracağı partiye saklıyor.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 15:33
0
ne kadar akilli zeki birisiniz hemen anlayivermissiniz biraz kafayi calistir be hasan seni buraya yazını verende kabahat
Mustafa 11 Eylül 2019 09:50
Arabayı sakallı yobaz kullanmış araba duvara toslayınca gel bakalım sakalsız yobaz bunu sen yaptın olurmu böyle şey siz arabayı kullanan kimse onu suçlayacaksınız. Siz bu dini motiflerden istifade etmişiniz şimdimi aklınız başına geldi MHP milletvekili Koray Aydını bir kadir gecesi günü TBMM savunma yaptırılmadan Koray Aydını ağlatarak yüce divana gönderdiniz Ama söz konusu 17-25 aralıkta kendi bakanlarınız olunca hiç ses çıkarmadınız Bir de kalkıp dindar kesildiniz Sizlerin yüzünden dinimiz çok zarar gördü.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:28
1
Saklalsız diye yobaza bile arka çıkyırsun.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 11:19
7
Maden araba örneği verdin, işin aslı şöyle; Sakalsız, birlikte alınan arabanın direksiyonunda, sakallı ise kasada. Sakalsız, arabayı adam gibi kullanıp hedefe odaklanacağına sakallıya olan gıcığını arabayı sağ sol yalpalatarak, çukur ve tümseklere sürerek hem arabayı hurda ve hemde sakallıyı perişan ediyor. Sakallı bir fırsat bulup direksiyona geçiyor ve sakalsızı yan koltuğa alıyor, bir an önce hedefe ulaşmak istiyor. Sakalsız buna kıl oluyor ve ikide bir şöförün dikkatini dağıtıp hata yapması için yapmadığı madrabazlık kalmıyor.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 09:48
Hazreti Peygamber'in ahir zamana dair verdiği haberler birer birer gerçekleşiyor. Müslümanlık, çok yerde, gırtlaktan aşağıya inmiyor. Şekil müslümanlığı da diyebiliriz buna. Takva, sakal, şalvar, çarşaf değil, Allah 'tan en çok sakınmaktır. Takva insanın nefsine hakim olmasıdır. Dindarlar için durum böyle. Cumhuriyetçiler ise çoğunluğu itibariyle faşist. Fırsat bulsalar dindarların kökünü kazırlar.
Mehmet 11 Eylül 2019 09:28
Sayın Mehmet bey size koskocaman bir günaydın demek istiyorum henüz yeni uyandınız. Din adına çıkar adına ülkemizde ihtilal bile yapıldı .. Din bir öğüt bir nasihattir burada marifet ise doğruları söyleyebilmektir
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 08:59
Din siyasete sokulmadığı sürece, din kişi ile Allah arasında olması gereken bir olay olarak kabul edildiği sürece yani laiklik kabul edildiği sürece solun dinle bir sorunu yoktuk. Dini siyasi ve toplum yaşamında belirleyici faktör olarak kabul etmiş İslam ülkelerinde demokrasi yok. Bu konuda iyi kötü en fazla yol almış bu ülkeydi. Ve şimdi siyasi İslam iktidarı alınca ne hale geldiğini gördük.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 08:39
Tamamen haklısınız.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 08:21
Sayın yazar, bu Coğrafyanın kodlarında birlikte değilse bile Yanyana yaşanabilirlik var, ve bu hep oldu. Birinci dünya savaşında Ruslarla işbirliği edebilecekleri korku ve endişesiyle İttihat ve terakkice yapılan Ermeni tehciri ve organize bir provokasyon olan Rumlar’a karşı yapılan İstanbul’daki olaylar, bu halklarla yüzyıllardır iç içe yaşandığı gerçeğini değiştirmez. Avrupa’da, İspanya’dan Rusya’ya otaçağdan beri olagelen, Almanya’daki Yahudi soykırımı ile zirve yapan, özellikle Yahudi azınlıkları hedef alan yüzlerce pogrom ve katliama benzer şeyler yaşanmadı bu topraklarda.
müslüm 11 Eylül 2019 07:47
Sayın Ocaktan şundan emin olunuzki sakalsız yobazlardan bu cumhuriyete bu devlete bir zarar gelmez.Sakallı yobazlar ise cumhuriyete düşman,laikliğe düşman.Cumhuriyete başkaldırı hep bu sakallı yobazlardan geldi.Günümüzde ise yüz kızartıcı tecavüz olaylarının nerelerde olduğu meydanda.Din gerici siyasetçilerin en büyük sermayesi.Bunuda tepe tepe kullanıyorlar
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:01
7
müslüm; sakalsız yobazların bu ülkede yaptıkları çağdışı, ilkel, ırkçı ayırımcılığa çanak tutan din ve dindarlık düşmanı ideolojik saplantıları yüzünden 80 yıl sonra insanlar 18 yıldır Ak partiyi iktidara getiriyor. Kemalistler buna rağmen hala dönüp bir özeleştiri yapma gereği duymadıkları gibi bukalemun misali şekilden şekle girerek günü kurtaracaklarını zannedecek kadar da feraset yoksu olmaya devam ediyorlar.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 05:39
Sakallı yobazlar kendilerini, sakalsız yobazlar da memleketi mahvetti...
karar okuru 11 Eylül 2019 12:35
0
sakalsız yobazlar memleketi,milleti,sakallı yobazlar ahlakı, dini,adaleti,milleti,inanvı,itimadı, devleti,ümmeti velhasıl herşeyi kökünden mahvetti.sakalsızlar traş etmekle yetinirken sakallılar kesilip atılmadık organ bırakmadı.aslında yobaz olduktan sonra sakalsız yada sakallı olmuş farketmiyor ama işte durum ortada.
musto 11 Eylül 2019 01:07
Daha ne söylenecek bir kereden bir şey olmaz dediler.
ibrahim diri 11 Eylül 2019 00:40
Bin yıllık kökleşmiş ve hayatın her sahasını kuşattıktan sonra giderek raddikalleşmiş ve idolojik bir perspektife ulaşmış,meşruiyetinide direk allahtan almış hiç bir reformu kabuletmeyen inanç sisteminin inanırlarıyla,daha yüz yılı doldurmamış gelişmeye açık pozivitis bir akımın savunucularını eşitlemenizi islam ve demokrasi konusunda aldığınız okur tepkisini hafifletmeye yönelik olarak değerlendirmek isterim.Aksi halde fark varmı yokmu bu savunduklarınızı buyrun iktidarı ele geçirdikleri pakistan,endenozya gibi yerllerde anlatında islamcılarla,kemalistlerin farkı yokmuymuş görelim
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 00:21
Bu ulkede devlet ya dindar/muhafazakar olacak, ya da Kemalist. Baska secenek yok. Bunlarin ikisiyle de ne demokrasi olur, ne insan haklari, ne de hukukun ustunlugune saygi gosteren bir devlet. Halkin buyuk cogunlugu demokrasiyi, insan haklarini icsellestirememistir hala bu ulkede. Bagimsiz/tarafsiz bir yargi sistemi hic gormedigi icin hukuk devleti kavramini da anlamamakta, anlayanlar da hukuk devletinin gercek hayatta karsiligi olduguna inanmamaktadir.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:31
3
Kemalist ya da dindar değilsen sen necisin? Seni kimler yetiştirdi? İthal misin?
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 00:11
İki tür yobaz;1-Hiç vakıf olmadığı,bilmediği konularda verip veriştiren tür... 2-Hiç vakıf olmadığı,bilmediği dini veya ideolojiyi çok iyi yaşadığını zanneden tür.. Not:Bu iki tür bir de hiç kimseyi beğenmez.
KARAR OKURU 10 Eylül 2019 23:54
Belki okumamış olabilirsiniz ama Ümraniye'deki müptezel olayı başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere muhafazakar bir çok dernek, vakıf ve şahıs lanetlemiştir.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 08:50
0
İstismar olaylarında bilinçli,eğitimli mütedeyyinler sokağa çıksalar başörtüsü sorununda olduğu gibi bu ülkede çok şey değişir. Oturduğun yerden kınamak çok yetersiz.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 13:24
2
8.50, Olayın lokal bir olaydır. Failleri hapse atılmıştır. Başörtüsü yasağı genel bir olaydı ve failleri ülkeyi yönetiyordu.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN