Back To Top
Kur’an boşluğa sesleniş değil

Kur’an boşluğa sesleniş değil

 - Son Güncelleme: 11.09.2019 Çarşamba 07:56
- A +

Allah’ın 14 asır önce gönderdiği Kur’an ve din ne ise odur; bunlarda değişiklik, eksiltme-artırma yapılamaz. Kur’an ne dediğini açık seçik demiştir; manaları o yana bu yana çekilemez. Böyle operasyonlar Kur’an’ı Allah’ın Resûlüne gönderdiği Kur’an olmaktan, dini İslam dini olmaktan çıkarır.

Ama Kur’an boşluğa seslenmemiştir. Onun hitap ettiği bir insan topluluğu ve o topluluğun yaşadığı somut gerçeklikler vardı. Mesela putperestlik denilen inanç sapması vardı. Bu inancın da beslediği kabilecilik üzerinden derin ayrışmalar, çatışmalar, sürüp giden kan davaları, haksız kazançlar, yağmalar, talanlar vardı. Vahşi bir zengin-yoksul ayırımı, yoksul ve arkasız kesimlere karşı dehşetli bir ilgisizlik ve sorumsuzluk vardı. Sefalet ve çaresizlik vardı. Daha birçok insan, toplum ve ahlak sorunları vardı ve bunları hafifletecek devlet, hukuk, eğitim gibi kurumlar yoktu.

Doğal olarak Sahabe ve sonraki Müslüman nesiller, Kur’an’ın öğretisini kendi çağlarının anılan gerçekleri, şartları, sorunları, ihtiyaçları çerçevesinde anlamaya, bu anladıklarından bir din ve dünya tasavvuru oluşturmaya çalıştılar. Bu çabalarında doğru yaptıkları oldu, yanlış yaptıkları oldu. Müslümanlar Kur’an’ı doğru anlayıp buradan bir din ve dünya tasavvuruna ulaştıkları zamanlarda gelişip güçlendiler, yüksek uygarlıklar kurdular. Yanlış anlayıp yanlış bir din ve dünya tasavvuru oluşturduklarında da bildiğimiz geri kalma süreçlerini yaşadılar, halen de yaşıyorlar.

***

Esasında Kur’an, ilk muhatap kitlesinin gerçekliklerini, sorunlarını, doğrularını-yanlışlarını model aldı ve onlar üzerinden –aslında şekli, formu, çapı değişse de mahiyet itibariyle o günden buyana dünyada hep var olan– insanlık sorunlarının; inkâr, kötülük, sömürü ve haksızlıkların yaşandığı bütün çağlara seslendi. Kelimeleri, ifadeleri geldiği çağa olsa da öğretisi bütün çağlara idi.

Asıl soru şu: Müslümanlar uzun zamandan beri Kur’an’ın geliştirici-dönüştürücü öğretisinden neden koptular? Cevap gayet açık ve kesin: Çünkü kendi çağlarından koptular. Başından beri Kur’an, söylediklerini yaşanan gerçekler, olgular üzerinden söylüyordu. Şu hâlde o sözün, sesin bize ne dediğini anlamak için yaşadığımız çağı doğru okumamız, kavramamız gerekiyordu. İşte epeyce bir zamandan beri Müslümanlar kendi çağlarının gerçeklerini doğru okuyup analiz edemediler, edemiyorlar. Onun için de Kur’an ile geliştirici-dönüştürücü bir ilişki kuramadılar; hep lafızlarıyla, cümlelerinin gramatik yapılarıyla, literal anlamlarıyla uğraştılar. Bütün medrese öğretimi böyleydi. Bunun ötesine geçip, Kur’an’daki asıl geliştirici-dönüştürücü mana ve maksatları kavrama çabası göstermediler. Bugün de Kur’an’ı sanki 7. yüzyılda yaşıyorlarmış gibi okuyor ve öyle anlıyorlar. Ama 7. yüzyıldan buyana on dört asır geçti ve dünyada birçok şey inanılmaz derecede değişti. Kur’an olgular ve gerçekler üzerinden seslendiğine göre, bu değişimi göremeyenler Kur’an’ın kendilerine ne dediğini anlayabilirler mi?

***

Bu öğretim yılı için İlâhiyat Fakültelerine 10.000 İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) öğrencisi kontenjanı verilmiş. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu İlköğretim birinci kademeyi tamamladıktan sonra fiilen cemaatlerin kayıt dışı medreselerinde okuyor; bu arada ikinci kademe (Ortaokul), Lise ve İlâhiyat Önlisansı dışarıdan bitiriyorlar. İlahiyatın son iki yılını da açıktan okuyor, böylece on iki yıl boyunca sınıfa girmeden, hoca yüzü görmeden fakülte mezunu oluyorlar. Bir kısmı yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayıp bir süre sonra İlâhiyat hocası olacaklar. Ve fiilen medreselerden yetişen bu “akademisyenler”, yukarıda arz ettiğim şekilde Kur’an’ın geldiği çağın, sonraki zamanların ve içinde yaşadığımız çağın gerçeklerini doğru okuyup analiz edecekler. Sonra da Kur’an’ın çağımıza ne söylediğini doğru anlayarak o evrensel sesi modern çağa buluşturacaklar. Böylece İslam âlemini şimdiki bunalımdan kurtaracak, dünyayı da Kur’an’ın ışığıyla aydınlatacaklar(!)

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Mehmet 14 Eylül 2019 18:03
Bunların niyetleri amaçları bizlere İslamiyeti Kuaran ı Dinimizi öğretmek değil . Bunların amaçları İslamiyet adı altında Devleti ele geçirip İslamiyeti zayıflatmak yıpratmak.
Bir Aşci okula gidse ve Mezun olsa.Ne bekleriz.Sofraya bişey koymasını ve Damak tadiyla kontrol ederiz.Akıl ve son olarak Damak tadıyla onaylayıp tamam sn AŞÇI olmuşsun deriz :))..ya Tip Mezunu öyle değil mi.Doktor fakat kifayetsiz Muhteris olursa yandık. ! Terzi mesela verdin Ceketi tamire ora olmadı, buradan alalım Ceket gume gitti. Sınırsız ornek var...simdi ilahiyatcilara gelelim Zihin Dibacesi oturmamış.Allah Aşkına çok laf gerekmez Arif Olana....Aklımıza, Gönlümüze ,Hayatımıza ne kadar İstikamet oluyorlar. ! Yazık.
İbrahim Erdoğan 11 Eylül 2019 20:41
Kendileri henüz yeterince aydınlanamamış olanların, hitabedecekleri çevreleri aydınlatabilmeleri elbette beklenemez!.. İstiklâ Marşı şairinin bir şiirinde belirtildiği üzere: "Doğrudan Kur'an'dan alarak ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı"... Bırakınız medrese temelli eğitim alanları bir yana; asrın idrakine göre Kur'an ayetlerini yorumlamayı önerebilme cesareti gösterebilen kaç tane ilâhiyat profesörümüz vardır, düşünelim!.. Bu konularda Diyanet İşleri Başkanlığı her devirde niye cesaretsizdir?..
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 17:12
Tamam.kabul medrese bu iddia ettiğiniz çapta değil o zaman siz kuranı millete anlatın
Karar Okuru 11 Eylül 2019 13:14
İlmi/bilgisi zaman ve mekanadan bağımsız olan Allah mesajını 7. asrın Arap toplumuna Peygamberimiz vasıtasıyla vahy ederek o toplumun 23 yılda dönüşmesini sağladı.Allah’ın bizim yaşadığımız olgusal hayata ait ilmi de zaman ve mekanla kayıtlı değilse O’nun tarihin bir dönemine isabet etmiş mesajlarının bizim için de bir anlam taşıdığı, hayatımıza yön verici, onu dönüştürücü bir etkiye sahip olduğu anlaşılabilir.Çünkü vahyin ifade tarzı tarihsel olsa da yaratanın mesajları ezelden ebede her şeyi/herkesi kuşatıcı bir öz taşır.
Karar Okuru 11 Eylül 2019 14:56
0
Allah’ın 7. asırda Arap toplumunu dönüştüren mesajlarından bugün 21. asırda bizler için ne ifade ettiğini, hangi sorunlarımıza parmak bastığını kim ve nasıl ortaya çıkaracak? Neden bu konuda müslümanların içinde bulunduğu herkesçe bilinen problemlere alternatif bir çözüm, hatta bir teklif/öneri yok? Bu soruya İlahiyat fakültelerimizden yetişen hocalarımız şimdiye kadar cevap vermediler, veremediler, bu sebeple büyüklerimiz okul dışı (kayıt dışı) eğitim imkanını devreye soktular. Bir taliban yetiştirme eksiğimiz vardı, o da tamamlandı.
Karar Okuru 11 Eylül 2019 17:23
0
Yani, söylenmek istenen/yapılmak istenen şudur ki, günümüzde müslümanlar olarak madem 7. asırda yaşayan bir toplumu dönüştüren mesajların bu gün bizler için ne anlama geldiğini anlayamıyoruz ve de anlayamayacağız, bari biz yaşantımızla o günün insanına anlayışımızla, kılık kıyafet ve davranışlarımızla dönüşelim; o zaman Kuranı tatbik imkanı bulabiliriz. Bu gün ki genel ve geçer algı budur ve bu algı “ehli sünnet” adı altında bizlere yutturulmaya çalışılmaktadır.
veysel 11 Eylül 2019 13:01
Çağrıcı Bey ; benzer yazıları sürekli yazıyorsunuz ama şu kur'anı anlama işini eleştirdiğiniz kişi ve kurumlardan farklı siz nasıl anlıyorsunuz örneklendirerek açıklarmısınız mesela 7. asırda şu şu ayetler böyle anlaşıldı şimdi modern çağda böyl anlaşıldı yalnız topu taca atmadan , uç örnekler üzerinden de değil !!!!! ve böylece islam aleminin şimdiki kötü halinden kurtulması için bir adım atmış olursunuz değil mi ? .Sizin birde şu Medrese - cemaat takıntınız var bir türlü aşamadınız gitti .
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 14:33
0
Ayetler değişmez.Anlamlarıda değişmez.Değişen zihniyettir.60lı 70li yıllarda hemen hemen tüm hocalar televizyon giren eve melek girmez hatta televizyona bakan kafir olur diye vaaz verirlerdi. Bunlardan bugünü görenler televizyonda yatıp kalkıyorlar nerdeyse
Mehmet 11 Eylül 2019 10:45
Sn hocam; yazınızın ilk bölümünde söylediklerinizi bir çok ilahiyatçı da seslendiriyor. Bu tespitleri daha anlaşılır hale getirmeniz mümkün değilmi. Kur'anın sadece indiği toplumu bağlayıcı ayetleri bu ayetlerden diğer toplumların alacağı dersler nelerdir. Bir çok toplumsal ve bilimsel konuların bilim adamlarının görüşleri doğrultusunda ele alınması gerekmektedir. sosyoloji, psikoloji, astronomi, jeoloji, fizik, tıp vs. bilim adamlarının bilgi ve görüşlerinin katkısının sağlanması. Pozitif veya negatif ilim tamamı Allah'ın. Kur'an bilimsel bir ayetle inmeye başlamıştır.
M. Çağrıcı 12 Eylül 2019 19:10
0
Sevgili Mehmet Bey, keşke keşke seslendirdiğini söylediğiniz ilahiyatçıların sayısı "birçok" olsa! Hepsinin sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Bu ve bahsettiğiniz diğer konulara bir sonraki yazımda değineceğim. Selamlar
İman Hatip'lerin içini boşaltmışlardı,sıra İlahiyat Fak.'ne geldi öyle mi Mustafa hocam. Çağın idrakine İslâm'ı bunlar mı anlatacaklar,bunlar mı çağı doğru okuyup doğru yorumlayacaklar.İnsanları Din'den soğuttular,daha da uzaklaşmasına sebep olacaklar."Yarım hoca dinden,yarım doktor candan eder"miş.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:17
İlahiyat fakültelerinde ilk okuldan beri devletin okullarında okuyarak ilahiyata giren öğrencilerin durumu nasıl? İlitam öğrecilere göre ne üstünlükleri var?
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:16
Çağı anlamadığımız için Kur'an'dan uzaklaşmadık. Tam aksine Kur'an'ı anlayamadığımız için çağın gersinde kaldık.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 09:53
"Cübbeli" tayfası son sürat akademisyen oluyor öylemi...vay memleketimin haline vayyy..
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 10:19
0
Demek ki akademisyen olmak tek başına çok da matah bir iş değil.
KARAR OKURU 11 Eylül 2019 09:31
Yüce kuran da herşey açık ve net ama siz işi o şunu dedi bu bunu dedi dedi der yoruma bırakırsanız olacağı budur birde samimi olarak inanmak var zaten gerçek müslüman olsak bu halde olmayız müslüman olduğumuzu idda eden sahtekarlarız açık ve net
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN