Back To Top
Kur’an’ı doğru anlama yolunda yeni bir eser

Kur’an’ı doğru anlama yolunda yeni bir eser

 - Son Güncelleme: 31.07.2019 Çarşamba 11:15
- A +

Kuruluş amacı Kur’ân-ı Kerîm’i doğru anlamanın ilmî altyapısını oluşturma çabalarına katkıda bulmak olan KURAMER’in İslâm Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat başlıklı yeni kitabı çıktı. Eser, alanın profesörlerinden İsmail Durmuş, Dursun Hazer, Ali Bulut ve Halim Öznurhan’ın yazılarından oluşuyor.

“Kur’an’ın dili Arapçadır.” Herkesin bildiği bu yalın ifade, zamanımız Müslüman toplumlarında, sorunların çözümünü uzun soluklu bilimsel, teknik, ekonomik vs. alanlarda gelişmede aramak yerine, kestirmeden çözme kolaycılığına kaçan geniş bir kesimi yanıltıyor. Bilhassa son 50-60 yıl içinde, mealci ya da Kur’an’cı denilen bazı gruplar oluştu. Bunlar ellerine bir Mushaf veya meal alıp, ileri derecede uzmanlık isteyen ekonomi, hukuk, siyaset bilimi gibi alanlarda ahkâm kesiyor; sonuçta -sorun çözmek şöyle durusun- ağır toplumsal sorunların çıkmasına sebep olabiliyorlar.

Mesleğinde başarılı bir yakınım bir ara bana meal yazmak istediğini söylemişti.

- “Sen Arapça bilmiyorsun; nasıl olacak bu iş?” dediğimde şu ilginç cevabı verdi:

- “Ne yani, baldırı çıplak bedevi, Arapça biliyor diye Kur’an’ı anlayacak da ben mi anlamayacağım!..” Aşağı yukarı şunları söyledim:

- “Şunu bil ki, vaktiyle birçok ünlü Kur’an tefsircisi, orijinal Kur’an Arapçasını öğrenmek için yıllarca çölde yaşamış; kimliğini gizleyip, o senin aşağıladığın bedevinin çadırının önünde yatmıştı (Çünkü bedeviler, bozarlar korkusuyla dillerini yabancılara öğretmezlerdi). Sen İslam’a ve Müslümanlara iyilik etmek istiyorsan, dünyada isim yapıncaya kadar kendi mesleğinde ilerle.”

O günden sonra gencimiz benimle selamı sabahı kesti.

***

Esasında diğer kadîm dinî metinler gibi Kur’an’ın da mana ve maksadını doğru anlamak için vahiy çağının dili ve kültürü hakkında sahih bilgiler edinmek şarttır. Bir dostum anlatmıştı: İlahiyat öğrenciliği sırasında hızlı mealciymiş. Meşhur İslâmî ilimler uzmanı Montgomery Watt, Kur’an’ı doğru anlayabilmek için İslam öncesi Arap dili ve kültürünü bilmenin gerekliği üzerine Fakültede bir konferans vermiş. Bizimkisi, “Kur’an kendisinin apaçık olduğunu söylüyor; onu anlamak için öyle şeyler bilmek gerekmez” deyince adam “Ve hüve yücîru ve lâ yücâru aleyhi” ayetini okuyup ne anladığını sormuş. Tabii bizim mealci bocalamış. Watt devam etmiş: “Şaşırdınız; çünkü o dönemin civâr (himaye) kültürünü, ayetteki ilgili fiillerin bu anlamı içerdiğini bilmiyorsunuz. Ayette ‘Allah himaye eder ama kendisinin himaye edilmeye ihtiyacı yoktur’ deniliyor.”

***

Kendi kültürümüzü doğru anlamak ve değerini kavramak için de Kur’an’ı doğru kaynakların yardımıyla doğru anlamaya ihtiyacımız var. Buna kanıt olarak, Allah aşkının ve derin dindarlığın erişilmez anlatısı olan Yunus Emre’nin şu mısraları bile yeterlidir:

“Dağlar ile taşlar ile / çağırayım Mevlâm seni

Seherlerde kuşlar ile / çağırayım Mevlâm seni

…………

Gökyüzünde Îsâ ile / Tur dağında Mûsâ ile

Elindeki asâ ile / çağırayım Mevlâm seni

Derdi öküş Eyyûb ile / gözü yaşlı Ya’kûb ile
Ol Muhammed mahbûb ile /çağırayım Mevlâm seni”

Kur’an kültüründen nasipsiz olan biri bu mısralardan hiçbir şey anlamaz; çünkü şiirdeki bütün mazmunlar Kur’an’dan alınmıştır. Medeniyetimizin altından Kur’an’ı ve Peygamberimizi çekersek bütün tarih üstümüze yıkılır.

Çağdaş dünyanın en büyük talihsizliği, yalnız kendisinin kaba zevklerini ve çıkarlarını düşünen, bu amaçla canlı-cansız doğayı, bütün sistemi bozacak ölçüde sömüren ‘yeni bir canlı türü’nün eline düşmesidir. Onun için Yunus’un yukarıdaki mısralarının temsil ettiği, ilhamını Kur’an’dan alan ve sonu Yaratan ve yaratılan sevgisine varan kültürümüzün değerlerine ve onu üreten Kur’an’ı anlamaya çağımızın ihtiyacı var.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Zekiye Demir 03 Ağustos 2019 00:25
Kur’anı Kerim’i anlamayan kişiyi merak ediyorum; acaba başka neyi anlıyor? Ana dilini imlasıyla, grameriyle bilen, ana dilinde ortalama bir metni doğru anlayan kişi; samimiyetle anlamak istemesi, metodlu çalışması ve yeterince zaman harcaması halinde Kur’an ayetlerinin ezici bir çoğunluğunu anlayacaktır. Zaten Rabbimiz gücümüzün dışında kalandan bizi sorumlu tutmayacaktır. Pisa testlerinde tespit edildiği üzere kendi ana dilindeki metni anlayamayan çocukların ana- babaları olarak Kur’anı anlayamamak bizim kusurumuzdur. Yoksa Kur’an anlaşılmaz değildir.
KARAR OKURU 01 Ağustos 2019 00:29
Allah razı olsun hocam, eyvallah... Selamlar...
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 19:42
Peygamber efendimize ilk inen ayet oku diyor. Ama Kur’an’ı açtığınızda ilk ayet o değil. Farklı zamanlarda inmiş ayetleri, peygamber efendimiz değil ama bir grup Hz Osman liderliğinde bir araya koyup sureler haline koymuş. Neye dayanarak o sırayı dizmiş? Bilen yok. Zaten sureleri okursanız ayetler orda oraya atlıyor. İlim adamları da oturup bu ayetten sonra bu niye gelmiş diye araştırıyor. 2000 sene daha geçse anlayamayız.
KARAR OKURU 01 Ağustos 2019 01:51
2
19.42, İnsan cahilliğini yazıya dökmez be birader. Kur'an'ın bu günkü sıralaması Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.
İbrahim Terzioğlu 31 Temmuz 2019 18:49
son beş yılda daha da yoğunlaşarak başta Kuramer ve Kur’an vakfı çalışmalarını kitapları ile alanında uzman ilahiyatçı akademisyenlerin eserleri ve kendileri ile görüşerek sonuçta tam anlamıyla aydınlandım ve rahatladım.Bilhassa Kur’anın tefsiri çeviri yöntemi ile nüzul şartlarını esas alarak yapılmış iki çalışma yıllardır zihnimi meşgul eden konularda beni ziyadesiyle tatmin etmiştir.Başta M.Çağrıcı,M.Öztürk ve daha bir çok dertli hocaların yazıları,konuşmaları ve eseleriden çok istifade ettim.Hepsine gönülden teşekkür ederim.
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 18:47
Kuran'da yazılanın milyon katını imamlar yazıyor, birinin dediğini diğeri tutmuyor. Her din insanı kendine göre anlayıp, diğerlerini Müslüman olmamakla suçluyor. Bıraksınlar kulları Allah'la başbaşa, girmesinler araya parazit gibi.
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 17:16
Kur'anı anlmak için Arapça bilmek çok önemlidir ama yeterli değildir. Ebucehil Kur'an Arapçası konuşuyordu ama gene anlamdı. Gazali diyor ki, Kur'an'ın bir mislç büyük tefsir herkese kafidir, Kur'an'ın üç misli tefsir alimlere kafidir... Ciltler dolusu tefsirlele meşgul olma. Onların içi, hiç bir işine yaramayacak Arap dilinine ait mevzularla doludur...
İbrahim Terzioğlu 31 Temmuz 2019 14:25
Gençlik yıllarımdna bugüne gelince değin yaklaşık kırk yıldır mesleğim,işim olmadığı halde zorunlu işlerim dışında tüm vaktimi siyasi,sosyal ve dini meseleleri anlamak için çok yönlü,mukayeseli ve karşılaştırmalı okuyan,dinleyen,soran düşünen ve anlama çabalayan bir olarak bilhassa Kur’anı anlamak için bir çok eserin yanında mealler ve tefsirler yanında alakalı bir çok eser okuyarak önce kendim ve daha sonra özellikle inanmayanlarla ve onların yazdıkları eserleri de okuyarak bir çoğu ile konuşmak sürekli araştırma yapmaya sevk ettiğinden sonuçta hala bazı ayetlerle ilgili zihninde bazı soru
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 14:50
3
Atma Terzioğlu ! Kırk yıldır okuyan biri, AZ DA OLSA yazmayı öğrenirdi. Bu hangi dil ? Milattan önce 500'lü yılların Türkçesi mi ? :)
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 12:53
1500 yıldır anlaşılamayan ve hala anlaşılmaya çalışılan bir kitap....Maşallah...Çalışmalara devam...Oysa Hz. Peygamber belirtmiş, akıl da teyit ediyor: Din güzel ahlaktır. O ahlak da bellidir: Evrensel normlara ve bilimsel verilere (sünetullaha) uygun yaşamak. Bu basit olduğu için siz hurafe bataklığında çırpınmaya, birbirinizi öldürmeye, tekfir etmeye devam edin.
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 12:52
Kutsal olan,Arapça mı? İslam mı? Islam bir kabile din'i mi? Evrensel bir din mi? Evrensel bir din diyorsak,İslam'ı Arapça ya hapis etmek,Allah'ın muradına aykırı olmuyormu? Dünya da,3500 civarın da dil 7500 civarın da lehçe varken, Arapça ısrarının 2 temel nedeni vardır. 1)Hacılar,Hocalar,Tarikat şeyhleri...Dini geçim kaynağı yapanlar; Aç mı kalsın? 2) Milletler ana dil de ibadete geçerse,insanlar sorgulamaya başlar...Otorite sarsılır. Onun için,günde 40 defa okuduğu fatihanın manasını,anlam ve önemini öğrenemeden insanlar göçer gider.Vebali,maun suresini bildiği halde yanlış da,ısrar edenle
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 17:09
5
12.52, Akademik kariyer için ingilizce öğrenmek gayet mühim bir iştir, niçin? Bütün bilimsel metinler ingilizce. İslam'ı öğrenmek ve öğretmek için de Arapça önemli bir dildir. Çünkü Kur'an'ın ve hadislerin tamamı Arapça. Meseleye bir de bu tarafından bak. Yoksa hiç bir Müslümanın Arapça kutsaldır diye bir iddiası yok. Kur'an, İngilizce olsaydı, Peygamber ingilizce konuşsaydı İslamı anlamak ve öğretmek için Arapça yerine İngilizce önem arzederdi.
Avustralyali 31 Temmuz 2019 10:29
Meal okuyan bir kisi olarak her gorusunuze katilmasamda su orneginiz beni SOK ETTI! "Bunlar ellerine bir Mushaf veya meal alıp, ileri derecede uzmanlık isteyen ekonomi, hukuk, siyaset bilimi gibi alanlarda ahkâm kesiyor". , Birde meal okuyanlarin bazilari adeta, sagda solda, sosyal medyada v.s "gelenekci" diye burun kivirdiklarimiza "gol atmak", "argumani kazanmak" "susturmak" icin ayetle fircalamaya "emri bil ma'ruf nehyi anil munker" zannediyorlar! Bizim niyetimiz meal okuyanlar olarak anlayarak okudugumuzu yasamak olmali. Sagda solda ahkam kesmek olmamali! Haddimizi bilecegiz. Ilme sa
Mehmet 31 Temmuz 2019 10:17
Hocam Kur'anda bütün peygamberler "Ey kavmim Allah'a kulluk edin ondan başka ilahınız yok diyor" dinin özeti bu diye düşünüyorum. Her şey bu ifadenin altında. Hz. Allah'ı ilah edindikten sonrası kolay. Her halde zor olan Allah'ı ilah edindiğini bütün benliğinle kabul etmek yalnızca ona iman edip yalnız ona secde etmek ve peşinden sadece ona ibadet edip her türlü yardımı yalnız ondan beklemek.
kıymetli hocam Allah sizden razı olsun …..Gönlümüze inşirah veren bir yazı olmuş...selam ve muhabbet ile
Takipci 31 Temmuz 2019 09:13
Kur'an ve Islam ile ilgili yazilanlarin gelip dayandigi bir nokta var: Kur'an'in anlasilmasi. Yazilanlardan cikan bir sonuç var, Kur'an anlasilamiyor, en azindan tam olarak anlasilamiyor. (hasa) Kur'an anlaşılamaz bir kitapmidir? 1400 yildir neden tam olarak anlasilamamis? Bizler Arapca bilmiyoruz, Araplar neden anlayamamis?
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 08:52
Ashabın yaptığı en büyük hata Kuran'ı kitaplaştırmaktır. Allah bunu murat etse idi, peygamberine sağlığında yaptırırdı. Tarihsel bir hitabı, evrensel kitap sanırsanız, şapa oturdunuz demektir. Şekil A da göründüğü gibi. Kuran’ı anlama yolunda şimdiye kadar kaç bin eser yazıldı Hocam. Bunlar boş çaba. Her tefsir bir tahriftir. Yok KURAMER’di, yok KURAV’dı, yok KURANVAKFI’ydı … Her bir grup, her bir ”Hoca” kendi kuranını anlatıyor topluma. O kadar takmayın kafanıza, dinin mesajı tevhitten ibarettir, gerisi furuat.
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 09:49
3
Tarihsel bir kitap mı? Emin misin?
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 17:44
2
8.52, Sen Tanrıyı Tarih Hocası sanıyorsun...
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 18:25
1
8.52, Kur'an Tanrının ifadesi ile zaten bir kitaptır. Sahabe onu kitap yapmadı, sadece ciltledi...
Karar Okuru 31 Temmuz 2019 08:08
O yeni canlı türünün çok önemli bir bölümü din istismarı da yapan bir anlayışın takipçisi. Dünyayı ve değerleri koruyanlar pek de din mahallesine yakın olanlar değil maalesef. 1400 yıldır bir şey anlamamak mümkün mü? Aklı devreden çıkarınca taklit ötesi bir davranış çıkmıyor. Buraya getiren anlayıştan buradan çıkış beklemek ancak 1400 yıldır hiç bir şey anlayamayan coğrafyalarda olur. Akıl sağlığı ne diyelim
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 08:00
Kıymetli hocam, sizin derdinizi ve hassasiyetinizi anlıyorum. Ancak ne eşsiz Yunus Emre zamanında ne de bugün öyle bir dindarlık mümkün olmadı ve olmayacak. Tek çare gerçek anlamda bir hukuk devleti ve özgür, bilimsel bir eğitim. Başka kurtuluş yok...
ÖTÜKENLİKURT 31 Temmuz 2019 07:27
Hocam bu konuda size katılmıyorum. Zira Kuran meali yazanların coğu onu anlayacak derecede Arapça bilen insanlardır. Okuyucunun bu dile hakim olması gerekmez. Arapça hastalığı hem insanlarımızın Araplaşmasına sebebiyet vermekte, hem de Arapça aşk şiiri yazan kağıdı öpüp başına koyması lomedisine yol açıyor! Bence hafızlık değil Kuranın anlaşılması özendirilmelidir! 1400 yıldır oruvu nelerin bozacağını öğrenmeyen toplum utanç sebebimizdir. Bence halkın meal ve ilmihal okuması sağlanmalıdır. Bazı hocalar varsın köşe dönmesin.
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 10:39
0
Kardeş bu gavur niye arapça öğrenmiş bak ne demiş watt. Sanki hemen araplasti avrupa. Bence bizim milletin adam gibi kalıbı yok o yüzden arapça öğrenen Arab a, ingilizce bilen ingilizce, Rus ça bilen Rus a yaklaşıyor öyle yaşamak istiyor. Sorun kafamızda yani. Şu yasakci akilla olmuyor olmuyor.
akademisyen 31 Temmuz 2019 10:37
1
Bahsettiğiniz komedi latin alfabesine geçtikten sonra oldu ötükenli kurt. Arapça'yı kutsallaştırmaktan bahsetmiyor hoca, meal okumayın da demiyor zaten. Her alanda çalışma yapmak için bilmen gereken dil var. nasıl Latince bilmeden tıp, Grekçe bilmeden antik felsefe, Almanca bilmeden Alman idealizmi üzerine konuşamazsan Arapça bilmeden de İslam'ın asıl kaynakları üzerine akademik yorum yapamazsın. Bu gerçeği anlamak için üst düzey bir zeka da gerekmiyor üstelik.
KARAR OKURU 01 Ağustos 2019 17:48
1
akademisyen kardeşim ne güzel özetlemişsin. tebrikler
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 05:52
Başlıktan hoca eseri tanıtacak zannı hasıl oluyor ama yazida o yok.
haydar keleş 31 Temmuz 2019 04:39
Meal okuma kuranı anla nasıl olacak .Siyer oku tefsir okur meal oku fıkıh oku hepsini harmanla meali tekrar oku günahlardan kaçar salih amel işlersen Kuranı anlarsın yetkili değilsen anladığın sende kalsın başkasına benim anladığım de Kuran bunu diyor mümkün oldukça deme
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 03:19
Madem Bedeviler biliyor Kur’an dönemi arapçasını onlar niye iflah olmuyor?
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 10:41
3
Müşrikler de peygamberi görüyordu ama olmadı dimi. Kardeşim saçma fikirle akil yurutmeyelim.
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 01:26
Korkunuzda haklısınız sayın yazar. Evet yalın ve anlaşılır Kuranı anladığı dilde okuyarak sözüm ona laik/kapitalist/demokratik 'çağdaş!' dünyayı Allahın ayetleriyle yöneltilmesi gerektiğini söyleyen/dile getiren gençlerin sayısı çoğalıyor. O eski 'yunuslu' uyutmalar devri bitiyor artık. Ne gariptirki ortaçağ saltanat sahiplerinin halkın ayaklanmasından korkup onları tasavvufla uyutmaları gibi modern siyasetin 'çağdaş' kalemşörlerinin de aynı ayak oyunlarına başvurması gerçekten ibret verici. Ama ne demiş atalarımız; korkunun ecele faydası yok! Demokratların ikiyüzlülüğü iyice deşifre oluyor.
Karar Okuru 31 Temmuz 2019 18:37
1
Hadi canım sende!!
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 00:46
Eser ne anlatıyor hocam konuyu dagitmissiniz kusura bakmayin.
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 00:38
O kadar ilahiyat var bu sahada prof var ama toplum üzerindeki etkileri sıfır sadece malumat . Samimiyet ,teslimiyet yok.Adanmışlık ruhu yok, mevki ,makam şöhret aldı başını gidiyor, siyasetin gölgesinde deki prof, makamlarla , yüksek maaşlarla yunus ruhu oluşmuyor. İktidara göre hutbeler toplumu dahada uzaklaştırıyor. Kuranının dili arapçadır,araplar ne yapmış ne anlıyor . Bugün tüm kaynaklar geçmişte yazılmış onları evirip çevirip aktarıyoruz. Kim kime güveniyor bilmiyoruz . yine de o kitabı alıp okuyacağım.
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 00:17
1400 sene geçmiş hala Kur’an’ı doğru anlamamıza sağlayacak eser yayınlıyoruz. Anlayıp, ders alasınız diye apaçık Arapça indirilmedi mi Kur’an. Araplar ne kadar düze çıktılarki biz anlayıpta düze çıkalım
KARAR OKURU 01 Ağustos 2019 01:52
2
00.17, 1400 sene olmuş ama hala senin gibi anlamyan eblehler çıkyor. Onun için anlatmakta fayda var.
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 00:13
Tabi tabi beyefendi akrabanız meal yazmasın ama en azından diyanetin mealinden herkesin anlayabileceği bir meal olduğunu da ilahiyatçılar kabul etsin. Yoksa Kuran ilahiyatçılaramı indi? Kuran ı mesela Isveç çe tercumesinden okuyup iman edecek birisi ilahiyatçılara mı sormalı yunus emre mi bilmeli?
Muhtefi. . 31 Temmuz 2019 00:04
**Bilhassa son 50-60 yıl içinde, mealci ya da Kur’an’cı denilen bazı gruplar oluştu. Bunlar ellerine bir Mushaf veya meal alıp, ileri derecede uzmanlık isteyen ekonomi, hukuk, siyaset bilimi gibi alanlarda ahkâm kesiyor; sonuçta -sorun çözmek şöyle durusun- ağır toplumsal sorunların çıkmasına sebep olabiliyorlar.**..Harika bir tespit ama Bu soytarılarin Suçu yok. !.suç bizim Müşteri olup egolarini tatmin ediyoruz. Ama sonlari geliyor Bitmeyeckler fakat yeni nesil uyanık Internet çağı Google vb Molla var. :))).rakipler saglam. !.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN