Back To Top
Şimdi barış için cihad

Şimdi barış için cihad

 - Son Güncelleme: 02.10.2019 Çarşamba 11:09
- A +

Eski ulema, uluslararası ilişkilere dair doktrinlerini görünüşte Kitap (Kur’an) ve Sünnete dayandırmış olsalar da gerçekte zamanlarının hâkim savaş olgusundan etkilenmişlerdir. Esasında cihad kavramının Kur’ân-ı Kerîm’de, hadislerde ve başka kaynaklarımızda “nefsimizle hesaplaşmaktan başlayarak her alanda iyilik ve doğruluğun yaygınlaşması için mücadele vermek” şeklinde özetleyebileceğimiz geniş bir anlam yelpazesi vardır. Fakat eski âlimlerimiz, belirttiğimiz nedenle cihadı “dünyadaki bütün gayrimüslimlerle savaşmak” diye tanımlamışlar, bunun kıyamete kadar farz olduğunu belirtmişlerdir. Ulema bu anlayışlarını Kur’an’a (ve hadislere) dayandırırken “sonra gelen ayetlerin öncekileri sonsuza kadar yürürlükten kaldırdığı” anlamında nesh yöntemini kullanmışlardır. Hâlbuki hükümsüz saydıkları barış içerikli ayetler de Allah’ın kelamı ve şartları oluştuğunda uygulanmasını istediği yasalarıdır. Bu içerikteki yüzlerce ayetten birkaçı şöyledir:

“Dinde zor kullanma yoktur; artık doğru eğriden açıkça ayrılmıştır.” (2/256)

“Rabbin dileseydi bütün dünyadakiler topluca muhakkak iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen (ey Peygamber), tutup insanları zorlayacak mısın!” (10/99)

“... Bir topluluğa kızgınlığınız sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun...” (5/8)

“...  Ve kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” (5/32)

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen savunmanı en güzeliyle yap; o zaman bakacaksın ki seninle aranızda düşmanlık bulunan, sıcak bir dost oluvermiş.” (41/34)

“Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyilik etmenizi ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları sever.” (60/8)

***

Elbette Müslümanların varlık-yokluk mücadelesi verdikleri bir dönemde gelmiş olup, savaşmayı teşvik veya emreden ayetler de var ve bugün de Müslüman toplumlar, yetkili organlarının kararıyla ahlâkîlik ve rasyonellik ölçüleri içinde bunların gereğini yaparlar. Ancak çağımızın Müslüman entelektüelleri ilkesel olarak barışı desteklemelidirler. Onlar Kur’an’ı, Sünneti, İslâmî birikim ve tecrübeyi bütünsel yöntemle anlamaya çalışmalı, İslâm’ın asli hedefini (evrensel âdil barışı) gerçekleştirme ülküsüne doğru ilerlemeli, bu suretle dünyayı belki yok edici bir savaştan koruyacak işlere yoğunlaşmalılar. Çağımızdaki imha silahlarını göz önüne aldığımızda bizatihi insanlık görevi olan bu tutum, İslam’ın küresel düzeyde doğru tanınmasını da sağlayacak, böylece İslam davetinin önündeki nefret engeli de aşılacaktır. Müslüman aydınların bir barış kültürünün oluşmasına katkı mahiyetindeki tutumlarının “savunmacılık” gibi iddialarla itibarsızlaştırılması haksızlıktır. Aksine hem belirttiğimiz İslâmî öğreti hem de modern çağın fikir ahlakı, barışın esas alındığı yeni bir dilin geliştirilmesini gerektiriyor.

Ayrıca, her ne kadar geçmiş çağların şartları savaşın aslî, barışın ârizî olmasını gerektirmiş olsa da bu olgu, Allah’ın Kur’an’da övdüğü insan fıtratı konusunda (30/30) bizi yanıltmamalıdır. Esasında insanoğlu için özgürlük, adalet gibi barış da temel bir ülküdür. Hiçbir normal insan kölelik zincirini gönüllü boynuna takmamıştır.

Topyekûn gelişme ve kalkınmanın ahlâkî amacı ‘barış ve güvenlik içinde refah’tır. Bunun da bilgi, özgürlük, hukuk güvencesi, adil paylaşım gibi pek çok şartları vardır. Ama bugün gücü elinde bulunduran “ileri” toplumlar bu şartları küresel düzeyde kavramak ve uygulamaktan uzak bulunuyorlar. Yine de insanlığın kadim ülküleri olan ilkelerin ve değerlerin çağımızda milli ve uluslararası yasalara, sözleşmelere girmesi bile savaş yerine barışın esas olduğu bir dünyaya doğru gittiğimizin işaretleridir. Müslüman düşünce ve ilim insanları da artık konuya buradan bakmak, bir Kur’an kavramı olan ve geniş bir anlam çerçevesi bulunan cihadı modern çağın belirttiğimiz zihin dönüşümü gereğince yeniden tanımlamak zorundadırlar.

Gelecekte İslam’ın itibar ve etkisi, Müslümanların yerel ve küresel düzeyde ‘barış için cihad’ anlayışını geliştirmelerine bağlı olacak gibi görünüyor.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 08 Ekim 2019 16:45
selamlar hocam. müsteşrikler barış ve huzurun bizatihi her alanda cihat olduğunu anladı(ehli salib islam beldelerinde yakıp,yıkıp her türlü ahlaksızlığı yapıyor.)bizim ilahiyatcılar sadece işi nefislerimize hapsettiler. dolayısıyla bolca çakça yiyen içen kendinden başkasına bakmayan(yabancı menşeli"yerlide değil"montofon inekleri andıran bir müslümam ortaya çıktı.hocam engin hosgorünüze siğınarak dikkatlerinize arzederim..
Karar okuru 03 Ekim 2019 19:14
S400 lerden vaz mı geçsek acaba?
Çağrıcı hocanın alt sıralardaki yorumlar (11:48) arasında görülen cevaba isnat olan meseleyi İbrahimi dinler tarihçisi Karen Armstrong'un kaleme aldığı Muhammad: A Prophet of Our Time adlı muhteşem kitapta ayrıntılı anlatılarak Peygamberimizin ömrünce sulh (barış) için mücadele ettiği gerçeği kesin bir dil ile vurgulanıyor.
Karar okuru 03 Ekim 2019 03:22
- Barış için geldik - Müslüman mısınız? - Evet. - Kardeş biz barış deriz ama sizi sevmeyiz. Yeryüzünden yok olmanızı isteriz. O yüzden bilim adamlarımız, mühendislerimiz hergün yeni silahlar üretiyor, sizi yok etmek için? - Peki siz kimsiniz? - Müslümanlardan geriye kalan herkes!!!!
KARAR OKURU 03 Ekim 2019 09:44
0
@03:22 -- "Türkün Türkten başka dostu yoktur" sloganı ile şimdi cevap yazdığım üst sırada görülen bu zavallı, ezik yorum arasındaki tek fark nedir biliyormusunuz?? CEVAP: Söylem farkı. Birisi kavmiyetçi/Milliyetçi söylemlerle toplumu korkutarak kontrol etmeyi amaçlıyor. Öbürüde Dini, yada İslami, söylemlerle toplumu korkutarak kontrol etmeyi amaçlıyor.
Kararli 02 Ekim 2019 13:45
Müslüman! zifiri karanlikta,aksütün icindeki akkili görecek ferasete sahip olmadan… Baris icin Cihad hayal degilmi? Sayin Hocam. Mülkün Temeline konmus dinamitleri bile hergün gazetelerden okuyoruz.Biz kendimize ADIL degilken Nasil digerlerine Adil ve Barisci davranacagiz.
İbrahim Erdoğan 02 Ekim 2019 13:05
"BARIŞ İÇİN CİHAT". Çok güzel bir hedef. Bence hem insanî, hem de İslâmi... Allah bu yoldakilere sebat ve selamet versin, inşaallah... Teşekkürler ve Allah razı olsun, hocam...
Karar Okuru 02 Ekim 2019 11:14
Barış için CİHAD çok isabetli kavramlaştırma denemesi ama bu tür bir cihada başlamak için önceki CİHAD kavaramına yüklenen mana ile hesaplaşılması gerekir.Aksi takdirde zaafa düştüğümüzde barış için cihadı istediğimiz gibi bir algı güvenirliğimiz konusunda ikna edici olamayacaktır.Gelenekteki cihad kavramının anlamıyla hesaplaşmak ne ölçüde mümkün buna bakmak lazım.Önce eski mananın teorisinin “savaşın kaçınılmaz olduğu durumlarla” sınırlı olduğunu, yani saldırgan düşmana karşı olduğunu (kafire değil) tesbit etmek gerekir...
Karar Okuru 02 Ekim 2019 14:09
0
Çünkü küfrün hesabını sormak insanın (müslümanın) değil Allah’ın yetkisindedir. Hidayeti Allah verir. Kulun Peygamber de olsa bu konuda yapabileceği bir şey yoktur. Kuran’da savaşla ilgili ayetlerde “cihad” kavramının geçmesinin küfürle ilgisi o günün şartlarında düşmanın aynı zamanda kafir olmasıyla ilgilidir. Yoksa kafirin küfrü sebebiyle savaşılacak kişi olmasıyla alakası yoktur. Saldırgan düşmana karşı mücadele ve mücahede her kes için gereklidir, çünkü hayatta kalmanın başka yolu yoktur.
KARAR OKURU 02 Ekim 2019 10:45
Hocam size inanamıyorum. Bir kerecik olsun korkunç imha silahlarını üretip satan, Afrika’yı, Asya’yı sonuna kadar sömürüp tarumar eden Sevgili, Çok medeni, insan haklarına çok saygılı!!!!, cici Batınızı da eleştirseniz. Çok yazık, vurun müslümanlara vurun...
METİN P. 02 Ekim 2019 09:52
İSLAM YANİ BARIŞ YANİ TESLİMİYET DİNİ.BU BARIŞ VE TESLİMİYET ORTAMI VE DÜNYASI İÇİN MUTLAKA BARIŞ,BARIŞ OLMADAN TEBLİĞ VE DAVET NE MÜMKÜN.BUNU BİLEN RABBİMİZ SADECE VE SADECE DAVET VE TEBLİĞ VAZİFESİNİN GÜVENCESİ İÇİN FİİLİ CİHADI EMRETMİŞTİR.KILIÇ AYETİNİN DİĞER BÜTÜN AYETLERİ NESHETTİĞİ BİR İDDİADIR.BU İDDİAYI DA İLGİNÇTİR MÜSLÜMANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN ÖRGÜT VE CEMAATLER SAVUNUYOR.FİTNE KALMAYINCAYA KADAR ONLARLA SAVAŞIN AYETİ ZÜLUM VE BASKI DİNENE KADARDIR.KÜFÜR BİTİNCEYE KADAR DEĞİL,FİTNE YANİ ZULÜM BİTERE KADAR.
Karar Okuru 02 Ekim 2019 09:35
Dindar oldugunu iddia eden insanlar vicdanli ve durust yasayislariyla ornek olarak dini sevdirebilirler ancak. Cunku toplum onlarin ne dediklerine degil ne yaptiklarina bakarak kanaat olusturuyor.
Malik Bin Nebi 02 Ekim 2019 07:40
"İnsan olmadan Müslüman olamazsın. Özgürlük olmadan iman olmaz. Demokrasi olmadan İslam olmaz. Eleştiriye --dinsel eleştiri dahil-- tahammül edemeyenler medeniyet kuramaz ve sorunlarını asla çözemez." Kaynak kitap: İSLAMDA SAVAŞ BİTMİŞTİR Yazar: Mücahit Bilici
KARAR OKURU 02 Ekim 2019 12:38
3
07.40, Kur'an öyle demiyor. İslam, iman etmeyen hayvandan aşağıdır diyor. Sen kimim İslamından bahsediyorsun.
Muhtefi. 02 Ekim 2019 13:38
0
12:38..İslam Aklı olanı Muhatap alır :))..Akıl tabi ki İnsani Hasletlere Sahib olanda olur. İnsan olunmadan İman Laftadir. Dilde olur. Sen,ben, o,.İnsanı Hasletlere............... ( Ahlak,Edeb vb) sahip olmayan böyle bir adamı Muhatap alirmiyiz .Dünür, Komşuluk, iş vb yaparmisin/mıyız. ?...yapmayız. Rüyada bile görmek istemeyiz sanırım. :))..Kuran'in Hitap ettigi ise İman Etmeyen Materyalist ( Kafir,putperest, müşrik vb) Mantikla Etik kural Sahibleri ise Gorunurde hoş..! Fakat onlarda İç huzur (güvenilmez, hersey beklenir) olmaz ..
METİN P. 02 Ekim 2019 14:22
0
malik bn nebi haklı.iyi bir insan olmadan iyi bir müslüman olunmaz.üçüncü cümle tamamen yanlış.dünyada öyle bir demokrasi olmadığına göre biz iman etmek için demokrasinin yerleşmesini bekleyemeyiz.TAM TERSİNE HUKUK,ADALET VE İNSANLIK GETİRMEK İÇİN ÖNCE İMAN ETMELİYİZ.MÜDDESSİR SURESİNDE BİR TAKIM ERDEMLER SIRALANDIKTAN SONRA İMAN ETMEKTEN BAHSEDİLİR.SASAA BİN NACİYE İSİMLİ ADAM CAHİLİYE DÖNEMİNDE ÇOK İLGİNÇ KABEDE DURAN 360 TANE PUT SAYISINCA ANNE VE BABASI TARAFINDAN DİRİ DİRİ GÖMÜLECEK OLAN 360 TANE KIZ ÇOCUĞU KURTARMIŞTI.İSLAMDAN SONRAKİ BİR DEVİRDE PEYGAMBER SAV. EFENDİMİZE BUNUN KENDİSİN
METİN P. 02 Ekim 2019 15:56
0
islamdan sonraki bir zamanda peygamberimize kendisinin yaptığı bu iyiliklerin ahirette fayda edip etmeyeciğini sorması üzerine peygamber sav. efendimiz bu iyilikleri sayesinde Allahın ona iman bahşettiğini söylemiştir.Bütün erdem ve iyilikler her zaman insana artı bir değer olarak geri verilir.İman nuru da o sayede sasaaya verilmiş demektir.
KARAR OKURU 02 Ekim 2019 06:52
Cihadın içimizdeki kötülüklerle savaştan ibaret olduğunu ama alimler tarafından yanlış anlaşılarak ömür boyu gayri müslümlerle savaş olarak anlatıldığını söylüyorsunuz. Oysa Peygamber de ömrü boyunca gayrimüslimlerle savaşmıştır. Bu yanlış anlayanlar sınıfına haşa Peygamber de mi giriyor?..
M.Çağrıcı 02 Ekim 2019 11:48
0
Değerli Karar Okuru, ilgine teşekkür. a) "Cihad, içimizdeki kötülüklerle savaşmaktan İBARET" diye bir ifadem yok ve olamaz. "Elbette... savaşmayı teşvik veya emreden ayetler de var..." demişim. b) "Peygamber de ömrü boyunca gayrimüslimlerle savaşmıştır" iddiası yanlış. Ömrünün sadece 2 AY'ı savaşta geçti. Hepsinde Müslümanlar 147, karşı taraflar 288 kişi kayıp verdi. Dolayısıyla günümüz ölçülerine göre bunlar küçük çaplı çatışmalardan ibarettir. Selamlar
Muhtefi. 02 Ekim 2019 13:26
1
Sevgili Peygamberimiz ASLA ve ASLA hicbir yerde SAVAŞI istememiştir. Hepsi SAVUNMA SAVAŞLARIDIR. ..Dileseydiler. bir Parmak işaretine ARABİSTANDA vd Taş, Taş üstünde kalmazdı. !...Dağlar Kapanalim dediler HAYIR dediler. .MERHAMET, CÖMERTLİK, AFETMEK vb Hep Tercihleridır.Medeniyeti,Ahlaki, Edebi, Adaleti, Cömertliği, Çalışmayı, Fedakarlığı, Huzuru, Sakinliği, Bereketi Tavsiye ettiler. Bizler Oncu olmaliyiz bu hasletlerde.!.Elbette Savaş Kaçınılmaz olduğu zamanda HEP ÖN SAFLARDA oldular.olmalıyız. !.SEFAATLERİNI DİLENİRIZ. .Salat u Selam olsun Sayısizca. Dil aciz kalır. !
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN