Back To Top
Siyasal İslamcılıların yanlışları

Siyasal İslamcılıların yanlışları

 - Son Güncelleme: 17.07.2019 Çarşamba 09:32
- A +

Siyasal İslamcılar, son yıllarda dindar bilinen çevrelerde arttığı söylenen ahlâkî yozlaşma hususunda özeleştiri yapmayı sürdürüyorlar. Ama bence onlar önce kendilerini sorgulamalılar. Çünkü dini siyasete angaje ederek siyasetin çözmesi gereken sorunları dine yüklediler; böylece siyasetin yapması doğal olan yanlışların bedeline İslam’ı da ortak ettiler. Fakat yazdıklarından anlaşıldığına göre hâlâ yanlışlarını göremiyor veya kabullenemiyorlar. O yüzden “Bu sefer olmadıysa ileride olur” deyip, -artık kendilerini dinleyen birilerini bulabilirlerse- belki başka bir İslamcı siyaset arayışına gireceklerdir.

Esasında Müslüman toplumlarda İslamcıların anlamak istemedikleri gerçek şudur: Peygamberimize gelen İslam’ın iki kurucu unsuru var: Söz (kelâmullah) ve Olgular (tarihî-toplumsal gerçeklik). Söz de Allah’ın yasası, olgular da Allah’ın yasası. İkisi arasındaki ilişki, kültürümüzde “illet, hikmet, mesâlih, makasıd” gibi kavramlarla ifade edilen rabıtalarla kurulur. Söz sabit, olgular hareketlidir, sürekli değişir. İşte bu kaçınılmaz değişmeler karşısında Söz’ün işlerliğini koruması ancak belirttiğimiz rabıtalarla mümkün olur. “Re’y, tefsir, te’vil, içtihat” gibi faaliyetleriyle bu rabıtaları keşfeden ise akıl’dır. Akıl mevcut toplumsal gerçekliğe bakarak, “Bu olgular karşısında bu Söz’deki hikmet, mana ve maksat şudur” der.

***

İslâm’ın ilk dört beş asrında bu sistem işletildiği, ayrıca olgular da yavaş değiştiği için ciddi sorunlar yaşanmıyordu. Fakat daha sonra dinî bilgi ve düşünce, bizim ulemanın kutsal Kur’an’dan ve Sünnet’ten daha kutsal saydığı medrese ilimlerinde dogmalaştırılmış ve neredeyse harfine dokunulmadan nesilden nesle taşınmıştır. Bunun üstüne bir de Batı’da başlayan ve zamanla bütün dünyayı kasıp kavuran değişim süreci gelince dondurulmuş medrese bilgileri tarihî-toplumsal gerçeklikten tamamen koptu; sorun çözemez, hatta sorun üretir hale geldi. Böylece zamanımızdaki tıkanma kaçınılmaz oldu.

Bu tıkanmayı aşmak için ülkemizdeki İslamcılar, yukarıdaki sitemi işleterek dini bu çağın olgularıyla ve o olguları yaşayan birey ve toplumla buluşturmak yerine, başlıca şu iki yanlış telkinle siyasetin ayarını bozdular:

1.Şimdilerde ‘İslâmî yönetim’ fırsatı doğduğuna göre, yönetenler İslam’ın ve (keyfî biçimde daraltılmış anlamıyla) ‘Müslümanlar’ın güçlenmesine hizmet etmek zorundadırlar”;

2. Ülkede ‘İslâm davası’na hizmet eden çevreleri, vakıfları, cemaatleri, kadroları… büyütmek; bunun için icabında ideolojik, siyasi, ekonomik… ayırımcılık, kayırmacılık yapmak, hatta bu uğurda yapılan usulsüzlükleri örtbas etmek helaldir, meşrudur. Bu işleri de pek âlâ üç konuda yalan söylemenin caiz olduğuna dair hadis gibi bazı dinî beyanlar içine sokabiliriz” dediler.

Yönetenler de onları dinledi; çünkü hem kendilerine dinen buna mecbur oldukları öğretilmişti hem de bunun siyasi getirisi yüksek olacaktı.

***

Elbette din toplumumuzun “omurgasıdır” ve bu omurga daima güçlü tutulmalıdır. Çünkü her şeyden önce din fıtrîdir; insanoğluna kendini ve Rabbini tanıtan manevi bir güç ve destektir. Din eşsiz bir nimet ve rahmettir; iyi günlerimizde şımarmamızı, kötü günlerimizde yıkılmamızı önler. Öldükten sonra bile varlığımızı kaybetmeyeceğimizi öğretip, adalet ve mutluluğa dair ümitlerimizi yaşatır. Ayrıca kültürel, tarihî, sanatsal, edebî, ahlâkî vs. medeniyet değerlerimizin neredeyse tamamını, hatta millet olarak bekamızı dinimize borçluyuz. Onun için yönetim dini önemser ve yaşatma yolunda hizmetler üretir. Fakat bunu farklı inanç gurupları arasında eşitlik ve özgürlük ilkelerine zarar vermeden yapar; din üzerinden vatandaşları arasında ayırım kayırım yapmaz. Tersi tutum: (a) Devlete zarar verir; çünkü devlet adaletsiz bir devlet olur. (b) Topluma zarar verir; çünkü toplum kesimleri arasında eşitsizlik ve nefret üretir. (c) Dine zarar verir; çünkü mağdur kesimler, siyasetteki yanlışların sebebini dinde aramaya başlarlar.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Denizci Alperen 24 Temmuz 2019 11:43
İnsanlık ortak akılla Demokrasi denen sistemi bulmuş , bu sistem yönetenlerin kansız bir şekilde el değiştirmesi esasını getirmiştir. Gerek İslam gerek Hristiyan ve gerekse de Pagan kültürlerde kısaca insan topluluklarının olduğu yerlerde iktidar hep cazibe merkezi olmuş baba oğula , kardeş kardeşe acımasızca kıymıştır. Rabbimiz Yüce kitabımızda bize devlet istemi buyurmaz aksine adaletli olmamızı, kibirli olmamamızı, semalardan , yerlerden ve tüm yaratılmışlardan ibret almamızı buyruklar, böyle insanların yaşadığı cemiyet zaten insanlığın erdemine ermiş olur.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 14:48
Islam hukukunun cârî olmadigı bir beldede ne de cok muctehidimiz var.MasaAllah bilgi hikmet ve muktesebatta Imam-ı Âzâm ve İmam Şâfî'yi fersah fersah geçmis vaziyetteler.Bunlar asrımızın mutlak Muctehitleri ! Tabii ki bazı müteşeyyihler gibi kerameti kendinden menkul !!
KARAR OKURU 24 Temmuz 2019 19:38
0
islam huku‘ku hiç bir zaman ve Belde‘de icra edildimi? islam, müslümanlar üzerine baski araci olmaktan öteye gidebildimi? Egitimsiz toplumlar(in) dindar yada pagan olmasi ikisi içinde ümit vaad etmez.
ALİ BULENT 23 Temmuz 2019 12:17
HOCAM YAZİNİZDA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUYA TEMAS ETMİSSİNİZ.ANCAK TEDAVİ KONUSUNDA SİZDEN MERHUM ERBAKAN HOCAMIZIN ADİL DUZENİ HAKKİNDA DA BİR SERİ YAZİ BEKLİYORUM MUVAFFAKİYETLER.
Takipçi 23 Temmuz 2019 10:05
''din üzerinden vatandaşları arasında ayırım kayırım yapmaz.'' Sayın yazar cizye ne demektir, açıklayabilirmisiniz ? Allah dinin bozulmasına izin vermez.
Kenan Hoca 20 Temmuz 2019 14:46
Sayın hocam, siyasal islamcılar en çok zararı dindar, ve muhafazakar kesime verdiler. Bunu anladığımda iş işten çoktan geçmişti. Artık kendimi muhafazakar olarak değil müslüman olarak olarak tanımlıyorum. Siyasal görüşüm de değişti. Demokratım. İnanin solcular daha demokrat daha anlayışlı daha entellektüel. Bizim cenah çok cahil. Sebebini ben de merak ediyorum.
MNC 19 Temmuz 2019 10:56
İslam'a özel değil genel olarak Din ve siyaseti birbirinden tam olarak ayırmak mümkün değil ama birbirlerinden ne kadar uzak dururlarsa iki taraf da o kadar huzur buluyor bence. Dolayısıyla toplum da huzur buluyor.
İbrahim Erdoğan 17 Temmuz 2019 19:59
Hocam, Öteden beri bu soru aklıma takılıyor: "İslamcı" ne demektir?.. Bana bir şeylerin alınıp satıldığı ticarethaneleri anınımsatıyor da!.. Lokantacı, galerici, fırıncı vb. gibi... Selametler diliyorum...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 23:55
2
Matematikçi dediğinde, aklına matematik alıp satan mı geliyor?..
KARAR OKURU 20 Temmuz 2019 07:50
0
Matematikçi denmez zatem matematik öğretmeni denir,mit mensubuna mitçi denmediği gibi ....
KARAR OKURU 20 Temmuz 2019 14:41
0
Menfaatine göre dini alıp satan demek.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 10:58
0
14.41, Sen menfaatine göre her şeyi alıp satar mısın?
Orhancı, Ferdici... 23 Temmuz 2019 11:04
0
07.50, İşkemden atma. Al bir dilbilgisi kitabı, Türkçede ci-cu eklerinin ne manaya geldiğini araştır. Fizkiçi, kimyacı, tarihçi, edebiyatçı, daha kolay anlaman için, Orhancı, Ferdici gibi... Bir şeyi karalamak için size sunulan her zokayı yutmayın. Biraz araştırın...
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 13:46
0
10.58 ben satmam da bu kavramın içine girenler malesef alıp satıyor. Yeterki dünyalık bir şey elde etsinler. Satmaycakları yok. Mana farklı olabilir ama ;malesef realite böyle.
Muhtefi. 17 Temmuz 2019 19:24
Güzel bir yazı olmuş. Tesekkurler..Medrese eski tabir yeni Tabir ilahiyat dersek o araç ilimleri ezberde kutsallastirip statik kalmak ve hatta Toplumda Ayrıcalık bekleyip Toplumun önünü tıkamak çok büyük sıkıntı. 32 GB hard disk veya daha fazlası Daha Kutsaldır. :)))..galiba :)))..Din diyorsak ilkönce Sorumluluk Makamında olanlar Cesur, Hakkaniyetli, Ahlak, Edep ile İlim, irfan ve Hikmetle yol göstermeli veya BEKLEME yapmamalı bir parça ekmek için ve desinler diye Ömür çok kısa. !!...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 18:10
Sayın yazar; siyasal islamcıları eleştirmeden önce "siyasal islam" kavramıyla ne kastettiğinizi söyleseydiniz keşke. Laik bir sistemde seçim yoluyla iktidara gelmiş ve ülkeyi mevcut sistem çerçevesinde, İslâmî esaslara hiç bir şekilde atıf yapmadan ve böyle bir iddiada bulunmadan yönetmeye çalışan bir kadroyu hangi saikle ve neye dayanarak "İslamcı" olarak niteliyorsunuz. Ayrıca yazınızda "kültürel, tarihî, sanatsal, edebî, ahlâkî vs." değerlerden bahsederken İslâm'ın bir siyaseti olmadığını mı söylüyorsunuz.?
M.Çağrıcı 17 Temmuz 2019 21:14
0
İlgine teşekkür ediyorum değerli Karar okuyucusu. Siyasal İslam'ın ne olduğunu ve ne olmadığını önceki birkaç yazımda görebilirsiniz. Selamlar
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 18:09
Hocam sizden bir de bu yazinin B yuzunu, siyasetten uzak islam mumkun mu konusunda yazmanizi talep ediyorum. bu konunun muamelat. sosysl sorunlsra etkili cozumler icin siyasetin guclu-olumlu arac etkisi vs bakimindan... belki arac olmasi gereken siyasetin ESASEN PROFESYONELLIK/LIYAKAT/EHLIYET/ERDEMLI/inisiyatif sahibi vasiflarina haiz kisilerce yapilmasi gerekirjen; olaganustu durumlar, kisisel zaaflar/konjonktur/guvenlik vs getekceleri ve etkenleriyle ARACLARIN AMAC HALINE GELMESI,; dunya-ahiret dengesi ve misyonlari ile adaletle muamele zorunlulugu konusunda DUNYEVILESMESI buyuk sorun.
yasin aydoğan 17 Temmuz 2019 16:20
Teşekkürler sayın çağrıcı...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 15:14
ÖNEMLİ: "Eşitlik ve özgürlük ilkelerine zarar vererek; din üzerinden vatandaşları arasında ayırım kayırma yapılırsa; (a) Devlete zarar verir; çünkü devlet adaletsiz bir devlete dönüşür. (b) Topluma zarar verir; çünkü toplum kesimleri arasında eşitsizlik ve nefret üretir. (c) Dine zarar verir; çünkü mağdur kesimler, siyasetteki yanlışların sebebini dinde aramaya başlarlar."
Gayet güzel bir yazi sn hocam. Devamını bekleriz. Tarihten örnekler vererek islami bağlamini da delillerini de ortaya koyarak daha somut, sıradan insanların da anlayabileceği yazılara ihtiyaç var. Daha üst seviyede ulusal ve uluslararası tartışmalar ve platformlar lazım. İslam ülkelerinin sıratı müstakimi bulmasi, hurafe, efsane ve uyduruk hikayelerden arınması için bu şart. Şiiliğin doğuşu, batinilik, tasavvuf vs konularında aydınlanma gerekiyor.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 14:10
İslam'ın ahkamı tatbik edilsin diye yapılan çalışmaları, Siyasal İslam diye aşağılayıp karalamak, Hz. Peygamber'in Kureyşli müşriklerle yaptığı mücadeleyi hazmedememektir...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 14:45
1
Münafıklık 2 çeşittir demiştim ya. Şekil a da görüldüğü gibi :-) Hz. Peygamberin müşriklerle mücadelesini bugün sistem içi/demokratik düzlemde mücadele ile bir görmek cahilliğin daniskasıdır. Bilinçli yapılıyorsa hem müslümanlara hem de demokratlara yalan söylemektir. Bu yalana kim inanırki?
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 23:57
0
14.15, Bir konuya ilgili ilgisiz maydanoz olamanın bile bir adabı vardır...
Mehmet EFE 17 Temmuz 2019 14:01
"Siyasetteki yanlışları dinde aramıyoruz, din adamlarında arıyoruz, âdeta ruhban sınıfı gibi davranıyorlar. Dinin adamı ne demek... Hatta alımın söylediği bile kutsanamaz.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 13:29
"İslam hem düşünceyi hem de olguları değiştirmek için gelmiştir" yazıma ek olarak. Siyasal İslam; Allahın dinini hakim kılmanın adıdır aslında. Yok, bununla bı günki demokratik düzen içinde faaliyet yapanlar kast ediliyorsa, onlar kendilerini müslüman zanneden laik/demokratik tipler sadece. Ya islamın münafıklığını yapıyorlar ya da demokrasinin!
Karar Okuru 17 Temmuz 2019 13:13
O mahalle külliyen çağ dışı bir anlayışın içinde. Bağnaz orta çağ hristiyanlığının evrilmesi nerede ise 1000 yıldan fazla sürdü. Bilim ve aklın önceliğini tabiat ve yaşamın tokatları getirdi. Bizim önümüzde de 1000 yıldan fazla var hacı hoca varsın oyalansın dursun. Kimsenin de bu coğrafya ve ülkeden umudu yok Reklam arası bitti osmanlının kaldığı yerden çöküşe devam
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 13:13
İslam hem düşünceyi hem de olguları değiştirmek için gelmiştir. Düşünce farklı/olgu farklı olmalı demek hastalıklı ruh halidir. Demokrasi de bu tip hasta/meczup tipler yetiştirmenin adıdır (birzamanlar moda olan 'benim kalbim temiz!' sözünün toplumun bir kesiminde meşhur olması). İslamda bu çiftestandartlığa şirk denir. Yazar İslamı bilmiyor olabilir ama yazısının sonundaki toplumun bazı kesimlerinin zarar göreceği tam ikiyüzlülük. Demokrasiyi kabul etmeyenler toplumda baştacı mı ediliyor? Hiçbir sistem kendini ortadan kaldıracak olan düşünceye müsade etmez. Halkı avanak sanmayın!
Mehmet 17 Temmuz 2019 12:49
En kötüsü siyasal islamcı liderlere bakarak kuran ve sünneti hafife aldılar.Adaket ve liyakati kurandan çıkaran siyasiler gençleri deizm e sürükledi.Yolsuzluk,torpil,hırsızlık,israf,koltuk vs caiz gibi görünmeye başlandı.Fetonun yaptıkları misliyle devam ertirildi
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 12:00
Hocam size göre Siyasal İslamcılık nedir? Bin bir türlü çile ile, Müslümanlar inancını özgürce yaşamaları için yönetime gelen, sonunda da (bilhassa rahata kavuşan) Müslümanlarca şeytan gibi taşlanan enayiler midirler?...
KARAR 17 Temmuz 2019 11:47
Kabahati gelenege atanlarin somut ornekler vermesi gerekiyor. Bu gune kadar kabahati gelenekte arayan reformistlerden boyle tatmin edici bir ornek duymadim...
Maslahat için kizb (yalan) ise zaman onu neshetmiştir (hükmünü kaldırmıştır). Maslahat ve zaruret için bazı âlim ‘muvakkat’ fetvası vermiş. Bu zamanda o fetva verilmez. Çünkü o kadar su-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez."B.Said Nursi.
koca bin yıl! 17 Temmuz 2019 11:25
"İslâm’ın ilk dört beş asrı"ndan bu yana hata yapan müslümanlar. Ama anadolunun islamlaşması, selçuklu ve osmanlı tecrübesi hep bu yüzyıllardan sonraki kocaman 1000 yıllık tarih içinde. Dile kolay, bütün bin yılın düşünce tarihi "dogmalaştırılmış" dini düşünceden ve "dondurulmuş medrese bilgileri"nden ibaretmiş. Hepsi sadece bir köşe yazısında tukaka edilmiş!
Ne garip değil mi? Sizin gibi makasıd ve maslahat vurgusu yapan, ilk dört asırdan sonrasını dinin özünden uzaklaşma olarak gören bir hocamız, bugün iktidarda olan siyasal İslamcılara bahsettiğiniz usulsüzlükler için fetva veriyor. Demek ki yanlışı gelenekte filan aramak beyhude imiş. Ne mezhepler, gelenek ve medresenin ne de iddia ettiğiniz donukluğun (?) bahsettiğiniz sorunlarla alakası yokmuş sayın hocam.
alperen 17 Temmuz 2019 10:53
Tam Fazlurahmancı bir yazı..Kuran ve sünnet demiyor söz ve olgular falan..Söz üzerinde diledikleri gibi yorum yapacaklar laf cambazlığı..
M.Çağrıcı 18 Temmuz 2019 01:47
0
Sevgili Alperen, bir sonraki yazım çıktığında okumanı, ayrıca eleştirilerini daha nazik bir dille yapmanı tavsiye ederim. Selamlar
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 10:47
Siyasal İslamcıların payandası ulema, idarecilerin çoluk çocuğunun sıhhat ve selameti için bir de açılışlarda dua etmekten öteye bir şey yapmıyorlar. Elinize sağlık.
Mustafa Hocam, ömrüm boyunca İslam'ı yaşamaya çalışan biriyim. Helali, haramı ayırt etmek için azami çaba sarfediyorum. İçki, zina, kumur, faiz gibi büyük günahlarıdan ve kul hakkı yemekten uzak duruyorum. Söyledikilerini yaşayan din alimlerini seviyor ve nasihatlerine uymaya çalışyorum. İlk gençlik çağımdan beri İslam'n hükümlerini dikkate alan bir yönetim için de var gücümle çabalıyorum. Ben Siyasal İslamcı mıyım?
Demokr hukukçu 17 Temmuz 2019 14:15
2
Parti için çalışıyorsan evet siyasal islamcısın
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 17:32
2
14:15, Çok komiksin. Mesela CHP'de bir parti. CHP için çalışan bir Siyasal İslamcı... Ya da Müslüman olan zaten CHP için çalışmaz mı diyorsun.
M.Çağrıcı 17 Temmuz 2019 21:20
0
İlgine teşekkür ediyorum değerli Karar okuyucusu. Elbette ki "Siyasal İslamcılık"tan sizin yazdıklarınızı kastetmiyorum. Siyasal İslam'ın ne olduğunu ve ne olmadığını önceki birkaç yazımda görebilirsiniz. Esasen bu kavramın tanımı yapılmıştır. Selamlar
Bayazit Karacan 17 Temmuz 2019 09:48
Teşekkürler hocam.Özlediğimiz bir yazı.
İslam'ın hükümlerini referans alan bir yönetim isteyen ve bunun için çalışan Müslümana Siyasal İslamcı denir. Bu aynı zamanda Hz. Peygamberin 23 senelik mücadelesinin özeti demektir. Hz. Peygamber Kanarya Sevenler Derneği Başkanlığı mı yaptı? Kur'an'ın hükümlerini sakın tatbik etmeyin, bir hata yaparsanız İslam zarar görür, mü dedi? Ya da tam aksine "Benden donra ayrılığa düşmeyin, Kur'an'a ve sünnetime sımsıkı bağlanın" mı dedi?
Krr okr 17 Temmuz 2019 11:51
1
Öyle olmuyor ama günümüzde İslami referans gösterip milletin malını ÇALANA Siyasal İslamci deniyor. Hz. Peygamber İrşad ve Tebliğ vazifesini yapmıştır. Vazifesini de siyaset ile yapmamıştır. Milleti kandırmayın.
Mehmet 17 Temmuz 2019 12:57
1
Hz peygamber kuran a göre yaşadı.Kuranin hükümlerine göre devleri dizayn etti.Bizim gibi dini siyasete alet etmedi.Adalet ve liyakat zirveye çıkmıştı. Şimdi adalet ve liyakat ilişkilere göre dağıtılıyor.Ben kendimde dahil islami bir insanda yönetimde giremiyorum.Siyasetci hz öner gibi olmalı yoksa papağan gibi edebiyat yaparız.Faiz,yolsuzluk,torpil,güvensizlik,ahlaksızlık,hırsızlık gibi kavramlar avrupada değil islam ülkelerinde konuşuluyor.E hani kuran ve sunnet
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 13:03
3
11.51, Hz. Peygamber Mekke'de panayır, panayır dolaşıp İslam'ı anlatmıştır. Medine'de İslam'ın hükümlerini yönetici vasfı ile tatbik etmiştir. Sen, Hz. Peygamberi suya sabuna dokunmayan, Kanarya Sevenler Derneği başkanı sanıyorsun.
Mustafa Hocam;çok cılız da olsa, siyasal islamcıların yanlışlarına değinmişsiniz.Teşekkür ederim ve de devamını beklerim.Bunların yanlışlarına yanlış deyemeyen tam tersi yanlışlarını onaylayan,teşvik eden hatta ve hatta bu konuda fetva veren fetvacıları bile var biliyorsunuz.Onlar; bu fetvacının fetvalarından destek alıp,kendilerine dayanak yapıp daha nice yanlışlara yöneliyorlar.Adaleti,liyakati,hakkaniyeti,şeffaflığı vs.kriter alacaklarına,tam tersi uygulamalara tevessül ediyorlar.Böyle yapınca da,dediğiniz gibi devlete de,topluma da,Din'e de zarar veriyorlar.Sadece kendilerine zarar versel
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 11:48
0
Tarikat ve cemaatlerin siyaset ile ilgilenmeleri onların artık İslam hizmetinden çok dünyevi menfaat hizmeti peşinde olduklarını gösterir. Bu yüzden günümüz tarikatleri ve cemaatleri guvenilmezdir. Şeyh denilen zatlarin ne kadar vasıfsız olduklarını görüyoruz. Uzak durmalı bunlardan.
Yüksel dinçer 17 Temmuz 2019 08:30
hayal etmek kendine pay çıkarmak veya inaç üzerinde menfaat sağlamak kısa vadede başarılı olur hatta uzun vadeye yayılabilir ama doğrunun ve gerçeğin bir yerde mutlaka duvar gibi önüne çıkma gibi bir huyu vardır
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 08:02
Kızım sana söyleyeyim, Hayrettin Karaman sen anla, yazısı olmuş. Yıllarca Cübbeli zihniyeti tarafından taşlanmış Hoca, ne oldu da/nasıl oldu da, siyaseten Cübbeli ile aynı safa durdu ? Hocaların da, siyasetteki talebelerinin de günahlarının dine fatura edilmesi normal değil mi ? Bir gün birisine, İkbal’in, Müslümanlardan kaç, Müslümanlığa sığın, sözünü söylemiştim de, aldığım cevap, Müslümanları inşa eden müslümanlık değil mi, olmuştu. Kültürel müslümanlığın, Allah’ın dini İslam ile sorunlarını mutlaka tartışmalıyız. Teşekkürler Hocam.
Sabır! 17 Temmuz 2019 06:49
Hangi müslüman ülkesi başsızdır.Liderin islami sözler sarfetmesi müftü olarak halka vaaz ve irşat faaliyetinde bulunmanızdan ne farkı var.Zararı olmaz belki moral değerlerimizi yükseltir.Bu şablon karşı dünyanın şablonu,devlet adamı,ekonomi konuşsun,hukuk,uluslararası ilişkiler konuşsun her şey konuşsun fakat islam konuşmasın.Muhalefette konuşsun din bizim hayatımız yaşantımız değil mi insan yaşadığını konuşur.Bu siyasal islam lafı da bize ait değil onuda bilesin.
Yurdumun İnsanı 17 Temmuz 2019 06:24
Sağolun hocam bilgileriniz için.Sakat bir kabul, anlayışımıza işaret etmek istiyorum. Emin/MÜMİN olma, insani ve medeni ilişkler dünyasının somut, gözlenen konusu iken bunu imama,dini hal gibi görmek. Hz. Peygamber müslüman olmadan Emin/Mümin biri değilmiydi. İnsanlar O'nu dünyevi sosyal ilikler bağlamında mümin/emin derdi. Ya bizler.Mümin yalan söylemez aldatmaz kaidesi ve Müslüman siyasi ve dini liderlerin, bağlılarının ve bizlerin hali ortada. Birde gavur dediğimiz insanların hali ortada! MÜMİN EMİN OLAN TARAF KİM.
HÇGO 17 Temmuz 2019 00:46
Mustafa hocam, "Toplum içinde söyledikleri ile yaşadıkları yaşam açısından en zayıf kesim hangisidir? " anket sorusu yöneltilse...Sorunun açık ara şampiyonu SİYASAL İSLAMCI kesim olacaktır. Bunun sebebi de Kuranı gösteriş için okuyup içini anlamamak, menfaat için aracı yapıp özüyle ilgilenmemektir. Hatta İSLAM kısmı sadece SİYASAL GÜÇ oluşturmak için bir nevi paravan olarak kullanılmasıdır. Velhasıl olan samimi inanan gerçek müslümanlara olmaktadır.Samimi müslüman bu SİYASAL DİNCİLERDEN uzak durur herşeye rağmen...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 00:33
Devlet/yönetim dini yaşatmaz. Din bazlı gruplar kendi içinde örgütlenip dinlerini yaşatırlar. Batı da olan budur. Sistem dinlere ve farklı mezheplere kendini ifade etme özgürlüğünü ayrım yapmadan sağlar. Hristiyanların kilise açmasını misyonerlik faaliyeti olarak görüp yasaklamak devletin dinler karşısında tarafsız kalamadığının bariz örneğidir. Güney Kore’nin yüzde 29’u hristiyandır. Türkiye kendi nüfusunun yüzde 20’sinin İslam dışı bir dine mensup olmasına hazır mı?
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 17:51
0
etyen mahcupyan osmanlida ulusdevlet olmadigindan her inanc kendi cemaat/topluluk icinde ozgurlesmesini sagkamistir tespitini yapar. Osnanlinin bu yonetim anlayisi 600 seneden fazla hukum surmesine, tum farkliliklari 600 sene sonrasina tasimasina, avrupadaki hacli zulmunden kacan yahudilerin cumhuriyet turkiyesinde 500 .yil Vakfi nl kurmasina vesile olmus... nereden nereye. yalan soyleyen ideolojik tetikci tarihciler utanmali
Mustafa Hocam, Müslümanlara ait ülkelerde, İslam zarar görür endişesiyle İslam'ın hükümlerini tatbik edilmesin mi? Ben yazdıklarınızdan onu anlıyorum. Yanlış anlıyorsam düzeltiniz.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 09:31
0
O hükümleri kendin uygulasana. Mesela mal varlığının 40’ta birini her sene zekat diye ver. Devleti karıştırma işe. Bekleme. Onca fakir var. Doyur onları. İslamı gerçekten yaşayın.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 10:56
5
9.31, Batı hukukunu seven de kendi uygulasaydı. Toplumu hem de dipçik zoru ile neden mecbur ettiler...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 00:18
düzel tespitler hocam. ancak siyasal islam kavramı çok muğlak. Siyaset veya menfaat için dini kullanmak, siyasete alet etmek, din-siyasiterör bağlantısı gibi islam düşmanlığı ürünü projeler, takiyye, oportünizm, takiyyecilik, işi düşünce dini kavramlara sarılarak istismarcılık, popülizm vs gibi pek sorunlu kavramın da bu kavramla karıştırılmasına sebep olabilecek nitelikte diye düşünüyorum... güzel ahlak ve dürüstlük olmadan ne ateistlik, ne ideolojik, dindarlık ne de "bunlarla anılan siyaset" olamaz, meselenin özü sanki bu
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN