Back To Top
Entelektüel muhitte ovallik ve bombelilik sorunu

Entelektüel muhitte ovallik ve bombelilik sorunu

 - Son Güncelleme: 10.08.2019 Cumartesi 09:18
- A +

En başından not edeyim, bu yazı eğlencelik bir yazı olarak okunmalı ama yazıda betimlenecek “hayali” tipolojinin kara mizahlık profiline de ibret nazarıyla bakılıp ders çıkarılmalıdır. Malum, özellikle entelektüel donanıma sahip insanların pek çoğu kelam ve kalem erbabından sayılır. Dinî, siyasi, fikrî alanda söz söyleyen ve kalem oynatan insanların da az çok kendilerine özgü bir üslup ve ifade tarzları vardır. Ayrıca kimi kelam ve kalem erbabı tam kitabın ortasından konuşur ve köşeli yazar. Bunlar genellikle “dokuz köyden kovulanlar” arasında yer alır. Kimileri de vardır, her zaman kitabın kıyısından, hatta kitap dışından konuşur ve yazarken de hep oval ve bombeli yazar.  Bunlar da “suya sabuna dokunmazlar” ve “kokmaz bulaşmazlar” tayfasında yer alır. Söz ve yazıda oval ve bombeli üslupla temayüz edenlerin genellikle fiziki olarak da benzer şekilde tebarüz etmeleri, üslup ile bedenin birbirine uyum sağlaması kabilinden olmalıdır. 

***

Kitabın ortasından konuşup köşeli yazanlar sıkı dost ve sıkı düşman sahibi olur; bunlar için hem dost hem düşman ya da ne dost ne düşman gibi üçüncü bir kategori yoktur. Oval ve bombeli konuşup yazanların ise hakiki dostları olmadığı gibi sıkı düşmanları da yoktur. Çünkü bunlar konuşur gibi yapar ama konuşmaz, yazar gibi yapar ama yazmazlar. Yaptıkları şey gargaradır. Yine bunlar oval oval konuşurken ağızlarından adeta bal damlar, bombeli bombeli yazarken de okuyucuda hayranlık uyandıracak düzeyde fiyakalı kelimeler, beylik tümceler birbiri ardınca gırla gider; fakat günün sonunda, “Şimdi bu muhterem ne konuştu ve/veya ne yazdı?” diye sorup bu soruya cevap aradığınızda, ortaya çıkan şey koskoca bir “hiç”ten ibaret olur.

Konuşma ve yazma hususunda ovallik en riskli ve en netameli meselelerde bile kişinin küçücük bir eleştiriye maruz kalmadan işin içinden sıyrılmasını mümkün kılan bir yol ve yordamdır. Türkiye sosyolojisinden örnek vermek gerekirse, sözgelimi Alevilik hakkında birçok şey yazarsınız ve üstelik yazdıklarınızı bu çetrefil meselenin kesin biçimde hall ü faslıymış gibi pazarlarsınız, fakat buna rağmen ilmî, akademik ve entelektüel kariyerinize halel getirecek bir tek çizik yemeden bu işin içinden sıyrılmayı başarırsınız. İşte bu büyük başarıyı maksimum düzeyde ovalleşme kabiliyetinize borçlusunuzdur.

Konuşmada ovalliğin önemli göstergelerinden biri, hemen her konuyu tevriyeli cümleler ve satirik ifadelerle formüle etmek şeklinde dışa vurur.  Bu ifade ve üslup tarzı her ne kadar safdiller ve cahiller nezdinde sahibine “üst düzey entelektüellik” gibi bir paye kazandırıyor görünse de, ovallik denen şeyin entelijansiyadaki tezahürlerine vâkıf olanlar bunun basbayağı bir köylü kurnazlığından ibaret olduğunu çok iyi anlar. Oval üsluplu entelektüelimiz işbu kurnazlık sayesinde en netameli meselelerde bile gerçek fikrini gizleyip hiç kimseye renk vermemeyi başarır. Oval entelektüelimiz zâhirde açık yürekli, babacan, şen şakrak bir profil çizerken, bâtında tam bir kripto kişi/kişiliktir. Bu yüzden de hangi konuda ne düşündüğü, gerçekte neye inandığı ve neyi savunduğu gibi hususlar adeta “muğayyebât” mesabesindedir.

Bu meziyet (!) kişiyi her devrin adamı yapan bir büyük imkândır. Nitekim oval konuşup bombeli yazmak suretiyle kendinizi hemen her farklı çevreye arz edip teveccüh görmeyi başarırsınız. Sözgelimi, bu sayede geçmişteki malum Abant toplantılarında da ağırlanırsınız, bugün devlet ve siyaset katında da onurlandırılırsınız. Kısacası, oval üslubunuz ve bombeli tarzınız sayesinde her zaman “aranan adam” olursunuz; yani joker gibi algılanmanız ve joker gibi kullanılmaya teşne olmanız hasebiyle hiçbir zaman boş kalmazsınız, mutlaka hatırı sayılır bir pozisyonda konuşlanır, konuşlandırılırsınız. 

***

Kelam ve kalem erbabında ovallik olgusunun en belirgin tezahürlerinden biri de “yaralı parmağa bevletmemek” deyiminde ifadesini bulur. Tam bir fikir gargarası tarzında oval konuşmayı ve yazmayı kendine prensip edinmiş zevat hemen hiçbir ciddi meseleye eğilip onu çözmediği gibi hemen hiçbir insanın derdine deva da olmamıştır. Çünkü ovallik her daim steril olmayı, hemen hiçbir şeye bulaşmamayı, sorunlu olan hiçbir şeyle doğrudan temas kurmamayı gerektiren bir tarz ve tutumdur. Hiçbir şeye dokunulmayınca günahtan masun olunur ve fakat aynı zamanda sevaptan da mahrum kalınır.

Hülasa, ben bu ülkenin entelektüeller muhitindeki kelam ve kalem erbabından oval ve bombeli üslubuyla tebarüz eden birkaç kişiyi tanıdım… Ancak tanıdım derken sadece ismen ve cismen tanıdım. Gerçekte kim olduklarını, hangi amaç uğruna yaşadıklarını, hatta bir amaç uğruna yaşayıp yaşamadıklarını yahut niçin yaşadıklarını hiçbir zaman anlayamadım. Vaktiyle, önyargısız olarak yaklaşıp kendilerini sevmeye çalıştım; ama ne yazık ki sevmeyi başaramadım… Çünkü onlar oval, ben köşeli bir insandım.  Sonuçta benim köşelerim onlara battı; onların ovalliği de bende ikrah/istikrah duygusu yarattı.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
ZEHRA ALİ YILMAZ 16 Ağustos 2019 15:30
Kelam ve kalem erbabında ovallik olgusunun en belirgin tezahürlerinden biri de “yaralı parmağa bevletmemek” deyiminde ifadesini bulur. Tam bir fikir gargarası tarzında oval konuşmayı ve yazmayı kendine prensip edinmiş zevat hemen hiçbir ciddi meseleye eğilip onu çözmediği gibi hemen hiçbir insanın derdine deva da olmamıştır. Çünkü ovallik her daim steril olmayı, hemen hiçbir şeye bulaşmamayı, sorunlu olan hiçbir şeyle doğrudan temas kurmamayı gerektiren bir tarz ve tutumdur. Hiçbir şeye dokunulmayınca günahtan masun olunur ve fakat aynı zamanda...' Kaleminize, yüreğinize sağlık kıymetli hocam
KARAR OKURU 16 Ağustos 2019 11:04
Yine bir "haklı adam profilinden" "polemik retoriği" örneği. Hoca Efendi tam bir Mücâhit rûhu ile merkeze hücûm ederek mevzi müdâfası yapıyor. Bi kurtaramadınız biz bî çâreleri şu din istismarcılarından. Yaşasın protestan müselmânlıkçılar.
ismail fehmi 16 Ağustos 2019 10:34
hocam sizin konuşmalarınızda ve yazılarınızda kendimi, düşündüklerimi, üzüldüklerimi buluyorum.
KARAR OKURU 13 Ağustos 2019 23:01
Bu gün TekeTek de sızı saygı ve sevgiyle ızledım hacam , ağzınıza ve beynınıze saglık. Saygılar
KARAR OKURU 13 Ağustos 2019 22:02
Çok iğneli lafı gediğine koyan bir yazı olmuş ellerinize sağlık Sizden birde Ankara-Marmara ilahiyat dilemmasi hakkında bir yazı bekliyoruz
Halil 12 Ağustos 2019 21:03
Bu yorum sayfası tam lâf yarıştırma yeri, devam...
KARAR OKURU 12 Ağustos 2019 17:33
Şimdi bu zat ne dedi
KARAR OKURU 12 Ağustos 2019 12:25
Sn hocam dışarıdan bakıldığında, sizin de bir ilim/bilim insanı olarak ovalleşmeye kaymamanız adına, toplumun işleyişini, yerel kodlarını göz önünde bulundurup, tasavvuf ve yaklaşımlarına dair, Kuran merkezli çözümleri hatırlatmanız zannımca faydalı olur. İnsanları tasavvuf ve laçka batınilikten sıyırıp,Tasavvuf ve Kuran/ düşünce/ derinlik/ latiflik/ felsefe/ nitelik/ ahlak vb hatırlatması yapmalısınız zannımca. Bu anlamda sizin Vahdet-i vücuda dair YouTube’daki bir videonuzu en az yirmi kez izledim, aklımı vicdanımı hep besledi. Eleştirel yaklaşımım konusunda hoşgörünüze sığınıyorum, sevgile
Sıtkı Selvi 11 Ağustos 2019 10:29
Gönül dünyamıza seslenen, içten, deruni, Bugün varız, yarın yokuz Işte geldik, işte gidiyoruz diyen Bize Allahı hatırlatan bir kitabı Mustafa hocamdan bekliyoruz
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 15:48
O tipleri de anlamaya çalışsak fena mı olur? Ortalama 10 yılda darbe yiyen, düşünmenin ve fikir üretmenin yük olduğu, bilgiyle değil de ideolojilerle yönetilen bu topraklarda demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerler yerleşmedikçe herkes sizin gibi konforunu kaçırmak ve bedel ödemek istemez. Hele bir şeriat gelsin oval tipleri de ararsınız. Ovaller sadece konforlu bir hayat istiyor. Şeriat isteyenler ise başkasına yaşam hakkı tanımamak.
Europe 10 Ağustos 2019 15:27
Norveçli bir müslüman;ne hurafeci tarikatları, ne de böyle entellüekçi yazıları önemseyen yaklaşımlardan habersiz Bayram'a giriyor. Ne Mutlu Kuran la yaşayanlara.
Karar Okuru 10 Ağustos 2019 15:08
Ovallik en bombelilik doğuştan gelen bir özellik olmasa gerek; içinde bulunulan muhitin (mahallenin), içinde yaşanılan toplumun özgürlük seviyesinin, siyasi yozlaşma ve liyakatsizlik gibi mümbit (?) ortamlarda boy gösteren, hayatını idame ile ilgili olan bir tavır.Yani insani ama biraz asalak bir tavır.”Puslu ortamlar bu tip şahsiyetler üretir.Tek tek bu tip insanlarla uğraşmak yerine toplumsal hayatın daha özgür, refah paylaşımının daha adil, siyasetin daha şeffaf olması için gayret etmek, enerjiyi boşa harcamamak gerekir..
İbrahim Erdoğan 10 Ağustos 2019 14:31
Oval=riyakâr diyebilirmiyiz? Yoksa başka bir şey mi?.. Meselâ: Mürai... Köşeli olmak... Hocam onların kaçı serbest. Bildiğim kadarıyla, çoğu akademi dışına atılmışlar, bir kısmı da mahkeme karşısında veya kodeste zaman tüketmekte!.. Allah encamımızı hayreylesin...
Samsunlu 10 Ağustos 2019 14:12
Siz de eğlencelik olsun diye okuyun lütfen.Ne mutlu size hep sivri ve köşeli olmuşsunuz ( bu sadece gerçekleri söylediğiniz anlamına geliyor ) bu nedenle dostunuz çok az ve belkide itilip kakılıyorsunuz . Kimi örnek aldınız desem ya da sivrilik genetik birşey mi desem . Örneğiniz yok da genetik bir şey ise " kadere rıza göstermemek " isimli yazınızda bu sorunun halledilebileciğini yazmıştınız . Dersi anlattıktan sonra kapıyı vurmadan çıkmak , raptiye fırlatmamak ya da olmuyorsa susmak . Hepimiz için en zor olan şeyler . Bunun bir orta yolu olması gerek ve var böyle bir yol bize onu anlatın .
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 14:08
Hocam "...ben bu ülkenin entelektüeller muhitindeki kelam ve kalem erbabından oval ve bombeli üslubuyla tebarüz eden birkaç kişiyi tanıdım.", demişsiniz ama, "bu ülke"nin adını söylememişsiniz. Acaba, o ülke Türkiye mi diye düşündüm; ama olamaz. Türkiye de "oval ve bombeli üslubuyla tebarüz eden" "kelam ve kalem erbabı" binlerce. Birkaç kişi olan, "kitabın ortasından konuşanlar".
Tarık Selim 10 Ağustos 2019 13:55
İlimsiz gevezelikleri sayesinde her dönem itibar gören 'yuvarlak' meşhurlar ve sürekli yaraya bastığı için ötelenen köşeli 'delikanlılar'.Ben hangi gruba dahilim ya da dahil olmaya gayret ediyorum acaba?
Muhtefi. . 10 Ağustos 2019 12:45
Bir Bilge hadi diyelim bizi Aşar .Alim olan atılan taşa güler geçer. Mesela:Mandıra sahibinin Süt, Peynir vb sorunu olur mu .? Elinde 5-10 teneke Peyniri olanla uğraşırmı. !.çok gürültü yapıyorsa 10 teneke peynir verir üstelik. Çünkü Mandıra sahibidir. ..galiba beyler Mandıra sahibi değiliz hiçbirimiz. :)))..o peynirler kokar beyler kısa zaman içinde. .:))) satacak adamda bulunmaz. !.demedi demeyin. !..
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 14:18
2
Türkçe öğrenmemeye yeminli ya da Türkçe ifade yeteneğinden mahrum, bu göçmenin, ne dediğini anlayan varsa, bana da anlatsa. Asıl süt sorunu mandıra sahibinde olur. Süt o iş insanının, temel hammaddesi. Maliyeti sorun, kalitesi sorun, istediği miktarı istediği zamanda temini sorun, stoklaması sorun... Öyle değil mi, Muhtefi ? Sen bu bayramda "peynir" mi kesiyorsunuz Muhtefi ? :) Bayramın kutlu olsun Muhtefi. :)
Muhtefi. . 10 Ağustos 2019 15:38
0
Göçmen :)) Değil bre. ASILIZ Bizler...600 yil..Biraz TÜRK TARİHİ kafi,bilmen için. (Anlamak başka. ) ! ..Geçici toplanma bölgesindeyiz. :))..seni aşar bu konu. !..sen bak kaşığına. Biz alıp satmıyoruz. Üreticiyiz. !..Hammaddeler bizde işlenir. :))..Hem Sahibiyiz hemde Üretici. Keyfi, Tadı bize aittir. :))..en az 1000 yıldır. Tureme softalar İle olmuyor bu işler. GONUL LAZIM..Kitaplarda yazmaz. !!..
METİN P. 10 Ağustos 2019 12:26
ilahi mustafa hocam;bu tumturaklı kelimeleri nereden bulursun da yazarsın?Allah iyiliğini versin.
Karar okuru 10 Ağustos 2019 12:19
Muhteşem bir yazı. Sayın yazarı kutluyorum. Büyük bir yaraya parmak bastınız. "Yarası olan gocunsun" diyeceğim ama, bu hastalık sadece entelektüel muhitimizde değil, hemen her kesimde hüküm sürmekte. Mürailik, nabza göre şerbetçilik, geviş getirir gibi düşünür görünmek, içinden başka dışından başka olmak, güç karşısında tortop yuvarlanmak.... İslam dünyası işte bu kurnaz, ama gerçekte korkak, ikiyüzlü ve "oval" kültür yüzünden yerlerde sürünmekte zaten. Fikir namusu ve medeni cesaret yoksuluyuz vesselam.
Kul 10 Ağustos 2019 11:56
Ey Türkiyem ne hallere geldik. Kurban Bayramı arefesinde ilahiyat profesör ünün okurlarına yazdığına bak...Nerede kurbiyet duygusu, nerede maneviyat... Malumu anlatmak ve nefsi tatmin..
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 13:17
3
şehvetiye tarikatı... badecigiller tarikatı... Aslında Türkiye kurbiyet, samimiyet ve ihlas duygusuna gark olmuştu da Mustafa Hoca bu muhteşem manevi ilkmini berbat etti. Şu kurbiyet murbiyet diskuru altında nefret kusan oval üslubunuza yazıklar olsun.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 14:30
5
Şu söz dalaşı yaptığınız tarikatcılarla ve siz felsefe ile Kuran ı yorumlayan entellektüelciler; bırakın kavgayı da, birey olarak Kuran ın Allah a yakınlık diye tarif ettigi kurban düşüncesini önemseyen notlar düşün arefe günü.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 11:41
Tam da kendini yazmışsın bay yazar.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 13:14
3
Yok, bence tam seni yazmış. Sen kendini bilirsin. Muhtemelen yakında bozkırın ortasından ses de verirsin; ama her zaman olduğu gibi kaypak kaçak güreşirsin.
Muhammet Ünal 12 Ağustos 2019 12:05
0
Aynada kendini sana göstermiş ve bundan rahatsız olmuşsun bu apaçık ortada
İyi Bir Karar Okuru 10 Ağustos 2019 11:22
Sonuna kadar ovulmuş, oval ve yusyuvarlak bir yazı olmuş. Diğer çok köşeli, iki tarafı da keskin mi keskin yazıları da, yok saymak, tek doğruyu kendi sözleri sanmak da bu olsa gerek. Nasıl bir ego, nasıl bir tavırdır Hocam. Kelimelere hükmetmek, laflara takla attırıp cilalamak ile alim olmanın ne alakası var. Vapurlarda Jilet satanların jargonuyla konuşup din satmak, diğer satıcılara sataşmanın neresi alimlik Hocam. Fetö Savar olarak ortaya çıkıp, Bollywood filmleri tadında ki maceranız pek de sahici görünmüyor. Kendinizi yıpratıyor, verilen avansı tüketiyorsunuz.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 13:12
2
Sayın "İyi Karar Okuru", lütfen siz sızlanmayın, gocunmayın, tanıdığım kadarıyla Hoca "Ben alimim" iddiası taşımaz. Bu yüzden, avansınız size kalsın, ziyade olsun. varsın hoca size göre kendini yıpratsın. Hoca'nın iyiliğini düşünmenizden(!) gözlerimiz yaşardı...
KARAR OKURU 11 Ağustos 2019 04:11
0
Son video cevabı sana iyi yakışmış köşesinden oval arkadaş.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 11:16
Bombeligiller ailesi diye bir seriye mi başlasak...
İsimsiz, resimsiz. 10 Ağustos 2019 10:53
Sevgili Hocam, ciddi bir derdin size düşen tarafını yazmışsınız Allah razı olsun. Ancak, biz köşeliyiz diye içimizdekileri hiçbir filtreye sokmadan beyan etmek de hiç hoş bir tutum değil. Dengeyi doğru kurmalı. Ovalliğin sektirme gücüne maruz kalacağından dolayı ovallere zaten sözümüz yok.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 10:05
Süper bir yazı tebrikler hocam. Okurken çizdiğiniz karekterler film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Barlasgiller, Gülerceler, Akyollar vs. Sizinle aynı düşünüyorum. Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara.
abc 10 Ağustos 2019 09:37
Temel İngiltere'de otobanda araba ile gidiyor. O sırada radyolarda da şöyle bir anons var. -Otobanda bir deli var. Ters istikamette araç sürüyor. Temel de bu anonsu duyuyor, kendi kendine, -Ne biri, ne biri. Hepsi hepsi..
Mehmet Çorlu 10 Ağustos 2019 08:41
Teşekkürler hocam. Söyleyecek sözü ve cesareti olan, ezber bozma riski alan insanlara çok fazla ihtiyacımız var. Fakat bunu söylemek benim için kolay ama sizin için çok kolay olmasa gerek. Çünkü çirkefliğin muhatabı sizsiniz. Elinize ve yüreğinize sağlık.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 08:12
Bu yazıda Dünya veya ahirete fayda göremedim.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 08:08
Ve herkese özellikle hocama hayırlı bayramlar
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 07:56
Ben mi anlayamıyorym bunlari diye kendime kızardım.janjanlı cümleler kurarlar, ama yazının sonunda hocanın dediği gibi ne dedikleri anlaşılmaz..Hocam yine teşhisi koymuş.Insanin köşelerinin olması iyidir bence.Saygılar..
Faik Güleçyüz 10 Ağustos 2019 07:18
"Kimin için yazdığını,kimin için konuştuğunu sakın unutma" Dimitrov (Faşizme Karşı Birleşik Cephe kitabından)
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 06:38
Sn yazar ülkede hem de çok var bu tip kelam ve kalem erbabı. Sebebi şu: 1- Baskıcı topraklarda bunlar türer,mevki ve makamlar dan dolayı beklentileri var ,risk almadan orta vagonda hep seyehat ederler, Bel'am karekterlidirler.2-Hukuk olmadığı için bunların sayısı çoktur.Şunu ifade edelim solcular da bu bohemler daha azdır.
N.Y. 10 Ağustos 2019 04:23
Lafı bol karnı geniş tipler, Her daim var olmuştur. Değerli hocam ; İstiklal marşı yazarı Akif'in bu nesle öğüdü kısa ve nettir: "İhtiyar amcanı dinler misin,oğlum Nevruz Ne büyük söyle,ne çok söyle,yiğit işte gerek, Lafı bol,karnı geniş soyları taklit etme. Sözü sağlam,özü sağlam adam ol,ırkına çek." Yiğit işte,meseleler karşısında tavır ve duruşuyla " adem " olur. Kaleminize yüreğinize sağlık değerli hocam sağlık ve afiyetle
Çerkez Ethem 10 Ağustos 2019 02:15
..."Ancak tanıdım derken sadece ismen ve cismen tanıdım. Gerçekte kim olduklarını, hangi amaç uğruna yaşadıklarını, hatta bir amaç uğruna yaşayıp yaşamadıklarını yahut niçin yaşadıklarını hiçbir zaman anlayamadım. Vaktiyle, önyargısız olarak yaklaşıp kendilerini sevmeye çalıştım; ama ne yazık ki sevmeyi başaramadım… Çünkü onlar oval, ben köşeli bir insandım"...Bu toprakların en az %80'i böyle, hele elit/siyasetçilerin %100'ü böyle ! Nerde durdukları, Neye inandıkları, Niçin yaşadıkları bile meçhul insanlar.
Sivâsi 10 Ağustos 2019 01:23
Rabbim bizi bombeller güruhundan eylemesin.FESTEGIM KEMÂ ÜMİRT
KARARsız OKUR 10 Ağustos 2019 00:57
“Bizim” meseleler ancak mizah ile ele alınabilecek kadar çözümsüz ve simsiyah Hocam... eyvallah, çok güzel ifade buyurmuşsunuz.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 00:26
İsim yok cisim yok, örnek oval yazı yada bombe de yok. BYani hocam, oval ve bombeli bir yazı olmuş...
Köşeli yazı 09 Ağustos 2019 23:59
Hani ne derler, Şekerim, "oval üslupla temayüz eden sen her kimsen, Mustafa Hoca'nın bazen kırbaç gibi şaklayan kaleminden böyle bir yazıyı hak etmişsin".
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 23:57
Bizde de durum aynı Hocam. Biz de ikrah ettik o " ovaller" den ama o kadar çoklar ve her yerdeler ki dönüp bakmamak ve ne halleri varsa görsünler deme noktasına geldik. Allah size hayırlı uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin. Sağ olasınız.
KARAR OKURU 13 Ağustos 2019 10:24
0
Evet sana katılıyorum kardeş çok fazla bu ovallerden. yıldım ,tiksindim bunlardan.Bunların en iğrenci din satan ovaller.
giresunlu 09 Ağustos 2019 23:51
Köşeleri az yont hoca...
KARARsız OKUR 10 Ağustos 2019 01:03
2
Az letafet çok günahtan alıkoyar kardeşim malumunuzdur küstahlık olsun diye konuşmuyorum. Biraz hak biraz sabır tavsiyesi kabul ederseniz; biz özensiz davranınca da siz hatırlatırsınız(burada geçen çok günah: incitmek.)
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 23:54
Sayın Öztürk, Spinoza nın Hz. Musa nın kıssasındaki eleştirisini bilimsel tespit olarak kabul edip, Kuran eleştirisi yapmak; gargara mıdır?
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 00:17
1
He, öyledir. Peki, Sadece bir habere istinaden inandığınız bir kitap konusunda bilimselliğe dair ayar vermeye çalışmak neyin nesidir? Git kendi köşende neye nasıl inanırsan iman: ama inancını koltuk altına alıp bilim milim bilimsellik gibi konularda lafazanlk etme. Bak, demedi deme Spinoza seni çarpar yoksa
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 00:20
2
Dikkat edin, Spinoza akıl ve ruh sağlığınızı bozmasın ya da siz aklınızı Spinoza ile bozmayın.
Ebu Meryem 10 Ağustos 2019 01:16
5
Léo Strauss'u sayın Öztürk okumalı.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 03:34
3
Spinoza ile Kuran ı yorumlamak, çatalla çorba içmektir. Spinozacılar dikkat edin de, felsefe buzağa olmasın sizin için.
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 13:29
2
Bize L. Strauss okumayı tavsiye eden OKURUMUZA... "Cehennem ötekilerdir" diyenlerin ahlakçı ahlak anlayışına karşı "Cehennem biziz biz" demeyi önemseyen bir insan olma gayretinde oldum her zaman... Ama gelin görün ki bize bu bayram arifesinde böyle bir yazı yazdıran oval kahpelikler ve kancıklıklar karşısında da insan olmanın kaçınılmaz kıldığı hiddet gibi zaaflara da duçar kaldım (Mustafa ÖZTÜRK)
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 16:41
2
Spinoza ya kutsallık veren adam. Spinoza çarpamaz. Allah a sığınmak tek güvence.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN