Back To Top
İslâmîlik liginde küme düşmek

İslâmîlik liginde küme düşmek

- A +

George Washington Üniversitesi’nden Scheherazade S. Rehman ve Hossein Askari isimli iki akademisyen tarafından yayımlanan “İslâmîlik Endeksi”ne göre 2018 yılında İslam dünyası topyekûn halde küme düşmüş görünüyor. Bu endekste Kur’an ve Sünnet referans alınarak adalet ve yönetim, ekonomi, insan hakları ve uluslararası hukuk gibi üst başlıklar çerçevesinde 150 küsur ülkenin durumu İslâmî mihenge vuruluyor. Sonuçları itibariyle “İslam ülkeleri ne kadar İslâmî?” sorusunu da cevaplar mahiyetteki endeksin 2018 versiyonuna göre ilk 40 sırada hiçbir İslam ülkesi yer almıyor. İlk sırada Jacinda Ardern liderliğindeki Yeni Zelanda bulunuyor. İkinci sırada İsveç, 3’üncü sırada Hollanda yer alıyor. Endeksin gözler önüne serdiği sonuçlar üzerinde durup düşünme ihtiyacı bile hissetmeksizin, dinî hamiyet süsü verilmiş hamasi bir retorikle “Gerek İslâmî gerekse bilimsel açıdan kayda değer kıymeti bulunmamasına rağmen bu indeksin bilhassa müslümanlar arasında bunca ilgi ve alaka görmesi izahı gereken bir husustur” diye başlayıp, “Kanaatimizce bunun en önemli sebeplerinden biri, özellikle 19. yüzyıldan itibaren aydınlarımızda zuhur eden Batı’ya karşı hayranlık ve aşağılık duygusudur…” şeklindeki tespit/teşhis ifadeleriyle meseleyi bir çırpıda izah ettiğini sanan zihniyet hariç, aklıselim ve sağduyu sahibi hemen hiçbir müslümanın söz konusu endeksi “İslâmîlik konusunda dibe vurduğumuzun resmi” olarak görmemesi pek mümkün değildir. 

***

İmdi, içe dönüp “Biz hangi ölçüde müslümanız?” sorusunu bizzat kendimize sormamız ve hiçbir mazerete sığınmadan, hiçbir çifte standarda yaslanmadan dinî mensubiyetimiz ve şahsiyetimizi adamakıllı sorgulamamız elzem görünüyor. Fakat bundan önce günümüz Türkiye’sinde İslâmiyet’in tabir caizse ayağa düşürülmüş olmasından söz etmek gerekiyor. Bugün birçok ulusal televizyon kanalında akademik unvan sahibi demirbaş İlahiyatçılar dini eğlence kıvamında bir şey olarak sunmanın çok başarılı örneklerini sergiliyor. Menkıbe ve hurafe meraklısı demirbaş İlahiyatçılarımızın muhtemelen yakın gelecekte evlilik ve yemek programlarıyla aynı kategoride değerlendirilecek olan ve tepeden tırnağa arabesk kokan bu sakil programları vaktiyle benim de içinde yer aldığım İslamcı taifenin İslam’a ihanet gibi gördükleri “İnanç Dünyası” (Sunucu: Asaf Demirbaş) adlı televizyon programına rahmet okutuyor. Zira Asaf Demirbaş’ın anlattığı din hiç değilse bizim muhafazakâr camianın gerçek yaşam tecrübesinde esaslı bir yer işgal etmeyen ağaç ve hayvan sevgisi, trafik kurallarına riayet, doğa ve çevreye duyarlılık gibi temalar etrafında dönerken bugünkü programlar sayısız hurafenin yanı sıra “İslâmî rap” türünden cıvıklıklarla dinden afyon üretmek gibi bir işlev görüyor. Yurdum insanının çekirdek çitlerken eğlence tadında dinî program izleme ihtiyacı en azından bir yönüyle bilgi ve görüş temelli din dilinin son derece kavgacı ve nizacı bir dil olmasından kaynaklanan yorgunluk ve usanmışlıkla ilgili görünüyor. Malum, hepimiz “Dinin sahibi Allah’tır” diyoruz; fakat söz dinden açıldığında Allah adına konuşmaktan ve O’nun sözcülüğüne soyunmaktan da geri durmuyoruz. Din alanında görüş beyan eden müslümanların pek çoğu kendilerini dinin sahibi olarak görme konusunda pek ödün vermiyor. Dahası, pek çoğumuz kendine muarız ve muhalif olarak bellediği dindaşına karşı din bekçiliği yapıyor ve kendi kanaatini mutlak dinî hakikatle özdeşleştirip görüp ötekini dışlıyor. 

Öte yandan, televizyon ve sosyal medyada din denince mebzul miktarda hikâye ve menkıbe aktarmaktan, ahlak denince de “asansörde hallenme” gibi meseleleri konuşmaktan öte gidilemiyor. Seksen küsur milyonluk milletin idrakine sunulan İslam’ın hak, hukuk, çalışma, üretme, emek, ticari ahlak, sosyal adalet gibi çok esaslı meselelere dair ne söylediği hakkında her nedense pek konuşulmuyor. Namaz esnasında gözyaşı döken bir müslüman sözgelimi ticarette, trafikte, konu komşu ve diğer insanlarla ilişkide basbayağı sorumsuz ve nobran bir insan olabiliyor. Dindarlık belli birtakım ibadetler ve ritüelleri tekrarlama alışkanlığına dönüşünce gündelik hayatın pek çok alanında son derece hodbin, hoyrat ve menfaatperest olunabiliyor. 

***

Bütün bunların yanı sıra İslam düşüncesi özellikle son yüzyılda kapitalizme gönüllü hizmet sunuyor. Zenginin yanında saf tutmayı salık veren dinî söylemler toplumsal yapıda daha çok rağbet görüyor. Bu arada sadaka ve iane kültürünü tervic etmekten de geri kalınmıyor. Çağdaş İslam uleması girift ekonomik ilişkiler ve işlemler konusunda modern çağın ilcaatlarına uygun fetvalar üretmekte hiç gecikmiyor. Özellikle faiz, kredi gibi çetrefil sorunları hiyel mantığına uygun fetvalar marifetiyle halletme hususunda pek mahir görünen ulema ne hikmetse insan hakları, özgürlük, cinsiyet ayırımcılığı, sosyal adalet gibi daha geniş tabanlı konuları gündeme taşımakta isteksiz davranıyor.  

Dinî düşünce ve pratikte yaşanan bunca soruna rağmen tasavvuf halen dahi samimi-deruni dindarlığa ulaşma hususunda büyük bir imkân olarak görünüyor. Ancak günümüzdeki tarikatların hemen hepsi tasavvuftaki zenginliği ve geniş düşünce ufkunu temsil etmenin çok ötesinde basbayağı bir sektör gibi çalışıyor; dolayısıyla hem müntesip/müşteri artırma promosyonları dağıtıyıor ve hem de din sayesinde oluşan güç, nüfuz, menfaat pastasından en büyük dilimi kapma kavgası veriyor. Hâl böyle olunca tarikatçı/grupçu zihniyet hoşgörü ve muhabbet yerine öfke ve nefret üretiyor. Sonuç olarak, burada sadece birkaçından kısaca söz ettiğimiz sorunlar hem İslâmîlik liginde niçin küme düştüğümüz konusunda az çok fikir veriyor ve hem de bizzat kendi ellerimizle dinin son kullanım tarihi belgesini imzaladığımız gerçeği hakkında adamakıllı düşünmemiz gerektiğine işaret ediyor. 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KararSIZ Okur 31 Mayıs 2019 03:24
Hakan ALBAYRAK'ın bu konudaki yazısını okumanız faydalı olacaktır.
KARAR OKURU 29 Mayıs 2019 08:30
İSLAM DÜNYASI DİYORSUNUZ AMA BENCE İSLAMCI DÜNYA VAR .
mehmed yaşar 28 Mayıs 2019 18:33
"islâmîlik endeksi"nden daha gâvurca bir şey olabilir mi? kur'ân-ı kerîm'i matematikselleştirmeye çalışanların başına descartes kadar taş düşsün!
karar okuru 28 Mayıs 2019 01:16
bu rehman ve askari hocalara bi diyanet muhtırası çakalım olsun bitsin sizde bilirsiniz bu muhtıraları hocam kıssadan hisse çıkaralım derken ayeteti mızrağa takıp kapınızın önüne kadar attılar hepimiz baya tatmin olduk ama süleymanın uçan halısını da hala göremedik işleri var dinimiz gibi dinleri var işimiz gibi demiş şair allahı anlamak derdindeki adamlar tarih boyunca ya sürgün yemiş ya giyotine yada dar ağacına bundada bi hikmet vardır elbet
İbrahim KANYILMAZ 26 Mayıs 2019 17:53
Kıymetli alimimizin"....İslam Düşüncesi özellikle son yüzyılda kapitaizme gönüllü hizmet sunuyor.Zenginin yanında saf tutmayı salık veren dini söylemler toplumsal yapıda daha çok rağbet görüyor. " ifadeleri üzerinde hassasiyetle durulacak bir husustur. Düşünenlerin "kapitalizm" hakkında ilmi ve doğru bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Kapitalizmin temelinin aklın bir eseri olduğunu unutarak yapılacak her türlü değerlendirmeler ve O'nun dinimiz ile "akıl" esası üzerinden irtibatlandırılarak yapılacak değerlendirilmesi eksik ve hatalı neticelere götür
Allah sayınızı artırsın , dünya durdukça durasın hocam....
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 22:38
şu cümlelerini biraz daha kısa yazsan istifade daha fazla olur.meramın faydalı olmaksa...
KARAR OKURU 26 Mayıs 2019 07:54
1
Çok biliyorsan onu da sen yaz.... Önce hitabı öğren...
KARAR OKURU 27 Mayıs 2019 20:12
0
Sizin meraminizda pek üzüm yemek gibi gözükmüyor, biraz gayretle çok güzel anlaşılıyor, su gibi yazmış ustad, okudukça okuyasin geliyor, bu haz İslami camiayı elestirmesinden değil bize kendimizden cikarimlar yapmayı ogretmesinden,,
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 22:15
ALAAH razı olsun hocam kaleminize saglık
karar okuru 25 Mayıs 2019 18:33
bizde zannettik ki hoca bu konuda önemli şeyler söyleyecek,maalesef yanıldık sokaktaki vatandaş seviyesinde yazmış ,ateistler bile sizden daha incelikli bir dil kullanıyorlar, neredeyse diyeceksiniz ki İslam o kadar güzel olsaydı Müslümanlar bu kadar çirkin olmazdı.
Selahattin 25 Mayıs 2019 18:22
Evet müslüman dünyada ciddi ahlaki, ekonomik, hukuki problemler var ve bu inkar edilemez. Ancak islamilik endeksi diye sunulan endekste islam dünyasını terörize eden ingiltere 16. sırada, ABD 23. sırada ve en önemlisi de Filistinlileri hiç bir ahlaki, hukuki vs. ilke gözetmeksizin katleden, Gazzeyi açık bir hapishaneye çeviren İsrail 39. sırada yer alıyorsa bir problem var demektir. bu indekste hiç bir problem yok mu yani? yani biz israil kadar müslüman olamıyor muyuz?
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 18:05
Hakan albayrakın bugün kü yazısına l0tfen göz atın Burdan cevabı okuyabilirsiniz
Muhtefi. . 25 Mayıs 2019 17:59
Mutfakta sizler varsınız. Menü ve içerik sizlerde siz sofraya ne lezzet koyarsanız Toplumda o ortaya cikti, çıkıyor ...:)))...**İslamilik ligi ** çokta yerinde olmamiş gibi.. ..Yüce İSLAM Dinine Ahlaken, Edeben, Adaleten uyma, benzeme başarı grafiği daha yerinde sanki ! ....
Karar Okuru 25 Mayıs 2019 17:04
Mustafa hocanın da “itiraf” ettiği gibi İslamilik indeksi sayesinde Kuranın içerdiği prensiplerin sadece 1500 yıl önceki Mekke ve Medine ile sınırlı, yerel bir bölge ve insan gurubuna hitabı değil, 21. yüzyılda “en ileri” toplumların yaşam tarzlarını etkileme ve belirleme gücünde bir işlev ve mesaj taşıdığı görülmüştür. Bölece Kurandaki sosyal adalet, adil gelir dağılımı, fırsat eşitiliği, liyakat, yolsuzlukla mücadele gibi değer ve hedeflerin müslüman olmayanların tatbikatları sayesinde farkına varabildik. Buna da şükür...
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 18:02
0
bazı değerler evrenseldir. pekçok dinde, felsefede, düşüncede, inançta bu değerler vardır. islamla ortaya çıkmadıkları gibi, islamla da yok olmazlar. hristiyanlıkta da, budizmde de, şintoizmde de var olan değerlerdir. adalet, hak, hukuk vb bu değerlerden bazılarıdır.
Karar Okuru 25 Mayıs 2019 23:26
0
Söz konusu olan, evrensel değerlerin akıl ve tecrübeyi kullanarak uygulanabilmesi, insanların istifadesine sunulabilmesidir. Bu değerlerin Kuran’da da olması müslümanlar için artı bir değer olmasından bahsediyoruz. Yeni Zelanda bu değerlere kendi insanı için sahip çıkıp uygularken müslümanlar bunun sadece lafını ediyorlar. İroni burda yatıyor.
Karar Okuru 26 Mayıs 2019 04:51
1
Bazı arkadaşlar evrensel değerlerin Kuran’da da yer alıp müslümanların bu sebeple bu değerlere sahip çıkması gereğinden bahsedildiğinde rahatsız oluyorlar. Bu arkadaşların söz konusu değerleri şintoizmde bulup bu sebeple onlara sahip çıkmasından ben hiç rahatsız olmam, mübarek olsun, derim. Kurana vurgu yapılmasının bu derece rahatsızlık vermesinin de psikolojik bir patolojiye işaret olması muhtemel gibi...
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 15:31
Allah, herkese layığını veriyor, Mustafa Bey. O'nun adaleti hiç şaşmaz. Ahlakı tozlu raflara kaldırıp, onun yerine şekilci ibadeti öne çıkaranlara da layığını veriyor.
Mevlüt 25 Mayıs 2019 15:21
Bir kere din ile paranın bir arada olduğu yerde din amaç olmaktan çıkar, araç haline gelir. Türkiye de böyle olmuştur. Yanmayan kefen satan din adamlarına inananların olduğu bir ülkede İslam nasıl yozlaşmanın pençesinde kurtulabilir ki.
KARAR OKURUYUM 25 Mayıs 2019 14:01
Kuran’a göre dört şeyin cezası vardır: Öldürmek, çalmak, iftira atmak, zina etmek. Bunlar dışında hiç bir şeyin cezası yoktur. Bu dört konuyu hiç görmeden Müslüman olunur mu? Ahlaka hiç dokunmadan, 5 şekilci şartla kolayca Allah'ın sevgili kulu olmak hangi kitapta yazılı?
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 13:10
Her Müslimin her vasfı Müslim olmak vâcip iken, haricen her dem vaki, sabit değildir. Öyle de, her kâfirin her vasfı kâfir olmak, küfründen neş’et etmek yine lâzım değildir. Her fâsıkın her vasfı fâsık olmak, fıskından neş’et etmek, öyle de, her dem sabit değildir. Demek bir kâfirin Müslim olan bir vasfı, Müslimdeki lâmeşru vasfına galip olur. Bilvasıta, o kâfir dahi ona galiptir. Hem dünyada, hayatın hakkı şamil ve âmmdır. O rahmet-i âmmenin bir cilve-i mânidar, onun bir sırr-ı hikmeti var; küfür mâni değildir.
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 12:48
İslam ülkeleri ne zaman küme düşmedi ki? İslam ülkeleri denen ülke vatandaşlarının sadece kimliklerinde İslam yazar. Kul hakkı yeme, hukuku yok sayma, gücü eline geçirince kendi insanına acımasızca davranma, hırsızlık, adam kayırma, en kötüsü de, menfaati için her türlü ihanet şebekeleri ile işbirliği yapma. Bütün bunlar İslam ülkelerinin hayat tarzı.
ahmet 25 Mayıs 2019 12:20
Müslüman kimdir,onu müslüman yapan özellikler nelerdir,müslümanlığın kaynağı,ölçüleri,sınırları,gayr-i müslimlerden farkları ki bunun için diğer bütün dinlerin özellikleri de bilinmeli-bir müslümanın kendisine sorması gereken sorular.
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 10:58
Yaklaşık 20 yıldır yurtdışında yaşıyorum,dünyanın farklı milletlerinden pek çok müslümanı tanıma imkanım oldu.Kendisinin müslüman olduğunu zannedenlerin ortak özellikleri;yalan söylemek hatta yalana “Vallahi brother” diye başlamak,pislik(20 yıldır temiz bir cami’de Cuma namazı kılmak nasip olmadı), gürültülü ve kaba olmak(bu kabalık kadınlarda bile var) İşini düzgün yapmamak,ticaretinde adam kandırmak,yaşadığı topluma uyum sağlamayacağını inadına göstermek istercesine davranışlar sergilemek.Eğer peygamber bu insanları görseydi elind
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 10:07
Gene aşağılık kompleksinden kurtulamadin hocam sopenheor veya kafka hegel gibi adam lardan bahsedilmiyor demekki islam ALLAH katında tek dindir bazı satılmış zindiklar afgani gibi abduh gibi ıngiliz ajanları ifsad etselerdi ALLAH nurunu tamamlayacaktir vesselam
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 13:06
1
Hem Allah diyorsunuz hemde hakikatine tam vakıf olmadığınız İnsanlara iftira atıyorsunuz.. Nefret ettirmeyiniz diyen dinimizin inceliğini sizin gibi kalbi ve ruhu düşmanlık kokan insanlarla nasıl dünyaya gösterecez bilemiyorum.. İsalam mahzun ve parlak bir elmas gübi dururken sözde savunucularının kömür gibi durmaları ne acip.. Bizi ıslah etsin Rabbi Rahimimiz..
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 09:58
Vallahi öfke ve nefret dilini ezanimizi isliklayan muezzini linç eden deas gibi alçak oluşumu kuran kahpe yahudi ve abd kullanıyor bu hak ve batıl savaşıdır kıyamete kadar devam edecek ve ayetikerime ile alay edenler kurani kerim ALLAH lafzi değil diyenler hüsrana uğrayacaktır
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 10:00
Din, ait olduğu milletlere göre şekillenir. Kuran-ı Kerim, Almanlar'a inseydi, bambaşka sonuçlar doğururdu. Ahlaksız ve kindarın eline hangi kitabı verirsen ver sonuç değişmiyor. Kitaba uyacağına, kitabına uyduruyor.
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 09:11
Gençliğimizde Mısır, Suriye, İran, Pakistan kökenli radikal İslamcı kitapları okuduğumuz için Asaf Demirbaş programları ile dalga geçerdik ama şimdi bakıyorum da adam evrensel ahlak kurallarını işlermiş. İslam dünyası daha çok küme düşer, çünkü barut yani ahlak yok.
Kemal Nakıs 25 Mayıs 2019 09:10
Hadi 11 aydan vazgeçtim, geriye kalan Ramazan ayında, insanların Ramazan hürmetine anlayışlı, hoşgörülü ve nahif olması beklenir değil mi? Ama bir de bakıyorsunuz ülke Edirne'den Kars'a cinayetler, hırsızlıklar, kavgalar, cinsel istismar,...vs alanına dönmüş. Böyle kargaşa ve kaosun hakim olduğu ve insanların kendileri ve en önemlisi çocukları için geleceğe güvenle bakamadığı bir ülkenin dini İslam olsa ne olur olmasa ne...
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 07:45
Toplum okuyarak okudugunu özümseyip yasamayip kendini yenilemiyor. Kalibre zamani coktan gecmis. Bir elin düzeltmesi beklenir gibi. Ancak herkes de iyi bilir ki anlatmakla degil güzel olan heseyi bizzat yasayarak uygulamaktan gecmektedir. Allah böyle niyetli insan sayisini katbe kat artirsin...
Karar Okuru 25 Mayıs 2019 07:30
Yazının can alıcı yeri; "Namaz esnasında gözyaşı döken bir müslüman sözgelimi ticarette, trafikte, konu komşu ve diğer insanlarla ilişkide basbayağı sorumsuz ve nobran bir insan olabiliyor....." tespiti. Vay benim müslüman kardeşimin haline........
İslam in kelime anlamını bilmeyen müslümanlar ahlak olmadan sevap biriktirme mantığıyla anladıkları dinin ahiret için yettiğini düşündüğü sürece bir adım ilerleyemez.Akil atıl.. Aklı kullanmak körü körüne bağlılıktan daha zor.Batiya gelince koyduğu kurallar İNSAN odaklı.Muslumanlar bırakın başka dinden olanı başka cemaatten olanı bile otekilestiridigi sürece.. ahlakı İslam'ı uygulamada son sıradan ilk sıraya çıkarmadığı sürece bu halde kalmaya mahkumdur.Müslümann olmadan önce İNSAN olmayı basarabilmeliyiz.
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 14:19
2
Sevim hanım, Müslüman olmadan önce insan olabilmek sloganını hiç anliyamadım.
KARAR OKURU Sevim Asiye Albayrak 25 Mayıs 2019 23:51
0
İnsan olmayı basardigimizda müslümanım diyebiliriz.Allah insanı yarattı ve fitrat verdi.Fitratı bozan insan özelliklerini de kaybeder.Niyetim insanlık için iyilik...
Sivâsi 25 Mayıs 2019 05:10
Demirbaş ilahiyatçılar
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 04:30
Değerli hocam; Ağzına, yüreğinize kaleminize sağlık. Size daha çok ihtiyacımız var.Lutfen yazılarınızı , düşüncelerinizi bizimle her gün paylaşın. İnandiginiz değerler adına daha çok üretmeli,yazmalı,soylemeli . Bizlerde karşılık buluyor. Hak katında mutlaka karşılığı var. Selam ve dualarimizla değerli hocam
İbrahim DİRİ 25 Mayıs 2019 03:34
Son kullanma tarihini yazmayaydın iyiydi,Linç gelecek şimdi.
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 03:27
Hocam, arz-talep meselesi. Şikayetlenmek bir işe yaramaz diye düşünüyorum. Mevcut durumu kabullenmek durumundayız. Öte yandan ülkedeki ilahiyat birikimi daha esaslı konuları konuşmaya yeter mi? Emin değilim.
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 02:44
Mustafa hocam guzel ve güncel olan bir konuyu daha gündeme almışsınız.sagolunAllah yardimciniz olsun.size sağlık ve afiyetler dilerim.
furkan 25 Mayıs 2019 02:22
akp liler dinin hamisimi.? bu denli dini kendilerine oyuncak yaptılar rte camii açılışında bile şov yapıyor, dini siyasete alet ediyor akp dini kullandıkça türkiyede dindarların sayısında her geçen gün azalma yaşanıyor akp nin dinci söylemi en çok dindarları yaralıyor.
Samet Şentürk 25 Mayıs 2019 02:12
“İslâmîlik Endeksi”nde oldukça geri olma sebeplerimizin bir kaçını sayan üstad-ı azam'ın protest tavrını Weber'in ''Karizmatik Lider'' perspektifi en güzel şekilde açıklasa gerek. ''Bekara arvat boşamak kolaydır'' kabilinde dizilen satırların faturası yine düzülen İslam alemine kesiliyor. Burada sormam gereken sualin ifadesi kolay cevabı ise çetin ceviz tadında gibi görünüyor. İslam dünyası kapsamında gördüğünüz herhangi bir millet dile getirin ki okulları, adalet mercileri ve kanun koyucuları hülasa zihinleri işgal edilmemiş olsun?
KARAR OKURU Sevim Asiye Albayrak 25 Mayıs 2019 06:11
3
Zihinlerini işgal ettirmesinlerdi.Allah in verdiği akıl kullanmak için
Samet Şentürk 25 Mayıs 2019 10:33
1
Ayrı dünyaların insanlarıyız. İzah etmeye çalışsam bile bu elifi mertek ilişkisini şerh etmekten öteye geçmez .
Samet Şentürk 25 Mayıs 2019 10:31
3
İşbirlikçi kukla yöneticilerin hegemonyasında olmayıp da 50 yıl içerisinde bir tek darbe görmeyen bir millet var mı sizin mahallenizde değerli hocam? Başımızı çevirip baktığımızda edineceğimiz savunma sistemi konusunda bile çırpınışlarımızı görmemek tuhaf olsa gerek. Onlar tarafından mı yönlendiriliyoruz yoksa siz onlar mısınız? Buradan sorsam vücudunuzun Allah'a ait olduğu realitesini dile getirmekte zorlanmayacağınız kanısındayım. Bende aklınızın Batı'ya ait olduğu tahlilimi sunmaktan geri kalmıyorum.
Samet Şentürk 25 Mayıs 2019 10:40
4
Sevim hanım 30 ağustos zafer bayramını niçin kutluyorsunuz? Neden topraklarınızı işgal ettirdiniz? Enverler, Sarı paşalar, Yakublar, Cemiller neden meclise ''Din değişikliği muasır medeniyet seviyesine ulaşmada bir itici güç olabilir mi?'' önergesinde bulundurlar. Bizlerde ayni zihni işgale maruz kaldık ki yazarında bu nevi açıklamaları mevcuttur.Tanzimat da bidayet, 1923 sonrası resmiyet ve bir türlü nihayet bulmayan bir taarruzu görmemek, görmekten daha takdire şayan. Sizi takdir ediyorum.
KARAR OKURU Sevim Asiye Albayrak 25 Mayıs 2019 15:34
0
Zihnini işgal ettirmek kişinin elindedir.Akıl bunun için var söylediğiniz durum bize zorla dayatılanlardır. (Başörtüsü yüzünden öğretmenliği bırakmış biri olarak)Õzgürce inandığını yaşayamayan insanlar zihinleri işgal edilmiş değildir.Asıl mesele bu işgale istekli meyilli yada duyarsız olmaktır.Siyasette ahlâk zaten yok.İslamilik endeksi kriterlerini batı belirlemiş olsa bile onların kötü niyetlerinden çok oradaki doğruların yanlışlarımizi sorgulatması gereklidir.Taarruzlar dünya var oldukça devam edecektir.
Samet Şentürk 26 Mayıs 2019 09:51
0
Bütün düşüncelerimizin yani zihni fonksiyonlarımızın kendi tekelimizde bulunduğunu mu anlamam gerekiyor burdan? ''medeniyet hayranlık uyandırır'' cümlesi zihnin backgrounda sürekli telkin veren bir fonomendir. Sevim hocam yaşadığınız olanlar için gerçekten üzgünüm burada yorumumu sonlandırıyorum.
M.D.(2) 25 Mayıs 2019 01:30
Ha bir de televizyonlarda Endülüs edebiyatı yapan ve keşke Peygamberimiz döneminde yaşasaydık retoriğini sürdüren insanlar var. Ama baksan farklı bir din yorumuna tahammülü bile yok. Müslüman kadınların gayrimüslim erkeklerle evlenebileceği fetvasının verilebilmiş olduğu bir ortamdan söz ediyoruz. Farklı dinlerden bir sürü insanın beraber yaşadığı bir yerden. İkinci olarak da nispeten yaşadığınız toplumdan farklı şeyler söylüyorsanız ,sevilmezsiniz. Peygamberimiz de böyle biriydi. Diğer peygamberler de genelde böyle insanlar. O halde farklılıklar
Devamı 25 Mayıs 2019 11:14
0
O halde farklılıklara,farklı insanlara,farklı yorumlara açık olmanın müslümanlığımız konusunda turnusol kağıdı olduğunu söylemekte sanırım bir beis yok.
M.D. (1) 25 Mayıs 2019 01:29
Şaşmıyor. İlk ülkeler genelde bireysel özgürlük alanı daha fazla olan yerler. Bizim gibi toplulukçu kültürler bu konuda başarısız. Ama kendi adıma hiçbir görüşü(gerçekten hiçbir görüşü)alenen birini/birilerini hedef göstermediği sürece direkt yargılamam,alay konusu yapmam,saldırmam. Linç ehli değilim,dinlerim. En azından bu yönde şahsi bir çabam var. Düşünme ve dinleme kültürümüzü arttırırsak,en azından bir yerinden başlarsak neden Müslümanlar için bir umut olmasın?
KARAR OKURU 25 Mayıs 2019 01:14
Sayin Ozturk. Islamilik Endeksini referans alan yaklasiminiz gosteriyorki ; Kuran in hukumleri gunumuzdeki insanlar,toplumlar ve insanlar icin de kriter olusturabilmektedir. Dolayisiyla spinoza referansi ve tarihselci yaklasimlarin gecersizligini siz ispatlamis oldunuz. Tesekkurler.
KARAR OKURU 28 Mayıs 2019 00:43
0
ya bu ne zeka kardeşim dahiyane bir cümleyle tarihsel yaklaşımı geçersiz kıldınız. bundan sonra bitmiştir benim için, helaal . teşekkürler
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN