Back To Top
İyiliğin sirayeti ve insana iyi gelmesi

İyiliğin sirayeti ve insana iyi gelmesi

 - Son Güncelleme: 31.08.2019 Cumartesi 09:55
- A +

Yahudi kökenli bir ailenin çocuğu olan ve halen Yale Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olarak görev yapan Paul Bloom’un “Bebeklerin Ahlaki Yaşamı & İyiliğin ve Kötülüğün Kökenleri” (çev. Ezgi Kardelen, Verita Yayınları, İstanbul 2015) adlı eserini okurken ahlakın kaynağı, iyilik ve kötülüğün kökenleri gibi meseleler hakkında yeniden düşünmem gerektiğine kanaat getirdim. Bebeklerin fıtrî olarak hiçbir ahlaki alt yapısı bulunmayan “amoral hayvan” gibi dünyaya geldiklerini savlayan modern psikolojinin aksine ahlakın hem evrimsel sürece hem de kültürel iklime bağlı olarak şekillendiğini ileri süren ve bu tezini bebek laboratuvarlarında gerçekleştirdiği deneylerle temellendirmeye çalışan Bloom’un adı geçen eserinin en azından zihin ve fikir jimnastiği açısından okunmasını öneririm. Bu vesileyle Doç. Dr. Osman Zahid Çiftçi’nin  “Paul Bloom ve Dinî İnançların Ortaya Çıkmasında Evrimsel Rastlantı Tezi” ve “Paul Bloom ve Evrimsel Bir Rastlantı Olarak Ahlâk” başlıklı makale ve tebliğinin ön okuma listesine dâhil edilmesi gerektiğini de belirtmek isterim. Bloom her ne kadar kötülük probleminden dolayı ahlakın kökeninin dinî zeminde açıklanmasına mesafeli bir tavır koymuş olsa da ben burada Kur’an’ın bir beyanına istinaden iyiliğin insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkisi üzerinde duracağım. Bu bağlamda, İsrâ suresinin 7. ayetindeki “in ahsentüm ahsentüm li-enfüsiküm” ifadesini esas alacağım.

İsrâ 17/7. ayetteki bu ifade her ne kadar pasaj bütünlüğü içerisinde Yeni Babil kralı Buhtunnasr’ın (Nebukadnezzar II) 586 yılında Kudüs’ü işgal edip Süleyman Mabedi’ini yıkması, Babil esareti ve sonraki sürece dair zımnî göndermeyle İsrâiloğulları’na yönelik hitapların bir parçası olsa da antropolojik ve psikolojik olarak tüm insanlığa hamledilebilecek bir anlam örgüsüne sahiptir. Türkçe meallerin pek çoğunda “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz” diye çevrilen “in ahsentüm ahsentüm li-enfüsiküm” ifadesi klasik tefsir literatüründe “İyilik ederseniz bunun faydası size ait olur” veya “İyi amel işlerseniz bunun mükâfatını alırsınız” şeklinde izah edilir. Ancak bu ayette söz konusu edilen ihsan “iyi iş yapmak ve bunun karşılığında mükâfata nail olmak” şeklinde formüle edilen ve bir bakıma ivaz-garaz ilişkisini akla getiren bir kavramsal içerikten ziyade, iyiliğin doğasındaki sağaltma ve sirayet gücüne işaret etmektedir. Kaldı ki dinî-ahlâkî temelde ihsanla ilgili bir ivaz-garazdan söz edilse dahi, bunun, “Garaz Hakk yolunda rızâdır rızâ; İvaz Hakk yolunda rızâdır rızâ” sözünde vurgulanan mana ve maksada mütenasip olması gerekir.

“İyilik, güzellik” manasındaki “hsn” kökünden türeyen ihsan kelimesi ve fiil türevleri Kur’an’da hem “iyilik etmek” ve “yapılan işi güzel şekilde edip eylemek” manasında kullanılır. Bununla birlikte kelimenin -Nahl 16/90. ayette olduğu gibi- pek çok kez herhangi bir kayıt söz konusu olmaksızın zikredilmesi, “iyilik”le ilgili alanın çok geniş çerçeveli olduğunu düşündürmesi bakımından manidardır. “İyilik” kavramı ilk bakışta amorf (şekilsiz, belirsiz) görünse de hem temel dinî kaynaklardaki buyruklar hem insan doğasındaki duygular ve insiyaklar bu kavramın içini doldurur. Bu bakımdan “İyilik nedir?” sorusuna efradını cami ağyarını mani cevaplar vermek neredeyse olanaksızdır. Aslında iyilik, yaratılıştan insan doğasına kodlandığı için kendiliğinden kavranır ve bizzat fiilî tecrübe içinde psikolojik olarak tanımlanır. Dolayısıyla, İsrâ 17/7. ayetteki “in ahsentüm ahsentüm li-enfüsiküm” ifadesi psikolojik açıdan değerlendirildiğinde, “İyilik ederseniz bu davranışınız size iyi gelir” şeklinde bir sonuca ulaşılır.

Gerçekten de iyilik, kötülüğe nispetle çok daha fazla sirayet gücüne sahip olan ve aynı zamanda insan ruhunda (iç dünyasında) sağaltıcı etki yapan bir şeydir. Sosyal hayat sahnesinde kötülüğün daha yaygın ve bulaşıcı olduğu yönündeki hâkim anlayış, kanaatimce seçici algının bir neticesidir. Aslında iyilik her zaman daha baskın ve yaygındır. Fakat bu yaygınlık hem iyiliğe ilişkin farkındalığı azaltmakta hem de onu idrakte sıradanlaştırmaktadır. Hâl böyle olunca kötülük ister istemez sanki daha fazla sirayet ve nüfuz gücüne sahip bir şeymiş gibi ön plana çıkmaktadır. Bu durum, insanın uzun yıllar boyunca sağlıklı yaşaması neticesinde sağlık ve sıhhati olağan ve sıradan bir şey gibi algılayıp ilk hastalık tecrübesinde tüm hayatının zehrolduğu duygusuna kapılmasında kendini gösteren seçici algıyı hatırlatır. Sonuç olarak, İsrâ 17/7. ayetteki “in ahsentüm ahsentüm li-enfüsiküm” ifadesi, “İyilik size iyi gelir” şeklinde bir psikolojik anlam da içerir. Nitekim insanın kendinden sâdır olan ve şu ya da bu şekilde karşılık beklentisi bulunmayan bir iyilik ve iyi bir davranışla birlikte iç dünyasında hissettiği huzur adeta mutluluk terapisi gibidir. Hele de iyilik (ihsan) nezaket, şefkat, rıfk, hilm gibi güzel vasıflarla birleştiğinde ruhen çok daha sağaltıcı hâle gelir. Bu yüzden, iyiliği mutlaka çoğaltmak gerekir. Çünkü iyilik her şeyden ve herkesten önce bize iyi gelen, sirayet (nüfuz) gücüyle bizi iyileştiren bir şeydir. 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Canan 12 Eylül 2019 18:21
Mustafa Hocam yeni yazılar bekliyoruz sizden. Özgün bir zekanız var..
Mevlut ÖZEN 06 Eylül 2019 09:16
Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok ehemmiyetli bir hususa parmak bastığınız ve bizi irşad ettiğiniz için. Allah işinizi rast getirsin. Ne kadar güzel : "İyilik size iyi gelir."
Ali İhsan 04 Eylül 2019 15:18
modern psikolojinin aksine ahlakın hem evrimsel sürece hem de kültürel iklime bağlı olarak şekillendiğini ileri süren Paul Bloom’un kitabından bahisle Alice Miller ve Türkiye'de Nihan Kaya'nın "İyi aile yoktur" kitabı görülmeye değer hocam.
KARAR OKURU 04 Eylül 2019 09:34
hocam iyilik ve kötülük göreceli kavramlar ki nerden ve nasıl baktığınıza baglı iyilik yaptıgını sananlar ne kadar kötülük yaptıklarını farkedemiyorlar kendisi cennete gitmek için iyilik yaptığını iddia ederken eylemleriyle etkiledikleri insanların hayatını cehenneme çevirenler vs insana ait bütün davranışların (iyilik-kötülük vs) insana doğuştan kodlandığı doğrudur önemli olan hangisini uygulamaya koymaktır
KARAR OKURU 01 Eylül 2019 20:07
Muharrem ül harâma hürmet ederek gönül alıcı olan Hocamıza, bilgilendirici yazılarının devâmını temenni ederek, teşekkür ediyorum. Celâl'den cemâl'e inşaallah u teâlâ.
Zafer Kıran 31 Ağustos 2019 23:35
İşin ilmi yönüne bişey diyemem ancak ufakda olsa ben şahsen iyilik yapınca mutluluk duyuyorum
Melike Demiryürek 31 Ağustos 2019 22:42
İyiliğin günümüzde daha yaygın telakki edilen göstergelerinden biri de başkalarının özgürlüğüne verdiğimiz destekle ölçülüyor. Ne kadar kapsayıcı bir dünya görüşüne sahipseniz o kadar iyisiniz. Tabi bu özgürlüğün çok karmaşık bir kavram olduğu gerçeğini de değiştirmiyor bence.
ahmet merdin 31 Ağustos 2019 20:58
iyiliğin rahatlacı etkisiyle tanrıya güvenme arasındaki orantı terstir adam orda sınanır sarp yokus meselesi iyilik yap yapta dur işler ters gider inadına acınacak hale düsen sınayacak ya ebele hudele dıye kalma halidir ne olduk ya ben bunu hak etmıyom falan hössst lan kimsin sen iyilik yapıyon falan sıkıntılı işler gerek yok iyilik ya
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 20:24
İyiler de kötüler de iyilik yapabilir lakin yalnızca iyiler kötülükten sakınırlar. "İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz" ve bu minvaldeki diğer ayetleri yalnızca islamın emri, tavsiyesi olarak bildirmek yeterlidir. Kuran'ın hükümlerinin Yale üniversitesi profesörünün teyidine ihtiyacı yoktur.
KARAR OKURU 02 Eylül 2019 15:15
0
Bunu yazabilmek için bilmem kimin ürettiği bilgi kattığı ürüne ihtiyacın var ama. Güldürmeyin söyle yorumlarla
Hasan 31 Ağustos 2019 16:51
Bir insanın kötülük dilini kullanabildiği halde güzellik dilinde istikamet göstermesi ve üzerine salınan kötülük enerjisini güzellik enerjisine dönüştürerek (yedreûne bil haseneti essiyete /Ra’d:22) ortadan kaldırmasından daha büyük bir hüner var mı? Bütün şartlar senden kötü bir yankının yükselmesini zorladığı halde güzel bir yankının yükselmesi kendi başına bir devrimdir; şartların cebrini kırmaktır, belirleyiciliğin şartlardan bilince geçişidir. İyilikte yatan manevi güç, incir çekirdeğindeki güç gibidir; uyandı mı en katı kalplere dahi sirayet eder.
Hasan 31 Ağustos 2019 19:16
0
Bir de muhsin (hüsn-ü fail) ile ihsan (hüsn-ü fiil) arasında karşılıklı iyileştirme ilişkisi hakimdir; fail güzelleştikçe fiilleri ve fiilleri güzelleştikçe failin özü güzelleşir. İyiliği sevmek, güzelliğe aşık olmak ruh sağlığının belirtisidir.
Kamil Gozen 31 Ağustos 2019 16:36
Hocam cok guzel yaziydi yine, ellerinize saglik :-). Yalniz yazarin Yahudi kokenli oldugunu ifade etme gereginizi anlayamadim, konu icin kokeni gerekli bir bilgi de degildi aslinda. Avrupa'da sempozyumlarda konuyu destekleme acisindan bir baglanti yoksa Yahudi kokenini belirtmek cok kotu de karsilanabilir :-). Saygilar sevgili hocam. Allah saglikli uzun omurler versin :-)
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 17:00
0
Yahudi kökenliliğe vurgu, bizim camiadaki Yahudiliği şeytanlaştırma algısına tepki olabilir ve bir bakıma “Denek ki Yahudilerden de iyi şeyler yapanlar varmış” gibi bir mesaj vermek istendiği düşünülebilir
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 14:25
Iyilik ve kötülük bir kritere göre belirlenir Ama sorun da bu kriterin ne olması gerektiğidir bize göre Kriter Allah'ın iradesidir onun iyi dedikleri iyi kötü dedikleri kötüdür. Yine inanıyoruz ki genel olarak Allah bu iyilik ve kötülük kavramını insanın vicdanına yaratırken koymuştur.
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 15:52
0
Allahın iyi dediği iyi kötü dediği kötüdür yaklaşımı Kelam ve Usul-i Fıkıh geleneğindeki hüsün-kubuh tartışmasında Eşariliğin benimsediği görüştür. Bu görüş Eşarilikten Ehl-i Hadis ve selefiyyeye kadar uzanır. Mutezile ve Ehl-i Reyin görüşü ise iyi kendinde iyi kötü de kendinde kötüdür. Allah sadece iyi olanı emreder, kötü olanı nehyeder. Yoksa O böyle emrettiği ve nehyettği için bir şey iyi veya kötü değildir.
Karar Okuru 31 Ağustos 2019 14:09
Durustluk dustur olsa iyilige hic gerek kalmazdi. Ben iyiligi degil durustlugu alkisliyorum. Cunku iyilik insanlari minnet altinda birakarak esir aliyor ve kotuluge canak tutuyor.
KARAR OKURUMürsel 31 Ağustos 2019 14:00
İyilik ederseniz kendinize edersiniz; A-İnsan fıtratına iyilik yakışır. B-İyilik bulaşıcı şekilde üreyip çoğaldığı için; iyiliğiniz ürer ve türer. C-İyilik sizi iyileştirir, pisikoterpidir. D-Yaratıcınız size iyilik ve güzellik ikram ettiğine göre; siz de aynısını yapın. E-Bu iyiliği ihlasla, Allah emrettiği için yapın ki, iyiliğiniz boşa gitmesin.Allah razı olsun ki; sizi sonsuz mutlulukla ödüllendirsin.
Deli Emin 31 Ağustos 2019 13:34
REZONANS YASASI! Rezonans alanımızı olumlu veya olumsuz irade, isteklerimizle doldurmamız ve iyi/kötü düşünce, duygular hissetmemiz neticesinde, yüksek titreşimli bir rezonans alanına sahip oluruz. Sahip olduğumuz bu alanımızı korumayı sürdürdükçe,bu alanımız isteğimizle uygun frekansta olan şeylerle titreşip, ilişkiye geçerek ortak isteklerimizin hayatımıza girmelerini sağlar.Rezonans Yasası bu;iyilik iyiliği, kötülük kötülüğü doğurur. Acaba! İsra Suresi de önceki ayetler ve sonrakilerle olan ilişki ve işaret edilen olaylar, sebep ve sonuçlarına bakarsak böyle bir anlam ilişkisi yokmu?
omu 31 Ağustos 2019 16:41
1
rezonans bükücü, kayıp rezonans bulundu
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 12:43
Günümüzde aile kurumu büyük risk altında.islamda kadın ve erkeğin görev ve haklarının günümüz toplumuna bakış açısıyla bir yazı yazsanız sn.hocam.Büyük İyilik olur.
Cüneyd 31 Ağustos 2019 12:14
İyilik-kötülük savaşında kötülüğün avantajı uzun sürede iyiliğin inşa ettiği değerleri,güzellikleri çabucak bozup tahrip etmesidir(Tıpkı maddi yapılarda olduğu gibi).İyiliğin avantajı ise dediğiniz gibi bulaşıcı olmasıdır.Umarım sonunda iyilik kazanır.
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 12:17
İyilik, tüm formlarıyla gücün ve imkanın kullanım şekline bağlı bir fonksiyon
Muhtefi. . 31 Ağustos 2019 12:16
Elbette iyilik yine Iyilik hep iyilik, .Tabi ki İnsan Kendine Yapıyor İyiliği :))..ama anlayanlar için Şeksiz, Şüphesiz basit manada Doktur hastaya, Tamirci Arabaya, Üreten Tuketene faydalı olduğumuz sürece Mutluyuz, Dervişlerin Yaşam Manasıdır bu Destur. .sıra dışı Munafikligi, Çıkar amaçlı, Riya, Desinler vb Maskeli iyilikler,Haller konumuz dışı...Onlarda lazım Gerçeklerin ortaya cikmasi icin.!..bazı şaşı bakanlar görsün diye. .
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 12:05
İyilik kavramının ne olduğunu, alanını ve sınırını; “defi mazarrat celbi menafiden yeğdir” kuralıyla belirleyebiliriz, genişletebiliriz ve geliştirebiliriz diye düşünüyorum.
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 14:19
0
Maalesef okadar basit degil.
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 11:07
Bütün dinlerin iyiliği önerdiğini biliyoruz, yazınız da öyle. Ancak artan kadın cinayetlerini, hatta anne baba kardeş cinayetlerini, ve canilerin hiç pişmanlık duymadan adeta ferahladıklarını nasıl açıklayacaksınız?
Yine Kuran' a referans vererek teori Sıkıcı
Karar Okuru 31 Ağustos 2019 12:17
0
Bir tefsir hocasının “iyiliğin sirayeti” gibi günümüzde en çok ihtiyacımız olan bir konuda yazdığı yazıyı Kurana referans verdiği için sıkıcı bulan bu arkadaşı anlamakta zorlanıyorum. Herkes her şeyi referans verebilir yeter ki bir güzelliğe atıfta bulunsun. Dünya çapında 1.6 milyar insanın saygı duyduğu bir referans kaynağını görmezden gelmek her halde bir çeşit körlüğe tekabül eder, ama nasıl bir körlük bunu bilemedim...
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 12:46
0
Dün cuma namazında hoca,yakındaki proje imam-hatip okuluna not ortalaması yüksek öğrenciler için sınıf açılacağını, İSTEYENLERİN müftülüğe ve okula bilgi için müracaat edebileceğini belirtti.Yanımdaki kişinin sinirli sinirli homurdandığını fark ettim.Sizin durum buna benziyor.Biraz mantıklı olun.
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 09:10
Teşekkürler yazınız için
Armağan 31 Ağustos 2019 08:41
Herşeyin giderek küçüldüğü,daraldığı,kaybolduğu veya yeni formlara dönüştüğü günümüzde , unutulan veyahut misilleme olarak herkes böyle bende öyle olmalıyım diyerek küçücük ve sıradan alışkanlıkların bile kaybolduğu ve insanlığın içinin boşaldığını her birey aslında kendi hayatında deneyimleyerek görüyor; bırakın iyilik yapmayı sadece selam vermek,market çalışanına,garsona teşekkür etmek,hayırlı günler dilemek gibi küçük şeyler bile insanın kendisine ruhuna iyi gelen davranışlardır. Eşref-i mahlukat olan insanın asli görevi de bunlar olmalıdır, iyiliği denize atarken oltayla atmamak gibi...
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 07:46
Hocam -polemikten uzak- halkın derdine deva olan bu tür yazılarınızın devamını bekliyoruz. Selam ve dua ile
Elçi 31 Ağustos 2019 04:10
İyilik yapanın İyilik, kötülük yapanın kötülük göreceği zahiri bir çıkarım insanın psikolojisi üzerine muhtemel tesirleri ıskalıyor, yazınız bu bağlamda gayet yararlı oldu ancak iyilik yapmanın insanın kalbinde açacağı gizli bir riya ve kibir kapısını, yaptığı işleri ancak lüzum derecesinde görüp görev telakki ederek aşabileceği belki başka bir yazınızın konusu olabilir. Selam ve dua ile..
hasan 31 Ağustos 2019 03:46
İyilik....Ömrüne CENNET hocam.
hasan 31 Ağustos 2019 03:45
İyilik....Tek kelime....YERYÜZÜ nü kaplıyor azizim....Hürmetler.
hasan 31 Ağustos 2019 03:44
Iyilik iyi gelsin diye ya da bir karşiligi olsun diye yapilmaz ki iyilik Allah rizasi icin yapilir.... Allah size iyilik versin
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 03:39
Hocam....Benim iklimimde iyilik şu....Topluyorum komşularımın günahsız minik kullarını....Yapıyorum onlara bi tencere boncuk makarna ....Yoğurtla birlikte bi güzel yiyorlar....Gözler ışıl ışıl....Yüzler gülücük deryası....Hocam ben günahlılara iyilik yapmaktan tırsıyorum....Çocuklara daha garantili oluyor....Üzülme kırılma incinme olmuyor be hocam....Ne dersiniz hocam kaçakmı dövüşüyorum...
Karar Okuru 31 Ağustos 2019 12:07
2
“İyilik yap denize at, balık bilmezse Halık bilir” demişler. Yalnız, günümüzde bu deyim maalesef pek geçerli olmuyor; iyilik yapanın saf olduğu ve çabuk kandırılabileceği düşüncesiyle yapılan iyilik bir istismar vesilesi olabiliyor. İyiliği yapılacak kişilerin kimler olduğuna da dikkat etmek lazım. Aksi halde insan iyilik yaptığına pişman olur ve bir daha yapmaya korkar hale gelir...
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 03:37
Hocam....Ben İYİLİK denildiğinde YERYÜZÜ DOKTORLARINI bu kelime ile bütünlüyorum....Ne güzel ya....İyilik....Hem yeryüzü alkışlar hem gökyüzü alkışlar....
hasan 31 Ağustos 2019 03:30
Rabbena atina ....Duaları....Ne kapsayıcı hayat duaları....Dünyadada Ahirettede....Sevdiğimede sevmediğimide İYİLİK VER....
hasan 31 Ağustos 2019 03:31
Rahman süresi 60 . Ayet saygıdeğer hocam geldi gönlüme....İyilik her zaman kazanç değilmi hocam...Kaybı olmayan kazanç kapısı ne güzel....
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 03:22
Rabbim İYİLİĞİNİZİ versin Üstadım....İyilik sağnak olsunda üstünüzde şemsiyesiz kalasınız üstad. Hürmetler saygılar mert insan tanesi.
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 03:19
İnsanın olaylara bakış açısı değiştikçe dualarıda değişiyormuş muhterem kardeşim....Artık şöyle dua ediyorum....RABBİM iyilik edenlerden ve iyilik bulanlardan kıl beni.
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 03:17
Şu sözü çok seviyorum hocam....HİÇBİR İYİLİK ALLAH KATINDA KÜÇÜK DEĞİLDİR...
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 03:11
Sayon hocam Allah sizden razı olsun ebeden
musto 31 Ağustos 2019 01:22
65 yıllık yaşamımda hiç bir zaman alan bir el olmadım sıkıntılı zamanlarımda bile yardım isteyen dostlarımı çaresizi boş çevirmedim hiç bir zaman bunun zararını görmedim.Tavsiye ederim.
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 03:13
1
Ömrüne bereket usta....
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 08:30
3
Keşke bu "sır" kendine kalsaydı musto ! Kendinin "veren el" olarak reklamını yapmışsın.
musto 31 Ağustos 2019 10:56
1
Farz ve Vacibin gizlisi olmaz.Veren ile alan arasında olan bir şey tabi bunu aynı gün milletin parasını dağıtıp sonrada nankörler dersen o farklı.Gittiğiniz toplumda insanlar sizi gördüğünde gözleri ışılıyor işsize iş aşsıza aş hastaya tabip olabiliyorsanız bu mutluluğu her sorumlu vicdanlı insanlarla paylaşın.
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 11:48
1
Hayra, iyiliğe, yardıma vesile olacak anlatıların, dinleyenler üzerindeki motive edici katkısını önemseyenlerdenim, musto. Ancak biz de şöyle de bir gelenek vardır, bu olaylar anlatılır ama failleri "bir zat" diye gizlenir. Nefsine fazla güvenme, ameline kibir, enaniyet bulaştırabilir. Sonra sen de "nankörler" diyen o zat gibi, verdiğinden karşılık beklentisine girebilirsin.
musto 31 Ağustos 2019 12:23
0
Elbette yaptığınız yardımı davul zurna ile ilan etmeyecek alanla veren arasında bir sır olarak kalacak.Toplum bunu bilir sen gizlesen'de alanların çoğu bunu diğer çaresizlere anlatır.
Muhtefi. . 31 Ağustos 2019 22:00
0
Zaten Sır. .yoksa Erdin"de haberimiz mi yok. 08:30...:)) Musto kendine yakışanı yapmış Tebrikler. "Acizane Fakirde olduğunca,kendimizce Hak adına yaptık "..Yobazligin Alemi yok..:))..Tabi ki Veren El..Allahın Rezzak Esmasina Vesile,Hizmet ediyorsun. Bırakır mı darda. ALEMLERİN SAHİBİ. !..Evelallah. ***tabi ki. Kontrollu Haline, durumuna göre. çünkü Burdan Ceplere kanal yapanda cook. Çulsuz bırakır Molla Kasım ***..:)))..
Karar Okuru 31 Ağustos 2019 00:21
Malumun ilanı olsa da güzel bir tesbit. İyiliğin yapana iyi geldiği tecrübeyle sabittir ve bunu herkes karşılıksız ve iyi niyetle yapacağı bir “iyilik”le bizzat kendinde test edebilir. Aslında iyilik bir terapi çeşidi olarak da görülebilir. En basit bir olumsuzluğu büyüten, kavgaya dönüştüren insanlar acaba kötülüğün kendilerine iyi geldiğinden mi böyle davranırlar diye hep düşünmüşümdür. İyiliğin kendine iyi gelebileceğini hiç tecrübe etmedikleri için bilmeyenler kötülüğü ve kabalığı bu sebeple tercih ediyor olabilirler...
Ahmet Melik 31 Ağustos 2019 00:09
Sayın Öztürk , Budizm de, Karma da aynı noktaya işaret eder. 21 yy. da bilim ve teknoloji bir çok konuda derin bilgi sahibi olmamızı sağladı. Ancak görünmeyen dünyanın kuralları nasıl işliyor bilmiyoruz. O iyiliğin size nasıl geri gelecegi , insan yeryüzünde başı boş bırakıldığını mı sanar ? Onun izni olmadan yaprak dalından yere düşmez ayetleri ile birlikte ele alınmalı diye düşünüyorum. İnsan ın menşei topraktır. Ne ekerse onu biçer ! Bir dostum var iyiliksever. Adamın her işi rast gider. En yoğun trafiğin olduğu cadde de bile park edecek bir yer buluverir.
KARAR OKURU 31 Ağustos 2019 08:36
1
"En yoğun trafiğin olduğu cadde"ye park eden birinin "iyiliksever" olması, herhalde şark usulü ironi olmalı.
Zehra Âli Yılmaz 30 Ağustos 2019 23:50
İyilik, tabiatı gereği tepeden baktırır. kişi ne kadar çaba harcasa da yüreğine buyurgan, kibir hissinin gölgesi düşer. Esas belli olsa da yaşamdaki karşılığında iyilik etmekten ziyade her fert, içtimâi hayatta üzerine düşeni yerine getirmek zorundadır. tüm sorumluluklar yerine getirildiği vakit huzurlu bir yaşam hâsıl olacaktır.
Spinozacı 30 Ağustos 2019 23:50
Sayın Öztürk, iyilik, saygı, ferahlık ve dostluk duygusunu pekiştiren makaleniz için teşekkür.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN