Back To Top
İslam Cumhuriyet’inden Saltanata

İslam Cumhuriyet’inden Saltanata

 - Son Güncelleme: 26.06.2019 Çarşamba 10:49
- A +

Tarihi sadece dünde kalan hikâyeler diye okursak bize hiçbir şey anlatmaz, üstüne bir de geçmişi iman alanı gibi gördüğünüzde durum daha vahim bir hal alır…

Resulullah’ın vefatı Müslümanlar için acil çözülmesi gereken bir sorun ortaya çıkarmıştı; İslam ümmeti nasıl yönetilecek? Doğal olarak Müslümanlar ya bildikleri bir yöntemi deneyeceklerdi ya da yeni bir usul icra edeceklerdi. Her ne kadar Şia ve Ehl-i Sünnet’in bir kısmı Resulullah’ın yerine bir halef bıraktığını iddia etse de bu konuda elimizde açık ve net bir nas yok.

Şahsi kanaatim, Resulullah’ın halefinin kim olacağı konusunda bir beklentisi olmakla birlikte -Hz. Ali’nin halife olması- yöneticiliği dini değil dünyevi bir mesele olarak gördüğü için bu seçimi ümmete bıraktığıdır.

Yine Resulullah, her ne kadar Ali’nin hilafeti için uygun zemin hazırlamaya çalışmışsa da bu gerçekleşemedi. Tarih spekülasyonları pek sevmez ama Usame ordusu Resulullah’ın hilafına geride kalmasa ve yoluna devam etseydi muhtemelen tarih daha farklı yazılacak ve vefat haberi ile geri dönecek olan orduyu da peygamberin minberinde oturan Ali ile karşılaşacaktı. Çünkü Resulullah Ali hariç tüm sahabelerin bu sefere katılmalarını emretmişti.

Bizde hakim görüş Resulullah’ın vefatının çok ani olduğu ancak kaynaklar dikkatli okunduğunda Resulullah’ın rahatsızlığının uzun bir süredir gözle görülür bir hal aldığıdır.

Muhacirler ve Ensar iki ana parçadan oluşuyordu. Ensar Evs ve Hazrec kabilesinin, Muhacirler ise Ali’nin başını çektiği çoğunluğu Ehl-i Suffa ve Haşimilerden oluşan klik ile Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir’in başını çektiği genelde hali vakti yerinde ticaret erbabı diğer Kureyşlilerin oluşturduğu klik arasında bölünmüştü.

Resulullah’ın rahatsızlığı ile birlikte doğal olarak her kliğin peygamber sonrasını kendi aralarında istişare etmediğini düşünmek akla aykırıdır.

Vefat ile birlikte iktidar mücadelesi alenileşirken ilginç olan Ali’nin amcası Abbas’ın –meselenin bizzat Resulullah’a sorulmasında da ısrar etmişti- tüm telkinlerine rağmen –hilafeti kendi hakkı olarak görmesine rağmen- harekete geçmek yerine köşesine çekilip, adeta davet beklemesidir. Resulullah hem Müslümanların hem de Haşimiler’in lideriydi ve kendisinden sonra da liderliğe Ali’nin talip olması kimseyi şaşırtmazdı.

Bu çekincede baskın iki ihtimal var; ya Ali Resulullah’ın nezdindeki konumunun aynı şekilde Müslümanlar için de geçerli olduğunu ve kendisinden başkasına biat edilmeyeceğini düşündü ya da daha kuvvetle muhtemel açıkça meydana çıktığı takdirde tercih edilmeyebileceğini ve bunun hem Resulullah’ın hem de kendi saygınlığına bir darbe vuracağını sezmişti.

Zaten, Siyer kitaplarından öğrendiğimiz bir diğer gerçek, Mekke’nin fethi sonrası süreçte sahabelerin Ali’yi Resullullah’a karşı sık sık şikâyet ettikleridir.

Buna karşılık Ömer ve Ebubekir bu tartışmaya direk müdahil olarak Resulullah’ın yerini ne Ensar’dan birinin ne de Ali’nin almasına izin verdiler. Ensar’a karşı çıkışları Kureyşilikten kaynaklanırken, Ali’yi istememeleri ise Ali’nin şahsında Haşimoğullarının hilafeti saltanata çevirme ihtimalleri idi.

Yine unutulmaması gereken bir gerçek de Bedir ve Uhut’ta öldürülen müşriklerin büyük bir kısmının Ali ve Hz. Hamza’nın elinden can vermiş olmasıdır. Bunlar muhacirlerin çok yakın akrabaları ve Kureyşin ileri gelenleri idi.

***

Sorun, Araplarının bildiği bir şekilde oldukça uzun bir müzakereden sonra -Salı akşamı başlayan tartışma ancak Perşembe sabah namazına doğru- sonuçlanacaktı. Ali’nin geriden takibi, Ensar’ın iç çekişmeleri görece daha zayıf olan kliğin iktidarı elde etmesiyle sonuçlandı.

Ali tepki olarak defin işlemlerini Ebubekir ve Ömer’siz yaptı ve sonraki girişimleri karşılık görmeyince de durumu kabule mecbur kaldı.

Ancak İslam Cumhuriyet’inin sonu bizzat kurucusu Ömer’in kritik seçimi ile gelecekti. Hilafet bir yandan Kureyşe hasredilirken diğer taraftan ise Ali’yi ve Haşimileri iktidardan uzak tutmak isterken en az Haşimiler kadar asabiyete sahip Ümeyyeoğullarının önü açılacaktı.

Hz. Osman ileride kendisini seçtirenin Ömer olduğunu unutacak ve kendisine hilafet hırkasının Allah tarafından giydirildiğini ve yine Allah tarafından çıkarılacağını iddia ederek Ebubekir ve Ömer’in hiç istemedikleri bir süreci başlatacak ve saltanata giden yolu açacaktı.

Halbuki en çok çekindikleri Ali ise, şehadeti öncesi oğlu Hasan’ı halife atamasını isteyenleri tıpkı Resulullah gibi bu konuda serbest bırakacaktı.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Takipçi 28 Haziran 2019 10:05
Sayın yazar şurada yazdığın yazı ile ilgili birkaç ciltten oluşan kitap yazılabilir. O kadar derin bir mevzudan bahsediyorsun ki, farkında mısın bilemem. Bir kere Kuran-ı kerim, hadisler ve islam mevzuatı ana referans kabul edildikten sonra yönetimin Osman veya Ali veya başka biri olmasının hiç bir farklılık arzetmeyeceğini hissetmeniz lazım.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 02:27
Hz. Osman hakkındaki sözlerin çok aptalca...
karar okuru 03 Temmuz 2019 09:16
0
Derken kavmin üçüncüsü kalktı; hem de bir halde ki iki yanı da yelle dolmuştu; işi gücü, yediğini çıkaracak yerle yiyeceği yer arasında gidip gelmekti. Onunla beraber babasının oğulları da işe giriştiler; Allah malını ilk baharda devenin otları, çayırı-çimeni yiyip sömürmesi gibi yediler, sömürdüler. Sonunda onun da ipi çözüldü; hareketi tezce yaralanıp öldürülmesine sebep oldu, karnının dolgunluğu onu bu hale getirdi; işini tamamladı gitti.
.......... 26 Haziran 2019 23:50
Sayın Kaluç Islam tarihinin hep örtülmek ve geciştirilerek anlatılmak istenen yerlerine parmak bastiniz.oncelikle sırf bu nedenle tebrikler..ancak ezberlerindeki bilgileri goremeyenlerin saldırılarına hazır olun..nitekim yavaştan başlamış gibi..
KARAR OKURU 26 Haziran 2019 23:26
@Yalnızca Okur / Muhterem "Yalnızca Okur" rumuzlu kardeşim; sen ne kadar olağanüstü az ve öz yorumlar yaptığının farkındamısın acaba?? Müstesna bilgilerinden yararlanabilmek, ve aydınlık dolu fikirlerinden ilham alabilmek için; keşke seni düzenli takip edebileceğimiz bir forum olsaydı.
Sayın Kaluç, Resulullah"ı zannına göre konuşturma.Olsaydı bulsaydı tarihte geçerli değil.Bu günün algısıyla o günü anlayamayız.Doğruyu esasıyla öğrenmek istersen ; Mektubat B.Said Nursi s 59/ 60.
KARAR OKURU 26 Haziran 2019 23:19
2
Yazar ne yapsın bahsettiginiz muhterem gibi kendisine ilham ile yazdirilmiyor ki?
.......... 26 Haziran 2019 23:47
1
Yuhhh yaaaa bu kadar kibirli bu kadar kesin inançlı bir okur hala buraları okuyup da bu cümleyi yazdıysa yuhhh yani...
Muhsin 26 Haziran 2019 14:09
Meselelere biz gibi bakınca yazıda böyle ahkam keser edasıyla öyle oldu öyle düşündü diye yazılabiliyor.
KARAR OKURU 26 Haziran 2019 11:59
Peygamber efendimiz usamen'in ordusuna katılmayan onun sefere çıkmasını engelleyen kere lanet etmiştir.
İbrahim Halil 26 Haziran 2019 10:10
Acaba Hz. Ali'nin girişimde bulunmamasının sebebi Resulullah'ın cenazesiyle ilgilenirken bu işlere tenezzül etmemesi olabilir mi? Yine de güzel bir yazı Türkiye'deki sünni bakış açısı sizi çok yadırgayabilir.
KARAR OKURU 26 Haziran 2019 22:57
1
@ibrahim Halil / Evet gercekten derinlemesine cok guzel bir yazi. Yuce Rabbim sayin yazardan razi olsun.
KARAR OKURU 26 Haziran 2019 06:27
Ali'cilik yapmışsınız. Peygamber kendinden sonra Ali halife olsun diye çabaladı demişsiniz. Bunu söyleseydi yetmez miydi sahabe için? Ayrıca Ebubekir ve Ömer size göre ırkçı, kavmiyetçi, yandaşçı vs. Üstünlüğün takvada liderliğin liyakatta olduğunu bilmeyecek şahıslar mı bunlar?
karar okuru 26 Haziran 2019 10:46
3
aynen öyleler
Yalnızca Okur 26 Haziran 2019 14:50
2
Yazıyı anlayana kadar oku şuculuk buculuk iş yapmıyor ilimde. Yazar mutedil bir yazı yazmış. Bence eksiği var fazlası yok yazının. Tesbit ettiği klikleşmeyi bende tesbit etmiştim. Her zaman aynı değilimi, bugün dahi... Sermaye ve zühdü takva kutuplaşması... Sosyoloji bilmeyen romantizmden kurtulamaz... İbadet ticaret ve ihanet üçlemesi bu değilimdir.. Bugün itibarıyla masa kasa ve nisacıları fütüvvet ehliyle bir mi tutacağız...
KARAR OKURU 26 Haziran 2019 15:57
4
-yalnızca okur- Yazınız çok savruk. İddianız nedir? Anlaşılmadı.
Yalnızca okur 26 Haziran 2019 19:40
2
Altta kalanın evliyaoglu evliya olsa canı çıkıyor belli değilmi..Genelde Haşimoğullarının özelde Ehli Beytin tüm devlet mekanizmalarından dışlanması ve hatta 12 göbeğe kadar katliamlara uğratılması çok açık değilmi... İbadet tabanının sırtından ticaret yapılması ticaret tabakasının sırtından ihanet edilmesi Fetöyemi has... Metölerin tarihsel izdüşümleri belli değilmi...
.......... 26 Haziran 2019 23:56
0
Alicilikle ne alakası var anlamak istediğiniz gibi anlıyorsunuz.ahmet akbulut sahabe dönemi iktidar kavgaları kitabını ezberiniz kaldirirsa bir okuyun derim..
KARAR OKURU 27 Haziran 2019 05:45
1
Objektivitemden şüphem yok. Hayatımı doğru bilgiye göre şekillendirdiğimden hiçbir enformasyondan da perva etmem. Asıl siz nesnelliğinizi sorgulayın. Yazarın özgeçmişine bir bakın, alevi propagandisti olduğunu göreceksiniz
KARAR OKURU 27 Haziran 2019 23:07
1
Siz de Sünnicilik yapmışsınız, baktım Sünni propagandistisiniz... Objektif olarak sizi tanımadan söyleyebiliyorum bunu :) anlayın yani ne denli tarafsız olduğunuzu...
karar okuru 03 Temmuz 2019 09:01
0
Sanki onlar, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh Allah'ın "İşte âhiret yurdu; biz onu, yeryüzünde bozgunculuk dilemeyenlere veririz ve sonuç, çekinenlerindir" buyurduğunu duymamışlardı (Kasas,83). Evet, andolsun Allah'a, elbette duydular da,ezberlediler de; fakat dünya, gözlerine bezenmiş bir şekilde göründü, onun bezentisi hoş geldi onlara
KARAR OKURU 26 Haziran 2019 05:41
Müslümanlarda hiç değişmedi .Ömer ra dan sonra gelen hep saltanat, hep saltanat, bu gün de maalesef öyle
Aykut Gürbüz 27 Haziran 2019 10:11
1
Teşekkürler hocam yazınızdan faydalandık.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN