Back To Top
Profesör ne diyor?

Profesör ne diyor?

 - Son Güncelleme: 29.01.2020 Çarşamba 07:16
- A +

Elazığ depreminin sebebi, küçük çocukların evlendirilmesini yasaklayanlara Allah’ın gazabı imiş!

Burada, İslam tarihini beşyüz yıldır karartan iki büyük zihniyet problemi var: Biri selefî, dogmatik din anlayışı, öbürü yanlış bilim anlayışı, daha doğrusu bilim zihniyetinin hiç olmaması!

Kuran-ı Kerimin ya da fıkhın o zamanlar için izin verdiği küçük yaşta evlendirmeler, kölelik, çok eşlilik, ganimet gibi kurallar sonradan devlet tarafından yasaklanamaz mı?

Devlet şartların ve kamu yararının değişmesini dikkate alarak başka türlü düzenleme yapamaz mı?

Bu fevkalade önemli mesele daha Hz. Ömer zamanında ortaya çıkmıştı.

 

DEVLET ADAMI HZ. ÖMER

Kur’an-ı Kerim’de, Müslüman erkeklerin Hıristiyan ve Yahudi kadınlarla evlenmesini izin verilmişti. (Maide, 6)

Fakat Hz. Ömer Müslüman erkeklerin Hıristiyan ve Yahudi kadınlarla evlenmesini yasakladı.

Tıpkı modern çağda Medeni Kanun’la ve Ceza Kanunu ile evlenme yaşlarının belirlenmesi ve çok eşliliğin yasaklanması gibi bir “devlet tasarrufu”ydu bu.

Büyük devlet adamı Hz. Ömer’in gerekçesi şöyledir:

“Yahudi ve Hıristiyan hanımlarla evlenmeye Allah Teala o zamanlar müsaade etmişti. Çünkü Müslüman hanımlar azdı. Şimdi ise, sayılarına bereket, ötekilere ihtiyaç kalmamıştır, dolayısıyla da izin zail olmuştur (kalkmıştır).”

Hz. Ömer’in diğer bir gerekçesi de Müslüman erkeklerin Hıristiyan ve Yahudi kadınları “güzelliklerinden dolayı” tercih etmeleri halinde Müslüman kadınların mağdur olacağı endişesidir.

Daha erken şehirleşmiş olan o kadınların “daha güzel” olması sosyolojinin konusudur.

Hz. Ömer, yine “şartlar değişti” gerekçesiyle ganimet ayetini de uygulamadı.

Hz. Ömer’in gerekçesinin başka bir ayet ya da hadis değil, “değişen şartlar” gibi tamamen ‘dünyevi’ bir olgu olmasına özellikle dikkat etmek gerekir.

 

DEVLETİN YASAMA YETKİSİ

İkinci Meşrutiyet döneminde bu konular çok tartışılmış, o zamanki açık fikirli İslamcılar devletin yasama yetkisini savunmuşlardı.

Darülfunun’da fıkıh profesörü olan Mansuri-zade Sait Bey sosyal ihtiyaçları esas alarak ve aynı zamanda fıkıhla birlikte modern hukuktan gerekçeler getirerek “devletin yasama yetkisini” savunların o devirde öncüsüdür.

Hatta o dönemde “örfe dayalı ayetler”in, örfte meydana gelen değişmeleri dikkate alarak yorumlanacağı bile yazılmış, çizilmişti.

Hukuki modernleşme tarihimizde önemli bir adım olan 1917 Hukuk-ı Aile Kararnamesi bu ilmî görüşe dayanıyordu. Fakat maalesef Mütareke döneminde İngilizlerin ve Patrikhane’nin talebiyle Damat Ferit hükümeti tarafından iptal edilmişti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez, bir sohbetimizde Mansuri-zade’nin eserlerini Diyanet’in yayınlayacağını söylemişti, çok sevinmiştim.

Fakat Görmez’den sonra iki yıldan fazla zaman geçti, ortada bir şey yok!

Bu konuda ilahiyatçı Fıkıh Profesörü Mehmet Erdoğan’ın “İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi” adlı eserini tavsiye ederim. (Marmara İlahiyat yayınları)

 

İLİM ZİHNİYETi?

Depremlerin sebebi, birkaç milyon yıl önce oluşan fay hatlarıdır. Bilim insanları bilimsel metotlarla yüzlerce yıl araştırarak bu gerçeği tespit ettiler. Artık fay hatları, deprem bölgeleri biliniyor; depremler hep oralarda oluyor.

Gerçek bu iken, zihnimizdeki bir şablonu olaylara yapıştırmak, bu gerçeği değiştirmez.

Safahat’ta Akif yazıyor. Ay tutulunca Orta Asya’da bunu şeytan işi sanıyorlar, “kovalım şeytanın kalkın diyerek” binlerce insan dümbelek çalıyordu!

1724’te Bilimler Akademisi’ni kuran Rusya bütün buraları istila edecekti.

İkinci Meşrutiyet İslamcılarından saygın bir düşünür olan Sait Halim Paşa, Müslümanların niye geri kaldığını anlatırken şöyle yazıyordu:

“Bizim dimağımız henüz eşyadan fikirlere intikal edemiyor, fikirlerden eşyaya geçmeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu sayede düşüncelerimiz sonsuz hayaller içinde, her şeyi kendi emellerine göre tertip edebileceği hayali bir çevre bulabiliyor.”

Kısacası, zihnin içindeki bir zannı, bir şablonu zihnin dışındaki doğa ve evren olaylarına yapıştırmak! Ay tutulmasını şeytana, depremi küçüklerin evlenmesinin yasaklanmasına bağlayan kafa böyledir.

Çocuk yaşındaki kız ve oğlanları evlendirmek depremleri önler mi?! Eski çağlarda depremler olmuyor muydu?

Nasıl bir çıkmaz sokak görüyorsunuz!

Halbuki İslam’ın aydınlanma asırlarında İslam alimleri “sünnetullah” kavramının tabiat kanunlarını ifade ettiğini biliyorlardı!

Beş asırdır öyle bir karanlık ki, hala tam aşamadık.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 09 Şubat 2020 13:59
Sayın Akyol küçük bir düzeltme yapmak istiyorum maide 6 değil de 5. Ayettir
Tanrı iyilik ve kötülüğün ne olduğunu din ile bildiriyor. Ve diyor ki: İyilikle emret kötülükten men et. Günümüzde bunu yapana deniyor ki "Tanrı adına konuşma"... Bu durumda Tanrı adına kim konuşmuş oluyor...
Sayın Taha Bey, her şeyin akla uygun bir izahı olması gerekir diyenlerdensiniz. Bunun mümkün olmayacağını inşallah bir gün akledersiniz... Yoksa huzur için tek başına akıl yetmez. Bir insanın akılla yapabileceği en faydalı şey Tanrıyı anlamaktır.
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 16:32
Kısaca allah bize karışmaz deyin yeter
paradoksal sorular 30 Ocak 2020 17:54
1
biz doğru yoldayız, felaketler doğal olaylardır, imansız olmadığımız için aynı zamanda ilahi takdir diyoruz, rastlantısal olaylar, sadece tedbir almak gerekiyor, toplu dua istiğfar gereksiz, kader demek suç, Allah demek haddi ve maksadı aşmak, Tanrı gazabı olmayan sevgiden ibaret bir varlıktır, sadece önlem alınmadığı için bu hale düştük, önlem alanlar kurtuluyor, korona virüs tabii bir olay doğal bir afetti, bunun için gerekli bütün teknolojik önlemler alındığından hiç kimseye bir şey olmadı, komünistlerden ibret alın, yahu bu adamların Türkçe okuma yazması da mı yok?
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 18:02
0
Uzunca onu diyorlar... "Deniz beni ıslatamaz diyen" balığa benziyorlar...
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 19:45
0
17.54, Tanrı kavramı üzerine biraz daha kafa yor. Tanrı zulmetmez, adaletlidir ama adaleti için müthiş gazabı vardır.
Kuran geçmiş toplumların başına gelen felaketleri hikaye olsun diye mi anlatıyor? İbret alacak akıl yok mu? Kuran'da haberin yoksa gündemden de mi haberin yok? Çin'in işlediği zulümle başına gelenler bir tesadüf müdür? Kuranı komunizme uyarlamaya çalışan Çin değil miydi? Zulüm karantinası kuran Çin değil miydi? Hadi Kuran bilginiz yok, gündemden haberiniz, kıyas yapabilecek asgari bir yeteneğiniz de mi yok? Siz bu körlükle neyin yazarlığını yapıyorsunuz? Bir adamın sözünü çarpıtarak linç etmeye çalışmak gazetecilik midir? Şöhret uğruna değer mi? Size hiç yakıştıramadık!
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 12:04
sayın yazara göre anlamadığı Hz.Ömer yeri gelince Allahın emirlerini yasaklarını terk eden, günümüzde yaşasaydı kendisi gibi felaketleri sebepleriyle birlikte yalnızca doğal afetle izah eden, muhtemelen halk partisinden m.vekili adayı Atatürkçü laik bir insan olurdu. Günümüzde kamu otoritesi Hz. Ömer yerine geçtiğinden Allah'ın emrettiğini terk, yasakladığını irtikap ederse Hz. Ömer gibi davranmış oluyor. ululemre itaat farz ya, eşcinsel evlilik artık bireysel bir özgürlüktür. Felaketleri Allah ile izah etmek gericiliktir. Sayın yazar patladıysa o tetiği kim çekti, neden çekti?
Habip GÜNDOĞDU 30 Ocak 2020 11:35
Sayın hocam maide 6 da sizin söylediğiniz evlenme konusu yok.Ancak diğer bütün fikirlerinize katılıyorum
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 20:18
0
Söz konusu profesör de çocuk diye bir şey söylemiyor.
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 10:59
Velev ki prof.olmuş o şahsın cümlesinde çocuk sözü geçsin veya geçmesin bir tabiat hadisesi olan depremin sebebinin bu olaylarla bağlantılı olduğunu savunmak, Allah'ın gazabıymış gibi sunmak, cahilliğin daniskasıdır. Allah insana akıl vermiş fay hattının geçtiği yere sen git çürük bina yap dememiş.Bu zihniyete göre 8 şiddetinde depremlerin olduğu Japonlarda hiç zina falan olmuyor demekki.
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 03:25
Kims göre küçük diye yorum yazanlar. Utanın be!
Hristinyus Papazo 30 Ocak 2020 00:28
taha beye göre eşcinsel evlilik bireysel tercih, büluğ çağına ermiş ama on yedisine on sekizine basmış bir kimsenin evlenmesi suç, gönüllü zina da aşk kapsamına girdiğinden hele kanunen de buna müsade edildiğinden yasal bir mahsuru yoktur. Bilimsel açıdan son zamanlardaki hastalıklar felaketler doğal afettir, Allah ile alakası yoktur, muhtemelen abd yapmıştır, gelişigüzel maksatsız gayesiz olaylardır, çinin mübtela olduğu virüs rusya tarafından aşı satmak için üretilmiştir, Kuran'da geçmiş toplumların başına gelenler sebepleriyle birlikte tarihsel semboliktir, Tanrı gazapsız salt bir sevgidir
Abdurrahman Çelebi 30 Ocak 2020 09:13
2
Sayın yazarı bu kadar derinlemesine tanımanız tuhaf...!!! Yine de kendi yazsın, siz dinlenin.
Yön farkı... 30 Ocak 2020 00:15
Batlı ergin bir kızın, ergin bir erkekle flört edip cinsel hayat yaşaması normal, çağdaş bir tavırdır... Doğulu ergin bir kızın nikahlanması, çocuk istismarı sayılıyor...
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 00:02
Söz konusu profesör "çocuk yaşta" diye bir kavram kullanmadı. Bir iftira üzerine bu kadar yorum yapılmış...
İlginç 30 Ocak 2020 00:21
1
18 yaşının altı, evlilik kurumuna rıza bakımından çocuk olarak değerlendirilir şeklindeki toplumsal genel kanaat üzerinden yorumlar yapılmış.
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 16:40
1
00.21, Hangi toplumsal kanaat? 18 Yaş altı ergin bir kız flört ettiğinde normal, nikahlandığında çocuk istismarı sayan toplumsal kanaat mi var?
Ali rıza 29 Ocak 2020 22:22
Hocam bu iyi günlerimiz , hayırlı sabahlar ola , tevhidi tedrisata alternatif medreseler hayata geçti , bundan böyle deprem sel hortum olmaz , herkes rahat olsun endişeye gerek yok , bu ülkede hz nuhun cep telefonu kulladığını ilk söyliyen prof , ordunaryus prof olacak zikr ettiğiniz prof rektör olmak için iri yumurtlamış , normaldir ,
Sn yazar hz. Ömer'e içtihatlarından dolalayı itiraz edememenin sebebleri: kuranı en iyi anlayan sahabelerden olup, kuranda yaptığı tespitin doğruluğu vurgusu ile sünet kuran ilişkisindeki bütünlüğü kavrayışıdır.Memleketteki prf.ilahiyatçılara bakın!dün mutezile kelamcısı bugün selefi hadiscisi kesiliyor.Sufiliğe zındıklık diyen sıkışınca tasavvufcu oluyor. Fonlananlar,makam sevdası içinde olanlanlar,münafık kisvesine bürünenleride bu çuvalın içine katın kim inanır verilen fetvalara?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 20:28
Her türlü mikrobun eskisinden çok hızlı yayıldığı bir dünyada yaşıyoruz artık. Corona “saçaklı virüs”, her yere yayılmış diyorlar. Sadece sağlığı değil tüm hayatı ekonomiyi bile etkilediği söyleniyor. Bu musibet bize de gelmiş olmasın. Konuyu yazacak bir bilim insanı olsa iyi olmaz mıydı? Olursa gerçek ‘profesör’ olsun lütfen...
BU "pofesör'hangi üniversiteyi bitirmis,hangi dalda nerede doktora yapmis,elinde gecerli bir diploma varmi?Bu ülkede bazi mevkiye gelenlerin,üniversite diplomasi bir anda kayboluyor,bir türlü ortaya cikmiyor (!)..Arada bul..Sormak hakaret sayiliyor..
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 19:51
Küçük çocukların evlendirilmesi, deyince aklıma geldi sayın yazar, büyük çocuklar da olmalı bu cümlenin neticesinde. Acaba kaç yaşındakiler küçük çocuk sayılıyor, kaç yaşındakiler de büyük çocuk. Aydınlatırsanız sevinirim.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 18:33
"Elazığ depreminin sebebi, küçük çocukların evlendirilmesini yasaklayanlara Allah’ın gazabı imiş!" Taha Bey bu söz size yakışmadı. Lafı sözde kurnazlık yapıp çok çarpıttınız. Adamın konuşmasında "çocuk" kelimesi geçmiyor.
Mustafa ALSANCAK 29 Ocak 2020 18:23
Yahu böyle adamlar nasıl profesör olmuş diye insan sormadan edemiyor! Böylesine karanlık düşünen perversler okullarda gençlere derse girip modern düşünce ve bilimsel görüşler verebilirler mi? Her işlerine geleni dini ayetlere göre uydurmayı iyi biliyorlar.Bilimsel esaslara göre depremin hangi şartlarda meydana geldiğini fayhatları belirlenerek deprem olabilme bölgelerinin yerleri bilim adamları tarafından belirlenmiş durumda. Deprem olup olmaması küçük yaştaki kızların evlendirilmelerine izin verilmemesi nedeni ile olduğunu uydurup etrafa yaymak büyük bir ayıp olduğu gibi aynızamanda günahtır.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 18:16
Allah, dini İslamı bağnazların elinden kurtarsın. İnşallah ilimle bilimle çatışan bu tür insanlar hep azınlıkta kalır ve insanların çoğu bunlara meyletmez.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 22:28
1
Amin!
Ramazan 29 Ocak 2020 18:11
cahillerin baş alimlerin ayak muamelesi gördüğü bir dünyada klasik bir anlama problemini yansıtan böyle bir çarpıtmasyon yazısını linç kampanyasını çok görmemek lazım, sayın Taha Akyol anlama aracı akıldır, sözün kendisidir, siz bir yazıyı veya sözü aklınızla mı anlıyorsunuz veya neyinizle anlıyorsunuz? Doğal afet diyerek gaflete devam etmek marifet Allah diyerek Allahı hatırlatmak suç mu?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 18:06
Hocam ufak ufak aşıyorduk, derken akp zihniyeti hasbelkader iktidarı ele geçirip, yer altına çekilen bu şeytanları baş tacı etti ve tekrar başa döndük. Özeti bu.
İslam'a göre depremin böyle bir sebebi olduğu nerede yazıyor? Dinin hangi kaynağında var? Kur'an, hadis, kıyas, icma vs. Onu da yazın bilelim. Yoksa İslam'ı temsil etmeyen birinin sözünden hareketle sekülerizm güzellemesi yapmak ucuz bir kurnazlık...
Ramazan 29 Ocak 2020 17:26
profesoru anlamaya kapasitesi yetmeyenlerin Kuranı anlaması da imkasızdır, o profesorun orada depremle ilgili tek sözü olmadığı gibi, haliyle çarpıttığınız şekilde küçüklerin evlendirilmediği için deprem oluyor anlamına gelen hiç bir sözü bulunmuyor. Anlama hastalığı varsa anlatanın suçu nedir, sayın Taha Akyol ??? anlamadığınız konularda yorumdan sakınmanızı tavsiye ediyoruz. Depremi Allah değil abd yapıyor deseydi, buna itirazınız olmazdı. Derin bir gaflet cehalet örneğiyle karşı karşıyayız
İlginç 30 Ocak 2020 00:25
2
Nasıl yani? Kaç yaşındakilerin evlendirilmesini söylüyor peki? Evlenme işi bakımından kaç yaş çocuk değil ve tam sağlıklı karar vermeye ehildir size göre?!
Ramazan 30 Ocak 2020 16:31
0
bunun size, bize veya ona göresi yoktur, kitaba göre konuşacaksın, böyle bir mevzu delilleriyle birlikte buradan anlatılamaz. Kurana göre çocukların evlendirilmesi doğru değildir. Çocukluk-yetişkinlik sınırının ayrımı ergenlikle birlikte rüşddür, ergenliğe ayak basmıs rüşd sahibi her vatandaş evlenebilir, bu konuda 17 veya 18 türünden bir sınırlama yoktur, büluğ çağından 25 yaşa kadar yolu var. Sorun bu değil. Temel sorununuz Allah'ı unutmanız, manevi körlük, bir adamın sözünü çarpıtarak linç etme girişiminiz, bu konuda ve felaketler konusunda Kuranı anlamaktan fersah fersah uzak olmanız bunu
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 16:57
Lütfen metni okuyun Elazığ'ın E'si, Depremin D'si geçiyor mu? Sorun zinayı, livatayı eleştirmesi. Gözünüzü açın NESLİNİZİ BOZUYORLAR Gerici Profmuş, Şunların haline bakın! Hoca kadar Dünyayı, Sosyolojiyi, Psikolojiyi, Dilleri vs bir de onların kaynaklarından biliyor musunuz?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 16:55
Sözleri çarpıtılan Bedri Gencer Hoca, zinaya "aşk", eşcinselliğe "özgürlük" diyen ahlak yobazı medyanın yeni hedefi... Müslüman deyince "gerici", İslam deyince "gericilik" diye bağıran güruha göre FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ, İslami hassasiyeti olanlar dışında herkesin her şeyi söylemesidir
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 16:36
Millet çocuğunu okula gönderir, çocukların geri kalanını vergisiyle okutur; kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa hayrı dokunsun diye, bizim okuyanların bir kısmı bu fedakarlığı yapan milletin inancını nasıl istismar edilir, hulus ve saffetinden nasıl yararlanılır, elinde kalan bir lokma nasıl kapılırın peşinde. Islah olurlar inşallah!
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 16:17
Sodom ve gomore halkları da peygamberlerine "Hani o iddia ettiğin Allah'ının azabı nerede, gönderse ya" diyorlardı. Başlarına gelen malum...
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 16:17
‘Ola ki bir gazap olacaksa el kadar çocukların evlendirilmesi olur, çocukları korumak ana babanın temel ve devletin öncelikli görevidir’ fetvasını verecek diyanet olsa ne iyi olurdu. Yeryüzünde herkesin nesli tükense bizimki tükenmez. Neslimiz mi tükenecek bu çocuklar evlendirilmese?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 20:04
1
Peçetelere yazın isteklerinizi, diyanet sıraya koyup verecek fetvalarınızı, merak etmeyin. Diyanet'i M. Kemal dininizi öğretsin diye kurmadı mı? Şimdi önüne gelen diyanete din öğretmeye kalkıyor. Bunda bir tuhaflık yok mu?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 21:14
0
Nasıl taktir ederseniz... Çocukların, gelecek nesillerin geleceği uhdenizde. Lütfedilene müteşekkiriz. Tavsiyenize uyacağız. Teşekkür ederiz. Estağfurullah! Hürmet bizden...
KARAR OKURUMürsel 29 Ocak 2020 15:10
Vettekû fitneten... (ilâ âhir)” [Enfal Sûresi: 25.] Yani “Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp, masumları da yakar.”
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 14:58
Maide 6, abdestte namazdan bahsediyor. Evlilik ile alakası yok.
Muhterem Taha abi, Tarikat şeyhi tırnak içinde yazın; tam olarak ne demiş. Evlenmek için 18 yaş şartı yanlış demişse doğruyu demiş.İdeal değilse de olabilir şeydir. Bizde ve Avrupa'da yaşanan ve yasal olan; 15 yaşına giren kız cinsel ilşkiye girer.Bunun suçu yok. Peki 17 sinde nikahla cinsel ilişkiye girince neden yasak ve ayıp oluyor ki?
İlginç. 29 Ocak 2020 15:42
4
60 yaşında veya geçtim, 30 yaşında veya onu da geçtim 25 yaşında biri ile 14-15 yaşında birinin arasında "evlilik" bakın cinsel ilişki de değil, makul rizaya dayanamaz. Kanun izin verse buna da vermiş olur. Ayrıca 15 yaşında biri evliliğin gerçekte ne demek olduğunu, nasıl doğru bir tercih yapılacağını asla anlayamaz! Ayrıca, zorunlu eğitimini bile tamamlamamıștır 15 yaşında biri. Medeni toplumsal hayattan ve eğitimden kopması anlamına gelir hele bizim gibi bir toplumda. Daha sayayım mı?
KARAR OKURU 31 Ocak 2020 09:56
0
15.42, Heyecanlanma. Basket maçını futbol kuralları ile yorumluyorsun. İşin içinden çıkamıyorsun.
Zihni topçu 29 Ocak 2020 14:20
Taha beye katılmamak olanaksız."ezmanın tagayyürü ile aymanın tagayyürü inkar edilemez." adı geçen prof'un sakızı b*ka düşmüştür.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 14:08
Taha Bey aklı ile Kur'an'ı anlamak yerine, Kur'an'ı aklına uydurmaya çalışıyor. Ömrünü bu yanlış ile bitirecek.
İlginç. 29 Ocak 2020 16:25
0
Aklın gösterdiği doğru neden Kuran'ın doğru anlaşılan manasından farklı olmak zorunda diye düşünülüyor bunu gerçekten anlamıyorum.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 20:15
1
16:25 Aklın yanlışlarla dolduğunda sadece kuranı değil her mevzuyu yanlış değerlendirebilir. Ona babasından miras kaldı, bana kalmadı. Bu adaletsizlik deyip adamın evine giriyor, hırsızlık yapacağım derken bir de katil oluyor. Bu kötü olayların kahramanlarının akılsız olduklarını mı zannediyorsun. Akıl güzelliklerle beslenirse doğru karar verir. Bir ayeti okuyan beş kişi beş ayrı mana çıkarıyorsa aklın doğrusundan bahsedilemez. Allah kalplerimizi hakka meylettirsin. Amin.
KARAR OKURU 31 Ocak 2020 08:59
1
16.25, Bir insanın bu dünyada akıl ile yapabileceği en faydalı iş Kur'an'ı anlamaktır. Akıl bu amaçla kullanılırsa, akıl ile Kur'an'ın doğruları çelişmez. Fakat aklı Tanrının yerine kural koyucu gibi kullanırsak, Kur'an ile aklın doğrular çelişir.
Okurx 29 Ocak 2020 14:06
Küçük çocukların evlenmesinin yasaklanması gadabi ilahiyi değil, muhtemelen rizai ilahiyi celb eder. Dindar zann edilenlerin, kendilerine beytulmal ve adalet muessesi emanet edilenlerin, emanetleri ganimet add etmeleri; dindar zann edilenlerin gönül çelenlik yarısında olmaları, "rıza ile" kanunun kılıfına uyacak şekilde rızayı oluşturup, evli kadınları, kendilerine guvenilerek yakınlarına işe yerleştirilmiş kızları iğfal etmeyi siradanlastirmalari... On binlerce insanın ömürlerinin, emeklerinin çalınması... Zulmler... Bunların bir cezasının olmamasi akla aykırıdır
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 14:06
Müslümanların kimlerle evlenebileceği, devletin tasarrufu ile değişebilen bir emir ise, Tanrı, ayetin geldiği dönem devletin tasarrufuna neden müdahale edilmiştir.
Muhtefi.. 29 Ocak 2020 14:02
Bahse konu olan din alimi kim bilen varsa yazsın da tanıyalım
Okurx 29 Ocak 2020 13:59
Depremler tabii afetler tabii sebeblerle olur. Hazreti Allah (cc) 'in sunneti değişmez. Her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Kullarına gadab ettiğinde, onları cezalandırmayi da bir sebebe bağlamıştır. Peygamberler tarihindeki gelen umumi belalar birer tabii afettir. Zulm çoğalırsa, gadabi ilahi bir şeylerle zalimleri ve zulmu tasvib edenleri cezalandırir. Zina gibi günahlar, müminler arasında, "yapıyorum bak hiç bir şey olmuyor" rahatlığıyla yapılır, çoğunluk tarafından küçük kaçamaklar olarak görülmeye başlarsa, hafif olmadığını ağır bir fatura ile öğretir.
İlginç. 29 Ocak 2020 16:29
0
Iyi de abi depremde acı çekerek ölen, belki ömrü boyunca sakat kalan çocukların suçunu nasıl oturuyorsunuz bu düşünce sisteminizde?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 20:21
1
İlginç: Bize zulüm gibi görünen bazı şeyler cennete girmemize sebep oluyorsa kötü olarak değerlendirilmez. Bazı Allah dostları her hastalandığında hamd ederlermiş, çok şükür Allah bizi unutmamış, diyerek. Seküler düşünce bizi bu dünyayla sınırlıyor, ukbayı unutturuyor.
İlginç. 30 Ocak 2020 00:34
0
20:21: İyi de üstad, o zaman ceza niteliği nerede? Mesela son deprem bir cezaya mı yol açtı ilk yazarın yazdığı gibi, bir gazap tasarrufu muydu, yoksa zarar gören orta direk insanların cenneti kazanmalarına mı (ödüllendirmeye mi?)
KARAR OKURU 31 Ocak 2020 09:14
0
Tanrı, azgınlıkta aşırılığa kaçan kavimleri doğal afetlerle yok ettiğini Kur'an'da bildiriyor. Ancak Kur'an'da her doğal afetin insanların azgınlıkları ile ilişkisi vardır deniyor. İnsanlar doğal afetleri bir ikaz olarak kabul etmesi gayet iyi bir şeydir. Ama bu ikaz kendine değil de hep başkalarına yapılıyor diye düşünürse bir işe yaramaz, hatta fitneye sebep olur.
Düzeltme 31 Ocak 2020 20:55
0
9.14, deki yaptığım yorumun ikinci cümlesinin son kelimesi sehven "deniyor" şeklinde yazıldı. Doğrusu "denmiyor" olacak.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 13:47
Tek başına 80 milyonluk Almanya, 1.8 milyarlık bütün bir İslam aleminden daha fazla üretiyor, daha fazla ihracat yapıyor ve hepsinden önemlisi milyonlarca Müslüman yaşamak için ölümü bile göze alıp Almanya'ya kaçmaya çalışıyor. Nasıl oluyor bütün bunlar? Almanya Hristiyan hatta ateist memleket değil mi? Demek ki bu işlerin inançla, dinla bir ilgisi yok. Kim daha çok çalışır, kim daha çok üretir kim daha adil ve akılcı olursa o daha ileri ve zengin oluyor. Gerisi kendini kandırmaca.
Muhtefî. 29 Ocak 2020 16:08
5
Sen sadece bu dünyalık düşünüyorsun acaba öteki dünyada halleri nasıl olur?
İlginç. 29 Ocak 2020 16:36
1
Üretmesi demek insanlığa daha kullanışlı ve faydalı oluyor anlamına da geliyor mu?
Mustafa ALSANCAK 29 Ocak 2020 19:55
1
Muhterem yorumcu arkadaşın (13.47) çok yerinde tesbitler yaptığını görmekteyiz. Bilhassa savaştan çıkmış ve endüstrisi yerle bir olmuşAlmanya 80 milyonluk nüfusu ile dünyanın en çok üreten ve mallarını tüm ülkelere satabilen bir potansiyelle halkına ferah bir yaşam yaşatan bu Almanya’ya kapağı atabilmek için her şeyi hatta denizlerde boğulma riskini göze alan milyonlarca müslümanın oraya kapağı atmak için can atmakta oldukları bilinen bir şeydir. Bizim sivri akıllarımızın bazıları da hala neden 9-10 yaşındaki kızlara evlenmeleri yasaklanıyor üzüntüsü içindeler. Hiç olmazsa Diyanet işleri başka
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 13:36
İşte AKP ve MHP koalisyon hükümetinin ürettiği ve üniversitelere tayin ettiği Prof’ lar. 18 yılda nereye geldik bir hesap edelim beyler.
Esas soru 29 Ocak 2020 13:26
Herkes dusuncesini soylemekte ozgur, ama asil soru su: bilimle uzaktan yakindan alakasi olmayan bu insan acaba nasil profesor oldu Turkiye'de? Boyle anti-bilimsel dusunen birisini profesor yapan sistem ne, nasil calisiyor?
Muhtefî. 29 Ocak 2020 16:05
3
Bilim dediğin şey nedir. Bilim insanlarının yaptığı deneysel çalışmalar neticesinde ortaya koydukları sonuç. İnsan hata yapabilir ve ortaya konulan sonuç da yanlış olabilir. İnanç ise bambaşka birşey, Yaratıcının ortaya koyduklarına mutlak doğru diye inanırsın, Müslüman olursun. Bilimi kabul etmediğim manası çıkarılmasın. Bugün bilim sayesinde dünyanın neresinde birşey olsa anında haberimiz oluyor ve gerektiğinde bir gün içinde yardım ulaştırılabiliyor. İlim müslümanın yitiğidir ve nerede bulunursa alınmalıdır. Söylemek istediğim bilim tapılacak bir dogma değil, Allah'ın çalışan insanlar taraf
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 19:00
2
16.05. Profesor inancliysa gitsin inancina uygun bir is yapsin, inancini bilim yerine koymasin. Bilim bir zihniyet, bir method, professorun soylediklerinin bilimsel zihniyet ve methodla alakasi yok, taban tabana zit seyler.
Muhtefi. 29 Ocak 2020 20:16
2
16:05.Muhtefi yanlislikla tabelâmızı asmış.Ama yorum.fena degil.Birisi demis ki Prof INANCI varsa gitsin inancina gore is yapsin.:)..tam da işini yapiyor.Göbeğim catladi Muminlerin Akademik alemde.olmalari lazim geldiği çevremde anlatmaktan,buralarda ciziktirmekten,, RAHATSIZLIK.verecgiz artik kusura bakmayın. :)).Sn Prof Bedri.beye katilirim ama Konu Uzmanlari ile Topluma Saglikli uyumu araştırılmalı.saygilar.
KARAR OKURU 31 Ocak 2020 22:24
0
19.00, Bilimle uğraşan illaki inançsız olmalı diyorsun...
Bekri Mustafa 29 Ocak 2020 12:56
En büyük sorunlardan birisi"eski bilgilerle yeni gerçekleri anlamaya çalışmak".Bu da21.yuzyilda gitmiyor.Atalarimiz da uçaklar için "mümkün değil" ,atom için "parçalanamaz" demişlerdi...
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 15:15
1
Bilgiler; eski bilgi, yeni bilgi diye tasnif edilmez. Doğru bilgi, yanlış bilgi diye tasnif edilir.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 18:05
2
Atalarımız uçaklar için mümkün değil dememiştir. Tarihimiz uçuş denemeleriyle doludur. Atomun parcalanabilecegini söyleyen Müslüman bilim adamları var tarihte.
Sabır! 29 Ocak 2020 12:54
1-Arabistan da ergenlik 10 yaşında,bizim ülkemizde 13 yaşında İskandinav ülkelerinde 18 yaşında dolayısıyla burada yaşla ilgili bir standart konulamaz 2-Ergenliğe girmiş çocuk gelişimini tamamlamamıştır.Bizim ülkemizde gelişimi tamamlama 20-22 yaşlardır.3-Bizim geleneksel evliliklerde,20 li yaşlar normal,18 yaş ise küçük kabul edilir.Eğitim nedeniyle bu yaş biraz daha uzamıştır.Toplumun mutabık olduğu husus budur.Bunun dini yönden bir sakıncası olmadığına göre kimse bu işlere burnunu sokmamalıdır.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 16:08
0
Herkes mutabık da 16.000 çocuk neden babasız büyüyor. 8.000 tane baba hapiste. Neden???
İlginç. 30 Ocak 2020 00:37
0
16:08: Çünkü meclisimiz daha büyük bir ızdırabı önlemek için reşit olmayanların evliliklerini yasaklamayı uygun bulmuş hukuk politikası olarak.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 12:48
Böyle çarpık düşünce tanrının dininden çıkmaz, olsa olsa şeytanın dininden çıkar.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 12:35
Allah adına konuştuğunu iddia eden bu karanlık zihniyet galiba her devirde var olacak...maalesef..
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 14:51
7
12.25, Kur'an'ın her emrine "Allah adına konuşma" diye itiraz etmek moda oldu....
Muhtefi. 29 Ocak 2020 12:25
Softalar oldugu surece Emperyalistler vd EKMEK yer..:))...adam iki rekat Namaz kilmis bir futbol takiminin yenmesini sağlamış. :))...insan neresiyle gulmeli bilmem..ve bu adam Toplumda Saygin,Kutsal diye pohpohlaniyor..Afrikada pigmeler bile hadi lan der..:))..yanmaz.kefen mi satmaz.!.Kutsal terlik mi pazarlamaz..Sapik Dinbazlari saymıyoruz bile..Iman Akil sahiblerini muhatap kabul eder.Zan vb duygulari degil.acilen bu sizofrenler tedavi edilmeli..cooook var bunlardan.!.Ailemizi,Cocuklari uzak tutmaliyiz..!..önemli..
okur 29 Ocak 2020 12:14
İlim bir tedbirdir. Ama taktir Allah'ındır. Japonya'da 9 şiddetinde depremde kimse ölmedi. Tusunami birçok can aldı. Tabiki ilmi kullanacağız. Ama Allah'ı da unutmamak kaydı ile...
nazım kartal 29 Ocak 2020 12:08
Sayın Taha bey, Bedri hocanın yazısını, yazısına yapılan eleştirilerden sonra yaptığı açıklamayı okumadan köşe yazıyorsunuz, helal olsun. düzenli okumaya çalıştığım bir kaç yazardan birisiniz. Lütfen bizi hayal kırıklığına uğratmayın... nk..
KARAR OKURU levent oz 29 Ocak 2020 14:48
0
Nazim bey yaptigi açıklamada da farklı bir şey söylemiyor ki
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 12:04
Yani bütün dünya müslüman olsa, istisnasız herkes gerçek müslüman olarak yaşasa, kimse gayretullaha dokumasa, dünyada ne kıtlık kalacak, ne fırtına kopacak, ne deprem olacak, ne salgın hastalık olacak. Insanlara zarar veren tum doga olayları duracak, dünya ebedî bir ilk bahar yaşayacak.
okur 29 Ocak 2020 11:43
İnsan hayatının bu dünyaya bakan ve teknik yönü olduğu gibi birde (inananlar için) ukba tarafı vardır. Konu ile alakalı prof. Faruk Beşer'in 22 ve 27 Aralık yazılarını tavsiye ederim
DİN yalanı sona ermedikçe hayatlarınız daha da kararacak.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 13:58
0
Burda çok işe yaramaz...
iyildiz 29 Ocak 2020 11:22
Profösör, "çocuk ya da küçük yaş" demedi, "ALLAH c.c. nun izin verdiği evlilik yaşını, TECAVÜZ diye adlandırırsanız bu zulüm olur ve depremler olur" dedi... Bu minvalde HADİSLER de var... Bu sözü nasıl da saptırıp vebale giriyorsunuz...
MNC 29 Ocak 2020 12:02
6
İsrail Filistin üzerinde tarifsiz zulümler yaparken neden orada hiç deprem olmuyor acaba. Bunu da bir açıklasanız.
Deli Emin 29 Ocak 2020 13:47
0
İYİLDİZ Kardeşim "Allah'ın izin verdiği evlilik yaşı" nedir! 7 mi,10,12,15 mi kaç.!Bir insan biyolojik varlık değildir sadece!Psikolojik,akli,zihni yanı da vardır..Akıl ve Buluğ/Baliğlik ayrı safha ve durumu gösterir! Dönemsel,kültür,coğrafi olarak dahi değişiktir.Ve bu dini değil Tıbbi alanın konusudur! Cezai ve medeni hak ve ehliyeti kullanma safhasına gelmemiş kişiyi ne hak ve akılla evlendireceksin! O zaman neden 7 yaşındaki erkeği de 70 yaşında kadınla evlendirmiyoruz! Bedri GENCER efendi ne demek istemiş! Tabi insanlar o zaman eleştirir.
İlginç. 29 Ocak 2020 14:04
2
Tam olarak ne farkı var biraz daha açıklayabilir misiniz? Allah'ın izin verdiği one sürülen evlilik yaşı kaçtır?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 20:55
1
İlginç: Allah'ın izin verdiği yaş tam olarak şudur denilemez. Bazen 18 yaş bile erken sayılabilir. Benim bir akrabam 18 yaşına geldiği halde büluğa gelmemişti. Bazen de özellikle kızlar 10 yaşında büluğa gelebiliyorlar. Bu nedenle kişiden kişiye değişebilen bir kavram. Bu nedenle İslam'da çocuk kavramı direkt yaş ile tanımlanmaz.
Muhtefi.. 29 Ocak 2020 22:34
0
Allahin Izin verdigi.!.nasil anlamak lazim..18 yaş bizde taklid etmişiz *mota mot* Batiyi YANLIŞ..Her vucud gelişimi Kadin.ve Erkekte ayni degil.!.iklimsel,Beslenme,Genetik,Akil degisik ,degisik..insan var 24-25 yasinda Daha gelismemis .yine insan.var 15-16 yaslarinda Dukkan isletir..Bati Eşcinselliği vb Hastaliklari *Ozgurluk* diye Kakalayip ve Bizde Alkislayan Siyasi vd özgürlükçü Bati mantığı var. Prof teorisi Masum kalir.!.Bu sapiklarin yaninda..!.
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 18:13
0
14.04, Bir insanın ergenliğe girip kendi rızası ile cinsel ilişki yaşamayı arzuladığı yaştır. Bu yaş insandan insana değişir. Bunu kanun değil insan metabolizması belirler. Kanunun işi insanların uçkurunu yönetmek değildir.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 11:07
... söyleyenin konumuna unvanına bakıp ona inanana, tarikat ayağına milleti kapısında sıraya dizene iffetini, malını mülkünü, Allah’ın verdiği eşsiz bedenini ve aklını bahşedenlere Allah’ın gazabı ne olacak onu merak ediyorum.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 11:07
Günümüzde maalesef bilgiden çok mikropluk, ahlaksızlık hızla yayılıyor. Kötü malumat iyi ve doğru bilgiyi kovuyor. Okuyan öğrenen bilen bireylerin vakit ayırıp olabildiğince doğru bilgileri yüksünmeden anlatması, yayması gerekir. Her devirde şarlatan çıkmış ama bu kadar üst seviyeye gelmemiş, getirilmemiş. Asıl, kendi beynini kullanmayana, yan gelip yatıp okuyup düşünmeyene, sırf +++
HACI MURAT 29 Ocak 2020 10:54
Maide 6 değil,Maide 5 olacak.
HACI MURAT 29 Ocak 2020 17:03
2
Taha Bey yazısında bir ayete göndermede bulunmuş ve bu ayetin Maide suresinin 6.ayeti olduğunu parantez içinde yazmış.Bir okur da yazdığı yorumda,Maide 6'da bahsedilen konuyu bulamadığını ifade etmiş.Ben de ilgili ayetin Maide 6 değil,Maide 5 olduğunu buraya yazdım.Benim bu yorumuma niçin kırmızı verdiniz ey sevgili okurlar? Kırmızı vermenin de bir dayanağı olması gerekmez mi?Ama tabii ki ben buna aldırmam.Kırmızı rekoru da kırsam doğru bildiğimi yazarım.
HACI MURAT 29 Ocak 2020 10:45
Bugün Batı'da nüfus artış hızı sıfıra, hatta eksiye düşen ülkeler var.Bu durum onları kara kara düşündürüyor ve nüfusu artırmanın yollarını arıyorlar. 1970'li yıllarda Prof.Sabahattin Zaim'in "Türkiye'nin Nüfus Meselesi" isimli kitabını okumuştum.Orada nüfusun önemi vurgulanıyor,Batı ile karşılaştırmalar yapılıyordu.Bugün Türkiye'nin nüfus artış hızı çok düştü,kritik bir noktaya geldi.Bu sebeple sayın Taha Akyol'a bir profesörün uçlarda gezinen bir sözü ile alakalı değil,Türkiye'nin nüfus meselesi ile ilgili yazılar yazması daha çok yakışır.Bu muvzuda bir yazı yazdığını hatırlamıyorum.
Zekai dinçer 29 Ocak 2020 12:19
2
Nüfus artışı konusunda haklısınız.türkiye gibi ülkelerde nüfus artışı erken yaşta evlilik veya çok evlilikte ziyade ekonomi ile ilgilidir.milletimiz çocukları sever ve çok çocuk ister.ekonomik şartlar uygun ise.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 13:39
1
Ha, yazar size soracak hangi konuda yazacagini! Densizlik bedava!
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 13:40
1
Ona gerek kalmadı, teknoloji sayesinde insan gücü deyil beyin gücü gerekiyor. Artık sayıca fazla olmak gerekmiyor, nitelikli yetişmiş insana gerek var.
Recep SEMERCİ 29 Ocak 2020 10:05
SN Hocam Maide 6 ayetinde bahsetmiş olduğunuz konuyu bulamadım saygılarımla arz ederim
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 09:57
Ne yazık ki bu Selefi din anlayışı günden güne güç kazanıyor. Hz. Ömer olsaydı bunlara karşı ne düşünürdü acaba? İçtihad kapısının kapatılması, her şeyi donuklaştırmış, bütün ilerlemelerin önünü kesmiştir. Bu örtüyü yırtabilen tek ülke olan Cumhuriyet'imiz ise her gün bu özelliğini yitiriyor. O adam profesör olmuş bu ülkede.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 09:51
Güneşin her gün doğup batması nekadar doğal ve ihtiyaçsa,depremin olması da okadar doğaldır.Depremler olmazsa ovalar ve nehirler oluşmaz; yer altı zenginlikleri ortaya çıkmaz.Deprem neticesinde can ve mal kayıplarını kadere bağlamak ise sorumluluktan kaçmaktır.Öncelikle şehirleşmeyi ovalardan uzaklaştırıp ve evlerimizi sağlam yaparak tedbir aldıktan sonra,yinede oluşabilecek kayıplarımızı, kadere havale etmeliyiz.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 09:41
Sait Halim Paşa bir asır önce ‘dimağımızın eşyadan fikirlere intikal edemediğini’ söylemiş, günümüzde gazete yazarının yazdığından sonuç çıkarmak yerine fotoğrafını görüp sakalından ‘sünnet’e gönderme yapanlar var... Şekilcilikten öteye götürülemiyor din. Din alimlerinin değil hurafe satanların alıcısı çok. İlgiler, yetkililer nerede diye bile sormuyoruz, böylesinin işlerine geldiğini biliyoruz. Birinin dizinin dibinde oturanı, memleketin önünü açacak diye millete pazarlayan ‘aydınlar’ı gördükten sonra umudumu kaybetmiştim. O sokak pek çıkacağa benzemiyor...
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 09:38
Bir küçük yaşdır gidiyor. Kime göre küçük yaş. Kanuna göre mi. Neye göre. Ülkeye göre mi. Orfe göremi. Ve hangi yaş oluyor bu küçük yaş. Magazin tartışmaları sıktı artık. Bilimde bir şekilde geri kalmış insanlar suçlamak için birilerini arıyorlar. Yahu bir anayasamıza bakın önce. Ülkedeki rejime bakın. Bakın eğitim öğretim kurumlarına. Suçluyu görmediyseniz korseniz ne diyeyim.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 15:32
0
Arkadaşlar mesele çok basit.İslam'da akıl ve balig kavramı vardır.Balig biyolojik olarak kız çocuğunun yumurtlayabilme kabiliyetidir ve insandan insana ülkeden ulkeye değişebilir.Sicak bölgelerde 9,11arasi soğuk bolgelerde16,17 lere kadar çıkar.Ama burada akıl kavramı vardır.yani evliliği sürdürebilecek akıla,yeteneğe,Sabra sahip olma yaşı Türkiye de 18 taban olmak üzere 20 yaslardir.yani sadece bir kızın evlilik için balig olması yetmez akılda olmalıdır bu da Türkiye'de 20 yaslardir.diger söylenenler safsatadir.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 09:27
Sayın yazar da her meseleyi kuran a getiriyor. Hangi ayet geri kalmamıza neden olmuş da yorumla degistirelim ki ileri gidelim. Hurafenin dik alası yahudilerde var evangelistlerde var ama görüyorsunuz bilimde nerdeler. Velhasıl kardeşim bir kere bilim trenini kaçırmışız. Toparlamak da zor oluyor. Bu arada fizik kimya biyoloji bilmeye din adamlarından bu dine de memlekete de fayda yokken bu projede ısrar neden.
İlginç. 29 Ocak 2020 14:09
1
Musevi ve Evanjelistlerden kaynaklanmıyor. Seküler olanlardan kaynaklanıyor büyük ölçüde.
Mustafa 29 Ocak 2020 09:14
"Çocuk yaşta evlilikleri önlemek depreme nedem oluyor" diye düşünen müslümanlar varmış ve bunların sayısı çok fazla imiş ki sayın yazar bu konuyu yorumluyor. Gerçekte böyle düşünenlerin sayısı fazlamı hayır. Toplumun fay hattını suni bir biçimde oluşturup sonrada,bunu kırarak kapanmaz, yaraların peşinde koşan toplumu kaosa sürüklemek için uğraşan yazarlarımız var. Düşünün her toplumda olan az,sayıdaki etkisiz,kuvvetleri sanki toplumun baskın unsurları gibi göstermek bu ülkeye yapılan en büyük ihanettir.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 09:13
Çıkmaz sokakları çıkar edecek olanlar, ‘çıkar’ı kendi çıkarları anlıyorlar. Dünya, suistimal edilen insanların sırtından geçiniyor...
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 09:05
Neden demesin, ‘dünya düz’ diyeni de oldu. ‘Hiç’lerin olduğu yerde bunlar az bile. Profesörü böyle olan ülkenin vatandaşı/seçmeni ne olur?
Enes Alper Tunga 29 Ocak 2020 15:01
0
Düz dünya mı, o da ne ola ki? Amerikalı bilim adamlarının konferanslar vererek anlattıkları, tartışma programları düzenledikleri mevzu mu? Yabancı dilin yoksa üzülme. YouTube da altyazılı videolar da var. Müslüman olmamaları nedeniyle anlattıklarından etkilenirsen sorumluluk kabul etmem. Nerede bir olumsuz görüntü varsa "yobaz" yaftasıyla Müslümanların üzerine atın. Oh ne âlâ memleket...
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 19:00
0
Yabancı dil biliyorum. Bizim memlekette duydum bunu.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 08:48
Deprem muğlak bir konudur. Bu konu hakkındaki tüm yorumlar spekülasyonlardır. Bilinen aklı tedbirlerin dışındaki söylemler boş ve sofu safsatalarıdır. Kur'an'daki depremle ilgili sure 'Zilzal' bizim kavrayabileceklerimizden katrilyon defa daha büyük bir olayı bahseder. Yer yüzündeki deprem ise bu büyük olaydan sadece bir cüzdür. Ham softalara kalıra her şeye gereksiz bir sebep üreterek insanları dalalete düşürürler. Kafalarında sürekli oturan iblisleri onlara akıl hocalığı yapıp onları yanıltıyorlar. Esas vazifeleri, hayatta en az üç bin hatim indirerek kendi iblislerini yenmek olmalı.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 21:03
0
08:48 Ya hakaret etmeden yorum yapamıyor musunuz? İblismiş. Atalarımız bazen ne doğru söylemiş: İnsanın zikri ne ise fikri odur, diye. Bir aynaya bakıver derim ben sana...
HACI MURAT 29 Ocak 2020 08:46
Sünnetullah'a tabiat kanunları diyoruz. Ateş yakar,su akar-kaynar-donar,yağmur yağar,güneş doğar-batar...Bunlar birer tabiat kanunu.Bu tür olaylar her gün,her an sürekli tekrar eder durur.Bana göre tsunami,deprem,büyük sel felaketleri normal bir tabiat olayı değildir,istisnadır. Nuh tufanına benzerler.Allah bu olaylar karşısında seyirci mevkiinde değildir. Alkah emekliye ayrılmış bir Tanrı da değildir."O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır."(Rahman,29) Elmalılı "O her gün yeni bir iştedir" anlamı vermiş ayete."O her gün yeni bir tecellidedir" diyenler de var.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 12:14
3
Şimdi sen diyorsun ki eger biz gunahımızı sevabımızı dengelersek, sel tsunami,deprem basımıza gelmez mi? Bu mu ? Yetkililerin yapacagı birşey de yok dolayısıyla. Simdi ben bu arkadasa , 2020 yılında depremin tsunaminin bilimsel sebebini, bu işin böyle olmadıgını mı anlatmaya calısıcam. Beyin göcü bundan kaynaklanıyor. Egitimli Cocuk bakıyor sagına soluna, Daha Orucu neyin bozdugnu 1400 senedir kavrayamamıs adamlar, depremi sureyle durdurabilecegini konusuyor. kaçıyor tabi cocukta naapsıın.
Karar 29 Ocak 2020 13:27
0
Hacı murat kardeş,Kuran da Nuh tufanı gibi,bir kaç olay zikrediliyor.Bunlar özel olaylardır.Bu ayetleri iyi incelemeni tavsiye ederim.Bu ayetlerde önce günah var,sonra uyarılıyorlar bundan vazgeçin tövbe edin diye,bundan vazgeçmemeleri halinde cezalandırılacakları belirtiliyor.Sonuç olarak bir kavim yok oluyor.Genelleme yaparsak olmaz.Vebal olur uyarayım
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 13:31
1
Biri ‘internetten bulup bakara makara sallıyor’ cumaları. Taltif edilip büyükelçi yapılıyor. Ona sesini dahi çıkarmayan gelip burda dini anlatanlar var...
HACI MURAT 29 Ocak 2020 16:51
0
12.14 Yetkililerin yapabileceği bir şey yok dediğimi nereden çıkardın?Ben depremle ilgili her yorumumda sağlam evler yapalım dedim.Öte yandan Japonya tsunamiye karşı niçin bir şey yapamadı?Avrupa ülkelerinde sel her şeyi önüne katıp götürüyor.ABD fırtına ve kasırgalar karşısında aciz kalıyor.Niçin?Çünkü bilimin ve insanın gücü bir yere kadar.Birey olmaktan, sorgulamaktan dem vurursunuz. HACI MURAT birey olduğu için, sorguladığı için herkesin dediğini demiyor,nasıl düşüneceğine ve inanacağına kendisi karar veririyor.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 07:52
Hangi profesör bu? Adı yok mu, arkadaş! Yazın da bilelim.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 12:46
1
Tüm gazeteler yazıyor. Aç ta oku.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 07:41
Böylesi bir adam profesör olmuş inanılacak gibi değil bizim milletçe işimiz zor
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 07:40
Ortaçağ Avrupa’sı bile bu kadar gerici geri kalmamıştı adamın depremi bağladığı sebebe bakar mısınız akıl var mantık var . Milleti en sonunda dinden de edeceksiniz ki gidişat o yöndedir
Pesimist 29 Ocak 2020 12:36
1
Aslında orada da deprem, sel vesaire patlak verince suç Yahudilere atılır ve onları öldürürlerdi. Yani her şeyin müsebbibi cehalet. İsterse 1000 kitap okumuş olsun bir insan. Profesörün ve âlimin cehaleti daha kötü elbette. Araplar şöyle der"Âlim yanılırsa tüm âlem yanılır" Cahil hocalar ve öğretmenler sıradan halktan daha tehlikelidir.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 07:37
Bu karanlık zihniyet bu gerici kafa maalesef bu tür şeyleri utanmadan sıkılmadan bir yerden cesaretle alarak söylüyor söyleyebilir. O zaman demezler mi ya Kabe bile depremden zarar görmüş Allah’ın evi olan camiler neden depremde yıkılsın..
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 06:39
Buradan bir uyarım olacak.Üniversitelerde,Suidi Üniversitelerinde doktora yapmış islam hukukçuları var.Bunlar selefi olduklarını söylemeden selefiliği anlatıyor.İmam ı şafi, imam -ı hanefi gibi alimlere derslerde hakaretler yağdırıyor.Selefilik hızla yayıldığı % 10 ları bulduğu söylenmekte,bu tehlikeli halin önlenmesi zaruridir.
Sabır! 29 Ocak 2020 06:17
Elazığ depremini böyle gazapla yorumlamak sapkınlıktır.Dini kafalarındaki projeye alet etmektir .Allahın imtihan ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Hayrın ve şerrin Allah dan geldiğine iman ediyoruz.Bütün bunlar tamam fakat buna gazap yüklemek işte bu olmayacak şeydir.Bu cümleden,depremlerde,kurtuluşu olmayan hastalıklardan ölen müminlerinde vb gibi şehit olduğunu unutmamak gerekir.Bu hali ile rahmettir.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 05:54
Artık, Hz.Ömer 'i de şahsi çıkarlarımıza alet etmeye başladık. İşimize geldiği gibi kullanıyoruz, çünkü alıcısı bol. Bu siyaset "meleği şeytan, şeytanı da melek yapar".
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 04:36
Bu tür görüşlere sadece sabredilir. Bugün konuşulacak konu mu? Medrese eğitimi almış sosyolojı hocası zat yeni mi söylemiş bilmiyorum, ama Allah'ın cezayı ne zaman vereceğini biliyorsa bundan sonra fetva makamı olsun.
Pesimist 29 Ocak 2020 03:50
Bunu diyenin sosyoloji profesörü olması... Bu arada sayın hocam yine kaleminize sağlık. Merhum Mümtaz Turhan ve Yılmaz Özakpınar diyor zaten "ne kadar çok üniversite kuralım bilim zihniyetini yerleştiremedikten sonra olmaz" diye. Sen her ile 3 istersen 5 üniversite kur, metottan bilimsellikten nasibini almayan bu kurumlar sadece vasıfsız işsiz çıkaracaktır piyasaya.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 02:47
Demişsiniz ki “Kuran-ı Kerimin ya da fıkhın o zamanlar için izin verdiği küçük yaşta evlendirmeler, kölelik, çok eşlilik, ganimet gibi kurallar sonradan devlet tarafından yasaklanamaz mı?” Bende sorayım o zaman: Kuran, Allah’ın evrensel mesajı ise küçük çocukla evlenmeyi, köleliğe niye izin veriyor. Allah her şeyi emrediyor biz kabul ediyoruz ama küçük çocuklarla evliliği yasak etmiyor. O zaman durum farklıydı demeyin lütfen. Allah-ı Teala pazarlık yapmaz.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 09:29
2
Sen kendi karanlık kafanı sorgula. Neyin iyi ya da kötü olduğu senin kafana göre olmayacak herhalde.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 10:13
4
Bilmiyorum bunları gerçekten mi yazdın yoksa insanı dinimizden soğutmak için mi yazdın. Eğer soğutmak içinse hiç uğraşma başta diyanet ve başkanı, şeyhler, efendiler bu soğutma işini çok güzel yapıyorlar, çocuklarımızı deist yapıyorlar.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 21:13
1
02:47 Küçük çocuk tanımını insanın kendisinin yapıp bir de Allah'tan (haşa) hesap sorması kadar garabet birşey var mı? Ayrıca kaç yaşında büyük çocuk olunur? Büyük çocukla evlenilir mi? Taktım bu küçük çocuk lafına. Çocuk çocuktur, büyüğü küçüğü olur mu?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 02:12
Internette Manisa’daki bir şeyhin Allah la 3 gece konuşup onu nasıl depremi Manisa da değil doğuda yapmaya ikna ettiğini söylediği bir video dolaşıyordu. Manisa’da dün deprem oldu. Eminim bu seferde cemaatine onları inandıracak neler söylemiştir kim bilir.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 01:52
Hz Ömer'in dini anlama biçimini metodolojisini anlamayanlar veya tevillerle bağlamından koparanlar klasik din anlayışını temsil ediyor. Diyanet, Ehlisünnetvelcemaatçiler, tarikatlar, selefiler vs.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 01:48
Çoğunluk halinden memnun görünüyor. “Depremde ölmek kader, büyüklerimiz önemli insanlar, biz kazanalım onlar harcasınlar, zırhlı ve pahalı araçlara binsinler; onların yedikleri bize süt” diyorlar. Halinden memnun olanı rahatsız etmemek lazım. Kim ne zaman farkına varırsa o zaman hakkını arasın!
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 01:19
Sayın Akyol, Kur'an değiştirilebilir fikri sizi esrar çekmiş gibi sarhoş ediyor. Dikkat et bir gün fazla dozdan gitmeyesin...
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 13:04
1
Kuran ‘el kadar bebeleri evlendirin’ mi diyor? İki kişi de çıksa ‘din, bu suistimal eden çıkar sağlayanların dediği gibi değilmiş’ dese mutlu olmayacak mısınız? Milletin parasını pulunu, kendisini iğfal edenlere hiç söyleyecek bir şeyiniz yok mu? Bunlar dini kullanarak böyle ahlaksızlıklar yapıyor. Görmezden mi gelelim? Neden böyle yapıyorsunuz?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 00:43
Çok tehlikeli bir bakış açısı. İfade ediş şekliniz sorunlu. Ayetin hükmü kalkmaz sadece dönemsel bir zaruret belki be süre uygulamayı durdurabilir.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 01:31
6
Sizlere göre dünya hala öküzün boynuzları arasında değil mi? O öküz boynunu sallayınca zelzele oluyor. Selefilik böyle bir şey. Dinin içini kemirir, bitirir. Selefiliği baş tacı eden siyasal dinciler de böyledir. Toplumun iliğini sömürür, çaresiz bırakır.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 01:38
1
Çok tehlikeli bir bakış açısıymış. Sizin sağlıklı bakış açılarınızı görüyoruz, okuyoruz. On bir yaşında kız evladım var. Hangi ayet onun bu yaşta evlendirilmesini ruhen ve fiziken bana açıklayabilir. Aklınızı başınıza toplayın. Nelerle uğraşıyoruz. Allah sonumuzu hayretsin.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 02:48
7
Hani Kuran evrenseldi. Nedir bu dönemsellik?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 02:53
5
Korkunuz millet gerçeği öğrenecek.
Karar Okuru 29 Ocak 2020 09:25
0
Müslümanım diyen bu kafa ile giderse insanlar tümden dinden soğur. Bırakın ayeti kitabı suistimale gidiyorsunuz.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 10:17
1
Olacak şey mi? Hiç mi vicdan kalmadı? Bir insan kadın ya da erkek, nasıl düşünebilir bir çocuğa bu zalimliği yapmayı?
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 21:18
0
01:31 Yorumun o kadar ciddiyetten uzak ki. Ama kızamıyorum. Çünkü aklıma Cem Yılmaz'ın yahşi batı'sını getirdin. Evet, biz hâlâ deve sırtında yolculuk yapıyoruz. He he...
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 18:08
0
01.31, Sen Kur'an ateist olun diye indi sanıyorsun. Çok komiksin.
Sinan Guven 29 Ocak 2020 00:39
Sn Taha Akyol omrunuzu okuyarak arastirarak yazarak gecirdiniz.Aklinizi kullandiniz.Allah kucuk cocuklarin evlenmesine izin verebilirmi acaba diye hicmi sormadiniz.6,7,8,9 her ne ise bu yaslardaki evliligin tibben fiziken ruhen olup olmayacagini hic mi akliniza getirmediniz. "Kurani Kerimin buna izin verebilecegini dusunuyor ve bunu Devlet degistiremezmi diye soruyorsunuz.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 01:39
2
İslam olmayan kadınlardan bahsediyor,çocuk evliliklerinden değil yazıyı dikkatli oku.
mustafa 29 Ocak 2020 09:57
4
hiç mi sormadınız falan diye etrafa yargı dagıtacagınız açın biraz siz okuyun kuranı. Talak 4. ayet araştırmak zor olmamalı cahillik yapmayın.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 00:30
Koca ülkeyi tımarhane yaptılar.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 00:25
Bunu bir profesör diyor. Bir beş asır daha gideriz böyle. Vah ki ne vah.
Karar okuru 29 Ocak 2020 00:25
Elazığ depreminin sebebi, küçük çocukların evlendirilmesini yasaklayanlara Allah’ın gazabı imiş! Bunları yazanlar sadece selef kutsayıcılarıdır. Bunlar için kafa yormaya bile değmez.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 01:27
6
Adam Yıldız Teknik Üniversitesinde Profesör. Onbinlerce masum öğretmen, akademisyen içeride hapsedilmişken, işsiz bırakılmışken böyle yoz kafalılar sürüsüne bereket üniversiteleri işgal ettiler. Atatürk neden böyleleri ile mücadele etmiş daha iyi anlıyorsunuzdur umarım.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 00:23
‘Dimağımızın eşyadan fikirlere geçememesi’, İskender Öksüz’ün ‘soyut düşünme’yi nasıl başarıp beceremediğimizi ayrıntılı olarak anlattığı bir kitabını hatırlattı.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 00:23
Birilerinin kanadı altında olduklarının bilinci ile ruh hastaları kafalarını her yerde göstermeye başladı.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 00:54
9
Siz öyle sanmayın...
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 11:45
1
‘Siz öyle sanmayın’ mesajını yanlış yere atmışım. Uğraşmayın tıklamak için.
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 00:16
1000 yıl önce urfalı mateos yazdığı tarih kitabında anadolunun türklerin eline geçmesini ve kaybedilen her savaşı,depremleri,salgın hastalıkları hristiyanların tanrıyı unutmasına,günahkar ahlaksız v.s olmasına bağlıyor.arada kazanılan zaferleri de tanrının,meryemin,meleklerin yardımına.BUGÜN HALA ÇANAKKALEDE meleklerin v.s yardımı ile zafer kazanıldığına inanan milyonlar var.hiç düşünmezler ki diğer cephelerde ve önceki savaşlarda bu melekler sarıklılar niye gelmemiş...gayretullaha eminim afrikada açlıktan susuzluktan ölen çocuklar da dokunuyordur
KARAR OKURU 30 Ocak 2020 00:49
0
Almanyada öğrenciler için bbir yardımcı kitabda, almanca, açıklanamayan olaylar başlığı altında, mehmed niyazinin kitabında okuduğum bir hadiseyi yazmış. Bir ingiliz Birliği turk birliğine kritik bir saldırı hazirligindayken, onları saran bir bulutun içinde kayb oluyor. Yıllardır o birlikten eser yokmuş. Hristiyan Almanlar diyor. Bizimkiler de şaşkın, saldırıp duram birlik nereye kayb oldu diye. Hristiyan yahudi de nusreti ilahi hayal edecek. Ama layık olan kavuşacak. Güçlü turk ordusu 2.suleyman şah komutasında çok ukalaca saldırır. Gürcü kraliçesi Tamara, meryemana resmi önünde aglayarak ya
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 00:14
Şu sıralar dümbelek çalınıyor. Artık kim oynuyor bilmiyoruz!
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 00:08
Allah’ımıza hamdolsun milletimiz var olsun!
karar okuru 29 Ocak 2020 10:04
0
dikkaaat! afiyet olsun!
KARAR OKURU 29 Ocak 2020 11:29
0
Yazıyı okudum yorumları okudum tesekur ama işimiz zor
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN