Back To Top
İslam dünyası neden mi geri kaldı? 

İslam dünyası neden mi geri kaldı? 

 - Son Güncelleme: 07.12.2019 Cumartesi 11:59
- A +

90’lı yıllar Türkiye’de İslami kesimin entelektüel altın çağıydı. 

Kitapçılar, vakıflar buluşma mekanlarına dönmüş, yayınevleri sürekli yeni kitaplar basıyor, ülkenin en canlı entelektüel tartışmalarının kalbi ise dergilerde atıyordu. 

Bilgi ve Hikmet, Yeni Zemin, Tezkire, Köprü, İzlenim, Umran, Kitap Dergisi ilk akla gelenler.

Müslümanların modern dünyayla ilişkilerinin masaya yatırıldığı, birlikte yaşam, demokrasi, laiklik konularında Medine Sözleşmesi gibi tezlerin ileri sürüldüğü bu dergilerden Bilgi ve Hikmet, 1993 yılında yayına başlayıp, kısa ömürlü olmasına rağmen geriye önemli bir külliyat bırakmıştı.

Derginin Ankara temsilcisinin yazıları özellikle dikkat çekiciydi. 

Gadamer, Habermas, İbn Haldun, Seyid Hüseyin Nasr’ın adlarının havalarda uçuştuğu yazılarda İslam, devlet, demokrasi meseleleri masaya yatırılıyor, Batı’nın postmodern literatürünün verdiği özgüvenle modernizm, kapitalizm ve devlet eleştiriliyordu.

Devrin halifesinin zulmüne karşı koyan Ahmet Bin Hanbel’i anlatan, Şeyh Bedrettin’e yazı ithaf eden yazar, İslam dünyasındaki despotizmin kökenlerine iniyordu: 

"İslam dünyası Yunan düşüncesi ile etkileşime girerken Diyalektik düşünce yerine Metafizik düşünce öne alınmıştır. Eş’ari Kelamı, Gazali eliyle felsefeyi dışlayıp metafizik düşünceyi içine almıştır. Bunun sonucunda kainatta nedenlilik reddedilmiştir. Siyasal despotizmi besleyen siyasal kanal buradan nemalanmıştır."

Aslında İslam tarihinde siyasal despotizm, bir sonuçtan çok bir sebep olabilir. 

Dört halifeden üçünün suikastlarla öldürüldüğü, iktidar mücadelelerinin Kuran sayfalarının mızraklara tutuşturulduğu Sıffin Savaşı’na, Kerbala’ya vardığı, dört mezhep imamının da yaşadıkları devirde iktidarların zulmüne uğradıkları bir tarihte, siyasi despotizmin faturasını,  devrinin müstebitlerinin himayesinde ilmi çalışmalarını yürütmüş Gazali’ye kesmek kolaycılık olur. 

Nitekim İslam bilim tarihi üzerine çığır açıcı eserler kaleme alan Prof. Dr. Fuat Sezgin de Gazali’den sonra İslam dünyasında ilmin durakladığı tezine karşı çıkmış, 16’ıncı yüzyıla kadar İslam bilginleri ve icatlarından örnekleri ortaya koymuştu.

Prof. Sezgin’e göre İslam dünyasının ilimde geri kalmasının sebebi, İslam ya da İslam düşüncesi değil, siyasetti.

Moğol ve Haçlı istilaları, İslam medeniyetinin birikimlerinin yok olmasına neden olmuştu.

Yine de 16’ıncı yüzyıla kadar ilmi çalışmalar devam etmişti.

Peki 16’ınci yüzyılda ne olmuştu da duraklama devri başlamıştı?

Fuat Sezgin’e göre kırılma İstanbul’da yaşanmıştı.

1577’de Takiyyüddin’in Üçüncü Murat’ın izniyle bugünkü Taksim Meydanı'na yakın bir yerde kurduğu ve devrinin dünyada en ileri ilmi merkezlerinden biri olan rasathanesi, üç yıl sonra "muhaliflerinin kıskançlıkları ve cahillikleri sebebiyle" tahrip edilmişti.

Yani esas sebep hep söylendiği gibi "dini yobazlık" değildi, siyasi çekişmelerdi. 

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir’in İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı maddeden okuyalım: 

"Ancak bir yandan siyasal bağlantıları, bir yandan yakın dostluklar kurduğu devlet adamlarının arasındaki çekişmeler onu ve rasathâneyi hedef alan bir yıpratma kampanyasının başlatılmasına yol açtı. Siyasî çekişmelere dinî bir zemin hazırlamakta gecikmeyen Şeyhülislâm Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi’nin, “Rasathâneler bulundukları ülkeleri felâkete sürükler” şeklindeki fetvası yüzünden Osmanlı Devleti tarihindeki tek gözlemevi olan ve Türk bilim tarihinde büyük önem taşıyan İstanbul Rasathânesi, 4 Zilhicce 987 (22 Ocak 1580) tarihli bir hatt-ı hümâyunla içindeki aletlerle birlikte tahrip edildi. Bu olaydan derin üzüntü duyarak köşesine çekilen Takıyyüddin İstanbul’da vefat etti.”

500 yıl sonra Prof. Dr. Fuat Sezgin, Almanya’da çalıştığı üniversitede Takıyyüddin’in rasathanesinde tahrip edilen aletlerden bazılarını yeniden yaptı. 

Ama eğer Milli Birlik Komitesi olmasaydı belki de bu mümkün olmayacaktı. 

Çünkü Fuat Sezgin, 37 yaşında genç bir doçentken 27 Mayıs darbesinin ardından diğer 147 akademisyenle birlikte üniversiteden atılmıştı.

Gerekçe yine siyasiydi. Çünkü abisi Demokrat Parti’nin Çanakkale milletvekiliydi ve Yassıada’da yargılanıyordu.

Türkiye’den ayrılamadan önceki son gecesi şöyle anlatmıştı:

"Türkiye'yi, İstanbul'u terk edeceğim akşam Galata Köprüsü'nün Karaköy tarafına gittim. Oradan 15-20 dakika kadar Üsküdar'a baktım. Güzel bir geceydi, artık vakit de gecikiyordu. Döndüğümde, gözlerimin yaşını silmek zorunda kaldım. İşte son hislerim buydu. Kızmadım da, o zaman tabii üzülmüştüm... Milli birlik Komitesi’ne İslam bilim tarihine katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Bugünden geçmişe baktığımızda bu dar görüşlülüklerin, despotik yönetimlerin nelere mal olduğunu düşünüp üzülüyoruz.

İbn Rüşd’e, İmam-ı Azam’a, Ahmed bin Hanbel’e zamanın muktedirleri tarafından edilen zulümlerden, Takiyyüddin’in Rasathanesi’nin siyasi çekişmelere kurban gitmesinden kızgınlıkla bahsediyoruz, Fuat Sezgin’i üniversiteden atan kafayı eleştiriyoruz.

Çünkü bugün bunları yapmanın bir maliyeti yok.

Herkes kendi devrinde olan bitenlerle sınanıyor.

Ama ana paradigma değişmediği için, bu coğrafyada tarih tekerrür ediyor. 

Üstelik bu kez olay 16’ıncı yüzyılda değil, 21’inci yüzyılda İstanbul’da yaşanıyor.

İktidarda da Moğol hanı, Abbasi veya Emevi halifesi, Osmanlı padişahı ya da Milli Birlik Komitesi yok. 

90’ların o entelektüel İslami dergileri Bilgi ve Hikmet, Yeni Zemin’in yazar kadrosundaki isimlerin siyasetçi, milletvekili bakan olarak iktidarda olduğu zamanlardayız. 

Ve onların iktidarında, 90’ların birikiminden belki de geriye kalan en somut sonuç olan, muhafazakar kesimin yüz akı, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden Şehir Üniversitesi gözlerimizin önünde siyasete kurban ediliyor.

Aralarında Cumhurbaşkanlığı büyük ödülleri almış Mehmet Genç, Engin Deniz Akarlı, AK Parti’nin anayasa komisyonunda bulunmuş Ergun Özbudun, Serap Yazıcı gibi isimlerin de olduğu kendi alanlarında ülkenin itibarlı yüzlerce akademisyeni üç aydır maaşsız derslerine giriyor, derecelerle bu üniversiteye girmiş öğrenciler burslarını alamıyor.

Üniversite kurulurken, yurtdışındaki üniversiteleri bırakıp Türkiye’ye gelmiş akademisyenlerin bir kısmı bu krizin sonunda muhtemelen yine yurtdışına gidecekler. Öğrencilerin aklında ise Türkiye’nin bugünlerinden asla unutmayacakları kötü hatıralar ve büyük tecrübeler kalacak. 

Her devrin kendi sınavları var. 

Bugünün sınavı da bu. 

Tahrip etmek isteyen muktedirlere karşı korunması gereken bugünün Takıyyüddin’in Rasathanesi, ülkeyi terk etmemesi için yanında durulması gereken Fuat Sezginler var karşımızda.

Peki, onlarca vakıf üniversitesine benzerleri verilmiş yasal bir arazi devrini yasadışı, bankanın bile usulsüz verildiğini söylemediği bir krediyi usulsüz ilan edip, YÖK’ün bile haberi yokken canlı yayında üniversiteye kayyım atanacağını kim açıkladı dersiniz?

Üstelik, bütün bunları iktidar partisinin sözcüsü olarak açıklayıp, olayın “siyasi olmadığını” da söyleyerek...

Evet, bir zamanların Bilgi ve Hikmet dergisinin o Ankara temsilcisi...

İslam dünyası neden geri kaldı sorusuna cevap mı arıyordunuz? 

 

 

 

 

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 14 Aralık 2019 13:47
Harikasın birader. Sen cesurca yaz ki aydınlanalım. Helal olsun sana .
KARAR OKURU 09 Aralık 2019 21:43
Eski Ömer Çelik
KARAR OKURU 08 Aralık 2019 14:09
Sorun dinde değil.Güç sarhoşluğuna yakalanmış dinbazlarda.Tüm İslam ülkelerinde halkın bilinçlenmesine fırsat verilmemiş.Bu dünde aynıydı bugün daha da kötü.
KARAR OKURU 08 Aralık 2019 16:53
1
Dün aynıydı derken, Atatürk, İnönü, Demirel, Ecevit de aynı mıydı?...
KARAR OKURU 08 Aralık 2019 01:33
Bazılarını tarih esefle anacak, lakin nefisleri firavunlaşanlar hayattayken bunun tersini düşünüp firavunluklarına devam edecekler. Allah kimseyi şaşırtmasın. Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’e de dolandırıcı denildiği bir ülkede, Allah’ın sabrı taşar inancındayım. Allah’ım bizi adalet, Hak, istikamet ve sulh dan ayırma. Rahmetinle muamele eyle, gazabından uzak eyle.
Ali rıza 07 Aralık 2019 20:38
Top çeviriyorsunuz bir müslümanın müspet bilimle yani pozitif bilimle yani fizik kimya biyolojiyle uğraşması şeran haramdır diyen gazaliyi nasıl savunursun tehafüt el felasife kitabiın oku , bilimi red eden buhari tırmızı ebu davut ibni teymiye , ubu hesen el eşari bu ümmet hala onların yolunda boşuna geri kalmadı , çıkmakta istemiyor eğitim sistemi arapların durumu iran afganistan somali ortada ,
akp genel başkanı tahsisten sonra bu çok kıymetli arazinin mülkiyetinin doğlu tarafından babacan ve şimşek in de imzasıyla ünv.ye devredildiğini,halk b.nın da bu üniv.ye teminat almadan kredi verdiğini söyledi.1-neden hep beraber o arazileri tahsis ettiniz 2-mülkiyei devredildikten sonra geri almak için neden zamanında ve hemen girişimde bulunmadınız 3-bu durumdaki ün.nin neden açılışını alayivala ile yaptınız.4-karşılıksız kredi veren bankanın tepeden tırnağa yöneticileri için neden gereken idari ve adli işlemleri yapmayıp bugünü beklediniz.velhasıl tencere dibin kara seninki benden kara.
Adalet Yakın 07 Aralık 2019 20:23
En temelde dinler bir inanç gibi gözükse de aslında bir topluluğa kimlik ve amaç kazandırma yoluyla nüfuz kurmak, rakip topluluklarla rekabet etmek ve pek tabii ki siyaset yapma aracıdır. Gerçek inancın cemaatle, rahiple, hahamla vs ile değil vicdanla alakası vardır. Sizi dindar olmak değil, vicdanlı olmak erdemli yapar. Dolayısıyla islam dünyası, islami değerlerin ürettiği siyaset(çiler) yoz olduğu için, insanın ve tabiatın esas alınması gerektiği konusunda hemfikir olunamadığı için geri kaldı. Metodunuz doğru olsa da çıkış noktanız yanlış olduğu için cevabınız da doğru yere varmıyor.
Bilincli Okur 07 Aralık 2019 20:09
Bir banka icin CB'nin gecmiste ne dedigini hatirliyorum: bu bankayı batırmaya calistigimizi soyluyorlar, yaaa o banka batmış zaten demisti!!! Sehir universitesi icin bu gun cok benzer seyler soyledi, "iflasa gidiyorlar, oylede olacak" dedi, yani?. Sanki kendisinin bu tahsiste ve sonraki surecte dahli yokmus gibi. Bu ülkeye yabancı yatirimci gelir mi, yerlisi yatirim yapar mi? Suudi kralina yerden göğe methiyeler düzüp ihale kapan yabancılardan, CB' ye de ayni davraniş mi bekleniyor?. Umarım bu millet bu hipnotizmadan en kisa zamanda uyanir.
Karışık işler... 07 Aralık 2019 19:02
2013'te Cevizli Tekel arazisi Şehir Üniversitesince gasp edildi diyenler, şimdi Şehir Üniversitesinden yana tavır alıyor. Neden?
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 18:37
Malesef doğu / islam toplumları insanca, medeni bir şekilde yaşama tecrübesi ortaya koyamadılar . Tarihte kısmi örnekleri var ise de yukarıdaki yazıyı tekrar okuyalım . Yazara saygilarimi iletirim . Kalemi ve ömrü uzun olsun .
KARAR OKURU Mürsel 07 Aralık 2019 17:52
İhtilafları kaşıyıp kanatarak; ilmi sapmaları( mutezile cebriye murciye) gibi ilmi istibdatları ortaya çıkaran Siyasi İstibdattır.Said Nursi.Münazarat.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 16:30
Menfaat dünyası.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 16:14
..ister insan ister aile ister toplum isterse devlet olsun ,yaşadığı-karşılaştığı sorunu sorunları çözemeden yoluna devam edemez..eğer yok sayarak devam etmeye çalışırsa mutlaka yolunu kaybeder/istikamet bozulur..rasyonel yaşam sorunları analiz etme ve çözerek devam zorunluluğu dayatır..araç-vasıta bozulursa tamir etmeden yola devam etmenin mümkün olmadığı gibi..İslam dünyası sorun çözmek bir yana sorunlarını-problemlerini konuşma yeteneğine bile sahip değil..yüce yaratan bizden bekliyor onuda açık açık söylüyor,ve gösteriyor..bizde herşeyi onun düzelteceğine inanıyor ve bekliyoruz ..
Şehir Üniversitesi 400 milyon TL. kredi kullanıyor. Krediyi gününde geri ödemiyor. Yapılandırma için devletin eğitim amaçlı tahsis ettiği mülkü teminat göstermek istiyor. Bu kabul edilmiyor. Durum böyle midir? Eğer böyle ise, üniversiteye sadece eğitim amaçlı tahsis edilen bir mülkü borç karşılığı teminat göstermesi ahlaki midir? Bütün vakıf üniversiteleri teminat göstermek için devletten mülk isteme hakkı olmaz mı?
Meseleye Averroistler (Batılı İbni Rüşdcüler gibi) bakmaktan başka bir şey yapıyorsunuz. Oysa İbn Rüşd, dinle felsefeyi uzlaştırmak için büyük çaba sarf etmiş, Sünni ilahiyatı savunan samimi bir dindardır.
sorgulayan 07 Aralık 2019 14:19
Ben ırkçlığı dinciliği sevmem, bütün insanlara insan olduğundan önemserim her toplumada ırktada millettede iyide kötüde insan olur saygı duyarım,ama en nefret ettiğim şey hükümet başındakilerin kendi halkını yahudi hristiyan batı düşmanlıkları ile devamlı enjekte etmeleri bir taraftanda israili hem sevmiyormuş gibi davranan devlet başındakilerin bir taraftanda yaptıkları. 2016 Mayıs ayında, 28 ülkeden oluşan NATO'da üyeliği olmayan İsrail'e genel merkezde daimi bir ofis tahsis edilmişti. Ofisin tahsis edilmesini sağlayan ülke ise Türkiye olmuştu…
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 14:09
Enfes bir yazı.
Najaz 07 Aralık 2019 14:09
Ömer Çelik kayyım açıklamasında diyor ki: "Bu cumhuriyet tarihinde olmamış bir şey. Tahsis başka bir şey, hibe edilmesi ve mülkiyetin devredilmesi bambaşka bir şey. Hiçbir üniversiteye yapılmamış bu ve bilabedel yapılıyor. İlgili kanunlara ve uygulamalara da aykırı." Meali: "Partimizin kongresinde oy birliğiyle genel başkan seçtiğimiz, ülkeye başbakan olarak atadığımız kişi, yasaya aykırı iş yaptı, suç işledi."
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 18:31
0
Partinizin bakanının üniversitesinesine, kamu arazi ve binalarını yeni bulunan bir gezegendeki “alien”lar mı hibe etti diye sorma olanağınız var mı? Şehir üniversitesi problemini ayrıntılı olarak bilmiyorum kurucularıyla da muhtemelen hiç yolum kesişmemiştir ama bir devletin öğrencilerini düşürdüğü durum içler acısı. Yazık bu ülkeye. Birbirini ye ye, bu arada da ülkeni birileri yesin dursun. Dön dur tarihi kritize et, bunca yıldır bitmedi gitti. Tarih tarih olalı böyle eziyet görmedi. Herkes durduğu yerden bakar!
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 13:33
İslami kesimin entellektüel (!) çağından elimize bir ucube Cumhurbaşkanlığı sistemi kaldı. Dergi köşelerinde ilim bilim yaptığını zanneden takımdan da ucuz kasaba siyasetçileri. Geri kalmışlığımızın ölçüsü sınırsız sonsuz. Bunu anlama kabiliyetimiz ise eksi sonsuz.
TURAN 07 Aralık 2019 17:09
0
HAY AĞZINA SAĞLIK....
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 23:21
0
Ne yapalım elimizdeki kumaş bu, kabul etmekte zorlansak da. Atımıverelim hepten. Türkün aklı sonradan gelirmiş. Düştüğümüz kuyudan çıkmamız lazım.
Thales 07 Aralık 2019 13:31
Sadece 7 devlet üniversitesi olmalı - her bölgeye bir tane. Diğer üniversiteler özelleşmeli. Devlet üniversitelerinin her birinin 5 milyar TL civarı bütçesi olmalı. -mış gibi yapmayı bırakmalı, radikal düzeltmelere gitmeliyiz.
Ağzından yel alsın. Sermayecimisinn?En kötü özel üniversitenin yıllık fiyatından haberin varmı?Selçuklularda eğitim parasızdı halkın zeki çocuklarına özel ders verlirdi milletvekilerinin kapatisesiz çocuklarını yurd dışına göndermesiyle nekadar ters değilmi?
Karar Okuru 07 Aralık 2019 13:21
Ülkede siyaset hiç bir dönem bu denli hoyratça ve fütursuzca davranmadı ülkede. Bir zaman güya vesayetçi düzenle savaşmak adına hep beraberdiniz!, Ve bu anlayışın bu hale getiren yolları desteklediniz. Şimdi kimi kime şikayet ediyorsunuz. Bu anlayışın tehditi ile ilgili uyarılara bilgiç tavırlar ile karşı duruyordunuz! Bu öngörüsüzlüğü analiz edebilecek uzun bir yazı iyi olurdu ama nerede. Tipik ortadoğulu davranış! Allah kimseyi böyle kendi yarattığı durumdan şikayet eder hale getirmesin! Bir de bu düzene destek olup, onun hapisinde gün geçirenler varki kazdığı kuyuya düşmek böyle olur.
Başka bir Karar Okuru 07 Aralık 2019 13:38
1
Sn. Oğur ve Bizler o günkü doğru bulduğumuz politikaları destekledik, şimdi uygulansa yine destekleriz. O gün desteklediğimiz politikaların uygulayıcılarının çoğunluğu zaten tasfiye edildi. Bugünkü politikalar; Bahçeli, Perinçek, ve Feyzioğlu'nun övgüsüne mazhar oluyor. Bu toptancı ve Akparti'nin tüm dönemlerini aynı gören yaklaşımınız ideolojik körlükle açıklanabilir.
Başka bir Karar Okuru 07 Aralık 2019 13:44
1
Keşke Ülkede vesayet düzeni olmasaydı da onu değiştirmeye çalıştığı için ve bu çalışmadan dolayı alaşağı edilmeye çalışıldığı için bu hareketi bu kadar desteklemeseydik. Desteğimizin bir nedeni uygulanan doğru bulduğumuz politikalarsa bir nedeni de oy verip seçtiğimiz iktidarın alaşağı edilme çabalarıydı. (Bakınız Asker ve Yargı eliyle darbe parti kapatma tehditleri)
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 16:40
0
Hocam ülke her dönem (CHP - AKP dönemleri) kötüydü, Malesef bir yigin Cahili yönetmek zor, yani önce cahil oldugumuzu Kabul ederek ise baslarsak daha Iyi Yol alabilecegimize inaniyorum.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 23:36
0
Başka bir Karar Okuru 13:44, keşke Allah’ın yeryüzündeki gölgesinin kulu olmasaydık, hazineden hesapsız kitapsız sağı solu fethetmeye girişmedeydik de elimizdekilerden bile olmasaydık.... sürer gider bu. Yağmurdan kaçarken doluya tutulabileceğini de düşünmek önlem almak gerekmez mi? 1400 yıl önce, “önce eşeğini sağlam kazığa bağla sonra Allah’a güven” denmiş. Her Allah diyenin peşinden koş denmemiş.
Sorgulayan 07 Aralık 2019 12:59
Matematik, trigonometri, astronomi, fizik, optik, mekanik, tıp konularında eserler veren, ortaçağ batısının örnek aldığı bir alim olan Takıyyüddin'i günümüz müslümanlarından kim tanır? Takıyyüddin'in, kurucusu ve geliştiricisi olduğu rasathane için "Rasathâneler bulundukları ülkeleri felâkete sürükler." fetvasını veren zavallı ve hain bir şeyhülislam değil midir. Bu fetva ile rasathaneyi topa tutturup imha ettiren zavallı ve hain bir padişah değil midir?
SORGULAYANI SORGULAYAN 07 Aralık 2019 14:38
9
Sapla samanı ,çerle çöpü ayır'ki : mahsül ortaya çıksın.şeriat devletlerinde şehüslam fetfası çoğunlukla ağar basar.Şeriatın içindek üçlü tandem olan( kuran hadis icmia)dan dolayı otarite boyun eğmek zorunda kalır.Sultan babasının yada dedesinin yaptırdığı şeyi neden yıktırsın, neden vatan haini olsun?para karşılığı toprak satmayan bir sultaniye yöetimi var. haaa! sen Osmanlı düşmanıysan o başka!
Sorgulayan 07 Aralık 2019 21:00
0
14.38'e. Osmanlı düşmanı değilim. Atalarımın düşmanı olamam. Hatalarıyla, kusurlarıyla, başarılarıyla Osmanlı cismen öldü. Ama zihniyeti hala yaşamakta. Çok başarılı, vatansever, dindar padişahlar olduğu gibi, zavallı, liyakatsiz ve hatta ne yaptığını bilemeyecek derecede hainlerin de var olduğunu bugün öğrendim: Yazarın yazdıklarını Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nden de teyit ettim. Gözlerime ve okuduklarıma adeta inanamadım. Bir soru: Toprak satmayan vatansever padişahlara kıyasla bugün yabancılara ev satanlara, toprak satanlara ne demek lazım?
KARAR OKURU 08 Aralık 2019 02:06
0
Dostum, fikrine katılmamak zor. Zamanında bilim sanat vakfinda Takıyüddinin Eserlerinin sergilendiği, ve hem sağ hem sol kesimden entellerin bir araya geldiği, onu tanıtan bir konferans yapılmıştı. Ben öyle tanıdım bu değerimizi. Şimdi Şehirde hocayım, ve bu olaylar ateşlendiğinde ilk aklıma gelen Takıyüddin ve onun kaderi oldu. Tarih, ondan ders almasını bilmeyen milletler için tekerrürden ibarettir ne yazık ki. Şehiri farklı kılan ateistle inançlının, sağcı ile solcunun, kısaca zıt kutupların kavga etmeden birbirleriyle sağlıklı ve seviyeli bir ilişki kurdukları ortam olmasıydı. Mevcut keski
10 yıl önce, Akparti A.K.P. iken, henüz EKP'ye (Erdoğan'ın Kendi Partisi) dönüşmemişken, Bendeniz de saf bir Akparti'liyken; ileride Erdoğan'ın yerine kim geçmeli tartışmalarımızda favorimdi Sn. Ömer Çelik. Mevcut duruma mı yanayım, kendi saflığıma mı yanayım. Yazık.
Başka bir Karar Okuru 07 Aralık 2019 14:33
0
İlave: Zamanındaki Akparti'nin desteklediğim icraatlarını yine desteklerim.Beni yanıltmayan (şu anda tasfiye edilmiş) kadrolarına da minnetim sonsuz. Lafım Sn. Sözcü ile benzerlerine.
Karar Okuru 07 Aralık 2019 14:49
3
Ak parti deneyimi, durumu en başından beri görenler dışındaki çoğunluk için bir çocuğun deneme ve yanılma ile öğrenmesi gibi bizler için öğretici olur inşallah. Osmanlının çöküşü sorası kurulan cumhuriyetin pek de başarılı olamamış olduğu anlaşılan bağnazlıkla mücadelenin önemini farkedebiliriz.
Karar Okuru 07 Aralık 2019 12:24
Iskenderiye kutuphanesi yakilmasaydi belki bugun islam dunyasi bambaska bir seviyede olabilirdi. Yanginda kaybedilen bilim ve bilgi ile islami tasiyan payanda yikildi.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 16:43
0
Hocam bir okurmusunuz yazdiginizi , bir kütüphane yakilmasiyla bu aciklanabilirmi? Ben okurken kizardim.
karar okuru 07 Aralık 2019 12:16
Rusya, İran Suriye'deki üslerini genişletti. Amerika üslerini artırdı Doğu Suriye ve Irak'a yerleşti,petrolü kontrolüne aldı.İsrail ellerini ovuşturarak seyretmedi Golan'ı ilhak etti ,Kudüs'ü başkent ilan etti. Bize de içerde 5 dışarda 2 milyon Suriye'linin bakımı düştü.Şimdi uğraştığımız işler de neden geri kaldığımızın sebebi olamaz mı?
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 12:12
İslam altın çağını, İslami ilimlere değil, pozitif bilimlere ilgi duymaya başladığında yaşadı, 11. Yüzyılda başladı. İslam, o altın çağa, eski Yunan ve Hint'ten matematik, fizik, kimya, astronomi v.b. kitaplarını çevirdiği için ulaşabildi. Yüzlerce bilim adamı (Hayyam, Harezmi, İbni Sina...) yetişti.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 14:21
3
12.12, Yani Yunan olmasa ilim, milim olmazdı diyorsun. Tamamda o devirde Yunun çok matah durumda değildi. Kitapların onlara bir faydası olmamış... Bu işte bir terslik var gibi...
FuAt 07 Aralık 2019 17:16
0
14:21,işkembe-i kübradan atmadan rahat edemiyor musunuz? Yunan'ın ekonomik genişlemesi 1400'e kadar devam eder. İslam dünyasının Yunan ve Hint'ten çevirdikleri eserler, yüzyıllar önce yazılmış bilimsel çalışmalar.Pisagor'un m.ö. 600 yılında yazdığı eseri 1600 yıl sonra çevirmişler. Avrupa o emanete sahip çıktı.Matbaa icad edildiğinde basılan ilk kitaplar İncil'den sonra matematik kitaplarıdır.Bilim, yani uygarlık, insanlığın ortak mirasıdır, hiç bir millete mal edilemez,ama milletlerin katkı yüzdeleri farklı olabilir.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 20:13
1
17.16, İşkembeci başı önce okuduğunu anla.
FuAt 07 Aralık 2019 20:44
0
2013, önce okumayı öğren. Öğrenemesen de dene. Beyin salatası ye örneğin.
Taptuk 07 Aralık 2019 12:09
Vakif Üniv.ne demek? Neden hep beraber aglasiyorsunuz!! Diger Vakif Üniv. kapatilirken ayni hassasiyeti gösterdinizmi?? Bilim ilim üretmek icinmi kuruldu bu okullar, buralarda hic bir aidiyet hissi olmayan insanlarda rahatca okuyabiliyormu yoksa mutlu azinliklar kulübünun bir subesimi? Papatya gibi ülkenin her tarafinda acilan bu okullarin marka olmaya aday Devlet okullarindan farki nedir. Oradaki akademisyenler kendi mezun olduklari okullara harcasaydilar ya kiymetli mesailerini daha güzel olmazmiydi. Ama yok, kavga Cumhuriyetle onun Kurumlariyla. Bu Ülkeye yapilan günahlarin kefaretidir bu.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 14:08
3
Arkadaş oh çekmek için bu kadar dil döktüğüne deymez. Söylediğin de birşey yok. Diğer vakıf üniversiteleri dediğin FETÖ nün kiler ise o ayrı mesele. Şehir üniversitesi mensupları bir darbeye vs karışmış değiller. Sapla samanı karıştıyor olmanızı düçar olduğunuz kötü eğitime veriyorum.
Taptuk 07 Aralık 2019 17:12
1
Yorumunuz icin tesekkür ediyorum. Yalniz okudugunuzu anlayamama özrünüzü cek bir Fetöye baglamissiniz. Memlekette iyi egim vardida bizmi almadik orayi pek anlamadim.
"İslam dünyası Yunan düşüncesi ile etkileşime girerken Diyalektik düşünce yerine Metafizik düşünce öne alınmıştır. Eş’ari Kelamı, Gazali eliyle felsefeyi dışlayıp metafizik düşünceyi içine almıştır. Bunun sonucunda kainatta nedenlilik reddedilmiştir. Siyasal despotizmi besleyen siyasal kanal buradan nemalanmıştır." Sözkonusu Ankara temsilcisinin bu düşünceleri yanlıştır. Bu kişi bu gün de böyle düşünüyor olabilir. Gazaliyi ya da İbni Rüşd'ü, Batılı düşünce yapısının ürettiği iki kavramla katakorize etmek hatadır.
Hasan Fevzi 07 Aralık 2019 11:46
Mevcut iktidar yalanı kurumsallaştırmıştır. Tepeden tırnağa kibir ve yalan seçimlerden önce İstanbul'un su sorununu 2040 yılına kadar çözdükmü çözdük seçimlerden sonra yağmur yağmazsa İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı sözü temenni belki de...
KARAR OKURU 08 Aralık 2019 02:21
0
Kendi süpremasilerinin devamı için her şeyi yapacak kadar umutsuz durumdalar. Şehir meselesi bunun en iyi örneği, madem devir hataydı bunca yıl nerdeydiniz? Bir sorunun varsa davutogluyla cerrahi müdahele ile çöz, git düello yap vs. Konunun tarafı olmayan 7000 kişiyi niye madur ediyorsun. Istanbulda insanların susuz kalmaları bunların umurlarında olmaz, insana hizmet esas olsaydı, Ekrem imamoğluna kredi sağlarlardı su için ne olursa olsun. Düşündükleri biz değiliz iktidarları. Halkı da tercihinden dolayı cezalandırıyorlar susuzlukla. Ve bundan dolayı da kaybedecekler.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 11:43
Her olaya ideolojik bir elbise giydirirseniz, hakikatin üzerini örtersiniz. 2.dünya savaşında Almanya ve Japonya yerle bir edildi. Türkiye bir asırdır devlet yönetiminden İslamiyeti kovmuştur. Onun yerine Lâikliği ikame etmiştir. O kadar ki, adeta Lâiklik, adı konmamış, ete, kemiğe bürünmemiş beşeri bir din halini almıştır. Şu an ne Osmanlı ve nede İslam yok devletin resmi ideolojisinde. Peki halen niçin her alanda yerlerde sürünüyoruz? Bunun da sebebi Atatürkçülük ve Lâikliğin Türk Milletine cebren ve hile ile dayatılması olmasın sakın? Budur demiyorum. Sadece olabilirmi diye soruyorum!!!
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 20:06
0
Laiklikten ne zararınız var? “Ne istediniz de yapamadınız?” Dini siyasete alet ede ede gelinen nokta bu. Bir caz müziğiyle ilgili köşe yazısına dahi katlanamıyorsunuz. Başka inançlara sahip insanlarla nasıl bir arada yaşayacaksınız? İnanmayanlar veya başka dinlerden olanlara da: Kapıkule’den çıktığınız anda geldiniz ülkeye bakıyorlar. Müslümanlara yardım edin. İnanç ve düşünce özgürlüğünün sadece kağıt üzerinde kalmasından kurtulmamız lazım.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 21:08
0
Evet,aynen öyle olmuştur.Siz demiyorsunuz,ben diyorum.Neden eksik söylüyorsunuz?Korku var,yasaklar var,öyle değil mi?
mehmet can 07 Aralık 2019 11:38
dün yabancı basında okudum türkiyede" Kürt sorunu kardeşlik perspektifi içinde çözülecek bir sorun değil."çünkü Kardeş olduklarını idda edilen gruh siyaseti her şeyin üstünde tutan günü kurtarmaya yönelik geçmişini unutmuş ırkı dinin yerine ikame den bir guruh.bu yüzden aydınlık günler için ufukta beliren bir şey yok...
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 22:56
0
Aydınlık günden kastınız ne? Memleketin geri kalan halkı bolluk ve bereket içinde mesut mutlu mu yaşıyor yüzyıllardır? Kimileri nimet kimileri hamaset yiyor bu topraklarda binlerce yıldır, etnisitesine bakılmadan. “Kardeşlik” terminolojisi nedeniyle herkesi aynı kategoriye koymayın. Herkes için refah ve özgürlük isteseniz belki bir şeyler değişir.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 11:31
Ortak noktada buluşmamız gerekir. Bu da yazarın tespit ettiği noktadır. Müslüman, ateist, hristiyan, budist vs. olan insanlar ileri bir medeniyet kurabilirler veya tam tersi de olabilir. Tarih ve coğrafya her ikisini de gösteriyor. Biz, bu zamanda yaşayan insanlar olarak ne yaptığımıza/yapabileceğimize bakmalıyız. Sorumluluğu dine, ideolojiye veya teorik açıklamalara atıp, psikolojik rahatlama içine girmemeliyiz (yani pestile dönmemeliyiz). Eğer ben elimden gelenin en iyisini ortaya koymamış isem, sorumlulukta benim de payım var. Kendini sürekli denetle; eleştir ve düzelt. Başka çare yok.
K. Y 07 Aralık 2019 11:17
Geri kalmanın sebebi kuşkusuz siyaset, ama o siyaseti besleyen İslam' ın bügünkü yorumlanma şekli değil mi
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 11:04
İnsanların gerçek şahsiyeti böyle zor zamanlarda ortaya cikar
Karar okuru 07 Aralık 2019 11:04
Tebrikler… Ne kadar guzel izah etmissiniz… Adalet duygusundan uzak, icleri kin dolu, ulkenin kalkinmasini buyuk kutleli betonlar olarak goren, hirs, iktidar, guc zehirlenmesine kapilmis ufacik bir ekipin bu bahsettiginiz isimleri kullanmalari cok uzucu. Fakat en acisi bu bahsettiginiz isimlerinde buna alet olup ayni yolda yurumeleri… Tarih herseyi tum acikligi ile yasarlarsa yuzlerine vurdugunda be yapacaklar acaba...
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 10:47
Müslüman olduğunu iddia edenler gücü ele geçirdiklerinde azgınlaşıyor, merhamet ve adalet nedir unutuyorlar. İngiltere de cami açılışında Kur'an okumak fakat o Kur'an'ın emrin olan adaleti çiğnemek tam bir ikiyüzlülüktür.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 10:35
Çünkü bilim şeytan işidir ondan
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 10:31
Tebrikler çok güzel bir yazi. Tabi anlayana. Bilgi ve hikmetten nasibi olana. Nasipsizlerse her devirde vardi.
karar okuru 07 Aralık 2019 10:27
Tespitler çok güzel. Yalnız SAYIN Oğur sizin de dün YAZDIKLARINIZ bugünle çelişmiyor mu? dün başkalarına bu uygulamaların daha fazlası yapılmadı mı? BU MEMELEKETE DE HERKES ADALETİ KENDİNE İSTİYOR, Başkalarına çok görüyor. yazarı da siyasetçisi de...
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 14:13
1
Fetö nün universitelerini kast ediyorsan o ayrı mesele. Karıştırmayın. Nedenini izaha gerek olduğunu zannetmiyorum.
Takipci 07 Aralık 2019 10:23
1)Gerceklere ayna tutan bir yazi, tesekkurler. 2) Mehmet Genc hocamiz diyorki: Osmanli Devleti 14. yuzyilda dogdugu zaman, Musluman Yakin Dogu ile Bati arasindaki iktisadi farklilasma coktan tesekkul etmis ve bayagi mesafe almis bulunuyordu. Iktsadi zenginlik ve gelismenin Bati'ya kaymis oldugu…(Osmanlida Devlet ve Ekonomi S.205)
Herodot 07 Aralık 2019 13:28
0
Evet, bizdeki Osmanlıcılar bunun farkında değil. 6. yy'a kadar Doğu Akdeniz dünyanın uygarlık merkezi idi. Batı, Doğu'yu taklit ederdi. 11. yy'da eğilim tersine döner. Bizans'ın, Kilikya Ermenilerinin, Arapların Batı'yı taklit etmeye başladığını görürüz. Bu uygarlık merkezinin Batı'ya kaydığının bir belirtisidir. Batı Avrupa ekonomik, teknolojik ve siyasi yapı olarak Doğu Akdeniz'in önüne geçmişti. Osmanlı daha kurulduğunda bile Batı'nın gerisinde bir ülke idi.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 16:52
0
o nedenle istanbul kuşatmasındaki topları macar urban dokmüştü.
KARAR OKURU 08 Aralık 2019 02:30
0
Hocam toplarin uzerinde designed in Edirne, Made in Hungary mi yaziyordu acep? :) iPhone misali...
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 10:15
Sayin yazarin makaleyi okurken, anilar aldi beni goturdu. Yuzumde mustehsi bir gulumseme esliginde, hikayeciligine sapka cikardim. Zira bahsettigi o yillarda, adini andigi camia ve yayinlarina nasil burun kivirdigini, aslinda mutlak butlanla muamele ettigini, tamamen farkli bir dunya ve bakis acisina sahip oldugundan, tenezzul edip o camiaya yanasmadigini iddia etsem yanlis olmaz. Ama iyi arastirmacidir kendisi, bu yaziyi yazmadan once makalesine omurga teskil edecek yazilari bulmus, literaruru gozden gecirmis ve konunun uzmani oluvermistir. Cidden boyle yazilmistir bu yazi ama iyi yazi.
e.k 07 Aralık 2019 09:53
Sn yazar guzel bır yazı. Tesekur ederız.Bu sıyasal ıslamın ıflasıdır aynı zamanda. Sıffın savasında dın sıyasete alet edıldı.Bu gun yapılanda farklı degıl. O gun Kur'an sayfaları mızrakların ucuna takılmıs,bu gun dıllere peseng edılmıs sıyası cıkarlar ıcın. Degısen bır sey yok. Dın sıyasetın bır aparatı gıbı kullanılmak ıstendıgı surece de degısen bır sey olmayacak. Olmuyorda zaten. Gelısmıs ulkelerın okumusları bılım konusuyor bızle dın ıle yatıyoruz ve kalkıyoruz. Konusabıldıgımız baska bır sey yok.
KARARLI KARAR OKURU 07 Aralık 2019 09:28
Muhafazakar kesim geri olduğu için geriyiz. Birey olmadığımız için geriyiz. Mesleksiz olduğumuz için geriyiz. Kültürsüz olduğumuz, okumadığımız için geriyiz. Şark kurnazı köylü olduğumuz için geriyiz. Bunları gerisi sonuçtan ibaret.
Ehl-i İrfan 07 Aralık 2019 09:10
Müzmin,müfrit,menfi muhaliflik katsayısı artıkça bu ülkedeki oryantalist bakış açısıda artıyor.Örnek yazarımız ve bugünkü yazıları.... Sayın Oğur, muhalif konu ve yazı bulmada kendini zorladıkça Türkiye ve ülke gerçeklerinden o denli uzaklaşıyorlar...Uzun yıllar bu ülkede Ar-ge harcamalarına milli gelirden ayrılan pay binde üçlerde iken son yıllarda % 1,2 yükselmiş.Antartika'da araştırma üssü kurmaktan ,uzay ajansı oluşturmaya ve Göktürk 6/A uydusunu kendi mühendislik birikimi ile gerçekleştirmeye ve son olarak daha dün Tiha-Akıncı İnsansız Hava Aracının test uçuşunu başarıyla tamamladı.
Najaz 07 Aralık 2019 15:27
1
Bütün kurumlar çökmüş sosyal doku altüst olmuş siz bikaç parça şeyle teselli bulun kendinizi avutun
KARAR OKURU 08 Aralık 2019 02:40
0
Dayı o Sihaların motoru avusturya üretimi rotax, kamerası kanada yapimi, bizim de yaptigimiz elektromekanik parcalari var Allah artirsin ama reklam edildigi kadar milli de degil, insallah birgun oyle olur. Simdi Uzay ajansi kuruldu 6 fizikci almislar 12 mudur. Bir fizikciye iki mudur dusuyor, yani niyetler iyi olsa da bu isbilmezlik, bir cuval inciri berbat ediyor. Ondan fransizlar diyor cehenneme giden yollar iyi niyet taslarindan yapilmistir diye...bu kafa bundan daha fazlasini veremez ulkeye. Hava alani yaptilar cok guzel, pistler yanlis konumlandirilmis, inerken cok sorun yasiyor pilotlar.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 09:07
Ömer Çelik. Vah Ömer Çelik. Nereden nereye.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 14:16
1
Böyle Ömerler varken daha ne Ömer arıyorlar ki.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 14:24
0
09,07, Oğur'un kafası senin kadar çalışmıyor. O adamın ismini vermedi...
Muhibbi 07 Aralık 2019 08:56
Din mi siyaseti ikileminin 3.yolu siyaset ve dinin aynı şey olduğudur. Burada siyasileri sorumlu tutup ulemayı aklamanız bence tam tersi tutumun ifratı olmuş. Siyaset dünyevi erkiyle dini her devirde kaldıraç ve meşruiyet aracı olarak kullanmıştır. Bunun terside doğrudur. Sonuç 830 da Beytül Hikmeyle başlayan ilmi ivme 500 yıllık mutlak bir İslami ilim ve teknoloji hakimiyetine yol açmış bu ivme1258 de durmuş 1500 lü yıllara kadar hazırı tüketmiş sonrasında da son 500 yıl gerilemeye başlamış bu gerileme durdurulamamıştır. Bunda tek istisna TC nin modern bir devlet olarak kurulmasıdır.
KARAR OKURUYUM 07 Aralık 2019 08:29
Daha önceki bir yazınızda Mümtaz Soysal in benzer bir tezat ve tutarsızligini yazmıştıniz. Bizim insanımız neden böyle ilkesiz ve tutarsız?
Hakan Palaz 07 Aralık 2019 08:19
Hem rasathane dini yobazlık nedeniyle yok edilmedi diyorsun, hem de şeyhülislamın fetvasıyla tahrip edildi diyorsun... Şeyhülislam makamı ve fetva ne demektir biliyor musun?
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 13:19
0
Evet siyasete kılıf. Fetvalar ne için veriliyordu zannediyorsun.
Deli Emin 07 Aralık 2019 08:17
İslam aleminin geri kalması sebepleri siyasi, ahlaki,hukuki zaaflardır. Din'i dahi bu zaaflara araç kılma, kurban etme nedeni de budur. Siyasi, itikadi kelami mezhepler denilenler, aslında biraz dikkat ederseniz siyasi, dünyevi çıkara endeksli meşrebi polemik mezheplerdir.En özgür, akli mezhep denilen Mütezili ekolü iktidar payandası olunca nasıl despotlaşmıştır.!AKP milletin şeyine koyan adamın 422 milyon vergi borcuna çizgi çekerken, binlerce insanın okuduğu üniversiteyi siyasi rakibi yüzünden cezalandırıyor. Bu nedenle ahlaki, vicdani, hukuki problemimiz var.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 07:55
Harika bir yazı, tespitleriniz çok yerinde
Moshe 07 Aralık 2019 07:03
Ne zaman yavuz Selim hilafeti getirerek dini siyasi bir kurum yapti, osmanli sonlanma sureci basladi.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 06:37
Güzel tespitler. Ama sorular var. Bugün içtihatları ile amel ettiğimiz mezhep imamları devrin iktidarlarından zulüm görürken, Gazali niçin himaye gördü? Fetva makamındakiler hakkı mı yoksa bağlı oldukları iktidarın işine geleni mi söylediler?Ve gözden kaçmaması gereken en temel soru; dinimize göre "imam" nasıl seçilir? "İmam" bir hata yaptığında nasıl denetlenir?Anlı şanlı din alimlerimiz; en ufak fıkhi meselelerde fikir serdederken, böylesine önemli ve temel bir konuda ne buyuruyorlar?Tarihimizde iktidar ile ters düşen alimler mi, yoksa idare ile uyumlu olanlar mı daha fazla? Soru çok da...
bozkurt enver paşa 07 Aralık 2019 04:38
yazar, kalpleri taşlaşmış bir güruhdan, iddialarından imtihan olup imtihanını acı bir şekilde kaybetmiş,haddini aşıp zıddına dönmüş bir güruhdan bahsetmiş
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 03:23
Şaşırmayın. Bunun adı basiret bağlanması; insan normalde yapmayacağı şeyleri yapar. Diğer türlü iki büyük şehri kaybeden bir iktidarın yapacağı sey mi bu? Herhalde sıra diğerlerini kaybetmeye geldi. Kader çoktandır kaybetmeyi hak ettikleri için uzerine duseni yapıyor. Artik o islamci aydınlarımız iflas etmiş bezirgan gibi eski dergileri karıştırır...
Tayfun 07 Aralık 2019 02:46
DESAM Başkanı Avcı: islam dünyası sosyolojik, psikolojik ve demografik olarak sıkıntıda, bir gerileme içinde, büyük bir bunalım ve ümitsizlik sarmalında bocalıyor. Eğitim bakımından da krizde. Bunun temel çözüm yolu bilimsel, nitelikli ve çağa uygun bir eğitim sisteminden geçiyor.” slam dünyası terör ve radikalizmin sebeplerini ortadan kaldırmak için gençliğin üzerine kara bulut gibi çöken nefreti, hoşnutsuzluğu, ümitsizliği bilimsel eğitim sistemi üzerinden nitelikli kültür, sanat ve teknoloji politikalarıyla kaldırmayı ciddî biçimde ele almalı.”
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 10:47
2
-meli, - malı... Hoş ama boş. İmam hatiplere olmaz o iş, bunu anlamamız lazım.
Tayfun 07 Aralık 2019 14:34
0
KARAR OKURU 3 saat 36 dakika önce 07 Aralık 2019 10:47 Cevap, yorumunda bir makalenin bir parcasini ekledim, ve bu makalede imam hatipden bahsetmiyor, bu kotu gidisiyi bilimsel egiitimle duzeltebiliriz.diyor yani bu sorunu kaldirmak icin, size tavsiyem bir daha okuyunuz, veya okuyup anlayan bir arkadasimiza okutabilirsiniz. iyi gunler, Beyefendi veya hanimefendi.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 02:35
Geri kalmisligimizin sebebi islam degildir diyenler gercegi gormemek icin gozlerini kapatanlardir. Dunyada 57 tane islam ulkesi var bugun. Bilim, teknoloji, ozgur dusunce ve insan haklarinda Batili ulkelerle boy olcusebilecek bir islam ulkesi yok. Hukuk devleti kurabilmis bir islam ulkesi de yok. islam ulkelerinin hepsinde gorulen siyasal despotizm'in sebebi de islam'da bugune kadar ronesans ve reform yasanmamis olmasidir.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 08:28
11
Her hastalığa aynı ilacı veten doktor gibisin.
KARAR OKURUYUM 07 Aralık 2019 09:23
5
Müslüman Endülüs den birkaç kitap miras kaldı uzaya çıktık, eğer kütüphane lerindeki bütün kitaplar kalsaydı bugün galaksiler arasında seyahat ediyor olurduk diyen Avrupalı düşünür ne söylüyor acaba?
KARAR OKURUYUM 07 Aralık 2019 09:31
3
Peki dunyadaki bütün hiristiyan ülkeler niçin gelişmiş değil?
KARAR OKURUYUM 07 Aralık 2019 09:39
1
1400 lerde Semerkant da rasathane Kur'an Uluğ bey hangi dindendi üstad söyler misin?
Ellikere bu köşelerde İslamın altın çağını yazdık ama kime ne . Senin gibi ön yargılı islam düşmanlarına ferrariyi versem inan Ankarara 6 saate gidemezSİN ondan sonrada arabayı kötülersin TEŞBİHTE HATA OLMAZ DİNLER İÇİNDE İSLAM BİR FERRARİDİR DİĞERLERİ ŞAHİN BİLE OLAMAZ
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 18:49
1
09:31..."Peki, nicin dunyadaki butun Hristiyan ulkeler gelismis degil?" diye sormussun. Bu sorunun cevabini yorumumun son satirinda yazmistim ama nedense yayimlanmamis. Gelismeyen Hristiyan ulkeler, mesela Latin Amerika ulkeleri Katolik Hristiyan ulkelerdir. Katolikler, muslumanlar gibi asiri dindar insanlardir. incil'de yazili olan herseye inanirlar. Kadin - erkek esitligine inanmazlar. Katolik mezhebinde bosanmak ve kurtaj yasaktir. Hamilelikten korunmak gunahtir. Kadinin gorevi kocasina hizmet etmek ve mumkun oldugu kadar cok cocuk dogurmaktir.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 19:28
0
09:39, ha yüz yıl önce ha 100 yıl sonra, o tarihlerde kalmışız demek ki.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 19:34
0
Ulug Bey'in icat ettigi birsey yok. Tarihte ilk kurulan rasathane o degil. Buna karsilik 13 kadinla evliymis. Bence cok esli evlilik ahlaksizliktir.
19.34 Bizler, Uluğ Bey`in adını ve eserini bile bilmezken, Batı dünyası ilim adamları O`na "15. yüzyılın astronomu" ünvanını vermişlerdir. Bunun yanı sıra, merkezi Amerika`da bulunan Milletlerarası Astronomi Derneği `Internationalle Astronomie Union), ayın görünen yüzünde bulunan bir bölgeye (kratere) Uluğ Bey Krateri adını vermek hakşinaslığını göstermiştir.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 20:43
0
19.34 Uluğ Bey’in ölümüne kadar otuz yıl faaliyetini sürdüren rasathâne ve burada oluşturulan astronomi tabloları teleskopun icadına kadar ilim dünyasında etkili olmuştur. Uluğ Bey, kullandığı Zîc-i İlhânî’de gördüğü bazı ölçüm hatalarını ve eksiklikleri gidermek için hem İslâm dünyasında hem Avrupa’da alanında kaynak eser kabul edilen Zîc-i Uluğ Bey’i meydana getirmiştir.
KARAR OKURUYUM 07 Aralık 2019 20:51
0
19.34 Poligami veya taaddüdü zevcat konusuna kafanı fena taktığın anlaşılıyor. Gördüğüm kadarıyla kafan çok karışık, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuşsun. Böyle gidersen balataları sıyırırsın dikkat et.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 21:07
0
18:49 serbest irlanda da katolik, avusturya da katolik. her birine bir bahane bularak tezini savunmak yerine ön yargılarından kurtulmayı denemelisin.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 02:27
Padişah seyhulislamin fetvasına uyarak Kılıç Ali paşaya rasathaneyi denizden bombalatir. Oysa Kılıç Ali Paşa çok başarılı bir kaptanı deryadir. Kısaca siyaset dinin de, bilimin de, adaletin de alanını daraltıyor.
“karar’lı” 07 Aralık 2019 01:58
sayın yazar; anadolu insanı olarak bizler-bana göre- akıl toplumu değil inanç topluluğuyuz. anadolu insanını bir şeye ikna etmek veya dönüştürmek çok zordur. aslında bu durum bazen avantaj sağlasa da bazen yıkımlara yok oluşlara varan sonuçlar doğurmuştur. anadolu insanını ikna etti mi herhangi bir lider. artık gerisini düşünmeye gerek kalmaz. ama batı toplumu analitikçi ve eleştirel düşünceye daha çok önem verir. bu nedenle daha hızlı dönüşür. fakat bu dönüşüm maddi ve teknik alanda olumlu bir seyir izlerken manevi değerler açısından hiçte olumlu bir seyir izlemez.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 01:57
Yazar Moğol ve Haçlı seferlerinin İslam medeniyetinin birikimlerini yok ettiğini söylüyor. Muhakkak o istilaların etkisi olmuştur ama Almanya, Japonya gibi ülkelerde ikinci Dünya savaşında yerle bir olmuştu. Onlar nasıl hemen ayağa kalktı? Osmanlı o kadar fetih yaptı, en büyük imparatorluklardan birini kurdu ama içi boştu. Bilimsel alanda bir çabası olmadı. Matbaayı bile 200 sene sonra ülkeye getirebildi ki matbaa bilim adamlarınca en büyük buluş olarak kabul edilir. O olmadan bütün buluşlar laboratuvarda kalmaya mahkümdü.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 09:19
1
Moğollar istila ettikleri yerlerdeki nüfusu katlettiler, neredeyse sıfırladılar. Kitaplar da dahil olmak üzere her şeyi yakıp yıktılar. Bağdatın işgalinde fırsata atılan kitaplar nedeniyle fıratın günlerce mavi aktığı söylenir. Siz nasıl olur da bu durumu almanyanın veya japonya ile kıyaslarsınız.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 10:49
0
Bence bunun cevabı din anlayışında. Almanlarınki, Japonlarınki çalışma ahlakına önem veriyor. Biz işin kolayına kaçıp "yağma" diyoruz.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 01:51
Kime sorsanız tarih tekerrür ediyor iktidarda değilse. Tarihin kendisini geçmişte bırakıp derslerini alarak içinde bulunduğumuz tarihi yaşayamıyoruz bir türlü. Bugün de izzet ve ikbal için din siyasete alet edilmiyor mu? İslam dünyasında metafiziğin bile kalmadığı artık meta ve fizik olarak ilerlediği görülüyor. Fiziğini ayarlayan metayı buluyor. Şanslı olanlar deveyi havuduyla yutuyor, lütfedilenler sosyal yardımlarla idare ediyor. Hiç bir lütufdan nasibini alamayan şansızların bir kısmı mahpus bir kısmı da “korkarak” şikayetçi.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 01:46
Yaklasik 6 ay önce Alman ZDF tv bir belgesel istedim orda ISLAM Dunyasiyla ilgiliydi Asirlar oncesi DUNYADA ilk goz Amaliyatinin Misirda 2 Müslüman Dr tarafinda yapilmis ve % 100 basari VE BUGÜN KU ISLAM DUNYASI HIC BIR SEY URETMEZ EN KOLAY HADIS VE DIN BEZIRGANLI YAPMAKTADIR
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 01:29
Abi tek kelimeyle muhteşemsin ya. Gece yazının yayına girmesini bekleyip okuyup öyle yatıyorum.
Hasan Fevzi 07 Aralık 2019 11:35
0
Bende bende :)))
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 16:49
0
ben yaşlıyım uykuya dayanamam,
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 01:20
islam ve dinler birer hayal ürünü görünmeyen ler hayal dünyası dinler üzerinden bir dünya yönetilemez, çünkü içinde teknoloji fen matematik fizik kimya astronomi sağlık yok. Dinler geçmişin yasa kanun kitabından başka bir şey değildir, vahi mahide yok hem film kurgu düzenek. O zamandakilerinde Günümüzün cemaatlerinden farkları yoktu insanlar bu boşlara inandıkça bir adım ileri gidemez işte islam ülkeleri ortada birbirini boğazlıyor, ey sen kimden yanasın? Hele bazen dinler üzeri prof olanlar araştıranlara hayret ediyorum, hayali bir ürünün ne prof olurmu? masal niniden ne ilim ne bilim o
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 01:13
peki öyleyse siyaset Avrupa'da neden bu kadar engelleyici olmadı?
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 09:14
0
Demokrasi ve özellikle de güçler ayrılığı. Avrupa yüzlerce yıl devam eden iç savaşlar sonucu mutlak iktidarın yetkilerini sınırladı. Önce reform yapıp yöneticilerin ülkeyi tanrı adına yönettikleri iddiasini sonlandırdılar. Ötesi eğitim ve paranın burjuvazide birikmesiyle kendiliğinden geldi. Bizde hala halife olma iddiasında olanlar kendilerini allahın yeryüzündeki gölgesi olarak görürler (bana göre bu iddia özünde şirk içerir ama neyse bu başka bir konu)
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 11:08
0
Avrupa'da da aşırı akımlar, büyük, hatta çok daha büyük insan kıyımları oldu. Dinsel, ideolojik veya başka teorik nedenlerle işin içinden çıkamazsın. Cevap senin, benim ve bu zamanda Türkiye'de yaşayanların ne yaptıkları (ve yapmadıkları) ile ilgilidir.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 12:34
1
Avrupa'da merkezi devlet bizdeki kadar güçlü değildi, devletin içinde özerk siyasi ve ekonomik yapılar vardı. (Galiba bundan)
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 01:01
İslamcıların sonu da solcular gibi, parayı bulan, kariyeri yakalayan süngeri çekiyor geçmişine.. Pişmemiş bir toplumuz sağıyla da soluyla da ....
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 08:46
2
Solcular azcık daha iyi sanki.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 01:01
Çok sert olmuş Yıldıray, sayın sözcü seni takmasın!?!?!
"Üstelik, bütün bunları iktidar partisinin sözcüsü olarak açıklayıp, olayın “siyasi olmadığını” da söyleyerek..." Bizde buna ilmi siyaset derler!!!!!!!!!!!!!
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 00:47
Fuat Sezgin'in İslam Dünyasınds bilimsel gelişmeler 16. yüzyıla kadar sürdü, bu konuda batıyla yarışıyordu tezi pek çok tarihçi tarafından eleştirilen bir tez. Bir rasathaneye, nir Takiyyüddin'e bakarak bu fikri savunmak doğru bulunmuyor.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 00:47
Eleştirmek için okudum ama, birşey bulamadım. Çok güzel bir yazı. Akif'in dizesi aklıma geldi: "Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile". Gerekçe mi? İktidar istesin, "istim arkadan gelsin".
“Ama ana paradigma değişmediği için, bu coğrafyada tarih tekerrür ediyor. Üstelik bu kez olay 16’ıncı yüzyılda değil, 21’inci yüzyılda İstanbul’da yaşanıyor. İktidarda da Moğol hanı, Abbasi veya Emevi halifesi, Osmanlı padişahı ya da Milli Birlik Komitesi yok. 90’ların o entelektüel İslami dergileri Bilgi ve Hikmet, Yeni Zemin’in yazar kadrosundaki isimlerin siyasetçi, milletvekili bakan olarak iktidarda olduğu zamanlardayız.”
KARAR OKURUYUM 07 Aralık 2019 00:36
Şeyhülislâm Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi’nin, “Rasathâneler bulundukları ülkeleri felâkete sürükler” şeklindeki fetvasına niçin sürükler? örnek var mı? gibi sorular hiç sorulmadı mı veya sorulamadı mı?
Cidden mühim şahsiyet 07 Aralık 2019 08:46
1
Greenwich İngiltereyi üzerinde güneş batamayan imparatorluk olma felaketi gibi bir yıkıma götürüp İngilizcenin dünya dili olmasına katkı sağlamıştır
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 00:35
HER ŞEY NEFSİN İKBALE MEYLİ İLE BAŞLAR.. HUB'BI SİYASET DAMARDAN AKMAYA BASLADIMI KENDİNİ ORAYA GETİREN GÜÇ İLAH OLUR. NEYZEN TEVFİK ne güzel demiş.... MERKEZDEN KOYDURANLAR MEBUS OLDULAR........ YOKLAMAYA GİRENLER MEYUS OLDULAR.
KARAR OKURU 07 Aralık 2019 17:35
0
Ünüversite bir bağış hesabı açarsa vatandaşın bu çıkmazı aşacağına inanıyorum
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN