Back To Top
Pirinç ve şekere okunan dualar: Sınavlarda okunmuş pirinç ve şeker işe yarar mı?

Pirinç ve şekere okunan dualar: Sınavlarda okunmuş pirinç ve şeker işe yarar mı?

Pirinç ve şekere okunan dualar: Sınavlarda okunmuş pirinç ve şeker işe yarar mı?
- A +

Pirinç ve şekere okunan dualar, merak edilirken, sınavlarda okunmuş pirinç ve şekerin işe yarayıp yaramadığı da merak ediliyor. Öğrenciler bir şekilde kaderlerini tayin edecek sınavlara girmeden önce aileleri de ayrı bir heyecan kaplıyor. Sınav haftası içerisinde pirin ve şekere okunan duaları sorgulayanlar, sınava girecek çocuklarına okunmuş pirinç veya şeker yediriyor. Peki okunmuş pirinç ya da şeker işe yarar mı? Okunmuş pirinç ve şekerin ne faydası var? İşte yanıtı…

Üniversiteye ya da iyi bir liseye yerleşmek için sınava giren öğrencilerin stresi bir yana, aileler de bu dönemlerde bir hayli stresli oluyor. Öyle ki bazı inançlara sahip aileler, çocuklarına okunmuş pirinç ya da okunmuş şeker yutturarak sınava gireceklerin daha başarılı, hafızalarının daha kuvvetli ya da sınavının daha kolay geçeceğine inanıyor. Kimisi ise Peygamber Efendimizin sünneti olduğunu iddia ederek, bu tarz işlemlerde bulunuyor. Peki gerçekten de sınavlarda okunmuş pirinç ya da şeker işe yarar mı? Pirinç ve şekere okunan dualar neler? İşte tüm aradıklarınız…

SINAVLARDA PİRİNÇE YA DA ŞEKERE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Fetih, Fatiha, İhlas, Felak, Nas ya da Ayet-el Kürsi dualarını okuyabilirsiniz.

AYET-EL KÜRSİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. (Bir şeyi gerçekten bilmek için, onu anlamak gerekir. Lütfen aşağıdan anlamını okuyunuz.)

AYETEL KÜRSİ ANLAMI (MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Felak Nas Suresi
Muavvizeteyn (Felak - Nas), İki koruyucu demektir. Bundan maksat, Kur'ân'ın Felak ve Nâs sûreleridir. Felak ve Nâs sûrelerinde; yaratıkların, karanlık gecelerin, büyücülerin, haset edenlerin, insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldayan cin ve insan vesvesecilerinin şerrinden insanların ilahı, meliki ve Rabbi olan Allah'a sığınılması tavsiye edilmektedir. Peygamberimiz (a.s.), sahabeden Abdullah ibn Hubeyb’e, "Akşam ve sabah olunca İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini üçer kere oku, onlar her şeye karşı sana yeter." buyurmuş (Tirmizî, Deavat, 117)

Sahabeden Ukbe b. Amir, Hz. Peygamber (s.a.s.), bana her namazın arkasından Felak ve Nâs surelerini okumamı emretti” demiştir. (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 12; Ebu Dâvûd, Salât, 361) Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe (r.a.) diyor ki: “Hz. Peygamber (s.a.s), her gece yatağa girdiği zaman iki elinin avucunu bir araya getirir, sonra ellerinin içine üfler ve kul hü vallâhü ahad, kul eûzü bi rabb’il felakı ve kul eûzü bi rabbi’n-nasi surelerini okur, sonra elleriyle elini, yüzünü ve vücudunun ulaşabildiği yerlerini mesh eder ve bunu üç defa yapardı.” (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 11)

Yine Peygamberimiz kendisi veya ailesinden biri hastalandığı zaman (Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 14; Müslim, Selâm, 50-51) ve göz değmesine (Nesâi, İstiaze, 37; Tirmizî, Tıb, 17) karşı muavvizeteyn'i okumuştur.

Felak Suresinin Yazılışı ve Okunuşu
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğasigın izâ vegab.

4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresinin Anlamı
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nas Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.

2- Meliki’n-nâs.

3- İlâhi’n-nâs.

4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.

6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nas Suresinin Türkçe anlamı
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine vesvese verir.

6- Gerek cin, gerekse insanlardan.

* Nas suresi, insanların kalplerine vesvese sokan cin ve insan şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak için okunur.

Soru 

- Özellikle sınav zamanlarında başvurulan üzerine okunmuş ekmek, yemek, şeker, pirinç vb. şeylerin dinimizde yeri var mıdır?

- Hz. Peygamber (asm)'in sünnetinde bunun örnekleri var mıdır?

- Sünnette bu tür şeyler yoksa, bunlar bid'at kapsamına girer mi?.

Cevap
Değerli kardeşimiz,

Bu tür muskaların sahih sünnete yeri olmadığında şüphe yoktur. Özellikle, çalışkanlar ile tembellerin; zeki olanlarla zeki olmayanların durumunu ortaya koymak için yapılan imtihanlarda, böyle kısa yoldan köşeyi dönmek için yapılacak bu tür tedbirlerin değeri de yoktur.

Ancak ayetlerin şifa kaynağı olduğuna dair Kur’an ayetleri vardır. (bk. Yunus, 10/57; İsra, 17/82)

Bu gibi ayet ve bazı hadis rivayetlerine baktığımızda, Kur’an’ın ve Hz. Peygamber (asm)'in öğrettiği bazı duaların maddi-manevi sıkıntılara şifa kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu sebeple, Kur’an’ın bazı ayetlerini veya Resulullah (asm)’ın bazı dualarını, ilgili bazı sıkıntıların giderilmesine vesile olması için yazılması, yiyecek veya içeceklere okunmak suretiyle bir vesile yapılmasında bir sakınca yoktur.

Bu konuda Ehl-i sünnet alimlerinin, değişik hadis rivayetlerine dayanarak bunu benimsedikleri bilinmektedir. (Misal olarak, eş-Şeyh Ahmed b. Mahmud ed-Dîbî’nin er-Rukiyyu’ş-Şeriyetu bil-Kur’ani ve’l-Ediyeti’n-Nebeviye -Cidde / 1414-adlı eserine bakılabilir.)

19-06/14/pirinc-ve-sekere-okunan-dualar-sinavlarda-okunmus-pirinc-ve-seker-ise-yarar-mi.jpg

Pirinç ve şekere okunan dualar, merak edilirken, sınavlarda okunmuş pirinç ve şekerin işe yarayıp yaramadığı da merak ediliyor. Öğrenciler bir şekilde kaderlerini tayin edecek sınavlara girmeden önce aileleri de ayrı bir heyecan kaplıyor. Sınav haftası içerisinde pirin ve şekere okunan duaları sorgulayanlar, sınava girecek çocuklarına okunmuş pirinç veya şeker yediriyor. Peki okunmuş pirinç ya da şeker işe yarar mı? Okunmuş pirinç ve şekerin ne faydası var? İşte yanıtı…

 

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN