Back To Top
Tarih tezi neden Malazgirt’i ıskaladı?

Tarih tezi neden Malazgirt’i ıskaladı?

 - Son Güncelleme: 26.08.2019 Pazartesi 09:37
- A +

Yüz yıl önce Millî Mücadele ile meşguldük. Kongreler, Meclisler, işgaller, karşı koymalar…Ve sonunda zafer!

Ondan on yıl sonra ise tarihle, dille, kültürle savaşıyorduk!

Osmanlı tarihi zemininde Millî Mücadele’yi verdik, sonra Osmanlı tarihini inkâr etmek siyaset oldu. Osmanlı Türk’e zulmetmişti. Osmanlı olmasa idi Türkler daha güçlü bir millet olacaklardı. Osmanlı Türklerden tarihini aldı, dilini aldı, kültürünü aldı, kimliksiz bıraktı!

Tarih başlangıcı olarak Cumhuriyet’i esas almak için böyle bir siyaset takip edilebilir. Cumhuriyet’in meşruiyetini bu görüşlere dayandırmak ise, külliyen kökleri inkâr etmek anlamına gelir ki, kabul edilebilir değildir ve kimlik kaybına yol açar.

Ankara’da şimdi Ulus denilen Millet meydanına dikilen heykelin kaidesinde köklü bir ağaç ve bu ağacın kopmuş veya kesilmiş gövdesinden çıkan yeni ve gür bir filiz resmedilmiştir. Köklü ağaç Osmanlı’yı, bu köklerden çıkan gür filiz Cumhuriyet’i sembolize eder. Anıt 1927’de tamamlanmıştır.

1930’lu yıllarda artık bu kökler bir kenara bırakılmıştır. Bu toprakların bin yıllık tarihi bir kenara atılarak ya uzak coğrafyalara gidilmiş ya da Anadolu’nun İslâm öncesi geçmişi öne çıkarılmıştır. Osmanlı ve Selçuklu değil de Hititler, Sümerliler Türk’tür denilmek istenmiştir. 

Tarih tezi. 10. Yıl Marşı’ndaki bir mısra ile özetlenebilir:

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. 

Bunu asıl tarihte yokuz olarak anlayabilir miyiz? Çünkü bizim için Selçuklu ve Osmanlı yok sayılarak bir tarih sözkonusu olamaz.

Türk Tarihi’nin Ana Hatları’nın Medhal (Giriş) kısmı, 1931’de Devlet Matbaası’nda basılmıştır. Bu 87 sayfalık “Giriş”te ne Selçuklu ve ne de Osmanlı kelimeleri geçer! Osmanlı padişahlarından hiç söz edilmezken Timurlenk ve devleti üzerinde durulur. “Türk’ün ana vatanı orta Asya yaylası”dır! denilir.

Anadolu, daha doğrusu Ön Asya binlerce yıl önce Orta Asya’dan göçler vesilesiyle anılır. Burada Türkler Sümer, Akat, Elam medeniyetlerini meydana getirmişlerdir. Anadolu’daki varlığımız böylece 7 bin yıl önceye götürülür ve 4 bin yıl öncenin Hitit’leri Eti olarak adlandırılır, bu konudaki dipnotta ise “Etiler Hata Türkleridir. Hata, Çinin şimalindeki ülkelere verilen isimdir…Hitit kelimesi buradan muharref (bozma) olacaktır.”

Bu metinde şu söylenmektedir: “Anadolu’nun vatan edinilmesi konusunda Selçuklu’ya ve Osmanlı’ya borcumuz yok!”

Bu tarih tezi öğretim sisteminin esası yapılmasına ve yetkili ağızlar tarafından sürekli tekrarlanmasına rağmen halk tarafından benimsenmedi. İlim dünyası tarafından ise hafifsendi!

Bu arada tarih şuurumuzu yapan, Türkiye’nin gerçekçi temelleri üzerinde, millet varlığının tabii gelişimi konusunda fikirler yayılmaya başladı. Yahya Kemal, Millî Mücadele yazılarında, bilahire şiirlerinde tabiî bir millet olarak bu toprakların insanını tanımlamaya çalıştı. Bir edebiyatçı olarak tarihçilerden daha tesirli oldu. 1924’te yayınlanan Anadolu Mecmuası, Türkiye için köklerine basan bir tarih görüşünün zeminini hazırladı. Bu dergide bilhassa Mükrimin Halil’in yazıları uzun vadeli düşünülürse, derin tesirler meydana getirdi. Onun hem Malazgirt Savaşı’nı, hem Alparslan’ı ve Selçukluları anlatan/yücelten yazıları dergi sayfalarından taştı. Anadoluculuk fikriyatının böyle güçlü şekilde ifadesi uzun vadede, Anadoluculuğu aşan bir tesir meydana getirdi. Bu arada tarihçilerimiz tarih tezine takılmadan Selçuklu ve Osmanlı araştırmalarına yöneldiler, mühim eserler ortaya koydular.

“Bin yıllık tarih” tezi tek partinin ideolojik baskısının zayıfladığı yıllarda, 1950’lerden sonra güç kazanmaya başladı. Bunda bir taraftan Yahya Kemal’in Malazgirt’i başlangıç alan konuşma ve şiirleri diğer taraftan Nureddin Topçu’nun 1939’de Hareket mecmuasında yayınlanan “Benliğimiz” yazısından başlıyarak ileri sürdüğü görüşler etkili oldu.

Bu topraklara bağlı bir tarih, millet ve milliyet kavramlaştırması eğer Cumhuriyet’in başından itibaren kabullenilse idi, bugün çok daha bütünleşik bir toplum olabilirdik.

Sentetik millet ve milliyetçilik arayışı Türkiye’de kültür, dil ve tarih konularında ciddi zihin karışıklığına yol açtı. Ancak Malazgirt Zaferi’nin 900. Yılında, 1971’de ilk defa devlet ilgisiyle ciddi olarak kutlanması, her ne kadar daha sonra bu ilgi geri çekilmişse de bir başlangıç oldu. Malazgirt’te yapılmakta olan anıt 1989’ta açıldı. Burası aynı zamanda tören alanı aline getirildi. Bundan beş altı yıl önce kutlamalar vilayetin altın ödüllü at yarışlarından ibaret hâle gelmişti!

Son birkaç yıldır Cumhurbaşkanımızın ilgisi ile Malazgirt kutlamaları daha geniş katılımlı ve görkemli hâle getirildi. Biz Tarihî Roman ve Roman’da Tarih Bilgi Şöleni vesilesiyle bulunduğumuz Malazgirt’te hummalı bir faaliyete şahit olduk. Malazgirt savaşının cereyan ettiği alan Millî Park olarak düzenlenmeye başlanmıştı. Bu hummalı faaliyetin Malazgirt Zaferi’nin iki yıl sonraki 950. yıldönümüne hazırlık olduğunu düşünebiliriz.

Bu konuda da maddî olarak çok şey yapılıyor. İşin maddesi tamam, asıl ruhu, özü…Herhâlde o da arkadan gelecek!

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Karar okuru... 26 Ağustos 2019 23:10
Nasıl bilmezsiniz, ki 1970'li ve 1980'li yıllarda M.E.B'lığınca bastırılan İlkokul ve Ortaokul Sosyal Bilgiler kitaplarında Orta Asya'dan tutun Cumhuriyet Dönemine varıncaya kadar Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmp. dahil Türk tarihi anlatıldı, yazıldı ve çizildi. O kitapları okumuş bir insan olarak bu bilgiyi yazıyorum ve kimse de köklerini inkar etmedi. Nedir bu Cumhuriyet alerjisi? Tarih, kendi dönemi içindeki şartlara göre değerlendirilmeli; ama sizler bugünkü şartlara göre geçmiş tarihi değerlendiriyorsunuz, Tarihte Tarih olmaktan çıkar. Hata burada! Bir kesimin Aklı hala geçmişte!
Tarih Öğretmeni 26 Ağustos 2019 22:18
Yine Cumhuriyet yönetimi bu tür konularda bilimsel çalışmaları yapacak akademisyen bir kadro devralmamıştır. İlk Türkoloji enstitülerinin bile Avrupada kurulduğu zamanda Osmanlının Türk tarihini araştırma çabası olmamıştır. Macarsitandaki Türkoloji kongresinde davet aldığımızda şaşır mışız dır, biz de Türk müyüz diye. Cumhuriyete osmanlıdan kalan Zeki Velidi, Sadri Maksudi gibi bi kaç kişidir, onlarda Rusya'dan gelmişlerdir.
Tarih Öğretmeni 26 Ağustos 2019 22:14
Bir başka safsatada bize Eti, Sümer vb tarihleri anlatıldı, bunlar Türk gibi gösterildi, bizi tarihimizden kopardılar iddiasıdır. Bu tamamen cahilliktir. Bu konuların ders kitabına girdiği 1930'lı yıllarda tüm dünyada Türkler; Anadolu'nun yerli otokton halkı değildir, Anadolu'da işgalcidirler, Anadolu'nun yerli halklarını yoketmişlerdir, tezlerinin savunulduğu yıllardır. Bu tezleri boşa çıkarmak, Anadolu'nun bizim toprağımız olduğunu vurgulamak için Eti, Frig, Urartu gibi eski Anadolu halklarına sahip çıkılmıştır. Bu davranış BİLİMSEL AÇIDAN doğru değildir, ama sahip çıkmaktan başka çözüm bulu
KARAR OKURU 02 Eylül 2019 23:46
0
Bunlarda Türk değil arabİz derler. Türkçülüğe karşı ümmetçiliği savunurlar.
Tarih Öğretmeni 26 Ağustos 2019 22:05
Osmanlı döneminde okullarda tarih dersinde Selçuklu tarihi ve Malazgirt yoktur, çünkü Osmanlı dönemindeki tarih müfredatı Osman Gazi ile başlamıştır. Birde İslam tarihi anlatılırdı. Biz Selçuklu tarihi ve Malazgirt'le Cumhuriyet tarihinde tanıştık ve müfredatımıza girdi. Selçuklu Tarihi Araştırma Enstitüsü'nü kuran ise o lanetlediğiniz İnönü'dür.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 15:17
50 yaşındayım, Bize Osmanlı da Selçuklu da gayet güzel anlatıldı, ne olacaktı, ilkokul çocuğuna akademik seviyede mi anlatılacaktı? Bizler artık bu aleni yalancılığa karşı ayağa kalkmalıyız. Siyasal İslamcılar, saltanatçılar kafalarındaki şablona göre gerçeği eğip büküyorlar, köpeksiz kalmış köyde değneksiz geziyorlar.
Karar Okuyucusu 26 Ağustos 2019 15:19
Sizin Türk'ü inkar etmeniz gibi. Evet ya, sizin kökeniniz ne, Türk'e ve Atatürk'e düşmanlığınız nereden geliyor, bir kompleksiniz var ama nedir bilmiyoruz? Mustafa Sabri'nin akrabası falan mısın, yoksa Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı çok mu iyi rant kapısı?
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 15:13
Yazar da hasbelkader ayrı düştüğü politik ruh ikizleri gibi 80 sene öncesinde kalmış. Benim yaşım az buz değil ama yine de görece yakın tarihe tanıklık ediyorum. Çocukken Osmanlı da Selçuklu da biz anlatıldı, hem de okulda, okul kitaplarında. Padişahları ezbere bildik neredeyse, Kutalmışoğlu Süleyman Şah üzerine dönem ödevim var. Bu çağda kimseyi kandırmanız mümkün değil. efendi.Bir asır olmuş neredeyse hala tek parti aşağı tek parti yukarı, başka da bir bildiğiniz yok.
KARAR OKURUMürsel 26 Ağustos 2019 14:57
İnkarcı tarih algısı bugünkü kutuplaşmanın temeli. Bu inkarcı tarih; Eti Sümer üzerinden Türk'ü batıadamı yapma operasyonu idi. Doğruya dönüldü ama, ayağımıza zincirli bu topuz hala duruyor/ durduruyor. 1950den beri yapılan yanlışlar kemailstperestleri haklı ve doğru çıkarmıyor..
Bravo 26 Ağustos 2019 19:36
1
@2019 14:57 En harbi, yorum ...!
Halil 26 Ağustos 2019 14:52
Neden yorumlarımızı daha saygılı, yazarları tahkir etmeden, daha mütevazi, allame edasına bürünmeden, Türkçe kurallara uygun düzgün ifadelerle yaz(a)mıyoruz bilmem ki!
Kamil 26 Ağustos 2019 14:27
Fetih edebiyatıyla Türkün Türke propagandası nereye kadar? Bilimle, kültürle, sanatla tarihteki yerimizi alsak, böyle hatırlansak olmaz mı?
Karar Okuru 26 Ağustos 2019 18:02
1
Roma imparatorluğu 1000 yıl kadar yaşadı ve geriye bilim, hukuk, sanat gibi alanlarda önemli miraslar bıraktı. Bizans bile Osmanlının hayatında önemli yer tuttu. Diğer yandan yüzyıllar süren moğol istilaları, benzer şekilde Viking istilaları çekirge sürülerinin tarlaları talan etmesi gibi gelip geçmiş. Roma’ nın mirasçıları ve batı bugün medeniyetin en üst seviyesinde yaşarken, moğol gobi çölünde açlık, gerilik ve cehalet ile boğuşuyor. Vikingler ise gelişmeyi becermiş modern ve zengin topolum olmuşlar. Bizim gibilerde ortada dolanıp durur.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 14:25
Geçiş dönemi bittikten sonra cumhuriyet yönetimi Selçukluya da Osmanlıya da değer vermiş ama Osmanlı kendisine beylik bahşeden tuğ gönderen velinimeti Selçuklunun adını anmamış. Kim daha vefalı?
Kamil 26 Ağustos 2019 14:03
Kabataş liseliyim osmanlı tarihi bilgimin temeli oraya dayanır en sevdiğim dersti, 1980 lerde. Bu boş siyasal İslam karalamasını artık terketseniz sayın yazar, osmanlının %99 u Malazgirt filan bilmezdi
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 11:26
Okul dışında ne tarihler öğrendik. Ulu hakan Abdülhamit Han bir karış toprak vermeden ülkeyi 33 yıl yönetmiş, büyük devletler dehası karşısında aciz kalmıştı. Mazlum padişah Vahdettin Kurtuluş Savaşının gizli lideriydi. Yarış atlarını satıp M. Kemal’e 40 bin altın vermiş, milli mücadeleyi başlat diye Anadolu’ya göndermişti. Lozan’ın gizli maddeleri açıklanınca dudaklarımız uçuklayacaktı. 20. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de iki Yahudi devleti kurulmuştu. O gün gizli tarih diye öğrendiklerimiz bugün resmi tarihe dönüşmeye başladı. Malazgirt Büyük Taarruza alternatif oldu.
Karar Okuru 26 Ağustos 2019 17:47
0
Abdülhamit devrinde önemli toprak kayıpları yaşanmış, Osmanlı Rus harbi kaybedilmişti. Ama kızmamak lazım, ezik ruhların hayal de olsa kendilerini iyi hissetmelerine yarayacak yalanlara inanmak ihtiyacı vardır ve bu psikolojik bir gerçekliktir. “Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış” deyişi bu durumu anlatan güzel bir deyiştir. Osmanlıyı imparatorluğa taşıyan Fatih iyi bilinmez, sadece fetih ile anılır oysa yaşamı, inançları ve anlayışı ortalama vatandaşın hoşlanacağı türden değildir.
Mehmet 26 Ağustos 2019 11:11
Tarihini dizilerden, romanlardan öğrenmeye çalışan bizden başka bir millet var mıdır bilmiyorum. Cumhurbaşkanı; “Malazgirt Zaferi Çanakkale kadar önemli. Kutlamalar da bu anlayışla olacak” demesi Malazgirt konusunda son 2-3 yıldır bir farkındalık oluşturdu. Okullarda öğretilen, Türkiye’nin tarihi kurtuluş savaşı ile başlar Cumhuriyetin ilanı ile devam eder. Peki daha öncesi, bırakın daha eskiyi Selçuklu, Osmanlı dönemlerini bile layıkıyla çocuklarımıza öğretilmiyor. İşte bunun için tarihi diziler seyredilme rekoru kırıyor. Sayın Doğan, bu tür farkındalık oluşturan yazılarınızı bekliyoruz
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 13:17
1
Sen hangi okulda okudun da öğretilmiyor diyorsun. 2000 öncesi en ince ayrıntısına kadar öğretiliyordu. Biraz da bu konuya ilgin varsa neredeyse uzmanı oluyordun. Daha nasıl öğretilecekti?
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 15:15
0
Yalan söylüyorsun. Ben yarım asırlık ömrümde ilkokul öğrencisi iken hepsini ders kitaplarında okudum. Öğrenmişsiniz bir ezber, papağan gibi tekrarla dur.
Karar okuru 26 Ağustos 2019 17:54
0
Bu arkadaş tarihi ezik ruh okşamak için yapılmış dizilerden izlemeye ve öğrenmeye alışmış. Haklı, gerçekler çok da hoş değildir. Bu tipler çirkin ördek masalındaki gibi kuğu olmayı bekliyorlar!
Mustafa 26 Ağustos 2019 10:19
Mehmet Bey Atatürk'ün kurdurduğu Türk tarih Kurumu yayınlarından bihaber anlaşılan :) Burada yorum yapan İslamcıları kandırabilir ama diğerlerini asla...neyse cahillik güzel şey her şeyi biliyorsun :)
ERKAN DOĞAN 26 Ağustos 2019 08:42
Sayın Yazar kusura bakmayın ama bu tarih şuuru ne size nede bu millete bir şey kazandırmaz. İtalya bir zamanlar Roma, İran Persia, Madedonya Helen vb.... Ne yapalım şimdi herkes yeni bir imparatorluk mu kursun. Geçmiş yaşanmış ve bitmiştir geride gelmez. Çoğuda toplum erginlemesi için şişirilmiş masal maşaallah sizi de iyi ergilemişler ki hala Malazgirtten çıkamadınız. Siz bunlar ile meşgulken insanlık icat üzerine icat keşif üzerine keşif yapıyor.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 08:22
Turk kimligine dusman olan yazarin kendisi, satir aralarinda kendini belli ediyor ,yine bu rahatsizligi. asya steplerinde macaristan dan cine kadar yasayanlara hun denir diyicem de yazar gercekleri merak etmiyor. O Abdulhamid dizisinden feyz alanlardan, tarihi bilgisi de o kadar. Adam bu yasa gelmis fikrinin degisecegi yok.boyle geldi boyle de gider , anlatmayin bosuna, kahvehanede tarih ogrenmis adamdan ne istiyorsunuz daha.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 13:56
11
Mehmet Doğan hocam okudukları kitapların zekatını verse siz çok bilmisler Alimim diye kanal kanal gezerdiniz.Biraz saygı lütfen.Cin olmadan adam çarpmaya kalkmayin. Asil cehalet bilmediğini de bilmemektir.
Karar Okuru 26 Ağustos 2019 18:52
2
Karar Okuru 13:56 tebrik ederim ; gerekli cevabı vermişsiniz.Yazarın müktesebatının zekatı , kendisinin her yazısına düşmanca yorumlar yapan saygısız bir güruhun hepsine birden tarih dersi verir.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 08:05
Bizans ordusunun İran’a sefer yaptığını duyan Alparslan o günlerde Azerbaycan’dadır. Vatanını korumak için Bizans ordusunun yolunu, İran’a girmeden kesmek umuduyla, Malazgirt’e iner. Yani bu savaş bir savunma savaşıdır. Zaten savaştan sonra, Alparslan ve ordu İran’a döner. Malazgirt’in keşfi ve parlatılması bir Kemalist projedir. Malazgirt’i mit haline getiren, Anadolu’ya Türklerin giriş tarihinin başlangıcı yapan, ulusalcı Kemalist tarih politikasıdır. Bizim, bugün, Selçuklu ile Osmanlı arasında kurduğumuz bağı, Osmanlı kurmamıştır.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 07:37
"Alparslan atının kuyruğunu bağladı..." ; Sn. Doğan bu cümle sizi ilkokul sıralarına götürdü mü? 1960 lı yıllar....
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 09:34
0
@26 Ağustos-- 08:05 Cok entersan bir yorum ,,,,, Bu konuda bir jaynak verebilirseniz cok sevinirim. Elestirmek icin degil, ogrenmek icin soruyorum.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 15:18
0
Götürmez çünkü işine gelmez. Kafasındaki şablona uymuyor.
Karar Okuru 26 Ağustos 2019 07:00
Günümüz koşullarında gelişen şartlar ve iletişim sayesinde tarih de diğer bilgilerde takip edilebilir. Ama büyük tarihi geçmişi, zaferleri, büyük bir medeniyet olduğunu sanan cemiyetimiz iki satır okumaktan kaçındığı için ve ruhu okşandığından şişirilmiş masalları tarih diye dinler. Olan şudurki büyük medeniyetleri saklamak, örtmek günümüzde mümkün değildir. Tarihi çarpıtmak da öyle. Ancak kahvehane sohbetleri seviyesindeki tarih masalları yine o kitle çapında yaşar. İnsan için pek de önemli biri olmadığı gerçeği çok sevimli değildir.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 05:42
Osmanlı milleyetcilik furyasiyla yıkıldı. Etkenlerden biri buydu.
Bayram 26 Ağustos 2019 03:21
Devletin osmanlı aleyhine sistemli karalama yaptığıni soylemeniz üstünkörü bir yorum olmuyor mu?okul mufredatlarinda da osmanlinin gurur duyulacak donemleri detaylı yer aliyordu hep.Türklerin osmanli yuzunden geri kaldigini kimler savunmustu ki?Ciddiye alinmayacak dar çevrelerde soylenmis olsa bile genel bir temayül mü vardi o sekilde?Yeni bir cumhuriyet kurulmuştu imparatorlugun küllerinden.Saglikli gelisebilmesi için o zaman şartlarında cumhuriyetin yuceltilmeye calisilmasi normal degil mI?
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 15:16
0
Yazar politik bağnazlıkla zırvalıyor. Taha Akyol'a sorsun danışsın, "bilmiyorsa" öğrensin, komşuluk hatırına. Biliyor da beynindeki şablona uyduramadığı için görmezden geliyorsa o başka. Onun başka bir adı var.
musto 26 Ağustos 2019 02:07
Geçenlerde bir yazı okudum Burdur ve Ispartada yapılan SAGALASSOS uygarlığıda Ön Türk uygarlığı çıkmış Belçika Leuven katolik ünüversitesinden Prof Dr Matc Waelkens Ağlasun kazılarında esnasında 6 ila 8 bin yıllık kemiklerin DNA sını köylülerin DNA sıyla %97 aynı çıktığı demekki 1000 yıl olan göçlerin daha önce olmadığını nasıl inkar edebilirsiniz tarihin her döneminde bu göçler olmuş ve oluyor.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 01:28
Atıp tutmayı çok seven yazarımız konuşmuş yine. El insaf. Cumhuriyette yoktu da Osmanlı'da var mıydı Malazgirt kutlamaları? Bir şairle bir ideoloğun gündeme getirdiğini ağzınızla söylüyorsunuz. Üstelik cumhuriyetin okullarında, cumhuriyetin kurumlarında yetişmiş şair ve ideoloğun. Size söylenecek söz yok maalesef.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 10:52
0
Bende Cumhuriyet öncesi dönemden kalma eski yazı birkaç tarih kitabı var ama hep Osmanlıyı anlatıyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya'sından başka Osmanlıda Selçukludan bahseden bir kitap bilmiyorum. Selçukname’yi yazan Ahmet bin Mahmut'un ise kimliği meçhul. Zaten kitabı da meşhur olmamış. Yani Osmanlı’nın Malazgirt’i kutladığı falan yoktu.
KARAR OKURU 26 Ağustos 2019 00:18
Manevi yönü de herhalde siz okur yazarlara kalsa gerek .iki yıla kadar uzun bir mesafe alırsınız.
İbrahim DİRİ 26 Ağustos 2019 00:10
Tarihte canın ne istiyorsa bulursun,selçuklu sultanının türkmeni nasıl ezdiği,sürdüğü anıtıda,osmanlının lahiyasında türkmeninin saraya girince devletin nasıl bozulduğunuda.Hadi cumhuriyetin ilk yılları yazmadı osmanlı 1870 kadar kendini niye türk olarak anlatmadı,malazgirti ıskaladı.1923 Türk devriminin başlangıcıdır,osmanlıyıda,selçukluyuda reddetmez,eksik varsa giderilir ama niyet önemli! nurettin topçuyu yazıp atsızı ıskalarsan niyetin açığa çıkar.
KARAR OKURU 25 Ağustos 2019 23:49
Bize lisede harika bir Osmanlı ve Selçuklu tarihi öğretildi. Hem de Ticaret Lisesi müfredatında. Öyle ki 36 padişahı isim isim öğrendik. Yine iftiraları sıralamışsın. Cumhuriyet tarihini en iyi bir şekilde öğretmiştir.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN