Back To Top
Dindarlar yalanda ‘hikmet’ arayabilir mi?

Dindarlar yalanda ‘hikmet’ arayabilir mi?

 - Son Güncelleme: 17.06.2019 Pazartesi 08:25
- A +

Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayın. Allah için şahitlik eden kimseler olun. (İnsanlar) zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.” (Nisa, 135)

İnsanlar yaşadıkları toplumda siyasal, kültürel ve toplumsal konularda farklı tercihlerde ve farklı görüşlerde olabilirler ama inanan insanları bağlayan bir tek ilke vardır, o da ahlakilik ve doğruluk.

Ancak yaşadığımız döneme dindarlar açısından baktığımızda müthiş bir savrulmanın yaşandığını görüyoruz. Dindarlığını kendi bilgileri doğrultusunda yaşamaya çalışan samimi insanları içine alan bir genelleme elbette yapamayız, ama özellikle İslami bilimlere vakıf bazı ulemanın Kur’an’ın tarif ettiği Müslümanlıkla örtüşmeyen adeta başka bir din tarifi yapıyor olmaları dramatik bir durumdur.

Maalesef son yıllarda toplumun dinle olan bağlarını zayıflatan, özellikle genç kuşakları dinden uzaklaştıran iki problemli anlayış gelişmiş bulunuyor. Bunlardan birincisi; din tacirliğinden ekonomik çıkar, makam ve mevki sağlayan ikinci sınıf dini bilgilere sahip reytingci ve hokkabaz hocalar... Bu tür hocalar “Peygamberi rüyada gösteren terlik”ten “yanmayan kefen”e kadar tamamen hurafeye dayalı ve de hiçbir dini temeli bulunmayan her türlü saçmalığı din diye satmakta bir beis görmüyorlar.

İkincisi ise çok daha tehlikeli ve dinin temel ilkelerini adeta dinamitleyen bir yaklaşım. Biliyoruz ki din sadece teorik ilkelerden ibaret olmadığı gibi, sadece belli ibadetlerden de ibaret değildir. Din, hayatımızın bütününü kuşatan bir rahmet olduğu için, dindarlığımızı belirleyecek olan da beşeri ve ahlaki davranışlar bütünü olmak durumundadır. Dolayısıyla kapsamlı bir dindarlık bilincini insan/kul hakkından, adaletten, ahlaklı olmaktan bağımsız düşünemeyiz.

Ama gelin görün ki İslami bilgiler konusunda belli bir yetkinliğe sahip kimi alimlerimiz, bize öyle bir din tarifi yapıyorlar ki içimiz acıyor. Mesela geçtiğimiz hafta Hayrettin Karaman Hoca, “Ayıkla pirincin taşını” ve “Doğrucu Davut Olmak” adlı iki makale yazdı. Hoca’nın bu iki yazısındaki temel tez; özellikle iktidar-muhalefet ilişkilerinde muhalefetin önünü kesmek için gerekirse doğruyu söylemenin gerekmediği... Kısaca Hoca, yalan söyleyebilirsiniz demek istiyor.

Şu ifadeler karşısında endişeye kapılmamak ne yazık ki mümkün değil: “Islaha, hakkın yerini bulmasına, yanlışın düzeltilmesine… faydası olmadığı halde düşmanın, zalimin, kötü niyetli kimselerin işine yarayacak doğruyu söylemek fazilet değildir.”

Hoca’nın partiler arasında cereyan eden siyasi bir mücadele bağlamında söylediği “Düşmanın, kötü niyetli kimselerin işine yarayacak doğruyu söylemek caiz değildir” ifadeleri tek kelime ile sorunludur. Kimdir bu düşman? Mesela muhalefet partileri din nezdinde ‘düşman’ mıdırlar? Yani seçimler öncesi, “Şimdi çok önemli bir savaşa gidiyoruz ve düşmanı yenmek için gerekirse yalana başvurabilirsiniz, doğruyu söylemeniz gerekmiyor” dersek İslami bir davranış mı sergilemiş oluruz?

Oysa ortada bir savaş yok, silahlarını üzerimize doğrultmuş düşmanlar da yok. Sonuçta partiler siyasi bir mücadele veriyorlar ve herkes seçim kazanmak istiyor. Dolayısıyla, işin tabiatı gereği partiler birini eleştirirler, doğal olarak iktidar partileri daha fazla eleştiriye muhatap olurlar. Çünkü iktidarda oldukları için zamanla yıpranırlar ve bir takım hatalar yaparlar. Nitekim Hayrettin Hoca da yazısında “İktidarın bir kısım mensuplarında ahlak, liyakat, hakkaniyet bakımından arızalar, eksiklikler, çürüklükler” olabileceğine dikkat çekiyor zaten...

Hal böyleyken, “Siperde bekleyen muhalefet”e karşı “Doğrucu Davutluk etmek caiz değildir” ifadelerini Hoca’nın saygın ilim insanı kimliği ile ve hakkaniyet ölçüleriyle bağdaştırmak ne yazık ki mümkün değildir.

Unutmayalım, Hz. Peygamberin en önemli vasfı “Muhammedü’l-emin” olmasıdır. İslam’ı yayma sürecinde kendisine karşı mücadele edenler bile O’na “güvenilmez ve doğruyu söylemez” demediler. Çünkü o peygamberlik öncesi dönem dahil, hayatının hiçbir döneminde doğruluktan ve hakikatten ayrılmadı. Eğer rahmet peygamberinin hayatı bizim için bir örnekse, iktidar mücadelelerinde yalan söylemenin bir ‘hikmet’i olamaz.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Okur ve sorar 18 Haziran 2019 09:24
4-Olumsuz, toplumu içten içe kemirerek yok edecek olan ahlaksızlık, liyakatsizlik, adaletsizlik, hakkaniyetsizlik toplum tarafından görüldüğü yerde, “şimdi düşmanla savaşıyoruz” diyerek cezalandırılmazsa o Müslüman toplumu bu şeytani kavramlar içten içe yok eder. İşte asıl o zaman yazarın bahsettiği (her kim ve neciyse) iç ve dış düşmanlar basit bir fiskeyle o Müslüman toplumu yok eder. Yazar taraf tutarak kendi kendisiyle çelişmekte ve gerçeklerden uzaklaşmaktadır.
Okur ve sorar 18 Haziran 2019 09:23
3-Fetvacı yazar kendi kendisiyle çelişmektedir. Hem mevcut iktidarı açıkça desteklemekte ve hem de kendisine göre ortaya çıkmış olan olumsuz düşünce, davranış ve eylemleri göz ardı edin, savaşta olduğumuz için şimdi cezalandırmayın demektedir. Alim eğer hedef göstermezse, iç ve dış düşmanları işaret etmezse yeterince alim gibi düşünemeyen geniş toplum doğruyu nasıl bulacaktır ? Acaba benim komşum benim düşmanım mıdır ? Komşumun düşman olmadığını, iyi ve doğru ve güzel ve imanlı olduğunu hangi kavramları referans alarak bileceğim ?
Okur ve sorar 18 Haziran 2019 09:17
2-Bir fetvacı alim bir partiyi destekleme adına siyasi açıdan taraf olmamalı. Mevcut iktidar bugün vardır, yarın ondan daha iyisi, doğrusu, güzeli ortaya çıkacaktır. Hayır olamaz diyen topyekün gelişmeye engeldir. Mevcut iktidarın zayıf yönleri nasıl ortaya çıkmıştır. Basit birkaç memurun, grubun zayıflıkları genel iyi içinde hemen erir ve yok olur. Ama eğer ; ahlak, liyakat, adalet, hakkaniyet gibi kavramlar ayan beyan ortada görülmekteyse ki, yazar bunu itiraf etmektedir ; Müslüman topluma zarar veri hale gelmiştir demektir.
Okur ve sorar 18 Haziran 2019 09:17
1-Fetvacı yazar tam anlamıyla siyasi bir yazı kaleme almış. İcraatını takdir ettiği mevcut iktidarı destekleyerek taraf tutan ve muhalefete fırsat verilmemesini isteyen bir yazı yazmış. Yazısında mevcut iktidarın içinde ahlak, liyakat, adalet, hakkaniyet adına arızalar, eksikler, çürükler olduğunu itiraf etmiş. Ama mevcut iktidardan başkasının tek başına iktidar olamayacağını iddia ederek onu yıpratmanın doğru olmadığını dile getirmiş. İç ve dış düşmanların varlığından söz etmiş.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 23:11
Binali bey dünkü tartışmada ısrarla İmamoğlu'na Yalancısın dedi. Adam düşmanına karşı yalan söylüyorsa Karaman üstadımıza göre sevap işliyor. Binali beyin bu hükümden haberi yok muydu acaba? Yoksa bu fetva sadece avam için mi verildi?
Kuyruk acısı 17 Haziran 2019 22:23
Anlamadığınız bir konu da olsun sayın yazar. Muhalefet yapmak için müftü bile oldunuz ya helal olsun. Maşallah ayetler hadislerle fetva veriyorsunuz. Hayrettin hoca kim ki sizin yanınızda fetva versin?
KARAR OKURU 18 Haziran 2019 08:22
2
Adamın yazdigi âyetleri anlamak için Müftü mu olmak gerekiyor.
KARAR OKURU 18 Haziran 2019 12:11
0
Senin siyasetçin her konu hakkında özellikle din ile ilgili vaaz verince ona da her konuya karışma diyor musun?
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 22:09
Rahmetli pederim anlatmıştı, Bir adamın hayırsız bir oğlu varmış, tüm kötü huylar sanki bu oğulda toplanmış, haram yer, hırsızlık yapar, gece gündüz içer, ırza tasallut eder vs. Vs.adamcağız ne yapsın ki evlat, atsan atılmaz satsan satılmaz. Birgün gelmiş babasına ve demiş ki,ey muhterem pederim biliyorum ben de her kötülük var ama bunlardan birisini bırakmaya karar verdim ve hangisini bırakacağıma sen karar ver. Baba hiç teretdüt etmeden, oğul YALANI bırak demiş. Ve oğlu yalanı bırakmış, yalan söyleyemediği için diğer fenalıklarını örtrmedeğinden tüm fenalıklardan var geçmek zorunda kalmı
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 21:44
"Açık adaletsizlik" nasıl gizlenir? Haksız adam, yüzüne "ideoloji" maskesi takar, eline de "kutsallık" eldiveni giyer! Adaletsizlik, kutsal ıdeoloji arkasında, "hikmetinden sual olmaz" diye işlenir...
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 21:25
Ülkenin bu halini müminlere göstermek, afiş etmek müminler için iyi değil diyor Karaman. Onlar eninde sonunda zavallı müminler. Onlar için en hikmetlisini iktidardakiler ve onların hocaları bilir.
Kaşıkçı, Selman basiti tarafından katlettirildi, Batı demokrasileri katile sahip çıktı. Sisi basiti Mısır'ın seçilmiş il cumhurbaşkanını kanlı bir darbe ile devirdi. Batı demokrasileri Sisi basitini savundu... Bu o kahraman Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Katil ve azmettirici Batı demokrasileridir. Bizim demokrasimiz nerede bir mazlum varsa ona sahip çıkıyor, Batılı demokrasiler nerede bir terörist, faşist varsa onların yanında... Herkesin demokrasisi kendine...
M. Çevik 17 Haziran 2019 19:53
Bütün yazı bir yanlış değerlendirme üzerine kurulmuş maalesef. Doğruyu söylememek, yalan söylemek değildir. Susma hakkını kullanmak niye caiz olmasın. Mesela şahitlik etmeyi reddetmek ile yalancı şahitlik aynı şey midir? Her söylediğiniz doğru olmalı, ama her doğruyu her yerde söylemek zorunda değilsiniz.
.............. 17 Haziran 2019 21:32
1
doğruyu dememek, hakkı gizlemektir, susma hakkını kullanmak beyyine i men dir. reddi şahitlik , birindeki kul hakkını bilerek, hakkı olana vermemektir. BAKARA 282/283 NİSA 135 MAİDE 8 ayeti kerimelerde nüzül bulur. şahitin güzel özellikleri MEARİC 33 te beyan edilir. şahitlik farz ı kifayedir, kaçış olmaz..şahit, şehid kökünden türer, şühud çoğuldur, şüheda şehitlerdir.EL HAKK bunu emreder. ESMAÜL HÜSNA dır.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 22:25
0
Siradan insanlar icin sözünüz dogru olabilir Amman ulema icin susmak söz konusu olmamali.Ulema sadece dinin degil vicdanimizin da hür sesi olmalidir.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 23:42
0
susma hakkını kullanmak, doğruyu söylememek, bağrına taş basmak, ah siz islamcılar :)
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 19:53
Ülkede 10binlerce kişi khk ile sürünmüyor. İşsiz sayısı bu ay 1.4 milyon artmadı. Eğitimde öğrencileriniz PİSA’da sonuncu değil. Tüm komşularımızla kanlı bıçaklı değiliz. Dolar 6TL değil. Tarım ve sanayi üretimi acınacak halde değil. Yargı yürütme yasama tek kişinin eline geçmedi. H.Karaman işte böyle yazın diyor size. Adam alim sonuçta...
hamza akyol 17 Haziran 2019 19:49
ideoloji insanı insanlıktan çıkarır. islamcı ideoloji de islamcıları insanlıktan çıkardı. olan bu. Dikenden levent gültekin, bugünkü yazısında bu konuyu güzel işlemiş. okunmaya değer bir yazı.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 19:45
Yorumlar çok ilginç. İçinde olduğumuz zor şartlardan kurtulmanın yolu yalan söylemek mi. Gerektiği zaman öyle mi. Kime göre neye göre?? Aklı kullanmak, çalışkan olmak, önce kendini düzeltmek... Tabi bunlara ne gerek var. Her işte kolaya kaçmayı iyi biliriz.
Yusuf 21 Haziran 2019 18:05
0
Yazarın da İslamcı ideoloji üzerinden AK PARTİ eleştirisi yaptığını neden görmezlikten geliyorsunuz. Ak partiye oy verenlerin tamamını İslamcı/Dindar yaptınız ya size helal olsun. Memlekette % 50 İslamcı varmış da bizim haberimiz yokmuş. " ideoloji insanı insanlıktan çıkarır. İslamcı ideoloji de İslamcıları insanlıktan çıkardı" gibi cehalet kokan genellemeler sağlıklı eleştiriyi engelliyor. Ak parti ve icraatlarını Din, Dindarlık, İslamcılık bağlamında değil, yakın tarihi tecrübe, siyaset ve sosyoloji bağlamında tartışmak ve basit genellemelerden kaçınmak lazım ki eleştiriler hedefine ulaşsı
Karar Okuyucusu 17 Haziran 2019 18:59
Bugünkü dindarlar için sorun değil, her şeyde hikmet ararlar. Yeter ki, gücü kaybetmesinler!
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 21:26
1
Sağol be kardeşim olay dediğiniz gibi Kur'an'a sırt çevirmiş bir anlayış la karşı karşıyayız!
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 16:57
Valla biri bana yalan söylüyorsa on da HİKMET aramam MENFAAT ararım. Yalan soyleyenin ne gibi menfaati var bakarım. Yalana susan içinde geçerli bu kural. Herkese de tavsiye ederim .
küskün vatandaş 17 Haziran 2019 16:35
Sayın Kahraman'a göre kendi içimizdeki yanlışları yalanla gizleyebilirmişiz. Bunu kendi camiamıza anlatabiliriz. İslamiyeti merak eden araştıran bir gayrimüslime nasıl anlatacağız. Hani din doğuruluktu, samimiyetti. Fetöye isnat ettiğiniz takiyyeciliği siz yapmış olmuyor musunuz bu durumda. Bu durumun tek bir tanımı vardır bence. "KENDİNE MÜSLÜMANLIK"
turan 17 Haziran 2019 16:25
önce gazete olarak duruşunuzu netleştirin ki ; yazarları olarak söylediklerinizdeki doğruluklar yerini bulsun.
Mehmet 17 Haziran 2019 16:24
Binali bey hem vakıflara yardım ediyoruz diyor hemde israf yok diye sayıştayı gün boyu kullaniyor
Erzincanli 17 Haziran 2019 15:51
Artik din tuccarliginin iyice tavan yapmasidir olup bitenler. Bu kısa vadeli politikalarla asil zarari islam'a veriyorsunuz. Kemalizmin basaramadigini siz cok iyi becerip insanlari bilhassa gencleri dinden uzaklastitiyorsunus. Devam edin. Beni acar.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 15:39
"Harp hiledir." Hadisi yanlış anlaşılmıştır. Burada hileden kasıt, taktiktir. Yalan değildir. Peygamberimizin hiçbir savaşta yalana başvurduğu görülmemiştir.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 15:19
hayrettin hocamı tenkit ederken daha dikkatli olmanı konuyu hocayla paylaşmanı beklerdim
METİN P. 17 Haziran 2019 14:32
BAKIYORUM DA BU YORUMCU TROLLER HİÇ BİR ZAMAN,BU ÜLKEDE SAVAŞ ÇIKARMIŞ,BİNLERCE MÜSLÜMAN TÜRK EVLADININ KANINA GİRMİŞ,MASUMLARA YÜZLERCE KUMPAS KURMUŞ VE ŞEYTANIN AKLINA GELMEYEN MİLYONLA YALAN VE HİLE YAPMIŞ FETÖYE BİR LAF ETMEDİLER.DEMEK Kİ YALAN,HİLE HURDA VE DESİSE YAPMAK İÇİN FETÖCÜ OLACAKSIN Kİ KİMSE SESİNİ ÇIKARAMASIN.BİR İNSANIN HAYATINI KURTARMAK İÇİN YALAN SÖYLEMEYİ DİNİMİZ CEVAZ VERİYOR.BİNLERLE YALAN BİLE SÖYLERİM BİR KAFİRİ AMA MASUM BİR KAFİRİ BİR MÜSLÜMAN ZALİMİN ELİNDEN KURTARMAK İÇİN.ÇÜNKÜ BİR İNSANI KURTARMAK BÜTÜN İNANLIĞI KURTARMAK GİBİDİR.
kezzab 17 Haziran 2019 16:42
2
Sizi canı gönülden kutlarım kimbilir kaç insanı kurtarmışsınızdır şu yalan söylemenin cevazı ayeti yada hadisi yazabilirmisiniz bende sizin gibi can kurtamak istiyorum binlerce yalan söylemek istiyorum
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 13:52
Karşı tarafa bizim tarafın su kısmı zayıftir diye bilgi vermek yanlıştır diyor hoca .sizin yaptığınız bu Mehmet bey.karsi tarafa bunların su kısmı zayıf burdan saldirabilirsiniz diyorsunuz kısaca .bu nedenle iyi bir insan degilsiniz
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 16:10
2
Bunu söylerken dini alet ederseniz size her şey söylenir. Kıyamet alametidir, camiler dolup taşacak ancak içinde Müslüman olmayacak
Müslümanlık anlayışınızla, toplumsal ilişkileri dinle dizayn etmek yaklaşımınızla, bütün ülkeye din elbisesi giydirme gibi anlamsız düşüncelerinizle hesaplaşmadan mevcut iktidara itiraz etmenin yararı yok.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 13:40
Verili örnek şunu kanıtlıyor.Her daim eleştirel bakabilmelisiniz. Müslüman; birey olamadığı ve aklını ulema(bir bilen özne )dediği sınıfa tümden teslim ettiğinden kendine abartılı bir ROL model bulabilmekte.Önce DİN fıkıhçıya bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir.Fıkıhçı da her konuda konuşmayacak ben bilmiyorum demeli.Hayrettin Hoca Referandum süresince de çok ciddi hata yaptı .AKP nin kontrolsüz gücü eline geçirmesinde büyük vebali var.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 13:31
Hocam iktidarın bir kısım mensuplarınin. Adalet liyaket ahlak ve hakkaniyet bakımindan arızalı dersek emin olun oda yalana girer. İktidar mensuplarının kahir ekseriyeti için bu böyledir ne yazık ki. Özetle iktidar olmak bizi bizden degerlerimizden uzaklaştırdı fena halde bozdu bizi...
hasan sadme 17 Haziran 2019 13:09
orayantalizmin karargahının genel kurmayındasın saydır bilip bilmeden
E.K 17 Haziran 2019 12:54
Sn Ocaktan'dan yine cok guzel bir yazi...Tesekur ederiz..Iki nokta dikkatimi cekti: 1. Hayrettin Karaman icin "saygin bir ilim insani" sifatini kullanmis..Hayreddin Bey'in bu sifata layik oldugu tartisilir..Din adina insanlara ahlaksiz olmayi, yalan soylemeyi oneren bir zihniyetin sayginligindan soz etmek abesle istigaldir. ....2. Dinin hal-i hazirda iki onemli sorunundan biri hokkabaz, reytingci dinbazlar. Oteki dinden nemalanip ekonomik menfaat saglayan, koltuk, mevki elde edenler..Bir de, din ticareti yaparak siyaset yapanlari ekleseydiniz, harika bir durum tesbiti olurdu..
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 16:16
0
Şirazlı Sadi der ki: herkesle hakkettiği gibi konuşmalısın. Kalitesiz insanla güzel konuşursan kibri artar
METİN P. 17 Haziran 2019 12:49
YALANI BÜYÜK GÜNAHLARDAN SAYAN YÜCE DİNİMİZ HER ŞEYİN istisnası olduğu beyaz yalan dediğimiz yalanlara cevaz vermiştir.Harpte,karı kocanın arasını bulmakta ve öldürülmesi kesin olan bir insanı kurtarmak için söylenen yalanlar.Ocaktanın bugünkü yazısı gerçekten bana istanbul fethedilirken papazların hala meleklerin cinsiyetini tartışmalarını hatırlattı.Gerçekten bugün TÜRKİYE büyük bir kuşatılmışlık ve tehdit altındadır.Bunu görmeyenler bir piri fani alimin feryadını mal bulmuş mağribi gibi dillerine dolanmalarını hayretle ve ibretle okuyorum.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 21:26
2
Komşunun evi karıştırılırken siz neredeydiniz. Komşunun evi yanarsa sizin eve de sıçrayabilir. Düşünmek lazım dı.
yavuz 17 Haziran 2019 12:36
Keşke hoca hayrettin kendi fetvasına kendi uyup sussaydı
METİN P. 17 Haziran 2019 12:36
Sayın OCAKTAN;Ya siz çok safsınız veya bilerek saptırma yapıyorsunuz.Bize silahını doğrultmuş yok demek için bu kadar okumuş cahil olmak lazım.Veya akademisyenlerin dediği gibi cahil mütehassis olmak lazım bunu demek için.Daha 24 saat önce Esad Türkiyenin gözlem noktasına saldırdı.Her gün yüzlerce tırlık silah ve mühimmat taşınıyor ypgye.Aynı devlet tarafından işid yok oldu yenilgiye uğradı açıklamasına rağmen bu devam ediyor.Hedef Türkiye değil mi?Sizin durumunuz Osmanlının bütün fetihlerine rağmen hala meleklerin cinsiyetini tartışan bizanslıların durumuna benziyor.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 15:26
3
İyide mücadele yalan ilemi olur çok yalan söyleyen mi kazanan olur taktik ile yalanı karıştırmış olmayalım
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 12:34
Fetva makamı Hayrettin Karaman olan ülkenin ahlaki ve ekonomik gidişatı Türkiye gibi, yöneticisi ise AKP gibi olur. Sonuç felaket olur.
İSMAİL D. 17 Haziran 2019 11:59
Sn. Ocaktan sizin ve Sn. Taha bey gibi insanları aklın mantığın alabileceği şekilde her konuda bizleri bilim ışığında aydınlattığınız için sonsuz teşekkürler. Ayrıca sunuda söylemem gerekir. Din bezirganlığı yapan Hayrettin Hoca gibi İslami fikir ve düşüncelere sahip olanlar çoğunlukta oldukça İslamiyete en çok zarar vereni dış düşmanda aramayalım. İçimizde bu düşmanların çok olduğunu bilelim. Ülkemizde bu vatan için canını seve seve veren çok olduğu gibi vatan siyasal İslamcı Yüce Atatürk düşmanı hainlerde ülkemizde azımsanmayacak kadar çoktur.
ferdi 17 Haziran 2019 11:45
İnsan ,çıkarım zedelenmesin karşı taraf haklı çıkmasın vs.nefsi sebepler ile yalan söyler buda düpedüz yalandır yalan durup dururken sebepsiz söylenmez o sebepde ne olursa olsun yalanı kurtarmaz
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 11:38
Aynı doktrine itibar ederse muhalefette meşru sayılır yalan konusunda
cem aydın 17 Haziran 2019 11:34
Mehmet beye katılıyorum bununla birlikte Hayrettin hocanın cevabı da olacaktır muhakkak zira "her doğru her yerde söylenmez" doğrusu burada problemli duruyor
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 11:23
AKP bu gün hala seçimi alabilecek durumda,yapması gereken olmuş olanlara kılıf bulmak yerine,haksız,hukuksuz,taraflı,çıkar uğruna yaptıklarımızdan özür dileriz tekrarlanmaması için çalışacağız deseydi.İnsanlar bir kez daha düşünürdü.İnsanları korkutan olan bunca şeylere rağmen her şey güzelmiş ve doğruymuş gibi davranmaları.Bu doğruluk bizim çok daha belimizi bükecek.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 11:19
“Demirel başörtülüler Suudi Arabistan’a gitsin derken sayın Ocaktan dizinin dibindeydi” diyen okuyucuya hatırlatmak isterim. Demirel’i kızdırıp o sözü söyleten benim. Mehmet Ocaktan
Raşit 17 Haziran 2019 12:44
0
Amerika'ya gitsinler dese idi hiçbir sorun olmayacaktı.
ESFELİ SAFİLİYN 17 Haziran 2019 11:05
Hayrettin Karaman, SUUDİ Arabistan'da yaşasaydı, Kral Selman a itaat edilmesi için dini tahrif eden sapkın fetvalar verirdi. Bu tip dini bilip çıkar sağlamak için zalim ve yolsuz kişileri meşru kılan fetvalar veren, ahaliyi uyutan kişiler, islamda BELAM olarak tanımlanmış ve ahirette kafir ve münafıklardan daha ağır bir cezaya uğrayacakları.
erol 17 Haziran 2019 11:02
bu nasıl bir din yorumudur ki her tür her çeşit her düşünce eylem (hırsızlık, yalancılık, aldatma, kandırma, dolandırma, sahtekarlık, düzenbazlık, hile, hurda, alavere, dalavere) kendinde karşılık bula biliniyor? Tek belirleyicilik düzenim kazanımım bozulmasın.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 10:42
Hocam Allah sizden razı olsun.Nasıl bir günlerde yaşıyoruz ki din adına dinimize en büyük kötülüğü yine dindar geçinenler yapıyor.Yazık çok yazık .Tıpkı yolsuzluk hırsızlık değildir sözündeki çelişki gibi.
Muhtefi. . 17 Haziran 2019 10:38
Müslüman Şahsiyet Politika,Partiler üstü olmalıdır. Bu Demek değildir Etliye, Sütlüye karışma mantığı. !.Herşeyi Takip eder Uyanık ve Zekidir Her zaman Hakkı üstün tutar. Hak'tan yanadır. Samimi, Dürüst, Ahlak ve Edebi En üst seviyede temsil eder. İlim, İrfanla yürür Çağı anlar ona göre konumlanir. Etli Tencere,Kebab gözetmez. :))..Derdi Hak'tir Sevgili Peygamberimizin Haline ve Kal'ine Elinden geldiği kadar uyar tek Amacı budur fakat Saflar karmakarışık. :))..şikayet eden şikayet edilenden amacı cok uzak değil.! :))
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 10:12
sayın ocaktan demirel başı kapalılar arabistana gitsin derken dizinin dibinde oturuyordun şimdi müslümanlıktan ahkam ha, birde senin hocanı sevsinler stratejik derinlik derken kendi adına en büyük çaplı vizyonsuzluğunu ispat etti kulağından tutulup atılmakta geç kalınmış bir isim
Muzaffer 17 Haziran 2019 12:55
2
Sn.Demirel yaşam tarzı uygun diye öyle söylemişti. İslamcılara Amerikaya gitsinler deseydi o kadar tepki almazdı. O zaman da ne kadar mübarek adam denirdi. Hep atıp tutmalara karşın İslamcıların sevdiği bir ülke Amerika. Bir de şu var laiklere İsveç' e gidin dese kimse alınmaz. Hatta yardım edin gidelim derler. Ama İran'a gidin denirse o zaman tepki gelir.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 09:58
Dinle arası olmayanların bu tür konulara yorum girmesinin sebebi HİKMETi nedir acep?
Talip 17 Haziran 2019 10:34
0
Dinden ne anladığınıza bağlı. İslamı bir çok farklı şekilde yaşayan mümin olduğu hakikatini unutmamak lazım. Sizin 'arası olmayanlar' şeklindeki önyargınız şahsidir, nifak tohumları ekmenin kimseye faydası yoktur.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 11:26
1
09.58 sen nereden biliyorsun kardeş, kimin dinle arası olup olmadığını? Sana bu konuda ehliyet mi verdiler? Kim verdi o ehliyeti?
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 12:02
4
11.26, Adamlar ateistim, deistim diyor, bunun dinle arasının iyi olup olmadığını bilmek için ehliyete gerek yok...
ömer 17 Haziran 2019 12:28
1
Dinle arasi olmanin ölcüsü nedir.??? "Ben ancak güzel ahlaki tamamlamak icin gönderildim" hadisi ne ifade ediyor sizce. Islamin ezeli düsmanlarinin dümen suyuna girmis cahil cühela cürük elmalarin temizlenme asamasidir yasadiklarimiz vesselam.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 13:34
3
Bu yorum hiç bir müslümanı hedef almamıştır. Alınmayınız. Ancak bilen bilirki nifak peşinde olan ve dinle kavgalı bir kesim köşe yazılarını yorumlayıp gezmektedir.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 14:00
1
12:02, bu sayfada hiç ateist ya da deist kelimesi geçmiyor senin yazdığından başka.
Manisalı Ayşe 17 Haziran 2019 17:20
0
13:34, Katılıyorum. Dinle kavgalı olan ve kendini İslamcı olarak tanıtanlar, dinimizi ve Kuran'ı kendi kötü kalplerine göre yorumlayan din adamlarına inanıp, yalanı talanı kitabına uyduruyorlar. Sanki kendi tapulu dinleri.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 09:50
Peygamber efendimiz sav buyuruyor ki benim ümmetim bütün günahları işleyebilir ama asla ve asla yalan söylemez buyurmuşlardır efendim
O BİR FIKIHÇI 17 Haziran 2019 08:48
Peygamberi, MÜSLÜMAN YALAN SÖYLEMEZ, diyen dinin, iman şartları arasında “yalan söylememek”in sayılmaması garip değil mi ? Allah'ın dininde, O'nun Resulünün dilinde, hesabı sorulacak eylemlerin başında YALAN gelir ve yalanın küçüğü de hesaba konudur : “YALAN YALAN, YALANCIK YALANCIK OLARAK YA-ZI-LIR.” Ahlaken sorunlu bir çok fetvası olan, kitab(ın)a uydurmacı FIKIH ise, yalanı yalan saymamak için, kırk dereden su getirir.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 09:58
1
İslamın ve imanın şartları Peygamberimizin vefatından 282 yıl sonra uydurulmuş hadislerdir. Kuran bir çok hükmü detaya bağlamayıp kullarını ibadette özgür bırakmıştır. Allah'a ibadette önemli olan kulun samimiyeti ve niyetidir.
Hasan 17 Haziran 2019 08:41
Şöyle bir fetva verebilir mi Hayrettin Hoca? Oruç tutanların yanında su içen, yemek yiyen bir kula karşı kötü niyet beslemeyin, kötü söz söylemeyin, kimse kimsenin imanını yargılayamaz, ceza da veremez. Yalan söylemeyi meşrulaştıracağı yerde böyle şeyler söylese toplumsal barışa katkıda bulunur en azından, buna ihtiyaç var.
Bazı doğruların tersi de doğrudur bunlara derin doğrular denir dipsiz kuyulara dökülürler
Hayrettin Karaman Emevi dönemindeki iktidar ve güç yanlısı din adamı tiplerine ne kadar da benziyor. Allah ıslah etsin. Bunların şerrinden ümmeti Muhammed’i korusun.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 08:27
en kötü oportünistlik dini kullanarak gerçeği eğip bükmeyi amaçlayandır...genellikle siyaset, ticaret, ihanet peşinde olan yapan bunu... aynaya bakın kendinizi sorguklayın sayın eski milletvekili
ONUR 17 Haziran 2019 08:16
Çok gâvur memleketlerinde yaşadım, yalan söylemeyen, dürüst, ahlaklı, iyi kalpli, nazik insan sayısı çok. Sıradan insanlar bunlar. Hocalarla mı, fetvalarla mı? Sıkı bir dini tedrisatla mi? Japonya'da, İsveç'te, bu edebi nasıl veriyorlar çocuk yaştan itibaren?
Birokur 17 Haziran 2019 19:09
1
İnanın gavurlar bizden daha müslüman.
HACI MURAT 17 Haziran 2019 07:46
Hayrettin Karaman'ın ne demek istediğini yanlış aktarmakta da sanırım bir "hikmet"olmalı ki konu hakkında yazanlar bu yola başvuruyorlar.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 08:35
4
Hayrettin Karaman "harpteyiz ve harp hiledir aldatmadır" diyor. Bu işi hile ve aldatmayı profesyonelce yapan ve buna din adına iman eden Fetöyü hatırlamak lazım.. Yalan iftira çalma şantaj bunlar harpte caiz olan hilelerdir.. Yazıklar Eyvahlar olsun..
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 09:38
1
Erzel-i ömründe zihni teşevvüş yaşayan bir ademin, seçimin, "savaş" ve milletin bir kısmının bir kısmına "düşman" olduğu kurgusu üzerine karaladığı yazıda, "hikmet" aramak için, HACI MURAT olmak lazım.
M.can 17 Haziran 2019 07:45
YALAN A ASLA MUSAMAHA GÖSTERILMEMWLI. Geçmişte bazı fıkıh ulemasi bu konuya temas etmiş.bir iki konu için zaif ve şartlı izinler versede; Ancak günümüzde bu fesat ortamında yalana başvurmam; Kışın fırtınalı sel e maruz kalınan bir ortamda selin fırtınanın yağışların her tarafı yıktığı şiddetli bir atmosferde Evlerde kapı ve pencereleri açmak gibidir. Bu durumda hicbiryer selamette kalmaz .Sel ve yağış her tarafı istila edeceği gibi Bu asırda Yalana kapı aralamak bunun gibidir..
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 07:28
Ben hep dindar insanlara mesafeli yaklaşmışım .....
HACI MURAT 17 Haziran 2019 07:23
Yazının başlığını okuyunca sözün,Eyüp Sultan'da Kur'an okuyarak dindar bir görüntü veren muhalefetin adayının yalanlarına geleceğini zannetmiştim. Yanılmışım.
Neco 17 Haziran 2019 11:12
1
Burada mevzu muhalefet adayı değil. Bu olayı dahi çarpıtan zihniyet, elbette yalanda söyler, yolsuzlukta yapar, bunlara da fetva verir.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 07:14
Yolsuzluk hirsizlik adam kayirmaca vb ne varsa Bilgi ve belge ile ilgili kurumlara (adliye .belediye .valilik kaymakamlik)zamaninda verilen dilekceyle sorunlar cözülür...sabah aksam makale yaz oku...sonuc sıfır...hukuk kurallari ceza ve ödüllle toplum fertleri düzelir....bunun başka yolu da yok.....
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 07:09
Bu açıklamalarla en büyük kötülük dindar insan kavramına yapılmış oluyor. Eskiden dindar insan denilince dürüst, yalan söylemeyen, vicdanlı, güvenilir insan anlaşılırdı. Şimdiyse kuşkuyla bakılan, iki yüzlü insan akla geliyor ve bunu pekiştiren de Hayrettin Karaman gibi hocalar. Hocalık saygınlık, bilgelik doğru yolu gösteren anlamı içerir. Çok yazık, çok üzücü, özellikle genç nesil açısından içler acısı bir durum
Hasan 17 Haziran 2019 06:01
Dini bakışta dış düşmana (cinnî veya insî şeytana) karşı kendini korumanın yolu, onun işini kolaylaştıran ve hamlesini etkili kılan iç zaaflardan arınmaktan, insanları esir eden, kendilerine yabancılaştıran, birbiriyle çatıştıran ve enerjilerini boşuna harcayan putların anası nefsin etkisizleştirilmesinden geçer. Muhaliflerin zaafları üzerinden değil, kendi zaaflarını bertaraf etmek üzerinden, kendini güçlendirerek, muhaliflerin kendilerini değil, zaaflarını asıl düşman görerek bir mücadele yöntemi geliştirmek ve böylece muhalifleri de kendi zaaflarından arınmaya zorlamak...Yoksa ana putun esi
Hasan 17 Haziran 2019 06:03
Kıyamette cehenneme girenler, bizim buraya gelişimizin nedeni sensin sen diye Şeytan’ı kınayıp üzerine giderler, Şeytan da onlara der ki:Ben asla sizleri mecbur etmedim, böyle bir gücüm yoktu. Zaten kudret, servet, şehvet ve şöhret karşısındaki zaaflarınız o kadar güçlüydü ki benim sizlerle uğraşmama bile gerek yoktu ve ben daha çok şu cennetekilerle uğraşıyordum ama onlar bana karşı gele gele yükselirken sizler de bana uya uya buraya, cehemmin dibine düştünüz ve ilahi imtihanı kaybettiniz. Onun için, lumû enfesekum / beni değil, kendinizi kınayın ve eleştirin.
Hasan 17 Haziran 2019 05:56
Dindar olamıyorsanız hiç değilse özgür insan olun / Din ve çıkarlar paralel gittiği sürece dindarların sayısı çoktur çeliştiği zaman ise azdır (Hz. Hüseyin). Dinle çıkarlar paralel gittiği zaman dindar olmak kolaydır, çünkü bir bedel ödemiyorsun...bedel ödenmek istenmediği için de siyaseti ahlakileştireceğimize, ahlakı siyasileştiriyoruz...böylece siyasi ilktidarı dine, ahlaka kurban edilmiyecek kadar önemli bir konuma çıkartıyoruz...buradan ise adaleti din edinmiş devlet değil, siyaseti din edinmiş adalet anlayışı çıkar ancak...siyasi maslahat nereye kadar icap ederse adil olurum yoksa olmam
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 02:12
Dindar olduğunu iddia edenler büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bundan sonra ancak yüz sene sonra tekrar iktidar olurlar.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 07:40
3
Bayağı bir evrimsel süreçten geçtikten sonra... O zamana bugünkü din anlayışı zaten kalmaz. Veya din kalmaz hiç.
Ahmet Murat NUHOĞLU 17 Haziran 2019 01:37
Sayın yazar, KARAMAN Hocanın yazısının özeti sayılabilecek paragrafı aynen kopyalıyorum,Hikmet aranan şey yalan değil, doğru sözün zamanlaması, çarpıtmayın *** "Söz doğru olacak, ama doğru söz yerinde, zamanında, faydadan çok zarara sebep olmadığında söylenecek ki, hikmetli de olmuş olsun. Islaha, hakkın yerini bulmasına, yanlışın düzeltilmesine… faydası olmadığı halde düşmanın, zalimin, kötü niyetli kimselerin işine yarayacak doğruyu söylemek fazilet değildir; nefsi şişirebilir, alkış da alabilir ama hayırlı sonuç doğurmaz; bunu yapanların sorumlu olacaklarını hesaba katmaları gerekiyor"
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 05:49
1
Dusmanin, zalimin, kotu niyetlinin tanimini kim yapacak!?.. tam da bu imkansizlik yuzunden ana nokta Allah ve "dosdogru olun!" emrini uygulamaktir.. dogru soylemenin kime yaradigi sadece Allah'in meselesidir, yani biz seferden sorumluyuz, zaferden degil, zafer Allah'in isidir.
KMarasli 17 Haziran 2019 08:04
1
Allah dogruyu geciktirin mi diyor. Ya da Peygamber efendimiz(s.a.v) yalan soylemeyin ancak yöneticiler hakkinda dogru olani gizleyin mi diyor. Ne kadar da çürüdünüz.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 08:26
1
Dogtu zaman hangi zaman seçim ise zaten seçimden sonra kimse kaale almaz ne söyleyeceksen bu dönemde söyleyeceksin. Kaldıki kimin ne vakitte öleceği bilinmez doğruyu söylemek için bekleyen öldüğünde Allah neden doğruları konuşmadın diye sorduğunda vaktini bekledim demesi onu kurtarır mı. Bu namaz kılmayan kişinin şu vskit gelsin başlarım demesi gibidir. Hiç başlayamaz. Hoca bunları düzeltmesse çok ucuza gitmiş olur yazık değmezdi.
Hikmet 17 Haziran 2019 08:34
0
Evet, herkesin düşmanı faklıdır. Mesela evinize giren hırsızın düşmanı ev sahibidir. Aranan bir suçlunun düşmanı ise polis. Düşman tarifi herkese göre değişir.
ORHAN YAŞAR 17 Haziran 2019 11:49
1
anlamadığım Ahmet murat bey hocanın yazdığı doruyu paylaşınca, yorumu beğenmeyenlerin sayısı hızla artıyor, üstelik doğru haber konusu işlenirken bu kadar düşman ne ara oldunuz
Okur ve sorar 17 Haziran 2019 17:06
0
Yorumu beğenmemek bile düşman peydahlamaya yetmekteyse vah halimize ! O zaman herkes herkesin düşmanıdır. Kabul mü ?! Meşhur yazının müellifi düşmandan bahsetmiş. Ama düşman kimdir sorusunu cevaplamamış. Kendisini fetva makamında gören düşmanı tanımlamazsa işte böyle, yorumcuyu da düşman sayanlar ortada kol gezer. Düşman var deyip de düşmanı tanımlamayan meşhur yazar Müslüman topluma en büyük zararı vermektedir.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 01:32
Yalan söylemenin hikmetinin(!) tartışıldığı günlere kaldık. Bence Allah bizim belamızı vermiş.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 08:55
1
"Bence Allah bizim belamızı vermiş." cümlesini okuyunca, içimizde, bu tespitin mücessem hali olan, yalanda hikmet arayıcı HACI MURAT geldi aklıma. :))
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 01:24
Demirel'in emekliliği sonrası siyasete müdahale ettiği dönemlerde bunu anlamakta zorlanırdım; TC'de elde edilebilecek en yüksek makama erişmiş, bu neyin hırsı hala, insan niye kredisini israf eder diye düşünürdüm. Şimdi aynı şey malum hoca için geçerli. Bu şahıs yarın dini anlatacak olsa dinlemem herhalde, halbuki 20 yıl kadar önce kanal 7'deki programını seyretmek için gece yarılarını beklerdim. Bazı şeyleri tadında bırakmak lazım.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 04:16
0
Ben de hiçbir zaman güven uyandırmamıştı o şahsiyet. Yüzüne bakınca kalbim soğuyordu.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 00:59
Bir insan Allahtan korkmaz, kuldan utanmaz ise kendileri için her yolu mübah sayarlar.. Konfüçyüsun bir sözü var'' yalan söyleyenler doğru söyleyenlere inanmazlar''
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 00:42
Ülkeler birbirine düşman:yalan caiz,ülke içindeki toplumlar birbirine düşman:yalan caiz,Sülale içinde birileri birbirine düşman:yalan caiz,Aile içinde iki kardeş birbirini istemeyebiliyor ve düşmanımsın diyebiliyor:yalan caiz;Ortalık 'Yalan Rüzgarı''.O zaman bu yalanlar la düşmanlıklar nasıl çözülecek.Bu güzelim dine yapılan en büyük kötülük ''dava'' uğruna yalan söylenebileceğini belirtmektir.Herhalde düşünce yapısı şu;Hele bir yalanlarla,hilelerle davamıza ulaşalım sonra İslam'ın güzel hasletlerine döneriz.Oh ne ala.Toplum yalana alışmış ama sen 'dava'ya ulaşmışsın neye yarar.Allah akıl ver.
İmamoğlu açık oturumda cebinden yirmi lira çıkardı ve bunun beş lirası nasıl sahte olur dedi. Oysa sandıktaki oy kağıtları 1 tane değil 4 tane idi. Yani 20 lira bütün banknot değil 4 tane beş liraydı ve bunlardan biri sahte çıktı..
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 01:00
1
Dediğin gibi 4 tane gerçek beş lira zarfa konuldu kapatıldı mühürlendi ama ne hikmetse sadece işlerine gelmeyen bir tane beş liranın sahte olduğunu iddia ediyorlar. Bunun nasıl olduğunuda sadece çalınmış diye açıklıyorlar. Galiba gerçek çalanlar bulunamadığına göre çalanlar cinler olmalı, CHP li cinler.
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 01:29
1
Zeka küpüne bak sen! 20lik banknot benzetmesini beğenmediyseniz şuna ne dersiniz: Dört tane 5lik banknot var, hepsini darphane basmış, dördü de aynı kağıttan ama kullanılan kağıdın sadece 1/4ü sahte, öyle mi? Koştura koştura iptal için başvurdukları YSK bile sahte demedi oylar için, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük var dedi (ki ne hikmetse bu usulsüzlük(!) CB seçiminde sorun olmamıştı).
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 01:57
3
Bir anne,dördüz doğursa...Eşi, 3 çocuk benden 1'i benim değil mi der?
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 08:12
1
o zaman akp 17 senedir kazanırken hırsızlık yok da kaybettiğinde nasıl hırsızlık oluyor?ki bu yerel seçim...heralde yalan söylemek günah değil artık..
1.57, Dördüzlerden biri hastahane değiştirildi, anlamıyor musun? Bu şekilde 11.000 oy tespit edildi. Bütün oyların sayılmasını CHP engelledi.
galip 17 Haziran 2019 00:17
Tutumunuzu belirleyen ahlakınıza şekil veren karşıtınız "düşmanınız " ın tutumunuzdan dolayı karlı çıkıp çıkmaması ise adalet ,hakkaniyet ,değilse zaten en büyük düşmanınız nefsinize yenilmişsinizdir
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 00:10
Malesef insanımıza islamin şartlari verilip ihsanı şartları verilmedi. İmanın sartlari verildi ihlasin şartları verilmedi. Bittabi bunları ogretcek yeterli öğretmen de yoktu. Yok denecek kadar azdı. Yada kasıtlı ogretilmedi. Adına ne derseniz deyin. Milletler birbirinin devamıdır. Bizler yüz yıl önceki mezar taşlarını okuyamiyoruz. Ne yazık. Murat bardakcinin deyimiyle okur yazar değiliz. Okullarımızda yabancı dil adına da this a pencıl dışında bir şey öğrenmedik. Bu sistem bunun yerine bize geçmişimiz ogretilseydi bu kadar cahil kalmazdik.
Okur 17 Haziran 2019 04:25
0
Yapmayın Allah aşkına, yüzyıl önceki yazıları okuyamadığımız için mi cahil kaldık gerçekten? Bugün hepimizi ilgilendiren sorunlar hakkında yazılan nice ciddi emek ve düşünce ürünü araştırma, makale, köşe yazısı vs. okunuyor mu? Çok insan hiç sağlam, yeterli bilgi sahibi olmadığı konularda, araştırma, sorma zahmetine de katlanmadan fikir beyan ediyor, üstelik kesin fikir. Farklı verilere, görüşlere işaret edenlerle de canhıraş bir şekilde cebelleşmeye başlayabiliyor. Bence soru sormaya zahmet edilmemesi cehaletin en önemli nedenlerinden birisi; bir de tabii dinleme zahmetine de katlanılmaması.
Dindar yalanda hikmet arayamaz. Ama dindarlar kafirde ve kafirlikte de hikmet arayamaz...
KARAR OKURU 17 Haziran 2019 10:50
0
peygamberimiz alimler benim varisler sözüne böyle sahip çıkacaklar gençlere böyle mi yol gösterecekler dinin hükmünü söyle kim alınırsa veya hissesini alırsa alsın
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN